Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El text argumentatiu

3,125 views

Published on

Published in: Education
 • Get the best essay, research papers or dissertations. from ⇒ HelpWriting.net ⇐ A team of professional authors with huge experience will give u a result that will overcome your expectations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

El text argumentatiu

 1. 1. El text argumentatiu
 2. 2. Té la funció de convèncer i d’exposar una opinió
 3. 3. Exemples: Articles d’opinió Cartes al director Sol.licituds Publicitat
 4. 4. Articles d’opinió
 5. 5. Cartes al director
 6. 6. Sol·licitud
 7. 7. Publicitat
 8. 8. Estructura: • Introducció • Arguments • Conclusió
 9. 9. Introducció:Presenta el tema, el situa i exposa l’opinió (tesi)
 10. 10. Recursos per a l’argumentació:• Basar-se en l’opinió d’experts sobre el tema• Aportar dades i fets a favor de la tesi• Comparar avantatges i inconvenients• Posar exemples de situacions semblants• Apel·lar a l’experiència personal• Fer veure aspectes contraris d’altres opcions
 11. 11. Conclusió: Recull els arguments mésrellevants i insisteix en la tesi proposada.
 12. 12. Trets lingüístics:• Connectors d’ordre• Connectors lògics• Conjuncions i locucions conjunctives
 13. 13. Preguntes retòriques
 14. 14. Ús de la primerapersona
 15. 15. Connectors d’ordre:• En primer lloc• D’una banda / De l’altra• Seguidament• A continuació• Per acabar• Finalment• ...
 16. 16. Connectors lògics:• Explicatius: és a dir, en relació amb, per exemple, etc.• Causals: perquè, ja que,• Consecutius: per tant, per aquest motiu, etc.• Adversatius: però, tanmateix, encara, que, sinó, etc.• De conclusió: en poques paraules, en resum, per acabar, en definitiva, etc.
 17. 17. Planificació:• La tesi (quina opinió defenso)• El raonament (quins arguments utilitzo)• El text (com l’estructuro)
 18. 18. Presentació d’ Antònia TravéInstitut Francesc Macià de Cornellà

×