Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Text argumentatiu

4,231 views

Published on

Aquest powerpoint explica les característiques del text argumentatiu. L'estructura del text, els tipus d'arguments i els recursos bàsics per atraure als lectors o oients.

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Text argumentatiu

 1. 1. EL TEXT ARGUMENTATIU ELS DIÀLEGS ARGUMENTATIUS
 2. 2. TIPUS DE TEXTOS
 3. 3. EL PROCÉS ARGUMENTATIU • Argumentar és presentar raons amb el propòsit, unes vegades, d’intercanviar-les amb algú, i d’altres, de convèncer-lo d’alguna cosa. • L’argumentació no ha de ser una lluita. Una conversa constructiva es basa sobretot a intentar entendre les raons de l’altre i acceptar-ne les diferències.
 4. 4. En el procés argumentatiu hi intervenen tres conceptes: •La tesi: la idea que es vol mantenir o defensar. •Els arguments: les raons que es donen per defensar la tesi. •Les proves: els fets que serveixen per establir la veracitat dels arguments.
 5. 5. TIPUS D’ARGUMENTS • L’argument d’autoritat: consisteix a citar una autoritat (una persona, institució, etc.) acceptada pels interlocutors, per donar suport a una opinió. • L’argument de benefici: justifica una tesi a partir del guany que proporciona una acció determinada. • L’argument de causa i conseqüència: estableix una relació causal entre els fets. • En un text argumentatiu hi predominen els judicis de fet (objectius) per sobre dels judicis de valor (subjectius).
 6. 6. L’ESTRUCTURA DEL TEXT ARGUMENTATIU • Introducció: s’hi presenta la tesi. • Desenvolupament: inclou els arguments i les proves. • Conclusió: recull el contingut dels diferents arguments que s’han fet servir i coincideix amb allò que s’ha dit a la introducció.
 7. 7. RECURSOS PER ATRAURE EL RECEPTOR • La utilització de la IRONIA (alguns arguments són reforçats per frases o expressions iròniques). • Explicar un RELAT (preparar l’estat d'ànim relatant fets colpidors que es relacionen directament amb les opinions que volem defensar) • La utilització de la REPETICIÓ, és a dir, de la insistència i del bombardeig d'arguments. • Posar de manifest determinats VALORS.
 8. 8. RECURSOS PER ATRAURE EL RECEPTOR • L'argument d’AUTORITAT (l'emissor es recolza en els seus coneixements respecte del tema a què es refereix, o bé, en el seu estatus social). • Jocs de paraules (veure exemple) • INTERROGACIÓ RETÒRICA, que consisteix a formular una pregunta de la qual no s'espera obtenir resposta i que serveix, com en el cas dels altres recursos retòrics, per centrar l'atenció i l'interès del receptor cap a allò que exposa l'emissor.
 9. 9. Exemples de textos argumentatius • • • • • Les defenses i acusacions Les crítiques artístiques Les opinions (articles d’opinió, cartes al director...) Discursos Publicitat
 10. 10. Exemple de text argumentatiu
 11. 11. Exemple de text argumentatiu • ANUNCI DE VIAKAL: http://www.youtube.com/watch?v=C3CLkJuuRmQ
 12. 12. El debat i col·loqui DEBAT •És una confrontació d’opinions entre persones que tenen idees diferents sobre un tema d’interès, sovint polèmic. • El moderador ha d’establir el torn de paraules i ha de conduir el debat. COL·LOQUI •És una conversa formal entre dues o més persones. •Normalment es duu a terme al final d’una conferència o d’un espectacle (una obra de teatre, un concert...)

×