Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osaaminen näkyväksi ePortfolion avulla

273 views

Published on

Osaaminen näkyväksi ePortfolion avulla

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Osaaminen näkyväksi ePortfolion avulla

  1. 1. Osaaminen näkyväksi ePortfolion avulla Tarjaleena Tuukkanen Blogi-kirjoitus http://etiimi.wordpress.com/
  2. 2. 1 Osaaminen näkyväksi ePortfolion avulla Yhä useammat työnantajat vaativat nykyisin työpaikkailmoituksessaan työnhakijalta digitaalista portfoliota, jossa oma osaaminen saadaan näkyväksi paljon konkreettisemmin kuin perinteisessä hakemuksessa. Tutkintotodistuksessa olevat suoritusten nimet eivät välttämättä kerro kaikkea hakijan osaamisesta. CV ja hakemus tietenkin tarvitaan, mutta ne voidaan liittää myös portfolioon mukaan. Portfoliolla opiskelija voi näyttää osaamisensa paljon seikkaperäisemmin. Portfolioon voidaan tuoda opintojaksojen tai projektien tuotosten lisäksi tarvittaessa näyttöjä esimerkiksi aiemmista koulutuksista ja harrastuksista. Osaamisen näkyväksi tekemistä tarvitaan muulloinkin, esimerkkinä voi mainita opintojen ohjauksen, jatko-opinnot ym. Opintojakson tai kurssin nimi ei useinkaan kerro, mitä kaikkea opiskelija on opintojaksolla tai projektissa oikeasti tehnyt. Opot näkevät portfoliosta, mitä opiskelijan eri opintoihin on todellisuudessa kuulunut ja pystyvät auttamaan opiskelijaa mahdollisissa kysymyksissä. Portfolio auttaa myös opiskelijaa ja opettajaa tilanteessa, jossa opiskelija hakee hyväksilukua aiempien opintojen perusteella. Itse olen usein törmännyt tilanteeseen, jossa pähkäilen opiskelijan osaamista ja mietin, olisipa nyt saatavilla portfolio eikä pelkkä todistus. Valitettavan usein opiskelijoiden aiemmat tehtävät ovat hävinneet bittiavaruuteen. Mikä tärkeintä, portfolio auttaa itse opiskelijaa huomaamaan, mitä kaikkea hän osaakaan. Kadoksissa ollut punainen lanka saattaa löytyä kokoamalla portfolioita eri kokonaisuuksista. Perinteisesti opiskelijoiden palautukset ovat hajallaan yksittäisissä työtiloissa, jolloin heidän on vaikeaa nähdä kokonaisuus opinnoista ja osaamisesta.
  3. 3. 2 Portfolio voi sisältää erilaista mediaa, kuvaa, tekstiä, videoita, animaatioita jne. Se on aina tekijänsä näköinen. Toki työnhakutilanteessa täytyy muistaa, että näyteportfoliosta tulee välittyä ammattimainen ote ja sisältää tekijän parhaimmat tuotokset. Dokumentoiva portfolio puolestaan sisältää tekijän reflektointia, ahaa-elämyksiä, huomioita siitä, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Tutkija Helen Barrett toteaakin hyvin, että portfoliolla on “kahdet kasvot”. Toinen puolisko tekee valintoja, reflektoi ja toinen puolisko koostaa varsinaisen portfolion (http://bit.ly/1pZLlp2). Olisikin tärkeää, että opiskelijat työstävät portfolioita koko opiskelun ajan eikä vasta siinä vaiheessa, kun hakevat harjoittelu- tai työpaikkaa. Tätä edesauttaisi, jos moduulien, projektien tai opintojaksojen tuotoksena syntyisi portfolio, tai se olisi ainakin vaihtoehtoinen suoritustapa. Jotta portfolio syntyisi “aivan kuin vahingossa”, tulisi opettajan huomioida se myös oppimistehtävissä ja miettiä, miten oppimistehtävät laadittaisiin siten, että opiskelija voi hyödyntää niitä omassa portfoliossaan? On myös syytä huomioida, missä muodossa tiedostot ovat: pelkkää tekstiä vai voiko osa ollakin videoita tai kuvia. Lisäksi on hyvä pohtia, mitä osaamista opiskelijat ja opettajat tarvitsevat. Digitaalisen portfolion työstämiseen on olemassa erilaisia vaihtoehtoja: blogit, wikit, webbisivut jne. Laureassa on käytössä tuettuna palveluna Kyvyt.fi portfoliopalvelu (https://kyvyt.fi/), joka on käytettävissä myös valmistumisen jälkeen. Vinkki: Tämän blogin työstämisessä olen testannut puhelimessa (iPhone) ja tabletissa (iPAD) olevaa Recogniser-appsia, jolla puhe voidaan muuttaa tekstiksi. Olen siis nauhoittanut ajatuksia kyseisellä sovelluksella ja kopioinut tekstin Google-dokumenttiin, jolloin olen voinut muokata blogia missä vaan, puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

×