Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opiskelijan Polku Opinnot

1,797 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opiskelijan Polku Opinnot

 1. 1. Opiskelijan polku -opinnot 5 op Oppijan tukeminen läpi opintojen verkossa ja f2f
 2. 2. Opiskelijan polku -opinnot <ul><li>Ammattikorkeakoulun alkuopintoihin kuuluva Opiskelijan polku-opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija ammattikorkeakouluopintoihin. </li></ul><ul><li>Opiskelijan polku -opinnot jatkuvat säännöllisesti koko ammattikorkeakouluopiskelun ajan tukien yhteisöllisesti sosiaalisen median avulla opintojen etenemistä sekä opintosuoritusten kertymistä. </li></ul>
 3. 3. Opiskelijan polku -opinnot Tavoite <ul><li>Tavoitteena on muodostaa toimiva opinto- ja tukiryhmä, joka ohjattuna kykenee itseohjautumaan yhteistoiminnallisen oppimisen perusteiden mukaisesti. </li></ul><ul><li>Opintojakson tavoitteena on minimoida opintojen keskeytyminen tai niiden venyminen yli sovitun ajan. </li></ul><ul><li>Opinnot koostuvat lähiopetusjaksoista sekä erilaisista verkko-opinnoista. </li></ul><ul><li>Jokaisella vuositasolla on oma teemansa. </li></ul>
 4. 4. Opiskelijan polku -opinnot Teemat <ul><li>1. vuosi </li></ul><ul><li>Ryhmäytymistä lähiopetus kerralla (2*4 h). Arvokeskustelut. Tärkeää ryhmäyttäminen, motivointi ja aktivointi alkaviin opintoihin. </li></ul><ul><li>Oppijaverkoston muodostumista. </li></ul><ul><li>Itsesäätöisen oppimisen teoriaa ja käytännön harjoituksia. Oppimisstrategioiden omaksuminen. </li></ul><ul><li>Tvt-osaaminen haltuun lähiopetuskerroilla, huomioidaan myös verkkoetiikka (3*3 h). Chatin käyttö työkaluna opetuksen tukena (1 h). Ryhmänohjaaja mukana keskusteluissa antamassa tukea ja kannustamassa, sekä ohjaamassa opintoja oikeille poluille. </li></ul><ul><li>Blogin kirjoittamista ohjeistetaan myös viestinnän opetuksen yhteydessä (2 h). Oppimisen edistymisestä kirjoitaan omaa blogia, jota muutkin voivat seurata. </li></ul>
 5. 5. Opiskelijan polku -opinnot Teemat <ul><li>Tehtävät: </li></ul><ul><li>Blogin kirjoittaminen, joka kuukauden ensimmäinen maanantai. </li></ul><ul><li>Chat, joka maanantai. Ryhmänohjaaja mukana keskusteluissa antamassa tukea ja kannustamassa, sekä ohjaamassa opintoja oikeille poluille. Chat-vuoro kiertää siten, että joka kerta tavattavissa joko tutor, opo tai ryhmänohjaaja opiskelijoiden sen hetkisen tarpeen mukaan. </li></ul><ul><li>Oman opintoaikataulun laatiminen hopsin yhteyteen </li></ul><ul><li>Itsesäätöisen oppimisen sykli jokaisen opintojakson/ kurssin yhteydessä. 1. Omien tavoitteiden asettaminen, 2. Strategioiden valinta tavoitteiden saavuttamiseksi, 3. opintopäiväkirja blogiin (valittujen strategioiden arviointi ja tarvittaessa muuttaminen) 4. Itsearviointi kurssin lopuksi. </li></ul>
 6. 6. Opiskelijan polku -opinnot Teema <ul><li>2. vuosi </li></ul><ul><li>Ryhmäytymistä lähiopetus kerralla (4h) lukukauden alussa. </li></ul><ul><li>Työnantajaverkoston muodostaminen vierailujen aikana. </li></ul><ul><li>Portfolion merkitys lähiopetusjaksolla (2*2h). </li></ul><ul><li>Tehtävät: </li></ul><ul><li>Opintojen tukeminen verkossa, vertaistuki/tutor, blogi, </li></ul><ul><li>Chat, joka maanantai. Ryhmänohjaaja mukana keskusteluissa antamassa tukea ja kannustamassa, sekä ohjaamassa opintoja oikeille poluille. Chat-vuoro kiertää siten, että joka kerta tavattavissa joko tutor, opo tai ryhmänohjaaja opiskelijoiden sen hetkisen tarpeen mukaan. </li></ul><ul><li>Portfolion laatimisen aloitus. Portfolioon, jonne kerätään myös muut opiskelijan oppimisen kannalta merkittävimmät suoritukset. </li></ul><ul><li>Itsesäätöisen oppimisen sykli jokaisen opintojakson/ kurssin yhteydessä. 1. Omien tavoitteiden asettaminen, 2. Strategioiden valinta tavoitteiden saavuttamiseksi, 3. opintopäiväkirja blogiin (valittujen strategioiden arviointi ja tarvittaessa muuttaminen) 4. Itsearviointi kurssin lopuksi. </li></ul>
 7. 7. Opiskelijan polku -opinnot Teema <ul><li>3. vuosi </li></ul><ul><li>Ryhmäytymistä lähiopetus kerralla (4h) lukukauden alussa. </li></ul><ul><li>Työnantaja verkoston muodostaminen, vierailujen aikana. </li></ul><ul><li>Työssäoppimisjakson tukeminen, mahdollinen ulkomaan jakso blogi, chat </li></ul><ul><li>Tehtävät: </li></ul><ul><li>Portfolion kehittely, vertaistuki/tutor, joka kuukauden ensimmäinen maanantai. </li></ul><ul><li>Chat, joka maanantai. Ryhmänohjaaja mukana keskusteluissa antamassa tukea ja kannustamassa, sekä ohjaamassa opintoja oikeille poluille. Chat-vuoro kiertää siten, että joka kerta tavattavissa joko tutor, opo tai opettaja opiskelijoiden sen hetkisen tarpeen mukaan. </li></ul><ul><li>Itsesäätöisen oppimisen sykli jokaisen opintojakson/ kurssin yhteydessä. 1. Omien tavoitteiden asettaminen, 2. Strategioiden valinta tavoitteiden saavuttamiseksi, 3. opintopäiväkirja blogiin (valittujen strategioiden arviointi ja tarvittaessa muuttaminen) 4. Itsearviointi kurssin lopuksi. </li></ul>
 8. 8. Opiskelijan polku -opinnot Teema <ul><li>4. vuosi </li></ul><ul><li>Ryhmäytymistä lähiopetus kerralla (4h) lukukauden alussa. </li></ul><ul><li>Työnantaja verkoston muodostumista. </li></ul><ul><li>Päättötyön vertaistuki/ ohjaus; blogi/chat, joka kuukauden ensimmäinen maanantai. </li></ul><ul><li>Portfolion ohjaus (2*2h) </li></ul><ul><li>Tehtävät: </li></ul><ul><li>Chat, joka maanantai. Ryhmänohjaaja mukana keskusteluissa antamassa tukea ja kannustamassa, sekä ohjaamassa opintoja oikeille poluille. Chat-vuoro kiertää siten, että joka kerta tavattavissa joko tutor, opo tai opettaja opiskelijoiden sen hetkisen tarpeen mukaan. </li></ul><ul><li>Portfolion työstäminen </li></ul><ul><li>Päättötyön etenemisestä oma blogi </li></ul><ul><li>Itsesäätöisen oppimisen sykli jokaisen opintojakson/ kurssin yhteydessä. 1. Omien tavoitteiden asettaminen, 2. Strategioiden valinta tavoitteiden saavuttamiseksi, 3. opintopäiväkirja blogiin (valittujen strategioiden arviointi ja tarvittaessa muuttaminen) 4. Itsearviointi kurssin lopuksi. </li></ul>
 9. 9. Opiskelijan polku -opinnot Työskentelytavat: Lähitapaamiset <ul><li>Opintojen alussa muutama lähitapaaminen (2*4h) muutaman ensimmäisen viikon aikana. </li></ul><ul><li>Ryhmäytymispäivä opintojen alkupuolella toteutetaan yhdessä opiskelijakuntien tai erilaisten opiskelijayhdistysten kanssa. </li></ul><ul><li>Alussa myös arvokeskustelua, esim. ketään ei kiusata eikä syrjitä (yhteisten pelisääntöjen laatiminen ja tallentaminen verkkoympäristöön), käsitellään ilmapiirin muodostumista ja vertaistukea ja niiden merkitystä opintojen sujumisen kannalta. </li></ul><ul><li>Yhteisöllisen oppimisen periaatteiden tiedostaminen: mitä hyötyä yhteisöllisestä oppimisesta on ja kuinka se auttaa eteenpäin opinnoissa. </li></ul>
 10. 10. Opiskelijan polku -opinnot Työskentelytavat: Lähitapaamiset <ul><li>Jatkossa lähitapaamisia on lukuvuoden alussa, näistä ilmoitetaan verkkosivuilla erikseen. </li></ul><ul><li>Kullakin tapaamisella tietty opintojen vaiheeseen sopiva teema sekä yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa. </li></ul><ul><li>Yhteisten merkkipaalujen juhlistus, esim. kakkukahveilla (sovitaan yhdessä tiettyjä välietappeja) </li></ul><ul><li>Opintojen loppuvaiheessa on kokoava yhteenveto ryhmäntyöskentelystä sekä palautteen antaminen. </li></ul><ul><li>Excursiot erilaisiin alaa koskeviin työtehtäviin tutustumisten kautta, samalla tutustutaan erilaisiin työnantajiin. </li></ul><ul><li>Työnantajien esittäytymistä esim. valmistuneiden oppijoiden avulla (alumni-toiminnan hyödyntämistä). </li></ul>
 11. 11. Opiskelijan polku -opinnot Työskentelytavat: Verkko-oppiminen <ul><li>Aloitus lähitapaamisessa, jossa tutustutaan käytettyyn verkkoympäristöön ja käytettäviin ohjelmistoihin (moodle, wiki jne). Ensimmäisenä verkko-oppimistehtävänä olisi oman oppimisblogin kirjoittamisen aloittaminen. </li></ul><ul><li>Suljettu chat verkosto, jossa voi purkaa huoliaan ja onnistumisiaan. Ryhmänohjaajan säännöllinen läsnäolo verkkoympäristössä tärkeää, ohjaajan palaute kannustavaa, mutta samalla ohjaavaa. </li></ul><ul><li>Heti opintojen alusta aloitetaan opinpolun (HOPS) rakentaminen nettiympäristöön ja jatketaan valmistumiseen saakka. </li></ul><ul><li>Verkkoympäristöön kootaan kaikki opintojen aikana tarvittavat toiminnot ja niiden ohjeistukset. Verkko-oppimisympäristö toimii opiskelijan henkilökohtaisen portfolion pohjana. </li></ul>
 12. 12. Opiskelijan polku -opinnot Työskentelytavat: Verkko-oppiminen <ul><li>Verkkoympäristöstä löytyy: </li></ul><ul><li>Keskustelutoiminto, chat tai sosiaalinen ryhmä esim facebookin avulla, vain oman ryhmän käyttöön, ryhmänohjaaja läsnä tiettynä päivänä kuukaudesta. Luodaan yhteisöllinen ryhmähenki, jonka tarkoituksena on tukea oppijoita saavuttamaan päämäärä tietyssä ajassa. </li></ul><ul><li>Mallipohjia ja ajattelutyyppejä tiedon kehittelyyn, organisointiin, yhteyksien tekemiseen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen </li></ul><ul><li>Palaute- ja palkitsemistyökaluja </li></ul><ul><li>Pedagogiset agentit oikea-aikaisen tuen tarjoamiseen (auttaa erilaisten oppimisstrategioiden käytössä) </li></ul>
 13. 13. Opiskelijan polku -opinnot Työskentelytavat: Verkko-oppiminen <ul><li>Opintosuoritusten seurantatyökalu </li></ul><ul><li>Oma työtila, jota voi rakentaa ja muokata kuten haluaa. </li></ul><ul><li>Työkaluja tiedon organisointiin, visualisointiin ja representaatioiden luomiseen. </li></ul><ul><li>Erilaisia reflektointityökaluja eri tilanteisiin (oppimispäiväkirja, esim. blogin muotoon, itsesäätöisen oppimisen reflektointi ja arviointi, yms.) </li></ul>
 14. 14. Opiskelijan polku -opinnot Portfolio <ul><li>Opintojakson aikana laaditaan sähköisen portfolion ja henkilökohtaisen oppimis-suunnitelman muodostuminen sähköiselle oppimisalustalle. </li></ul><ul><li>Portfolioon kerätään kaikki opiskelun aikana suoritetut merkittävät tehtävät. </li></ul><ul><li>Tavoitteena on, että portfolioon tulevat oppijan kannalta valituksi juuri ne tehtävät, joista oppija itse on oppinut eniten. </li></ul><ul><li>Samalla harjoitellaan itsearviointia ja omien oppimisstrategioiden hallintaa sekä kriittisen ajattelun kehittymistä. </li></ul><ul><li>Portfolio voisi olla myös siinä muodossa, että sitä voidaan esittää työnantajille rekrytointitilanteissa. </li></ul><ul><li>Portfolio sisältää tekstin lisäksi myös kuvia, videoita, ääntä, erilaisia esityksiä. </li></ul>
 15. 15. Opiskelijan polku -opinnot Blogi <ul><li>Oman oppimisblogin luominen ryhmän käyttöön. Omien oppimistulosten kirjaaminen auki antaa oppijalle itselleen ja koko vertaisryhmälle hyviä keskustelun aiheita ja selkeyttää ajatuksia oppimisesta. </li></ul><ul><li>Blogikirjoituksissa opiskelija voi yhdistellä omia ajatuksiaan teoreettiseen tietoon ja kehittää näin käsitteellistä ymmärrystään. </li></ul><ul><li>Samalla oppiminen erilaisista näkökulmista katsottuna avaa kaikille mukanaolijoille uusia polkuja, joita voi hyödyntää omassa oppimisessaan. </li></ul><ul><li>Myös viestinnän opintojen yhteydessä kerrataan kirjoittamista erityisesti blogin näkökulmasta katottuna. </li></ul>
 16. 16. Opiskelijan polku -opinnot Oppimisympäristö on verkkoympäristö <ul><li>Koulun sähköinen oppimisympäristö, mitä sitten koulussa käytetäänkin moodle, wikispaces, googledocs, Helmi, intranet, tms. </li></ul><ul><li>Blogia kirjoitettaessa voitaneen käyttää wordpress.com sivustoja tai vastaaviaa, joista on helppoa linkittää blogi koulun sisäiseen oppimisympäristöön. </li></ul>
 17. 17. Opiskelijan polku -opinnot Opettajan/tutorin/ryhmänohjajan rooli <ul><li>Ryhmänohjaaja, opo tai tutor on verkkoympäristössä tavattavissa joka viikko tiettynä ilmoitettuna aikana, kuitenkin useammin opintojen alkuvaiheessa. </li></ul><ul><li>Pyritään siihen, että ryhmänohjaajana on sama henkilö koko opintojen ajan. </li></ul><ul><li>Ryhmäytymiseen panostetaan erityisesti opintojen alussa, jotta opiskelijat ryhmäytyvät hyvin olisivat motivoituneita opinnoistaan ja osallistuisivat aktiivisesti ryhmän toimintaan. </li></ul><ul><li>Jatkossa erityisesti ryhmän tuki on tärkeää, jopa tärkeämpää kuin tutorin tuki, opintojen sujumiselle. </li></ul>
 18. 18. Opiskelijan polku -opinnot Opettajan/tutorin/ryhmänohjajan rooli <ul><li>Opiskelijatutor on verkkoympäristössä läsnä useammin kuin ryhmänohjaaja. Hänenkin läsnäolonsa painottuu erityisesti opintojen alkuun, jolloin monet asiat ovat vielä uusia ja opiskelijoilla on todennäköisesti eniten kysyttävää. </li></ul><ul><li>Myös ujoimpien opiskelijoiden on helppo rohkaistua kysymään neuvoa opiskelijatutorilta. </li></ul><ul><li>Kurssien opettajat ohjaavat oppimista verkossa kurssikohtaisesti. Esimerkkeinä viestintään on integroitu blogin kirjoittamisen ohjaus, tietotekniikkaan verkon käytössä ilmenevät ongelmat. </li></ul><ul><li>Itsesäätöisen oppimisen idea on hyvä sisällyttää myös opetukseen ja tarjota opiskelijoille riittävästi tukea mahdollisimman oikea-aikaisesti. </li></ul><ul><li>Tukea tarvitaan luonnollisesti eniten opintojen alkuvaiheessa, jolloin itsesäätöinen oppiminenkin on vielä uutta. </li></ul><ul><li>Tuen tarve vähenee ja muuttaa painopistettä itse prosessista sisältöihin, kun itsesäätöisen oppimisen sykli tulee tutummaksi. </li></ul>
 19. 19. Opiskelijan polku -opinnot Suoritus ja arvionti <ul><li>Kurssi suoritetaan ammattikorkeakouluopintojen aikana. </li></ul><ul><li>Hyväksytty suoritus edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista lähitapaamisiin ja verkkotyöskentelyyn sekä oman HOPS:n, blogin ja portfolion työstämisen. </li></ul><ul><li>Kurssi arvioidaan merkinnällä Hyväksytty / Täydennettävä. </li></ul><ul><li>Kurssisuoritusmerkinnän antaa opinto-ohjaaja kaikkien suoritusten ollessa tehtynä. </li></ul>
 20. 20. Opiskelijan polku -opinnot <ul><li>Kohderyhmä: Kaikki ammattikorkeakoulun aloittavat opiskelijat, mahdollisuuksien mukaan oman koulutusalan sisältä. Tavoite: Opintojen tehokas aloittaminen ja loppuun saattaminen määräajassa, ryhmän muodostuminen, sitouttaminen opintoihin, motivointi ja motivaation ylläpito opintojen ajan, omien oppimisstrategioiden vahvistaminen, tvt-taitojen ylläpito ja kehittäminen, opettaja-/oppilastutorointi jatkuvana koko opintojen ajan. Sisältö: Perehdyttäminen opintorakenteeseen, ryhmäyttäminen kotiryhmään, opiskelutaidot, itsesäätöiseksi oppijaksi oppiminen: omien oppismisstrategioiden tunnistaminen ja uusien hankkiminen, yhteisöllinen oppiminen, tietoteknisten taitojen arviointi, motivointi opintoihin, opintojakson kesto koko opintojen ajan Työskentelytavat: Läsnäolo lähiopetusjaksoilla. Perehtyminen käytettäviin oppimisympäristöihin (verkko-ohjelmiin). Aktiivinen osallistuminen chat keskusteluihin. Oman opinto blogin kirjoittaminen. Oppimisympäristöt: Lähitapaamisia, verkko-opiskelua, oma chat-kanava, oman blogin kirjoittaminen, portfolio, erilaiset teknologiapohjaiset oppimisympäristöt ja -työkalut. Ryhmän ohjaaja: ilmoitetaan myöhemmin Opiskelijatutor(it): ilmoitetaan myöhemmin Arviointi/Suoritus: Hyväksytty/Täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista otetta annetuihin tehtäviin ja lähiopetustapahtumiin osallistumista. </li></ul>

×