Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ranking jakości likwidacji szkód komunikacyjnych. Oferta Raportu TNS Polska

2,951 views

Published on

TNS Polska w 2014 roku zrealizował badanie satysfakcji z likwidacji szkód komunikacyjnych. W badaniu uczestniczyły osoby likwidujące szkody w: Allianz, Compensa, Ergo Hestia, Liberty Direct, Link4, Proama, PZU, Uniqa i Warta.
Pragnąc dostarczyć ubezpieczycielom argumentów, umożliwiających budowanie przewagi konkurencyjnej opartej o jakość, planujemy realizację kolejnej edycji tego projektu.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty oraz do kontaktu z nami.
http://www.tnsglobal.pl/finanse/

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Ranking jakości likwidacji szkód komunikacyjnych. Oferta Raportu TNS Polska

  1. 1. Ranking jakości likwidacji szkód komunikacyjnych © TNS 2015 Ranking jakości likwidacji szkód komunikacyjnych
  2. 2. Ranking jakości likwidacji szkód komunikacyjnych © TNS 2015 Wsparcie optymalizacji procesu likwidacji szkody Biorąc pod uwagę fakt, że branża ubezpieczeniowa próbuje zakończyć wojnę cenową i skupić się na paradygmacie konkurencji opartej o jakość, prace nad procesem likwidacji szkody stają się jednym z najważniejszych obszarów dla większości ubezpieczycieli. Proces ten jest cały czas optymalizowany, dynamicznie się zmienia, zarówno za sprawą regulatorów rynku jak i inicjatyw poszczególnych TU. Niektóre zmiany mają wręcz charakter rewolucyjny i mogą prowadzić do redefinicji całej kategorii. Towarzystwa Ubezpieczeniowe muszą:  dynamicznie dostosowywać się do zmian zachodzących w kategorii i jak nigdy dotąd podejmować wiele decyzji odnośnie optymalnej alokacji środków w proces likwidacji szkody  poszukiwać argumentów najbardziej efektywnie komunikujących wysoką jakość procesu likwidacji szkody. 2 1 3 4 Biznes dzisiaj Nowi klienci Lojalność i nowe wydatki Nowe produkty i usługi Nowe rynki Więcej przychodów od każdego klienta Więcejklientów 2
  3. 3. Ranking jakości likwidacji szkód komunikacyjnych © TNS 2015 Na jakie pytania odpowiemy? Jak kształtuje się poziom satysfakcji i lojalności klientów poszczególnych TU w czasie? Jaki jest udział BLS-u w likwidacjach szkody i jaki ma to wpływ na satysfakcję klientów? Jak wygląda satysfakcja w podziale na poszczególne rodzaje likwidacji szkody? Elementy kluczowe w procesie likwidacji szkody Poziom satysfakcji z wybranych aspektów szczegółowych Mocne i słabe strony poszczególnych firm w porównaniu do konkurencji Elementy wymagające poprawy Skala polecania / odradzania TU Plany kontynuacji / rezygnacji ze współpracy Wykorzystanie cross- sellu przy likwidacji szkody 1. Jak modyfikacje procesu [prawne, inwestycje konkurentów] wpływają na satysfakcję i lojalność klientów? 2. W co warto inwestować? Czy inwestycje, które ponosi dany TU przyczyniają się do budowania przewagi konkurencyjnej? 3. Jaki wykorzystywać potencjał klientów likwidujących szkodę? Jak optymalizować proces likwidacji szkody w celu efektywnego tworzenia przewagi konkurencyjnej? 3
  4. 4. Ranking jakości likwidacji szkód komunikacyjnych © TNS 2015 Unikalne korzyści z projektu TNS Polska w 2014 roku zrealizował badanie satysfakcji z likwidacji szkód komunikacyjnych w: Allianz, Compensa, Ergo Hestia, Liberty Direct, Link4, Proama, PZU, Uniqa i Warta. Obecnie w ramach platformy Kartezjusz*, umożliwiającej poznanie specyfiki bardzo wąskich grup docelowych, planujemy realizację kolejnej fali badania. Efektem projektu będzie wiedza, pozwalająca na:  optymalizację alokacji środków na udoskonalanie poszczególnych elementów procesu likwidacji szkody, dzięki śledzeniu ich wpływu na budowanie przewagi konkurencyjnej  ewaluację na bieżąco jakości procesu likwidacji szkody wraz z benchmarkowaniem na tle konkurencji  wykorzystanie wyników badania w komunikacji marketingowej (wyniki dotyczące likwidacji szkody będą wycinkiem badania na próbie reprezentatywnej). * W ramach platformy Kartezjusz codziennie realizowanych jest 1 000 wywiadów telefonicznych na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej. W skali roku realizowanych jest w sumie 240 000 wywiadów. Dzięki tak szeroko zakrojonemu screeningowi jesteśmy w stanie dotrzeć do bardzo wąskich grup klientów np. osób, które są bezpośrednio po zmianie ubezpieczyciela, otwarciu nowego konta bankowego, ale także np. do posiadaczy DRON-ów czy też osób chorujących na rzadką chorobę. Szczegóły dot. funkcjonowania platformy zostały przedstawione na: http://www.slideshare.net/TNS_Polska/kartezjusz-oferta-oglna-ad-hoc-tns-polska. 4
  5. 5. Ranking jakości likwidacji szkód komunikacyjnych © TNS 2015 W co warto inwestować? +5 punktów +7 punktów +15 punktów +25 punktów 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% NPS skrócenie czasu likwidacji szkody o: Skrócenie czasu likwidacji szkody o 2%: poprawa wskaźnika NPS o max 5 punktów Przykład analizy, która może być prowadzona kwartalnie. 5
  6. 6. Ranking jakości likwidacji szkód komunikacyjnych © TNS 2015 Zespół 6 Rafał Neska Associate Director, z TNS Polska od 2002, absolwent socjologii UW i SGH. Zajmuje się głównie badaniami prowadzonymi dla ubezpieczycieli (od 2005 roku zaangażowany w Monitoring Runku Ubezpieczeniowego: badanie ciągłe, którego celem jest śledzenie trendów na rynku ubezpieczeniowym), banków i sektora telekomunikacyjnego. Ekspert w zakresie badań segmentacyjnych oraz badań dotyczących innowacji. Prowadził także wiele projektów dot. wizerunku marek, satysfakcji (satysfakcji klientów, satysfakcji z likwidacji szkód, satysfakcji i potrzeb pracowników (agentów/ multiagentów). Dorota Szubert Strategic Account Manager, w TNS Polska od 2008. Wcześniej współpracowała z innymi agencjami badawczymi oraz instytucją zajmującą się doradztwem i konsultingiem w branży B2B. Posiada doświadczenie w społecznych badaniach ilościowych i jakościowych. Ponadto prowadziła szereg szkoleń, prezentacji i warsztatów skierowanych do odbiorców instytucjonalnych. Posiada szerokie doświadczenia w badaniach satysfakcyjnych w branży ubezpieczeniowej. Maria Tomaszewska Research Executive, z branżą badawczą związana od 2008 roku. Początkowo w dziale realizacji badań, a od 2012 roku w TNS Polska w dziale badawczym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych z obszarów B2C i B2B, dotyczących badania satysfakcji klientów i pracowników, wizerunku przedsiębiorstw, testów konceptów, badania procesów obsługowych. Prowadzi projekty dla klientów z branży ubezpieczeniowej, w tym Monitoring Rynku Ubezpieczeń – całościowe badanie stanowiące obraz rynku ubezpieczeń w Polsce.
  7. 7. Ranking jakości likwidacji szkód komunikacyjnych © TNS 2015 TNS | ul. Wspólna 56, 00687 Warszawa | 22 598 98 98 | tnspolska@tnsglobal.com | www.tnsglobal.pl/finanse/ Zapraszamy do kontaktu Dorota Szubert dorota.szubert@tnsglobal.com +48 728 421 630 Rafał Neska rafał.neska@tnsglobal.com +48 728 421 631 7 Maria Tomaszewska maria.tomaszewska@tnsglobal.com +48 504 129 602

×