SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εμφάνιση πόνου κατά τη διάρκεια της
ορθοδοντικής θεραπείας, ιδιαίτερα στα αρχικά
στάδια, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο1.
Η ένταση του πόνου μπορεί να διαφοροποιηθεί
ανάλογα με το μέγεθος της εφαρμοζόμενης δύναμης
ή τον τύπο της ορθοδοντικής συσκευής που
χρησιμοποιείται2. Η πρόληψη και διαχείριση του
ορθοδοντικού πόνου αποτελεί παράγοντα μείζονος
σημασίας για την ανακούφιση του ασθενούς και την
διασφάλιση του επιθυμητού βαθμού συνεργασίας.
Σκοπός
H διερεύνηση της σύγχρονης επιστημονικής
βιβλιογραφίας για την ανάδειξη των
αποτελεσματικότερων μεθόδων πρόληψης και
διαχείρισης του ορθοδοντικού πόνου.
ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΣ
Βιβλιογραφική ανασκόπηση στις ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων PubMed και Cochrane Library με τους
όρους αναζήτησης “orthodontic treatment”, “pain
management/prevention/control”.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Fleming PS, Strydom H, Katsaros C, MacDonald L, Curatolo M, Fudalej P, et al.
Non-pharmacological interventions for alleviating pain during orthodontic
treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016 Dec
23;12(12):CD010263.
2. Monk AB, Harrison JE, Worthington HV, Teague A. Pharmacological interventions
for pain relief during orthodontic treatment. Cochrane Database of Systematic
Reviews. 2017 Nov 28;(11):CD003976.
3. Long H, Wang Y, Jian F, Liao L-N, Yang X, Lai W-L. Current advances in orthodontic
pain. International Journal of Oral Science. 2016 Jun;8(2):67–75.
4. Eslamipour F, Motamedian SR, Bagheri F. Ibuprofen and Low-level Laser Therapy
for Pain Control during Fixed Orthodontic Therapy: A Systematic Review of
Randomized Controlled Trials and Meta-analysis. The Journal of Contemporary
Dental Practice. 2017;18(6):527–33.
5. Topolski F, Moro A, Correr GM, Schimim SC. Optimal management of orthodontic
pain. Journal of Pain Research. 2018 Mar;11:589–98.
6. Cheng C, Xie T, Wang J. The efficacy of analgesics in controlling orthodontic pain: a
systematic review and meta-analysis. BMC Oral Health. 2020 Sep 18;20(1):259.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μηχανισμός ορθοδοντικού πόνου
Ο μηχανισμός του ορθοδοντικού πόνου βασίζεται στην προκαλούμενη τοπική φλεγμονώδη απόκριση του περιοδοντίου3.
Προσεγγίσεις πρόληψης και διαχείρισης ορθοδοντικού πόνου
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Κουκουβίτη Μαρία-Μαρίνα1, Σεκερτζή Χριστίνα1, Χατζηγιάννη Αθηνά2, Κολοκυθά Όλγα-Ελπίς3
1Χειρουργός Οδοντίατρος
2Επίκουρη Καθηγήτρια Ορθοδοντικής ΑΠΘ
3Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ορθοδοντικής ΑΠΘ
Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Τα ΜΣΑΦ φαίνεται να εμφανίζουν τα καλύτερα
ποσοστά αποτελεσματικότητας στην πρόληψη
και ανακούφιση του ορθοδοντικού πόνου, όπως
επιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά1,6.
• Για την LLLΤ και τις υπόλοιπες προσεγγίσεις, τα
διαθέσιμα δεδομένα αδυνατούν να οδηγήσουν
σε πλήρως τεκμηριωμένα συμπεράσματα.
• Απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός μελετών υψηλής
ποιότητας για τη διερεύνηση και την ανάδειξη της
αξίας των διαθέσιμων τεχνικών διαχείρισης του
ορθοδοντικού πόνου, με εκτεταμένα χρονικά
διαστήματα παρακολούθησης και έμφαση στον
συνυπολογισμό της σχέσης κόστους–οφέλους για
τον ασθενή.
εφαρμογή ορθοδοντικών
δυνάμεων
ενεργοποίηση
αισθητηριακών υποδοχέων
περιοδοντίου
πυροδότηση αλληλουχίας αντιδράσεων
επεξεργασίας και μεταβίβασης του επώδυνου ερεθίσματος
στο περιφερικό και κεντρικό νευρικό σύστημα
• Αναλγητικά με δραστικές ουσίες όπως: ιβουπροφαίνη, παρακεταμόλη, ναπροξένη και ασπιρίνη.
• Χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες και εμφανίζουν τα ικανοποιητικότερα αποτελέσματα.
• Προβληματίζει ο βαθμός επίδρασης των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών (ΜΣΑΦ) στον ρυθμό της
οδοντικής μετακίνησης3.
Φαρμακολογικές
• Λέιζερ χαμηλού επιπέδου (LLLT).
• Σημαντική διαφοροποίηση στα εφαρμοζόμενα πρωτόκολλα (διαφορετικές διάρκειες και
δοσολογίες ακτινοβολίας).
• Αναφέρονται θετικές αλλά και ορισμένες αντικρουόμενες εκβάσεις4,5.
Θεραπεία με λέιζερ
• Συσκευές δόνησης, συμπληρώματα μάσησης, βελονισμός.
• Προτεινόμενος μηχανισμός δράσης: τα μηχανικά ερεθίσματα ενεργοποιούν μηχανικούς υποδοχείς
που μεταδίδουν απτικά σήματα, ενώ παράλληλα καταστέλλουν τη μετάδοση επώδυνων σημάτων.
• Διχογνωμία σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους, κυρίως λόγω χαμηλής ποιότητας και
περιορισμένου αριθμού ερευνών1.
Μηχανικές
• Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT), φυσική δραστηριότητα και μουσικοθεραπεία.
• Στοχεύουν στην απόσπαση της προσοχής3.
Συμπεριφορικές

More Related Content

What's hot

εξειδικευμένος νευροχειρουργός γεώργιος
εξειδικευμένος νευροχειρουργός γεώργιοςεξειδικευμένος νευροχειρουργός γεώργιος
εξειδικευμένος νευροχειρουργός γεώργιοςGeorgeTheElder
 
ο νευροχειρουργός γεώριος δημογέροντας
ο νευροχειρουργός γεώριος δημογέρονταςο νευροχειρουργός γεώριος δημογέροντας
ο νευροχειρουργός γεώριος δημογέρονταςGeorgeTheElder
 
Dr. Nikos Kouvelas
Dr. Nikos KouvelasDr. Nikos Kouvelas
Dr. Nikos KouvelasSETE
 
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...Institute for the Study of Urologic Diseases
 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαAntonios Kountouris
 
A4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopio
A4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopioA4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopio
A4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopio2epalkav
 

What's hot (8)

2nd Andrology Update 2016
2nd Andrology Update 20162nd Andrology Update 2016
2nd Andrology Update 2016
 
εξειδικευμένος νευροχειρουργός γεώργιος
εξειδικευμένος νευροχειρουργός γεώργιοςεξειδικευμένος νευροχειρουργός γεώργιος
εξειδικευμένος νευροχειρουργός γεώργιος
 
ο νευροχειρουργός γεώριος δημογέροντας
ο νευροχειρουργός γεώριος δημογέρονταςο νευροχειρουργός γεώριος δημογέροντας
ο νευροχειρουργός γεώριος δημογέροντας
 
Dr. Nikos Kouvelas
Dr. Nikos KouvelasDr. Nikos Kouvelas
Dr. Nikos Kouvelas
 
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 
A4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopio
A4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopioA4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopio
A4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopio
 
Concentrated
ConcentratedConcentrated
Concentrated
 

Similar to 24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΟΜΙΛΙΑ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΟΜΙΛΙΑΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΟΜΙΛΙΑ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΟΜΙΛΙΑamitsikaris
 
Ολιστική αντιμετώπιση αυχενικού συνδρόμου με ωτοβελονισμό, διατροφή, Ελληνικά...
Ολιστική αντιμετώπιση αυχενικού συνδρόμου με ωτοβελονισμό, διατροφή, Ελληνικά...Ολιστική αντιμετώπιση αυχενικού συνδρόμου με ωτοβελονισμό, διατροφή, Ελληνικά...
Ολιστική αντιμετώπιση αυχενικού συνδρόμου με ωτοβελονισμό, διατροφή, Ελληνικά...Theodoros Gatzounis
 
Orthomiras.gr Ειδικός Ορθοδοντικός
Orthomiras.gr Ειδικός ΟρθοδοντικόςOrthomiras.gr Ειδικός Ορθοδοντικός
Orthomiras.gr Ειδικός ΟρθοδοντικόςOrhomiras Dental Clinic
 
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.isrodoy isr
 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΝΟ 33
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΝΟ 33 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΝΟ 33
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΝΟ 33 MedicalWeb.gr
 
Οστεοαρθρίτιδα
ΟστεοαρθρίτιδαΟστεοαρθρίτιδα
Οστεοαρθρίτιδαparhalts
 
Nέες και γρήγορες τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας μύθοι και πραγματικότητα
Nέες και γρήγορες τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας μύθοι και πραγματικότηταNέες και γρήγορες τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας μύθοι και πραγματικότητα
Nέες και γρήγορες τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας μύθοι και πραγματικότηταMatt Sanoudos
 
Κλινικές δεξιότητες στην Ανδρολογία - Andrology Update 2016 | Πρόγραμμα
 Κλινικές δεξιότητες στην Ανδρολογία - Andrology Update 2016 | Πρόγραμμα Κλινικές δεξιότητες στην Ανδρολογία - Andrology Update 2016 | Πρόγραμμα
Κλινικές δεξιότητες στην Ανδρολογία - Andrology Update 2016 | ΠρόγραμμαInstitute for the Study of Urologic Diseases
 
αντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίων
αντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίωναντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίων
αντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίωνMatt Sanoudos
 
Συστάσεις και Kατευθυντήριες Oδηγίες για τη χρήση Φθοριούχων για την πρόληψη ...
Συστάσεις και Kατευθυντήριες Oδηγίες για τη χρήση Φθοριούχων για την πρόληψη ...Συστάσεις και Kατευθυντήριες Oδηγίες για τη χρήση Φθοριούχων για την πρόληψη ...
Συστάσεις και Kατευθυντήριες Oδηγίες για τη χρήση Φθοριούχων για την πρόληψη ...PiecerosB
 
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019vangelisprekas
 
εργασία σχετικά με μυοσκελετικές παθήσεις
εργασία σχετικά με μυοσκελετικές παθήσεις  εργασία σχετικά με μυοσκελετικές παθήσεις
εργασία σχετικά με μυοσκελετικές παθήσεις amitsikaris
 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣKaterina Koleventi
 
Έντυπο Αποκατάστασης Ώμου
Έντυπο Αποκατάστασης ΏμουΈντυπο Αποκατάστασης Ώμου
Έντυπο Αποκατάστασης Ώμουshouldergr
 
Green anticancer-drugs
Green anticancer-drugsGreen anticancer-drugs
Green anticancer-drugsFotini Razakou
 
εφηβεία και ομορφιά
εφηβεία και ομορφιάεφηβεία και ομορφιά
εφηβεία και ομορφιάkastritsilykeio
 

Similar to 24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου (20)

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΟΜΙΛΙΑ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΟΜΙΛΙΑΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΟΜΙΛΙΑ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΟΜΙΛΙΑ
 
Ολιστική αντιμετώπιση αυχενικού συνδρόμου με ωτοβελονισμό, διατροφή, Ελληνικά...
Ολιστική αντιμετώπιση αυχενικού συνδρόμου με ωτοβελονισμό, διατροφή, Ελληνικά...Ολιστική αντιμετώπιση αυχενικού συνδρόμου με ωτοβελονισμό, διατροφή, Ελληνικά...
Ολιστική αντιμετώπιση αυχενικού συνδρόμου με ωτοβελονισμό, διατροφή, Ελληνικά...
 
Orthomiras.gr Ειδικός Ορθοδοντικός
Orthomiras.gr Ειδικός ΟρθοδοντικόςOrthomiras.gr Ειδικός Ορθοδοντικός
Orthomiras.gr Ειδικός Ορθοδοντικός
 
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.
 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΝΟ 33
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΝΟ 33 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΝΟ 33
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΝΟ 33
 
Οστεοαρθρίτιδα
ΟστεοαρθρίτιδαΟστεοαρθρίτιδα
Οστεοαρθρίτιδα
 
Nέες και γρήγορες τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας μύθοι και πραγματικότητα
Nέες και γρήγορες τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας μύθοι και πραγματικότηταNέες και γρήγορες τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας μύθοι και πραγματικότητα
Nέες και γρήγορες τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας μύθοι και πραγματικότητα
 
Kids
KidsKids
Kids
 
Κλινικές δεξιότητες στην Ανδρολογία - Andrology Update 2016 | Πρόγραμμα
 Κλινικές δεξιότητες στην Ανδρολογία - Andrology Update 2016 | Πρόγραμμα Κλινικές δεξιότητες στην Ανδρολογία - Andrology Update 2016 | Πρόγραμμα
Κλινικές δεξιότητες στην Ανδρολογία - Andrology Update 2016 | Πρόγραμμα
 
αντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίων
αντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίωναντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίων
αντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίων
 
Συστάσεις και Kατευθυντήριες Oδηγίες για τη χρήση Φθοριούχων για την πρόληψη ...
Συστάσεις και Kατευθυντήριες Oδηγίες για τη χρήση Φθοριούχων για την πρόληψη ...Συστάσεις και Kατευθυντήριες Oδηγίες για τη χρήση Φθοριούχων για την πρόληψη ...
Συστάσεις και Kατευθυντήριες Oδηγίες για τη χρήση Φθοριούχων για την πρόληψη ...
 
program
programprogram
program
 
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
 
εργασία σχετικά με μυοσκελετικές παθήσεις
εργασία σχετικά με μυοσκελετικές παθήσεις  εργασία σχετικά με μυοσκελετικές παθήσεις
εργασία σχετικά με μυοσκελετικές παθήσεις
 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
Έντυπο Αποκατάστασης Ώμου
Έντυπο Αποκατάστασης ΏμουΈντυπο Αποκατάστασης Ώμου
Έντυπο Αποκατάστασης Ώμου
 
Andrology update 2017 | Πρόγραμμα
Andrology update 2017  | Πρόγραμμα Andrology update 2017  | Πρόγραμμα
Andrology update 2017 | Πρόγραμμα
 
Green anticancer-drugs
Green anticancer-drugsGreen anticancer-drugs
Green anticancer-drugs
 
Kids pro
Kids proKids pro
Kids pro
 
εφηβεία και ομορφιά
εφηβεία και ομορφιάεφηβεία και ομορφιά
εφηβεία και ομορφιά
 

More from SteliosSotiriadis2 (15)

Pp openbite final
Pp openbite finalPp openbite final
Pp openbite final
 
Pp digital final
Pp digital finalPp digital final
Pp digital final
 
Pp cleft final
Pp cleft finalPp cleft final
Pp cleft final
 
Poster 4
Poster 4Poster 4
Poster 4
 
Artificial intelligence in orthodontics.
Artificial intelligence in orthodontics.Artificial intelligence in orthodontics.
Artificial intelligence in orthodontics.
 
poster ten
poster tenposter ten
poster ten
 
poster nine
poster nineposter nine
poster nine
 
poster eight
poster eightposter eight
poster eight
 
poster seven
poster sevenposter seven
poster seven
 
poster six
poster sixposter six
poster six
 
poster five
poster fiveposter five
poster five
 
poster four
poster fourposter four
poster four
 
poster three
poster threeposter three
poster three
 
poster two
poster twoposter two
poster two
 
poster one
poster oneposter one
poster one
 

24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου

  • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εμφάνιση πόνου κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο1. Η ένταση του πόνου μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το μέγεθος της εφαρμοζόμενης δύναμης ή τον τύπο της ορθοδοντικής συσκευής που χρησιμοποιείται2. Η πρόληψη και διαχείριση του ορθοδοντικού πόνου αποτελεί παράγοντα μείζονος σημασίας για την ανακούφιση του ασθενούς και την διασφάλιση του επιθυμητού βαθμού συνεργασίας. Σκοπός H διερεύνηση της σύγχρονης επιστημονικής βιβλιογραφίας για την ανάδειξη των αποτελεσματικότερων μεθόδων πρόληψης και διαχείρισης του ορθοδοντικού πόνου. ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΣ Βιβλιογραφική ανασκόπηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Cochrane Library με τους όρους αναζήτησης “orthodontic treatment”, “pain management/prevention/control”. Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1. Fleming PS, Strydom H, Katsaros C, MacDonald L, Curatolo M, Fudalej P, et al. Non-pharmacological interventions for alleviating pain during orthodontic treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016 Dec 23;12(12):CD010263. 2. Monk AB, Harrison JE, Worthington HV, Teague A. Pharmacological interventions for pain relief during orthodontic treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017 Nov 28;(11):CD003976. 3. Long H, Wang Y, Jian F, Liao L-N, Yang X, Lai W-L. Current advances in orthodontic pain. International Journal of Oral Science. 2016 Jun;8(2):67–75. 4. Eslamipour F, Motamedian SR, Bagheri F. Ibuprofen and Low-level Laser Therapy for Pain Control during Fixed Orthodontic Therapy: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials and Meta-analysis. The Journal of Contemporary Dental Practice. 2017;18(6):527–33. 5. Topolski F, Moro A, Correr GM, Schimim SC. Optimal management of orthodontic pain. Journal of Pain Research. 2018 Mar;11:589–98. 6. Cheng C, Xie T, Wang J. The efficacy of analgesics in controlling orthodontic pain: a systematic review and meta-analysis. BMC Oral Health. 2020 Sep 18;20(1):259. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μηχανισμός ορθοδοντικού πόνου Ο μηχανισμός του ορθοδοντικού πόνου βασίζεται στην προκαλούμενη τοπική φλεγμονώδη απόκριση του περιοδοντίου3. Προσεγγίσεις πρόληψης και διαχείρισης ορθοδοντικού πόνου ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Κουκουβίτη Μαρία-Μαρίνα1, Σεκερτζή Χριστίνα1, Χατζηγιάννη Αθηνά2, Κολοκυθά Όλγα-Ελπίς3 1Χειρουργός Οδοντίατρος 2Επίκουρη Καθηγήτρια Ορθοδοντικής ΑΠΘ 3Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ορθοδοντικής ΑΠΘ Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ • Τα ΜΣΑΦ φαίνεται να εμφανίζουν τα καλύτερα ποσοστά αποτελεσματικότητας στην πρόληψη και ανακούφιση του ορθοδοντικού πόνου, όπως επιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά1,6. • Για την LLLΤ και τις υπόλοιπες προσεγγίσεις, τα διαθέσιμα δεδομένα αδυνατούν να οδηγήσουν σε πλήρως τεκμηριωμένα συμπεράσματα. • Απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός μελετών υψηλής ποιότητας για τη διερεύνηση και την ανάδειξη της αξίας των διαθέσιμων τεχνικών διαχείρισης του ορθοδοντικού πόνου, με εκτεταμένα χρονικά διαστήματα παρακολούθησης και έμφαση στον συνυπολογισμό της σχέσης κόστους–οφέλους για τον ασθενή. εφαρμογή ορθοδοντικών δυνάμεων ενεργοποίηση αισθητηριακών υποδοχέων περιοδοντίου πυροδότηση αλληλουχίας αντιδράσεων επεξεργασίας και μεταβίβασης του επώδυνου ερεθίσματος στο περιφερικό και κεντρικό νευρικό σύστημα • Αναλγητικά με δραστικές ουσίες όπως: ιβουπροφαίνη, παρακεταμόλη, ναπροξένη και ασπιρίνη. • Χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες και εμφανίζουν τα ικανοποιητικότερα αποτελέσματα. • Προβληματίζει ο βαθμός επίδρασης των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών (ΜΣΑΦ) στον ρυθμό της οδοντικής μετακίνησης3. Φαρμακολογικές • Λέιζερ χαμηλού επιπέδου (LLLT). • Σημαντική διαφοροποίηση στα εφαρμοζόμενα πρωτόκολλα (διαφορετικές διάρκειες και δοσολογίες ακτινοβολίας). • Αναφέρονται θετικές αλλά και ορισμένες αντικρουόμενες εκβάσεις4,5. Θεραπεία με λέιζερ • Συσκευές δόνησης, συμπληρώματα μάσησης, βελονισμός. • Προτεινόμενος μηχανισμός δράσης: τα μηχανικά ερεθίσματα ενεργοποιούν μηχανικούς υποδοχείς που μεταδίδουν απτικά σήματα, ενώ παράλληλα καταστέλλουν τη μετάδοση επώδυνων σημάτων. • Διχογνωμία σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους, κυρίως λόγω χαμηλής ποιότητας και περιορισμένου αριθμού ερευνών1. Μηχανικές • Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT), φυσική δραστηριότητα και μουσικοθεραπεία. • Στοχεύουν στην απόσπαση της προσοχής3. Συμπεριφορικές