SlideShare a Scribd company logo
ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ματθαίος Σανούδος DDS, PhD
36 Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 10-12 Νοεμβρίου 2016
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ :ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΥΚΟΛΑ,
ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΟΤΕ ΦΤΗΝΑ
Εμπορευματοποίηση του κλάδου
Στόχευση στον οδοντίατρο
Στόχευση στον ασθενή
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ “ΤΑΧΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ”
Τεχνικές που επιτυγχάνουν τμήμα της
ορθοδοντικής θεραπείας
(πχ. 6 Month Smiles, Fastbraces κτλ.)
Τεχνικές που μειώνουν την τριβή ολίσθησης
στο σύρμα
(πχ. Αυτόδετοι μηχανισμοί, προσδέσεις χαμηλής τριβής κτλ. )
Τεχνικές που επηρεάζουν μεταβολισμό
οστού και ρυθμό ορθοδοντικής μετακίνησης
(πx. Acceledent,Orthopulse, Wilcodontics κτλ )
2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΥΡΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
(EDGEWISE)
ΠΤΕΡΥΓΙΑ
TWIN BRACKET
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
Δύναμη
• Είναι η ευκολότερη ορθοδοντική
μετακίνηση.
• Προκύπτει από την απλή
εφαρμογή δύναμης στην μύλη
μέσω του αγκίστρου.
• Η μύλη του δοντιού μετακινείται
πολύ περισσότερο από την ρίζα.
• Όλα τα στρογγυλά σύρματα
μετακινούν μέσω απόκλισης
• Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος
της υποδοχής του αγκίστρου σε
σχέση με το σύρμα, τόσο
αυξάνονται οι δυνάμεις
απόκλισης.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Δύναμη
Ροπή
• Είναι η ιδανική ορθοδοντική
μετακίνηση για κλείσιμο κενών.
• Ιδανικά, προκύπτει από την
εφαρμογή δύναμης στο κέντρο
αντίστασης του δοντιού
• Ρίζα-μύλη του δοντιού
μετακινούνται παράλληλα.
• Κλινικά επιτυγχάνεται με την
ταυτόχρονη εφαρμογής
δύναμης και ροπής.
• Ευκολότερα επιτυγχάνεται με
χρήση παραλληλογράμμων
συρμάτων.
6 MONTH SMILES / FAST BRACES
• Εφαρμόζονται από γενικούς οδοντίατρους
με εκπαίδευση σεμινάρια 1-2 ημερών.
• Στόχος η ευθυγράμμιση των δοντιών.
• Έντονη διαφημιστική δραστηριότητα ειδικα
στο διαδικτυο.
• Πλήρης έλλειψη βιβλιογραφίας σε σχέση με
τα κλινικά αποτελέσματα που υπόσχονται.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
• Εκπαίδευση και ικανότητα των κλινικών ειδικά σε
ασθενείς που βρίσκονται σε φάση σκελετικής αύξησης.
• Κλινικοί ισχυρισμοί και μάρκετινγκ. Πλήρης έλλειψη
εργασιών από ανεξάρτητους συγγράφεις
• Έλλειψη ορθοδοντικής εκπαίδευσης των γενικών
οδοντιάτρων σε προπτυχιακό επίπεδο ώστε να
κατανοούν καλύτερα την ορθοδοντική και τις
ορθοδοντικές τεχνικές.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΡΜΑ
ΑΥΤΟΔΕΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ
Βελτιώνουν την ολίσθηση του
αγκίστρου πάνω στο σύρμα
καθώς έχουν ένα μεταλλικό
κάλυμμα αντί για ελαστική
πρόσδεση.
Μπορεί να είναι τελείως παθητικά
ή ενεργά σε μεγαλύτερα σύρματα
• Έλλειψη προσδέσεων
• Μειωμένη τριβή λόγω προσδέσεων
• Μειωμένη τριβή ολίσθησης ειδικά στο παθητικό
design
• Μικρότερες δυνάμεις
• Καλύτερη αιμάτωση του περιοδοντικού
συνδέσμου
• Δημιουργία φατνιακού οστού
• Μεγαλύτερη διεύρυνση
• Μικρότερη απόκλιση
• Λιγότερες εξαγωγές
ΑΥΤΟΔΕΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ
Πλεονεκτήματα/ Ισχυρισμοί
• Δεν παρατηρείται ταχύτερη ευθυγράμμιση ή
κλείσιμο κενών παρόλο που υπάρχει χαμηλή τριβή.
• Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για δημιουργία νέου
οστού
• Το σύρμα κολλάει καθώς τα αυτόδετα άγκιστρα
είναι πιο στενά (επιβράδυνση της θεραπείας).
• Ο αριθμός των εξαγωγών δεν επηρεάζεται.
• Λιγότερος χρόνος του ασθενή στην έδρα.
• Μικρότερη απόκλιση στα πρόσθια.
1.Chen SS et al. Systemic review of self ligating brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop.2010;137:726e1:726e18
2. Fleming PS, Johal A. Self ligating brackets in orthodontics. A systemic review. Angle Orthod.2010;80:575-84
ΑΥΤΟΔΕΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ
Τεκμηρίωση
• Η φόρτιση του οστού δημιουργεί
πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο και ηλεκτρικό
δυναμικό στη επιφάνεια του οστού.
• Φορτία δημιουργούνται καθώς στο οστό
εφαρμόζεται διακοπτόμενη δύναμη
• Δονήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την δημιουργία δυναμικών σε ταχείς ρυθμούς
• AcceleDent vibratory system: High frequency
vibration (30Hz) για 20 λεπτά/ημέρα.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
• Ενεργοποίηση κυτταρικής διαφοροποίησης
και ωρίμανση του οστού για γρηγορότερο
remodeling
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Τεκμηρίωση
Lobre et al, The Angle Orthodontist: July 2016, Vol. 86, No. 4, pp. 625-630.
Woodhouse NR et al,J Dent Res. 2015 May;94(5):682-9.
• Έλλειψη σωστού σχεδιασμού στις μελέτες που
δείχνουν επιτάχυνση της θεραπείας.
• Μεικτά αποτελέσματα σχετικά με μείωση
πόνου.
• Δεν υπάρχουν αποδείξεις για γρηγορότερη
ευθυγράμμιση στην έναρξη ούτε για συνολική
επιτάχυνση της θεραπείας σε τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
• Φως με μήκος κύματος στο όριο του ορατού
(630-850nm) παράγεται από LED ή Low Energy
Laser.
• 3% περίπου της ακτινοβολίας διαπερνά ιστούς
και διεγείρει αιμάτωση, ενδοκυτταρικά ένζυμα στο
περιοδόντιο και οστό, ενισχύει την κυτταρική
δράση και παραγωγή ATP
• Μπορεί να ρυθμιστεί να επηρεάσει διάφορα
τμήματα του τόξου.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Αυξάνεται η ταχύτητα μετακίνησης των δοντιών
μέσω αυξημένης οστεοβλαστικής και
οστεοκλαστικής δραστηριότητας.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Τεκμηρίωση
• Έχει χρησιμοποιηθεί στη ορθοπεδική αλλά όχι στην
ορθοδοντική.
• Η αποτελεσματικότητα αμφισβητείται .
• Κάποιες έρευνες έχουν δείξει μηδενική ή και αρνητική
αποτελεσματικότητα.
• Μετά από μετα-ανάλυση όλων των διαθέσιμων
εργασιών, η χρήση του δεν προτείνεται στην
καθημερινή κλινική πράξη.
Youssef M et al. Low energy laser irradiation therapy during orthodontic tooth movement. A preliminary stud. Lasers Med Sci
2008;23:27-33
Limpanichkul et al. Effects of low laser therapy on rate of orthodontic tooth movement. Orthod Craniofac Res. 2006;9:38-43
Gantidis et al . Effectiveness of non-conventional methods for accelerated orthodontic tooth movement: a systematic review and
meta-analysisJ Dent. 2014 Oct;42(10):1300-19.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Επιτάχυνση της θεραπείας μέσω στοχευμένου
οστικού τραυματισμού
ΤΕΧΝΙΚΗ
 Δημιουργείται κρημνός μέχρι τα ακρορίζια
 Γίνονται τομές στο συμπαγές οστό
 Τοποθετείται μόσχευμα (demineralized freeze dried bone)
 Έναρξη μετακινήσεων μετά από 1 εβδομάδα
 Μέσα σε 3-4 μήνες ολοκληρώνονται οι μετακινήσεις
ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 Μειώνονται οι πιθανότητες δημιουργίας οστικών
βλαβών
 Καλύτερη οστική επούλωση
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
• Βασίζεται στο RAP (regional
acceleratory phenomenon) που
διατυπώθηκε αρχικά από τον Frost
(1983)
• Τοπική απασβεστίωση του οστού
συμβαίνει στις τομές και το
γειτονικό οστό.
• Η οστική αντίδραση επεκτείνεται
και μέχρι τον μυελό.
• Η ταχεία εναπόθεση οστού έχει
αρχικό στόχο να σταθεροποιήσει
βλάβες.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Τεκμηρίωση
Gantidis et al . Effectiveness of non-conventional methods for accelerated orthodontic tooth movement:
a systematic review and meta-analysisJ Dent. 2014 Oct;42(10):1300-19.
Adusumilli et al. Periodontally accelerated osteogenic orthodontics: An interdisciplinary
approach for faster orthodontic therapyJ Pharm Bioallied Sci. 2014 Jul; 6(Suppl 1): S2–S5
Σχετικά καλύτερη τεκμηρίωση αλλά
χρειάζονται ακόμη πολλά στοιχεία
Μεγαλύτερο κόστος θεραπείας
Επεμβατική θεραπεία
Καλύτερη συγκράτηση
Λιγότερος χρόνος με μηχανισμούς
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Τίτλος εργασίας:
ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κωδικός ταξινόμησης εργασίας: ΕΑ53
Presenting Author: ΣΑΝΟΥΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ημερομηνία παρουσίασης: 10 Νοεμβρίου 2016
Ώρα: 09.00-11.00
Κωδικός Συνεδρίας: Α5
Αίθουσα παρουσίασης: MC3.4
Διάρκεια παρουσίασης του
εργασίας (ως ελεύθερη
ανακοίνωση):
8 λεπτά για παρουσίαση + 2 λεπτά για
ερωτήσεις/απαντήσεις
Nέες και γρήγορες τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας μύθοι και πραγματικότητα

More Related Content

Similar to Nέες και γρήγορες τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας μύθοι και πραγματικότητα

αντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίων
αντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίωναντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίων
αντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίων
Matt Sanoudos
 
Ηλεκτρονικό βιβλίο για τα οδοντικά εμφυτεύματα
Ηλεκτρονικό βιβλίο για τα οδοντικά εμφυτεύματαΗλεκτρονικό βιβλίο για τα οδοντικά εμφυτεύματα
Ηλεκτρονικό βιβλίο για τα οδοντικά εμφυτεύματα
Domna Evangelidou
 
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.
isrodoy isr
 
24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου
24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου
24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου
SteliosSotiriadis2
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ...ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ...
STAVROS ALEVROGIANNIS
 
Διαδερμική Σπονδυλοπλαστική
Διαδερμική ΣπονδυλοπλαστικήΔιαδερμική Σπονδυλοπλαστική
Διαδερμική Σπονδυλοπλαστική
Radiology Archives
 
Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...
Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...
Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...
SteliosSotiriadis2
 
Dr. Nikos Kouvelas
Dr. Nikos KouvelasDr. Nikos Kouvelas
Dr. Nikos KouvelasSETE
 
Eπεμβατική Ακτινολογία
Eπεμβατική Ακτινολογία Eπεμβατική Ακτινολογία
Eπεμβατική Ακτινολογία
Θωμάς Καρυάκατζης
 
Έμμεσες Αποκαταστάσεις Σύνθετης Ρητίνης version.1.0.1 By Minos Stavridakis
Έμμεσες Αποκαταστάσεις Σύνθετης Ρητίνης version.1.0.1 By Minos StavridakisΈμμεσες Αποκαταστάσεις Σύνθετης Ρητίνης version.1.0.1 By Minos Stavridakis
Έμμεσες Αποκαταστάσεις Σύνθετης Ρητίνης version.1.0.1 By Minos Stavridakis
Dimitris Tsanaktsidis
 
Emmeses apokatsaseis sunthetis rhtinhs version.1.0.3
Emmeses apokatsaseis sunthetis rhtinhs version.1.0.3Emmeses apokatsaseis sunthetis rhtinhs version.1.0.3
Emmeses apokatsaseis sunthetis rhtinhs version.1.0.3
Dimitris Tsanaktsidis
 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣNikolaos Lasanianos
 
Ηλεκτρονικό βιβλίο για την Αισθητική Οδοντιατρική
Ηλεκτρονικό βιβλίο για την Αισθητική ΟδοντιατρικήΗλεκτρονικό βιβλίο για την Αισθητική Οδοντιατρική
Ηλεκτρονικό βιβλίο για την Αισθητική Οδοντιατρική
Domna Evangelidou
 
Η Πλαστική Μύτης Ως Επανορθωτική Χειρουργική | drioannidis.gr
Η Πλαστική Μύτης Ως Επανορθωτική Χειρουργική | drioannidis.grΗ Πλαστική Μύτης Ως Επανορθωτική Χειρουργική | drioannidis.gr
Η Πλαστική Μύτης Ως Επανορθωτική Χειρουργική | drioannidis.gr
Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Σπύρος Ιωαννίδης
 
Orthomiras.gr Ειδικός Ορθοδοντικός
Orthomiras.gr Ειδικός ΟρθοδοντικόςOrthomiras.gr Ειδικός Ορθοδοντικός
Orthomiras.gr Ειδικός Ορθοδοντικός
Orhomiras Dental Clinic
 
Ευάγγελος Λιάτσικος, 2nd Health Innovation Conference
Ευάγγελος Λιάτσικος, 2nd Health Innovation ConferenceΕυάγγελος Λιάτσικος, 2nd Health Innovation Conference
Ευάγγελος Λιάτσικος, 2nd Health Innovation Conference
Starttech Ventures
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ‘Η ...
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ‘Η ...ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ‘Η ...
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ‘Η ...
Eurostars Programme EUREKA
 
Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα για την αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα για την αντιμετώπιση χρόνιου πόνουΜεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα για την αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα για την αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
George Sapkas
 
Απόφραξη ρινοδακρυικού πόρου
Απόφραξη ρινοδακρυικού πόρου Απόφραξη ρινοδακρυικού πόρου
Απόφραξη ρινοδακρυικού πόρου
psaltakis
 
THR Ολικη Αρθροπλαστικη Ισχιου
THR Ολικη Αρθροπλαστικη ΙσχιουTHR Ολικη Αρθροπλαστικη Ισχιου
THR Ολικη Αρθροπλαστικη ΙσχιουStelios Hadjichristofis
 

Similar to Nέες και γρήγορες τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας μύθοι και πραγματικότητα (20)

αντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίων
αντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίωναντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίων
αντιμετώπιση ελλειπόντων πλαγίων
 
Ηλεκτρονικό βιβλίο για τα οδοντικά εμφυτεύματα
Ηλεκτρονικό βιβλίο για τα οδοντικά εμφυτεύματαΗλεκτρονικό βιβλίο για τα οδοντικά εμφυτεύματα
Ηλεκτρονικό βιβλίο για τα οδοντικά εμφυτεύματα
 
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ: Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ογκολογικού Ασθενή.
 
24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου
24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου
24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ...ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ...
 
Διαδερμική Σπονδυλοπλαστική
Διαδερμική ΣπονδυλοπλαστικήΔιαδερμική Σπονδυλοπλαστική
Διαδερμική Σπονδυλοπλαστική
 
Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...
Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...
Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...
 
Dr. Nikos Kouvelas
Dr. Nikos KouvelasDr. Nikos Kouvelas
Dr. Nikos Kouvelas
 
Eπεμβατική Ακτινολογία
Eπεμβατική Ακτινολογία Eπεμβατική Ακτινολογία
Eπεμβατική Ακτινολογία
 
Έμμεσες Αποκαταστάσεις Σύνθετης Ρητίνης version.1.0.1 By Minos Stavridakis
Έμμεσες Αποκαταστάσεις Σύνθετης Ρητίνης version.1.0.1 By Minos StavridakisΈμμεσες Αποκαταστάσεις Σύνθετης Ρητίνης version.1.0.1 By Minos Stavridakis
Έμμεσες Αποκαταστάσεις Σύνθετης Ρητίνης version.1.0.1 By Minos Stavridakis
 
Emmeses apokatsaseis sunthetis rhtinhs version.1.0.3
Emmeses apokatsaseis sunthetis rhtinhs version.1.0.3Emmeses apokatsaseis sunthetis rhtinhs version.1.0.3
Emmeses apokatsaseis sunthetis rhtinhs version.1.0.3
 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
 
Ηλεκτρονικό βιβλίο για την Αισθητική Οδοντιατρική
Ηλεκτρονικό βιβλίο για την Αισθητική ΟδοντιατρικήΗλεκτρονικό βιβλίο για την Αισθητική Οδοντιατρική
Ηλεκτρονικό βιβλίο για την Αισθητική Οδοντιατρική
 
Η Πλαστική Μύτης Ως Επανορθωτική Χειρουργική | drioannidis.gr
Η Πλαστική Μύτης Ως Επανορθωτική Χειρουργική | drioannidis.grΗ Πλαστική Μύτης Ως Επανορθωτική Χειρουργική | drioannidis.gr
Η Πλαστική Μύτης Ως Επανορθωτική Χειρουργική | drioannidis.gr
 
Orthomiras.gr Ειδικός Ορθοδοντικός
Orthomiras.gr Ειδικός ΟρθοδοντικόςOrthomiras.gr Ειδικός Ορθοδοντικός
Orthomiras.gr Ειδικός Ορθοδοντικός
 
Ευάγγελος Λιάτσικος, 2nd Health Innovation Conference
Ευάγγελος Λιάτσικος, 2nd Health Innovation ConferenceΕυάγγελος Λιάτσικος, 2nd Health Innovation Conference
Ευάγγελος Λιάτσικος, 2nd Health Innovation Conference
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ‘Η ...
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ‘Η ...ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ‘Η ...
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ‘Η ...
 
Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα για την αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα για την αντιμετώπιση χρόνιου πόνουΜεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα για την αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα για την αντιμετώπιση χρόνιου πόνου
 
Απόφραξη ρινοδακρυικού πόρου
Απόφραξη ρινοδακρυικού πόρου Απόφραξη ρινοδακρυικού πόρου
Απόφραξη ρινοδακρυικού πόρου
 
THR Ολικη Αρθροπλαστικη Ισχιου
THR Ολικη Αρθροπλαστικη ΙσχιουTHR Ολικη Αρθροπλαστικη Ισχιου
THR Ολικη Αρθροπλαστικη Ισχιου
 

Nέες και γρήγορες τεχνικές ορθοδοντικής θεραπείας μύθοι και πραγματικότητα

 • 1. ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ματθαίος Σανούδος DDS, PhD 36 Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 10-12 Νοεμβρίου 2016 Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ
 • 2. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ :ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΟΤΕ ΦΤΗΝΑ Εμπορευματοποίηση του κλάδου Στόχευση στον οδοντίατρο Στόχευση στον ασθενή
 • 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ “ΤΑΧΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ” Τεχνικές που επιτυγχάνουν τμήμα της ορθοδοντικής θεραπείας (πχ. 6 Month Smiles, Fastbraces κτλ.) Τεχνικές που μειώνουν την τριβή ολίσθησης στο σύρμα (πχ. Αυτόδετοι μηχανισμοί, προσδέσεις χαμηλής τριβής κτλ. ) Τεχνικές που επηρεάζουν μεταβολισμό οστού και ρυθμό ορθοδοντικής μετακίνησης (πx. Acceledent,Orthopulse, Wilcodontics κτλ )
 • 4. 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • 6. ΑΠΟΚΛΙΣΗ Δύναμη • Είναι η ευκολότερη ορθοδοντική μετακίνηση. • Προκύπτει από την απλή εφαρμογή δύναμης στην μύλη μέσω του αγκίστρου. • Η μύλη του δοντιού μετακινείται πολύ περισσότερο από την ρίζα. • Όλα τα στρογγυλά σύρματα μετακινούν μέσω απόκλισης • Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος της υποδοχής του αγκίστρου σε σχέση με το σύρμα, τόσο αυξάνονται οι δυνάμεις απόκλισης.
 • 7. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Δύναμη Ροπή • Είναι η ιδανική ορθοδοντική μετακίνηση για κλείσιμο κενών. • Ιδανικά, προκύπτει από την εφαρμογή δύναμης στο κέντρο αντίστασης του δοντιού • Ρίζα-μύλη του δοντιού μετακινούνται παράλληλα. • Κλινικά επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη εφαρμογής δύναμης και ροπής. • Ευκολότερα επιτυγχάνεται με χρήση παραλληλογράμμων συρμάτων.
 • 8. 6 MONTH SMILES / FAST BRACES • Εφαρμόζονται από γενικούς οδοντίατρους με εκπαίδευση σεμινάρια 1-2 ημερών. • Στόχος η ευθυγράμμιση των δοντιών. • Έντονη διαφημιστική δραστηριότητα ειδικα στο διαδικτυο. • Πλήρης έλλειψη βιβλιογραφίας σε σχέση με τα κλινικά αποτελέσματα που υπόσχονται.
 • 9. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ • Εκπαίδευση και ικανότητα των κλινικών ειδικά σε ασθενείς που βρίσκονται σε φάση σκελετικής αύξησης. • Κλινικοί ισχυρισμοί και μάρκετινγκ. Πλήρης έλλειψη εργασιών από ανεξάρτητους συγγράφεις • Έλλειψη ορθοδοντικής εκπαίδευσης των γενικών οδοντιάτρων σε προπτυχιακό επίπεδο ώστε να κατανοούν καλύτερα την ορθοδοντική και τις ορθοδοντικές τεχνικές.
 • 10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΡΜΑ ΑΥΤΟΔΕΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ Βελτιώνουν την ολίσθηση του αγκίστρου πάνω στο σύρμα καθώς έχουν ένα μεταλλικό κάλυμμα αντί για ελαστική πρόσδεση. Μπορεί να είναι τελείως παθητικά ή ενεργά σε μεγαλύτερα σύρματα
 • 11. • Έλλειψη προσδέσεων • Μειωμένη τριβή λόγω προσδέσεων • Μειωμένη τριβή ολίσθησης ειδικά στο παθητικό design • Μικρότερες δυνάμεις • Καλύτερη αιμάτωση του περιοδοντικού συνδέσμου • Δημιουργία φατνιακού οστού • Μεγαλύτερη διεύρυνση • Μικρότερη απόκλιση • Λιγότερες εξαγωγές ΑΥΤΟΔΕΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ Πλεονεκτήματα/ Ισχυρισμοί
 • 12. • Δεν παρατηρείται ταχύτερη ευθυγράμμιση ή κλείσιμο κενών παρόλο που υπάρχει χαμηλή τριβή. • Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για δημιουργία νέου οστού • Το σύρμα κολλάει καθώς τα αυτόδετα άγκιστρα είναι πιο στενά (επιβράδυνση της θεραπείας). • Ο αριθμός των εξαγωγών δεν επηρεάζεται. • Λιγότερος χρόνος του ασθενή στην έδρα. • Μικρότερη απόκλιση στα πρόσθια. 1.Chen SS et al. Systemic review of self ligating brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop.2010;137:726e1:726e18 2. Fleming PS, Johal A. Self ligating brackets in orthodontics. A systemic review. Angle Orthod.2010;80:575-84 ΑΥΤΟΔΕΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ Τεκμηρίωση
 • 13. • Η φόρτιση του οστού δημιουργεί πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο και ηλεκτρικό δυναμικό στη επιφάνεια του οστού. • Φορτία δημιουργούνται καθώς στο οστό εφαρμόζεται διακοπτόμενη δύναμη • Δονήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία δυναμικών σε ταχείς ρυθμούς • AcceleDent vibratory system: High frequency vibration (30Hz) για 20 λεπτά/ημέρα. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ • Ενεργοποίηση κυτταρικής διαφοροποίησης και ωρίμανση του οστού για γρηγορότερο remodeling ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
 • 14. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Τεκμηρίωση Lobre et al, The Angle Orthodontist: July 2016, Vol. 86, No. 4, pp. 625-630. Woodhouse NR et al,J Dent Res. 2015 May;94(5):682-9. • Έλλειψη σωστού σχεδιασμού στις μελέτες που δείχνουν επιτάχυνση της θεραπείας. • Μεικτά αποτελέσματα σχετικά με μείωση πόνου. • Δεν υπάρχουν αποδείξεις για γρηγορότερη ευθυγράμμιση στην έναρξη ούτε για συνολική επιτάχυνση της θεραπείας σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες.
 • 15. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ • Φως με μήκος κύματος στο όριο του ορατού (630-850nm) παράγεται από LED ή Low Energy Laser. • 3% περίπου της ακτινοβολίας διαπερνά ιστούς και διεγείρει αιμάτωση, ενδοκυτταρικά ένζυμα στο περιοδόντιο και οστό, ενισχύει την κυτταρική δράση και παραγωγή ATP • Μπορεί να ρυθμιστεί να επηρεάσει διάφορα τμήματα του τόξου. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Αυξάνεται η ταχύτητα μετακίνησης των δοντιών μέσω αυξημένης οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής δραστηριότητας.
 • 16. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Τεκμηρίωση • Έχει χρησιμοποιηθεί στη ορθοπεδική αλλά όχι στην ορθοδοντική. • Η αποτελεσματικότητα αμφισβητείται . • Κάποιες έρευνες έχουν δείξει μηδενική ή και αρνητική αποτελεσματικότητα. • Μετά από μετα-ανάλυση όλων των διαθέσιμων εργασιών, η χρήση του δεν προτείνεται στην καθημερινή κλινική πράξη. Youssef M et al. Low energy laser irradiation therapy during orthodontic tooth movement. A preliminary stud. Lasers Med Sci 2008;23:27-33 Limpanichkul et al. Effects of low laser therapy on rate of orthodontic tooth movement. Orthod Craniofac Res. 2006;9:38-43 Gantidis et al . Effectiveness of non-conventional methods for accelerated orthodontic tooth movement: a systematic review and meta-analysisJ Dent. 2014 Oct;42(10):1300-19.
 • 17. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Επιτάχυνση της θεραπείας μέσω στοχευμένου οστικού τραυματισμού ΤΕΧΝΙΚΗ  Δημιουργείται κρημνός μέχρι τα ακρορίζια  Γίνονται τομές στο συμπαγές οστό  Τοποθετείται μόσχευμα (demineralized freeze dried bone)  Έναρξη μετακινήσεων μετά από 1 εβδομάδα  Μέσα σε 3-4 μήνες ολοκληρώνονται οι μετακινήσεις ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Μειώνονται οι πιθανότητες δημιουργίας οστικών βλαβών  Καλύτερη οστική επούλωση
 • 18. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ • Βασίζεται στο RAP (regional acceleratory phenomenon) που διατυπώθηκε αρχικά από τον Frost (1983) • Τοπική απασβεστίωση του οστού συμβαίνει στις τομές και το γειτονικό οστό. • Η οστική αντίδραση επεκτείνεται και μέχρι τον μυελό. • Η ταχεία εναπόθεση οστού έχει αρχικό στόχο να σταθεροποιήσει βλάβες.
 • 19. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Τεκμηρίωση Gantidis et al . Effectiveness of non-conventional methods for accelerated orthodontic tooth movement: a systematic review and meta-analysisJ Dent. 2014 Oct;42(10):1300-19. Adusumilli et al. Periodontally accelerated osteogenic orthodontics: An interdisciplinary approach for faster orthodontic therapyJ Pharm Bioallied Sci. 2014 Jul; 6(Suppl 1): S2–S5 Σχετικά καλύτερη τεκμηρίωση αλλά χρειάζονται ακόμη πολλά στοιχεία Μεγαλύτερο κόστος θεραπείας Επεμβατική θεραπεία Καλύτερη συγκράτηση Λιγότερος χρόνος με μηχανισμούς
 • 21. Τίτλος εργασίας: ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κωδικός ταξινόμησης εργασίας: ΕΑ53 Presenting Author: ΣΑΝΟΥΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ημερομηνία παρουσίασης: 10 Νοεμβρίου 2016 Ώρα: 09.00-11.00 Κωδικός Συνεδρίας: Α5 Αίθουσα παρουσίασης: MC3.4 Διάρκεια παρουσίασης του εργασίας (ως ελεύθερη ανακοίνωση): 8 λεπτά για παρουσίαση + 2 λεπτά για ερωτήσεις/απαντήσεις