SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Αχταρόπουλος K.1, Ματέεβ Σ.1 , Τότσικας Χ.2, Λιναρδή Χ.1
1 Οφθαλμολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
2 Ε Παθολογική Κλινική, Μονάδα Λοιμώξεων, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
Κλινική Εξέταση
Vsc= 5/10 (-1) sc → 8/10 (-1) cc
2/10 (-1) sc → 4/10 (2) cc
Κορικά αντ/κά = κφ ΔΑΟ
Αmsler +/- ΔΑΟ
Χρωματική αντίληψη μειωμένη στο κόκκινο και το πράσινο
ΑΟ>ΔΟ
Βλεφαρίδες χωρίς σημεία πολίωσης
Οπτική Θηλή με σαφή όρια, χωρίς οίδημα, χωρίς κοίλανση δίσκου αμφω.
Πολλαπλές εξιδρωματικές ορώδεις αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς (ERD) άμφω στον οπίσθιο πόλο
Αγγεία αμφιβληστροειδούς χωρίς εμφανή παθολογικά στοιχεία
Άκρα Περιφέρεια αμφιβληστροειδούς χωρίς εμφανή παθολογικά ευρήματα
Κατά τόπους θολερότητα και πάχυνση υαλοειδούς , χωρίς εμφανή υαλίτιδα ΔΑΟ
.
Βυθοσκόπηση
Αιτία Εισόδου
Άνδρας 25 ετών από το Μπαγκλαντές, προσήλθε λόγω
αναφερόμενης αιφνίδιας έκπτωσης στην όραση, ιδιαίτερα
στον αριστερό οφθαλμό, με συνοδό μετωπο-κροταφική
κεφαλαλγία από τριημέρου.
Ιστορικό
Ελεύθερο
ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΟΡΩΔΗΣ, ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ, ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΝΟΣΟ
HARADA, ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SARS- COV- 2
Υπερηχογραφία B-scan
Slit lamp examination
Διαυγής Κερατοειδής ΔΑΟ
Π/Θ ήρεμος αμφω
Υπεραιμία επιπεφυκότα ΔΑΟ
Φακός Διαυγής & Ίριδα κφ ΔΑΟ
Διάχυτη πάχυνση χοριοειδούς, σκληρού, με
καλή ανακλαστικότητα και ήπιες θολερότητες
στο υαλοειδές
Έγινε έλεγχος λοιμωξιολογικού προφίλ για IgG IgM έναντι πολλών μικροοργανισμών,
Quantiferon TB, Μantoux, Ιολογικός έλεγχος (HCV, HIV, HBV), Ανοσολογικός έλεγχος
(P-ANCA, ANA C-ANCA), πλήρης Αιματολογικός και Βιοχημικός έλεγχος, SACE, HLA.
O ασθενής υπεβλήθη σε απεικονιστικό έλεγχο εγκεφάλου & θώρακα και εκτιμήθηκε
κλινικά από νευρολόγους και πνευμονολόγους
Εστάλη δείγμα ΕΝΥ για καλλιέργεια, PCR TB, VDRL +FTA atbs, Film Array, βιοχημικό
έλεγχο & ανοσοφαινότυπο
ΜΑΝΤΟUX χωρίς
Αντίδραση
Απεικονίστηκαν πολυεστιακές υπερφθορίζουσες εστίες στις πρώιμες φάσεις,
ακολουθούμενες από λίμναση χρωστικής σε μεγαλύτερης έκτασης περιοχές στις όψιμες
φάσεις
Πολλαπλές εστίες υπαμφιβληστροειδικού υγρού αμφοτερόπλευρα με
κυστικούς χώρους και διαμερισματοποίηση
Στα πλαίσια της νοσηλείας και της διερεύνησης της νόσου ο ασθενής εκτιμήθηκε από νευρολόγους, λοιμωξιολόγους πνευμονολόγους. Διενεργήθηκε λεπτομερής ΩΡΛ, και
δερματολογική εξέταση και υπεβλήθη σε μια πληθώρα εργαστηριακών εξετάσεων και σε έναν πλήρη απεικονιστικό έλεγχο.
Φλουροαγγειογραφία OCT
Πλειοκυττάρωση (66/mm3)
Πίεση εξόδου ΕΝΥ=12 cmΗ20
Σάκχαρο = 67 mg/dL
Ολικά Λευκώματα = 48.7 mg/dL
VDRL & FTA Atbs (-)
Filmarray (-) , PCR TB (-)
Αποτελέσματα ΕΝΥ
Από την Gram χρώση, την καλλιέργεια
και τη δοκιμασία Filmarray στο ΕΝΥ,
δεν ταυτοποιήθηκε παθογόνος
μικροοργανισμός
Από την ΩΡΛ εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμβοές ή νευρο-αισθητηριακή βαρηκοΐα.
Η δερματολογική εξέταση δεν αποκάλυψε αντίστοιχα αλωπεκία, ή λεύκη.
Τακτοποιήθηκαν τα HLA-DRB1 & HLA –DQB1
Με βάση τα ανωτέρω τέθηκε η διάγνωση της οφθαλμικής νόσου Harada.
(Ιncomplete VKH disease, Revised diagnostic criteria for Vogt-Koyanagi-Harada. Am J Ophthalmol 2001)
Παράλληλα διαπιστώθηκε και Λανθάνουσα Φυματίωση (θετική δοκιμασία IGRA, αρνητικός
απεικονιστικός έλεγχος). Ύστερα από επικοινωνία και συνεργασία με πνευμονολόγους και
λοιμωξιολόγους ο ασθενής έλαβε αρχικά ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης i.v. και μετά p.o. κι έγινε
έναρξη αντιφυματικής αγωγής με ισονιαζίδη.
Δύο εβδομάδες από την έναρξη της αγωγής, ο ασθενής προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία έχοντας
διακόψει αυτοβούλως την p.ο. αγωγή, με όψη πάσχοντος, έντονη δύσπνοια και καταβολή.
Εκτιμήθηκε στα ΤΕΠ όπου διαπιστώθηκε έντονη λευκυττάρωση (WBCs=31.000/mm3),
τρανσαμινασαιμία και RT-PCR SARS-CoV-2 (+). Έγινε εισαγωγή και ο ασθενής συνέχισε να λαμβάνει
κορτιζόνη και αντιφυματική αγωγή κατά την διάρκεια της νοσηλείας του και κατά την έξοδό του.
Δύο μήνες μετά, η όραση του ασθενούς ήταν ΔΟ = 10/10 και ΑΟ=10/10, χωρίς παθολογικά ευρήματα
στην βυθοσκόπηση και στις απεικονιστικές εξετάσεις. Ο ασθενής έλαβε την θεραπεία κορτιζόνης για
6 μήνες. Συνεχίζει να εξετάζεται στα τακτικά ιατρεία Οφθαλμολογικής και στο Ιατρείο Λοιμώξεων του
ΓΝΑ «Ευαγγελισμός». Δεν παρουσίασε υπερτονία ή γλαύκωμα έξι μήνες μετά.
Διάγνωση –Θεραπεία
Πορεία νόσου - Επιπλοκές
Αμέσως μετά την έναρξη της αγωγής η οπτική οξύτητα του ασθενούς
αυξήθηκε σημαντικά (ΔΟ= 8/10 & ΑΟ= 9/10 , ένα μήνα μετά) και οι
απεικονιστικές εξετάσεις βελτιωθήκαν με μείωση του κυστικών χώρων
και του συσσωρευμένου υπαμφιβληστροειδικού υγρού
Η διαφορική διάγνωση και η θεραπεία οφθαλμικών φλεγμονών σε ασθενείς
από χώρες όπου ο επιπολασμός σπανίων νοσημάτων είναι υψηλός,
προϋποθέτει ενδελεχή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο σε τριτοβάθμιο
νοσοκομείο, με ευρύ φάσμα διαγνωστικών δυνατοτήτων.
Συμπέρασμα
Ανοσολογικός – Ιστοχημικός Έλεγχος
OCT μετά την αγωγή-θεραπεία
Διαφορική Διάγνωση
• Συμπαθητική οφθαλμία
• Νόσος Lyme
• Σαρκοείδωση
• Οπίσθια σκληρίτιδα
• Νόσος εξ ονύχων γαλής
• Οξεία οπίσθια πολυεστιακή πλακώδης
μελαγχρωστική επιθηλιοπάθεια
• Οξεία λευχαιμία
• Μεταστατικό καρκίνωμα
• Κεντρική ορώδης χοριο-αμφιβληστροειδοπάθεια
• Ενδοφθάλμιο λέμφωμα
• Εξιδρωματική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς λόγω
καρκινικής υπέρτασης

More Related Content

What's hot

Πεταλοειδής Νεφρός
Πεταλοειδής ΝεφρόςΠεταλοειδής Νεφρός
Πεταλοειδής ΝεφρόςRadiology Archives
 
βρέφος 10 μηνών με υποσκληρίδιο αιμάτωμα
βρέφος 10 μηνών με υποσκληρίδιο αιμάτωμαβρέφος 10 μηνών με υποσκληρίδιο αιμάτωμα
βρέφος 10 μηνών με υποσκληρίδιο αιμάτωμαpsaltakis
 
ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΥΦΛΟΥ
ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΥΦΛΟΥΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΥΦΛΟΥ
ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΥΦΛΟΥIRENE CHRISTODOULOU
 
καρκινος θυρεοειδους
καρκινος θυρεοειδουςκαρκινος θυρεοειδους
καρκινος θυρεοειδουςpsaltakis
 
υποτονικό βρέφος 2107
υποτονικό βρέφος 2107υποτονικό βρέφος 2107
υποτονικό βρέφος 2107psaltakis
 
4 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΔΟΥ: Καρκινος Νεφρού RCC.
4 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΔΟΥ: Καρκινος Νεφρού RCC.4 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΔΟΥ: Καρκινος Νεφρού RCC.
4 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΔΟΥ: Καρκινος Νεφρού RCC.isrodoy isr
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟpsaltakis
 
διαβητολόγοι 2016
διαβητολόγοι 2016διαβητολόγοι 2016
διαβητολόγοι 2016qualityinhealth
 
διαγνωση οστεοπορωσης παιδια 2017
διαγνωση οστεοπορωσης παιδια 2017διαγνωση οστεοπορωσης παιδια 2017
διαγνωση οστεοπορωσης παιδια 2017psaltakis
 
Eρμηνεία ακτινογραφίας θώρακος
Eρμηνεία ακτινογραφίας θώρακοςEρμηνεία ακτινογραφίας θώρακος
Eρμηνεία ακτινογραφίας θώρακοςdrlor
 
εγκεφαλικα λογω-μη-αθηρωσκληρωτικων-αγγειοπαθειων-και-συστηματικων-νοσων
εγκεφαλικα λογω-μη-αθηρωσκληρωτικων-αγγειοπαθειων-και-συστηματικων-νοσωνεγκεφαλικα λογω-μη-αθηρωσκληρωτικων-αγγειοπαθειων-και-συστηματικων-νοσων
εγκεφαλικα λογω-μη-αθηρωσκληρωτικων-αγγειοπαθειων-και-συστηματικων-νοσωνqualityinhealth
 
Surgical procedures for malignant pericardial efussion (kleontas) - Χειρουργι...
Surgical procedures for malignant pericardial efussion (kleontas) - Χειρουργι...Surgical procedures for malignant pericardial efussion (kleontas) - Χειρουργι...
Surgical procedures for malignant pericardial efussion (kleontas) - Χειρουργι...Athanasios Kleontas
 
Tips and tricks στη διάγνωση του οισοφάγου Barrett
Tips and tricks στη διάγνωση του οισοφάγου BarrettTips and tricks στη διάγνωση του οισοφάγου Barrett
Tips and tricks στη διάγνωση του οισοφάγου BarrettChristos Zavos, MD, PhD, FEBGH
 
Deyteropathis ypertasi-karagiannis
Deyteropathis ypertasi-karagiannisDeyteropathis ypertasi-karagiannis
Deyteropathis ypertasi-karagiannisqualityinhealth
 

What's hot (20)

poster two
poster twoposter two
poster two
 
AA102_E-POSTER
AA102_E-POSTERAA102_E-POSTER
AA102_E-POSTER
 
Omilia sat
Omilia satOmilia sat
Omilia sat
 
Αξιολόγηση μεθόδου Bles
Αξιολόγηση μεθόδου BlesΑξιολόγηση μεθόδου Bles
Αξιολόγηση μεθόδου Bles
 
Πεταλοειδής Νεφρός
Πεταλοειδής ΝεφρόςΠεταλοειδής Νεφρός
Πεταλοειδής Νεφρός
 
βρέφος 10 μηνών με υποσκληρίδιο αιμάτωμα
βρέφος 10 μηνών με υποσκληρίδιο αιμάτωμαβρέφος 10 μηνών με υποσκληρίδιο αιμάτωμα
βρέφος 10 μηνών με υποσκληρίδιο αιμάτωμα
 
ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΥΦΛΟΥ
ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΥΦΛΟΥΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΥΦΛΟΥ
ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΥΦΛΟΥ
 
καρκινος θυρεοειδους
καρκινος θυρεοειδουςκαρκινος θυρεοειδους
καρκινος θυρεοειδους
 
υποτονικό βρέφος 2107
υποτονικό βρέφος 2107υποτονικό βρέφος 2107
υποτονικό βρέφος 2107
 
4 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΔΟΥ: Καρκινος Νεφρού RCC.
4 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΔΟΥ: Καρκινος Νεφρού RCC.4 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΔΟΥ: Καρκινος Νεφρού RCC.
4 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΔΟΥ: Καρκινος Νεφρού RCC.
 
Ομάδες Αίματος
Ομάδες ΑίματοςΟμάδες Αίματος
Ομάδες Αίματος
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ
 
διαβητολόγοι 2016
διαβητολόγοι 2016διαβητολόγοι 2016
διαβητολόγοι 2016
 
Spasmoi
SpasmoiSpasmoi
Spasmoi
 
διαγνωση οστεοπορωσης παιδια 2017
διαγνωση οστεοπορωσης παιδια 2017διαγνωση οστεοπορωσης παιδια 2017
διαγνωση οστεοπορωσης παιδια 2017
 
Eρμηνεία ακτινογραφίας θώρακος
Eρμηνεία ακτινογραφίας θώρακοςEρμηνεία ακτινογραφίας θώρακος
Eρμηνεία ακτινογραφίας θώρακος
 
εγκεφαλικα λογω-μη-αθηρωσκληρωτικων-αγγειοπαθειων-και-συστηματικων-νοσων
εγκεφαλικα λογω-μη-αθηρωσκληρωτικων-αγγειοπαθειων-και-συστηματικων-νοσωνεγκεφαλικα λογω-μη-αθηρωσκληρωτικων-αγγειοπαθειων-και-συστηματικων-νοσων
εγκεφαλικα λογω-μη-αθηρωσκληρωτικων-αγγειοπαθειων-και-συστηματικων-νοσων
 
Surgical procedures for malignant pericardial efussion (kleontas) - Χειρουργι...
Surgical procedures for malignant pericardial efussion (kleontas) - Χειρουργι...Surgical procedures for malignant pericardial efussion (kleontas) - Χειρουργι...
Surgical procedures for malignant pericardial efussion (kleontas) - Χειρουργι...
 
Tips and tricks στη διάγνωση του οισοφάγου Barrett
Tips and tricks στη διάγνωση του οισοφάγου BarrettTips and tricks στη διάγνωση του οισοφάγου Barrett
Tips and tricks στη διάγνωση του οισοφάγου Barrett
 
Deyteropathis ypertasi-karagiannis
Deyteropathis ypertasi-karagiannisDeyteropathis ypertasi-karagiannis
Deyteropathis ypertasi-karagiannis
 

Similar to poster three

Stratigaki zampoulaki
Stratigaki zampoulakiStratigaki zampoulaki
Stratigaki zampoulakipsaltakis
 
combined glaucoma- cataract
combined glaucoma- cataractcombined glaucoma- cataract
combined glaucoma- cataractandreasdi
 
Εχινόκκοκος Κύστη Ήπατος Μεταβατικού Τύπου (CE3) και η εξελιξή της απο Τύπου CE1
Εχινόκκοκος Κύστη Ήπατος Μεταβατικού Τύπου (CE3) και η εξελιξή της απο Τύπου CE1Εχινόκκοκος Κύστη Ήπατος Μεταβατικού Τύπου (CE3) και η εξελιξή της απο Τύπου CE1
Εχινόκκοκος Κύστη Ήπατος Μεταβατικού Τύπου (CE3) και η εξελιξή της απο Τύπου CE1Radiology Archives
 
Χειρουργική Αντιμετώπιση Αμφοπλευρων Νεοπλασμάτων Επινεφροιδίων
Χειρουργική Αντιμετώπιση Αμφοπλευρων Νεοπλασμάτων ΕπινεφροιδίωνΧειρουργική Αντιμετώπιση Αμφοπλευρων Νεοπλασμάτων Επινεφροιδίων
Χειρουργική Αντιμετώπιση Αμφοπλευρων Νεοπλασμάτων ΕπινεφροιδίωνΓιώργος Ζωγράφος
 
Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων από Κολοορθικό Καρκίνο - ...
Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων από Κολοορθικό Καρκίνο - ...Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων από Κολοορθικό Καρκίνο - ...
Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων από Κολοορθικό Καρκίνο - ...Dimitris P. Korkolis
 
οστεομυελίτιδα
οστεομυελίτιδαοστεομυελίτιδα
οστεομυελίτιδαpsaltakis
 
Διαδερμική Σπονδυλοπλαστική
Διαδερμική ΣπονδυλοπλαστικήΔιαδερμική Σπονδυλοπλαστική
Διαδερμική ΣπονδυλοπλαστικήRadiology Archives
 
Δυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CT
Δυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CTΔυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CT
Δυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CTΘωμάς Καρυάκατζης
 
Πυρηνική Ιατρική: Θεραπευτικές εφαρμογές
Πυρηνική Ιατρική: Θεραπευτικές εφαρμογέςΠυρηνική Ιατρική: Θεραπευτικές εφαρμογές
Πυρηνική Ιατρική: Θεραπευτικές εφαρμογέςGeorge Angelidis
 
Spinal tumors b 2010
Spinal tumors b 2010Spinal tumors b 2010
Spinal tumors b 2010Zoi Tsapou
 
Συνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενή
Συνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενήΣυνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενή
Συνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενήfotisgirtovitis
 
H Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου στον Οισοφάγο - Δημήτρης Π. Κορκολής
H Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου στον Οισοφάγο - Δημήτρης Π. ΚορκολήςH Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου στον Οισοφάγο - Δημήτρης Π. Κορκολής
H Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου στον Οισοφάγο - Δημήτρης Π. ΚορκολήςDimitris P. Korkolis
 
Νευροενδοκρινείς Όγκοι - Η θέση της Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας
Νευροενδοκρινείς Όγκοι - Η θέση της Διαγνωστικής και Επεμβατικής ΑκτινολογίαςΝευροενδοκρινείς Όγκοι - Η θέση της Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας
Νευροενδοκρινείς Όγκοι - Η θέση της Διαγνωστικής και Επεμβατικής ΑκτινολογίαςRadiology Archives
 
Λαπαροσκοπική Χειρουργική Επινεφριδιακών Νεοπλασμάτων | Γιώργος Ζωγραφος...
Λαπαροσκοπική Χειρουργική Επινεφριδιακών Νεοπλασμάτων | Γιώργος Ζωγραφος...Λαπαροσκοπική Χειρουργική Επινεφριδιακών Νεοπλασμάτων | Γιώργος Ζωγραφος...
Λαπαροσκοπική Χειρουργική Επινεφριδιακών Νεοπλασμάτων | Γιώργος Ζωγραφος...Γιώργος Ζωγράφος
 
Μη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίας
Μη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίαςΜη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίας
Μη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίαςpsaltakis
 

Similar to poster three (20)

Stratigaki zampoulaki
Stratigaki zampoulakiStratigaki zampoulaki
Stratigaki zampoulaki
 
combined glaucoma- cataract
combined glaucoma- cataractcombined glaucoma- cataract
combined glaucoma- cataract
 
Εχινόκκοκος Κύστη Ήπατος Μεταβατικού Τύπου (CE3) και η εξελιξή της απο Τύπου CE1
Εχινόκκοκος Κύστη Ήπατος Μεταβατικού Τύπου (CE3) και η εξελιξή της απο Τύπου CE1Εχινόκκοκος Κύστη Ήπατος Μεταβατικού Τύπου (CE3) και η εξελιξή της απο Τύπου CE1
Εχινόκκοκος Κύστη Ήπατος Μεταβατικού Τύπου (CE3) και η εξελιξή της απο Τύπου CE1
 
Χειρουργική Αντιμετώπιση Αμφοπλευρων Νεοπλασμάτων Επινεφροιδίων
Χειρουργική Αντιμετώπιση Αμφοπλευρων Νεοπλασμάτων ΕπινεφροιδίωνΧειρουργική Αντιμετώπιση Αμφοπλευρων Νεοπλασμάτων Επινεφροιδίων
Χειρουργική Αντιμετώπιση Αμφοπλευρων Νεοπλασμάτων Επινεφροιδίων
 
Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων από Κολοορθικό Καρκίνο - ...
Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων από Κολοορθικό Καρκίνο - ...Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων από Κολοορθικό Καρκίνο - ...
Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων από Κολοορθικό Καρκίνο - ...
 
οστεομυελίτιδα
οστεομυελίτιδαοστεομυελίτιδα
οστεομυελίτιδα
 
Διαδερμική Σπονδυλοπλαστική
Διαδερμική ΣπονδυλοπλαστικήΔιαδερμική Σπονδυλοπλαστική
Διαδερμική Σπονδυλοπλαστική
 
Δυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CT
Δυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CTΔυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CT
Δυσχερώς απεικονιζόμενα αίτια αποφρακτικού ειλεού , ρόλος της CT
 
Πυρηνική Ιατρική: Θεραπευτικές εφαρμογές
Πυρηνική Ιατρική: Θεραπευτικές εφαρμογέςΠυρηνική Ιατρική: Θεραπευτικές εφαρμογές
Πυρηνική Ιατρική: Θεραπευτικές εφαρμογές
 
Spinal tumors b 2010
Spinal tumors b 2010Spinal tumors b 2010
Spinal tumors b 2010
 
Arthritis
ArthritisArthritis
Arthritis
 
Συνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενή
Συνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενήΣυνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενή
Συνοδά νοσήματα στον χειρουργικό ασθενή
 
H Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου στον Οισοφάγο - Δημήτρης Π. Κορκολής
H Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου στον Οισοφάγο - Δημήτρης Π. ΚορκολήςH Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου στον Οισοφάγο - Δημήτρης Π. Κορκολής
H Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου στον Οισοφάγο - Δημήτρης Π. Κορκολής
 
Aimatouria
AimatouriaAimatouria
Aimatouria
 
Νευροενδοκρινείς Όγκοι - Η θέση της Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας
Νευροενδοκρινείς Όγκοι - Η θέση της Διαγνωστικής και Επεμβατικής ΑκτινολογίαςΝευροενδοκρινείς Όγκοι - Η θέση της Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας
Νευροενδοκρινείς Όγκοι - Η θέση της Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας
 
Spinal tumors 2015
Spinal tumors 2015Spinal tumors 2015
Spinal tumors 2015
 
Κιρσοκήλη
ΚιρσοκήληΚιρσοκήλη
Κιρσοκήλη
 
Eπεμβατική Ακτινολογία
Eπεμβατική Ακτινολογία Eπεμβατική Ακτινολογία
Eπεμβατική Ακτινολογία
 
Λαπαροσκοπική Χειρουργική Επινεφριδιακών Νεοπλασμάτων | Γιώργος Ζωγραφος...
Λαπαροσκοπική Χειρουργική Επινεφριδιακών Νεοπλασμάτων | Γιώργος Ζωγραφος...Λαπαροσκοπική Χειρουργική Επινεφριδιακών Νεοπλασμάτων | Γιώργος Ζωγραφος...
Λαπαροσκοπική Χειρουργική Επινεφριδιακών Νεοπλασμάτων | Γιώργος Ζωγραφος...
 
Μη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίας
Μη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίαςΜη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίας
Μη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίας
 

More from SteliosSotiriadis2

ε Poster φαναροπούλου
ε Poster φαναροπούλουε Poster φαναροπούλου
ε Poster φαναροπούλουSteliosSotiriadis2
 
Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...
Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...
Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...SteliosSotiriadis2
 
24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου
24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου
24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονουSteliosSotiriadis2
 
Artificial intelligence in orthodontics.
Artificial intelligence in orthodontics.Artificial intelligence in orthodontics.
Artificial intelligence in orthodontics.SteliosSotiriadis2
 

More from SteliosSotiriadis2 (10)

ε Poster φαναροπούλου
ε Poster φαναροπούλουε Poster φαναροπούλου
ε Poster φαναροπούλου
 
Poster9
Poster9Poster9
Poster9
 
Pp openbite final
Pp openbite finalPp openbite final
Pp openbite final
 
Pp digital final
Pp digital finalPp digital final
Pp digital final
 
Pp cleft final
Pp cleft finalPp cleft final
Pp cleft final
 
Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...
Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...
Poster presentation oebe ποσο προβλεψιμη ειναι η ορθοδοντ.θερ.με διαφ.ναρθηκε...
 
Poster 4
Poster 4Poster 4
Poster 4
 
24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου
24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου
24ο ορθ. συν. 2021 διαχειριση πονου
 
Artificial intelligence in orthodontics.
Artificial intelligence in orthodontics.Artificial intelligence in orthodontics.
Artificial intelligence in orthodontics.
 
poster nine
poster nineposter nine
poster nine
 

Recently uploaded

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx36dimperist
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxAreti Arvithi
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxtheologisgr
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfssuser2f8893
 
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.docΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.docssuser44c0dc
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
Διαχείριση χρόνου παιδιών
Διαχείριση χρόνου          παιδιώνΔιαχείριση χρόνου          παιδιών
Διαχείριση χρόνου παιδιώνDimitra Mylonaki
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxMertxu Ovejas
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdfDimitra Mylonaki
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx36dimperist
 

Recently uploaded (20)

Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
 
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.docΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
Διαχείριση χρόνου παιδιών
Διαχείριση χρόνου          παιδιώνΔιαχείριση χρόνου          παιδιών
Διαχείριση χρόνου παιδιών
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
 

poster three

 • 1. Αχταρόπουλος K.1, Ματέεβ Σ.1 , Τότσικας Χ.2, Λιναρδή Χ.1 1 Οφθαλμολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 2 Ε Παθολογική Κλινική, Μονάδα Λοιμώξεων, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Κλινική Εξέταση Vsc= 5/10 (-1) sc → 8/10 (-1) cc 2/10 (-1) sc → 4/10 (2) cc Κορικά αντ/κά = κφ ΔΑΟ Αmsler +/- ΔΑΟ Χρωματική αντίληψη μειωμένη στο κόκκινο και το πράσινο ΑΟ>ΔΟ Βλεφαρίδες χωρίς σημεία πολίωσης Οπτική Θηλή με σαφή όρια, χωρίς οίδημα, χωρίς κοίλανση δίσκου αμφω. Πολλαπλές εξιδρωματικές ορώδεις αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς (ERD) άμφω στον οπίσθιο πόλο Αγγεία αμφιβληστροειδούς χωρίς εμφανή παθολογικά στοιχεία Άκρα Περιφέρεια αμφιβληστροειδούς χωρίς εμφανή παθολογικά ευρήματα Κατά τόπους θολερότητα και πάχυνση υαλοειδούς , χωρίς εμφανή υαλίτιδα ΔΑΟ . Βυθοσκόπηση Αιτία Εισόδου Άνδρας 25 ετών από το Μπαγκλαντές, προσήλθε λόγω αναφερόμενης αιφνίδιας έκπτωσης στην όραση, ιδιαίτερα στον αριστερό οφθαλμό, με συνοδό μετωπο-κροταφική κεφαλαλγία από τριημέρου. Ιστορικό Ελεύθερο ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΟΡΩΔΗΣ, ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ, ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΝΟΣΟ HARADA, ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SARS- COV- 2 Υπερηχογραφία B-scan Slit lamp examination Διαυγής Κερατοειδής ΔΑΟ Π/Θ ήρεμος αμφω Υπεραιμία επιπεφυκότα ΔΑΟ Φακός Διαυγής & Ίριδα κφ ΔΑΟ Διάχυτη πάχυνση χοριοειδούς, σκληρού, με καλή ανακλαστικότητα και ήπιες θολερότητες στο υαλοειδές
 • 2. Έγινε έλεγχος λοιμωξιολογικού προφίλ για IgG IgM έναντι πολλών μικροοργανισμών, Quantiferon TB, Μantoux, Ιολογικός έλεγχος (HCV, HIV, HBV), Ανοσολογικός έλεγχος (P-ANCA, ANA C-ANCA), πλήρης Αιματολογικός και Βιοχημικός έλεγχος, SACE, HLA. O ασθενής υπεβλήθη σε απεικονιστικό έλεγχο εγκεφάλου & θώρακα και εκτιμήθηκε κλινικά από νευρολόγους και πνευμονολόγους Εστάλη δείγμα ΕΝΥ για καλλιέργεια, PCR TB, VDRL +FTA atbs, Film Array, βιοχημικό έλεγχο & ανοσοφαινότυπο ΜΑΝΤΟUX χωρίς Αντίδραση Απεικονίστηκαν πολυεστιακές υπερφθορίζουσες εστίες στις πρώιμες φάσεις, ακολουθούμενες από λίμναση χρωστικής σε μεγαλύτερης έκτασης περιοχές στις όψιμες φάσεις Πολλαπλές εστίες υπαμφιβληστροειδικού υγρού αμφοτερόπλευρα με κυστικούς χώρους και διαμερισματοποίηση Στα πλαίσια της νοσηλείας και της διερεύνησης της νόσου ο ασθενής εκτιμήθηκε από νευρολόγους, λοιμωξιολόγους πνευμονολόγους. Διενεργήθηκε λεπτομερής ΩΡΛ, και δερματολογική εξέταση και υπεβλήθη σε μια πληθώρα εργαστηριακών εξετάσεων και σε έναν πλήρη απεικονιστικό έλεγχο. Φλουροαγγειογραφία OCT Πλειοκυττάρωση (66/mm3) Πίεση εξόδου ΕΝΥ=12 cmΗ20 Σάκχαρο = 67 mg/dL Ολικά Λευκώματα = 48.7 mg/dL VDRL & FTA Atbs (-) Filmarray (-) , PCR TB (-) Αποτελέσματα ΕΝΥ Από την Gram χρώση, την καλλιέργεια και τη δοκιμασία Filmarray στο ΕΝΥ, δεν ταυτοποιήθηκε παθογόνος μικροοργανισμός Από την ΩΡΛ εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμβοές ή νευρο-αισθητηριακή βαρηκοΐα. Η δερματολογική εξέταση δεν αποκάλυψε αντίστοιχα αλωπεκία, ή λεύκη.
 • 3. Τακτοποιήθηκαν τα HLA-DRB1 & HLA –DQB1 Με βάση τα ανωτέρω τέθηκε η διάγνωση της οφθαλμικής νόσου Harada. (Ιncomplete VKH disease, Revised diagnostic criteria for Vogt-Koyanagi-Harada. Am J Ophthalmol 2001) Παράλληλα διαπιστώθηκε και Λανθάνουσα Φυματίωση (θετική δοκιμασία IGRA, αρνητικός απεικονιστικός έλεγχος). Ύστερα από επικοινωνία και συνεργασία με πνευμονολόγους και λοιμωξιολόγους ο ασθενής έλαβε αρχικά ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης i.v. και μετά p.o. κι έγινε έναρξη αντιφυματικής αγωγής με ισονιαζίδη. Δύο εβδομάδες από την έναρξη της αγωγής, ο ασθενής προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία έχοντας διακόψει αυτοβούλως την p.ο. αγωγή, με όψη πάσχοντος, έντονη δύσπνοια και καταβολή. Εκτιμήθηκε στα ΤΕΠ όπου διαπιστώθηκε έντονη λευκυττάρωση (WBCs=31.000/mm3), τρανσαμινασαιμία και RT-PCR SARS-CoV-2 (+). Έγινε εισαγωγή και ο ασθενής συνέχισε να λαμβάνει κορτιζόνη και αντιφυματική αγωγή κατά την διάρκεια της νοσηλείας του και κατά την έξοδό του. Δύο μήνες μετά, η όραση του ασθενούς ήταν ΔΟ = 10/10 και ΑΟ=10/10, χωρίς παθολογικά ευρήματα στην βυθοσκόπηση και στις απεικονιστικές εξετάσεις. Ο ασθενής έλαβε την θεραπεία κορτιζόνης για 6 μήνες. Συνεχίζει να εξετάζεται στα τακτικά ιατρεία Οφθαλμολογικής και στο Ιατρείο Λοιμώξεων του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός». Δεν παρουσίασε υπερτονία ή γλαύκωμα έξι μήνες μετά. Διάγνωση –Θεραπεία Πορεία νόσου - Επιπλοκές Αμέσως μετά την έναρξη της αγωγής η οπτική οξύτητα του ασθενούς αυξήθηκε σημαντικά (ΔΟ= 8/10 & ΑΟ= 9/10 , ένα μήνα μετά) και οι απεικονιστικές εξετάσεις βελτιωθήκαν με μείωση του κυστικών χώρων και του συσσωρευμένου υπαμφιβληστροειδικού υγρού Η διαφορική διάγνωση και η θεραπεία οφθαλμικών φλεγμονών σε ασθενείς από χώρες όπου ο επιπολασμός σπανίων νοσημάτων είναι υψηλός, προϋποθέτει ενδελεχή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, με ευρύ φάσμα διαγνωστικών δυνατοτήτων. Συμπέρασμα Ανοσολογικός – Ιστοχημικός Έλεγχος OCT μετά την αγωγή-θεραπεία Διαφορική Διάγνωση • Συμπαθητική οφθαλμία • Νόσος Lyme • Σαρκοείδωση • Οπίσθια σκληρίτιδα • Νόσος εξ ονύχων γαλής • Οξεία οπίσθια πολυεστιακή πλακώδης μελαγχρωστική επιθηλιοπάθεια • Οξεία λευχαιμία • Μεταστατικό καρκίνωμα • Κεντρική ορώδης χοριο-αμφιβληστροειδοπάθεια • Ενδοφθάλμιο λέμφωμα • Εξιδρωματική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς λόγω καρκινικής υπέρτασης