SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
1. Οδοντίατρος, Τμήμα Ορθοδοντικής, Οδοντιατρικός τομέας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα
2. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
3. Διευθυντής Ορθοδοντικού Τμήματος, Οδοντιατρικός τομέας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Μέλος Ακαδημαϊκού
Προσωπικού, Τμήμα Ορθοδοντικής, Οδοντιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Βέρνης
4. Καθηγητής και Διευθυντής, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Η αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας μεταξύ
άμεσης και έμμεσης τοποθέτησης πάγιων ορθοδοντικών
συσκευών. Μια συστηματική ανασκόπηση.
Καλημέρη Ε.1, Φαναροπούλου Θ.1, Παπαδημητρίου Α.2, Κλούκος Δ.3, Παπαδόπουλος Μ.Α.4
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
• Αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων δημοσιευμένης και αδημοσίευτης βιβλιογραφίας (MEDLINE,
EMBASE, Trials Register του Cochrane Oral Health Group και CENTRAL) και επιπλέον χειροκίνητη αναζήτηση
των προς επιλογή μελετών.
• Δύο συγγραφείς πραγματοποίησαν εξαγωγή δεδομένων ανεξάρτητα και εις διπλούν χρησιμοποιώντας
φόρμες συλλογής δεδομένων.
• Ο έλεγχος του κινδύνου μεροληψίας εκτιμήθηκε με το Cochrane RoB 2.0 για τις τυχαιοποιημένες κλινικές
δοκιμές (RCT) και με το ROBINS-I για τις μη τυχαιοποιημένες.
ΣΚΟΠΟΣ
Η αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας μεταξύ
άμεσης και έμμεσης τοποθέτησης πάγιων ορθοδοντικών
μηχανισμών με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Η τεχνική έμμεσης συγκόλλησης περιγράφεται ως
πιο πλεονεκτική σε σύγκριση με την άμεση.
• Σε ιδανικές καταστάσεις, η ισχύς του δεσμού άμεσης
και έμμεσης συγκόλλησης φαίνεται να είναι
παρόμοια.
• Κλινικά, η έμμεση τεχνική είναι πιο ευαίσθητη σε
εξωτερικούς παράγοντες (περισσότερα
αποκολλημένα αγκύλια) με τη βιβλιογραφία να
περιέχει κατά κύριο λόγο in vitro μελέτες.
Flow Diagram of Study Selection
Studies included in
qualitative synthesis
(n = 11)
Articles excluded from full-text
reading (n = 1)
Citations excluded by title, mainly as
irrelevant to study subject (n=128)
Records identified through database searching (n = 154)
Records after duplicate
removal (n = 144)
Additional records identified through
other sources or hand-searching (n = 6)
Records screened
(n = 150)
Abstracts assessed for
eligibility (n = 22)
Full-text articles assessed
for eligibility (n = 12)
Articles excluded by abstract reading
(n=10)
Studies included in quantitative
synthesis (n = 0)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Από τις υπάρχουσες μελέτες προκύπτει ότι και οι δύο τεχνικές έχουν ισχυρά και αδύνατα σημεία, κατά την
αξιολόγηση διαφορετικών κλινικών παραμέτρων.
• Ωστόσο, η ισχύς των ενδείξεων βρέθηκε να είναι σε γενικές γραμμές χαμηλή, δεδομένου του υψηλού
κινδύνου μεροληψίας στις περισσότερες μελέτες.
• Συνεπώς, συνιστάται στο μέλλον η εκπόνηση περισσότερων καλής ποιότητας ερευνών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Στην παρούσα μελέτη περιλήφθηκαν 7 Τυχαιοποιημένες Κλινικές Δοκιμές (RCTs), 2 προοπτικές, μία
αναδρομική και μια συγχρονική μελέτη.
• Ταχύτερο κλινικό στάδιο κατά την έμμεση τοποθέτηση των συσκευών.
• Μικρότερος συνολικά απαιτούμενος χρόνος, συμπεριλαμβανομένης της εργαστηριακής διαδικασίας,
κατά την άμεση τοποθέτηση.
• Η διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας και ο αριθμός των συνεδριών δεν διέφεραν μεταξύ των
μεθόδων.
• Kόστος CAD/CAM έμμεσης τοποθέτησης μεγαλύτερο από αυτό της άμεσης τοποθέτησης.
• Δεν εντοπίστηκαν διαφορές στην ακρίβεια τοποθέτησης μεταξύ των τεχνικών και καμία τεχνική δεν ήταν
απόλυτα ακριβής.
• Ο βαθμός επίτευξης του ορθοδοντικού αποτελέσματος δεν παρουσίασε διαφορές μεταξύ των τεχνικών,
με την εξαίρεση ότι επετεύχθη καλύτερη επιπέδωση των οριακών ακρολοφιών κατά την έμμεση
τοποθέτηση.
• Ο βαθμός αναγκαιότητας για επιπλέον κάμψεις στα συρμάτινα τόξα, καθώς και για επανατοποθέτηση
των ορθοδοντικών αγκυλίων δε διέφερε μεταξύ των τεχνικών.
• Οι περιοδοντικοί δείκτες σε γενικές γραμμές δεν επηρεάστηκαν από τη μέθοδο τοποθέτησης, ενώ τα
ευρήματα για την ανάπτυξη λευκών κηλίδων ήταν αντιφατικά.

More Related Content

Similar to Poster9

TOOTH TRANSPOSITION POSTER PANHELLENIC PEDIATRIC DENTISTRY CONGRESS NAFPLIO
TOOTH TRANSPOSITION POSTER PANHELLENIC PEDIATRIC DENTISTRY CONGRESS NAFPLIOTOOTH TRANSPOSITION POSTER PANHELLENIC PEDIATRIC DENTISTRY CONGRESS NAFPLIO
TOOTH TRANSPOSITION POSTER PANHELLENIC PEDIATRIC DENTISTRY CONGRESS NAFPLIOKaterina Koleventi
 
9ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας | Πρόγραμμα `
9ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας | Πρόγραμμα `9ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας | Πρόγραμμα `
9ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας | Πρόγραμμα `Institute for the Study of Urologic Diseases
 
koniosm_dardavillasp_hospital
koniosm_dardavillasp_hospitalkoniosm_dardavillasp_hospital
koniosm_dardavillasp_hospitalParis Dardavillas
 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαAntonios Kountouris
 
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...Institute for the Study of Urologic Diseases
 
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research ConferenceApostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research ConferenceStarttech Ventures
 
693 λ αρτιότερη λογική κατασκευή
693 λ αρτιότερη λογική κατασκευή693 λ αρτιότερη λογική κατασκευή
693 λ αρτιότερη λογική κατασκευήkwlwglw
 
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019vangelisprekas
 
Συστάσεις στη Χειρουργική του Θυρεοειδούς για την Δημιουργία Κατευθυντήρ...
Συστάσεις στη Χειρουργική του Θυρεοειδούς για την Δημιουργία Κατευθυντήρ...Συστάσεις στη Χειρουργική του Θυρεοειδούς για την Δημιουργία Κατευθυντήρ...
Συστάσεις στη Χειρουργική του Θυρεοειδούς για την Δημιουργία Κατευθυντήρ...Γιώργος Ζωγράφος
 
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"Nikos Papachristou
 

Similar to Poster9 (20)

TOOTH TRANSPOSITION POSTER PANHELLENIC PEDIATRIC DENTISTRY CONGRESS NAFPLIO
TOOTH TRANSPOSITION POSTER PANHELLENIC PEDIATRIC DENTISTRY CONGRESS NAFPLIOTOOTH TRANSPOSITION POSTER PANHELLENIC PEDIATRIC DENTISTRY CONGRESS NAFPLIO
TOOTH TRANSPOSITION POSTER PANHELLENIC PEDIATRIC DENTISTRY CONGRESS NAFPLIO
 
9ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας | Πρόγραμμα `
9ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας | Πρόγραμμα `9ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας | Πρόγραμμα `
9ο Ελληνικό Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας | Πρόγραμμα `
 
Acu science 2016
Acu science 2016Acu science 2016
Acu science 2016
 
koniosm_dardavillasp_hospital
koniosm_dardavillasp_hospitalkoniosm_dardavillasp_hospital
koniosm_dardavillasp_hospital
 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
 
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research ConferenceApostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
 
693 λ αρτιότερη λογική κατασκευή
693 λ αρτιότερη λογική κατασκευή693 λ αρτιότερη λογική κατασκευή
693 λ αρτιότερη λογική κατασκευή
 
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
 
13ο Σχολείο Ουρολογίας | Πρόγραμμα
13ο Σχολείο Ουρολογίας | Πρόγραμμα13ο Σχολείο Ουρολογίας | Πρόγραμμα
13ο Σχολείο Ουρολογίας | Πρόγραμμα
 
program2014
program2014program2014
program2014
 
2.παλληκαράκης
2.παλληκαράκης2.παλληκαράκης
2.παλληκαράκης
 
Μετα-αναλυση
Μετα-αναλυσηΜετα-αναλυση
Μετα-αναλυση
 
Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης
Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ ΚρήτηςΤμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης
Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης
 
Τελικό πρόγραμμα 8ου Σχολείου Ουρολογίας
Τελικό πρόγραμμα 8ου Σχολείου ΟυρολογίαςΤελικό πρόγραμμα 8ου Σχολείου Ουρολογίας
Τελικό πρόγραμμα 8ου Σχολείου Ουρολογίας
 
Συστάσεις στη Χειρουργική του Θυρεοειδούς για την Δημιουργία Κατευθυντήρ...
Συστάσεις στη Χειρουργική του Θυρεοειδούς για την Δημιουργία Κατευθυντήρ...Συστάσεις στη Χειρουργική του Θυρεοειδούς για την Δημιουργία Κατευθυντήρ...
Συστάσεις στη Χειρουργική του Θυρεοειδούς για την Δημιουργία Κατευθυντήρ...
 
11ο Σχολείο Ουρολογίας | UroSchool 2018
11ο Σχολείο Ουρολογίας | UroSchool 201811ο Σχολείο Ουρολογίας | UroSchool 2018
11ο Σχολείο Ουρολογίας | UroSchool 2018
 
Teyxos 47
Teyxos 47Teyxos 47
Teyxos 47
 
Τεύχος 47
Τεύχος 47Τεύχος 47
Τεύχος 47
 
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"
 

More from SteliosSotiriadis2 (15)

Pp openbite final
Pp openbite finalPp openbite final
Pp openbite final
 
Pp digital final
Pp digital finalPp digital final
Pp digital final
 
Pp cleft final
Pp cleft finalPp cleft final
Pp cleft final
 
Poster 4
Poster 4Poster 4
Poster 4
 
Artificial intelligence in orthodontics.
Artificial intelligence in orthodontics.Artificial intelligence in orthodontics.
Artificial intelligence in orthodontics.
 
poster ten
poster tenposter ten
poster ten
 
poster nine
poster nineposter nine
poster nine
 
poster eight
poster eightposter eight
poster eight
 
poster seven
poster sevenposter seven
poster seven
 
poster six
poster sixposter six
poster six
 
poster five
poster fiveposter five
poster five
 
poster four
poster fourposter four
poster four
 
poster three
poster threeposter three
poster three
 
poster two
poster twoposter two
poster two
 
poster one
poster oneposter one
poster one
 

Poster9

  • 1. 1. Οδοντίατρος, Τμήμα Ορθοδοντικής, Οδοντιατρικός τομέας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα 2. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 3. Διευθυντής Ορθοδοντικού Τμήματος, Οδοντιατρικός τομέας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Μέλος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Τμήμα Ορθοδοντικής, Οδοντιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Βέρνης 4. Καθηγητής και Διευθυντής, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας μεταξύ άμεσης και έμμεσης τοποθέτησης πάγιων ορθοδοντικών συσκευών. Μια συστηματική ανασκόπηση. Καλημέρη Ε.1, Φαναροπούλου Θ.1, Παπαδημητρίου Α.2, Κλούκος Δ.3, Παπαδόπουλος Μ.Α.4
  • 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ • Αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων δημοσιευμένης και αδημοσίευτης βιβλιογραφίας (MEDLINE, EMBASE, Trials Register του Cochrane Oral Health Group και CENTRAL) και επιπλέον χειροκίνητη αναζήτηση των προς επιλογή μελετών. • Δύο συγγραφείς πραγματοποίησαν εξαγωγή δεδομένων ανεξάρτητα και εις διπλούν χρησιμοποιώντας φόρμες συλλογής δεδομένων. • Ο έλεγχος του κινδύνου μεροληψίας εκτιμήθηκε με το Cochrane RoB 2.0 για τις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (RCT) και με το ROBINS-I για τις μη τυχαιοποιημένες. ΣΚΟΠΟΣ Η αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας μεταξύ άμεσης και έμμεσης τοποθέτησης πάγιων ορθοδοντικών μηχανισμών με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία. ΕΙΣΑΓΩΓΗ • Η τεχνική έμμεσης συγκόλλησης περιγράφεται ως πιο πλεονεκτική σε σύγκριση με την άμεση. • Σε ιδανικές καταστάσεις, η ισχύς του δεσμού άμεσης και έμμεσης συγκόλλησης φαίνεται να είναι παρόμοια. • Κλινικά, η έμμεση τεχνική είναι πιο ευαίσθητη σε εξωτερικούς παράγοντες (περισσότερα αποκολλημένα αγκύλια) με τη βιβλιογραφία να περιέχει κατά κύριο λόγο in vitro μελέτες. Flow Diagram of Study Selection Studies included in qualitative synthesis (n = 11) Articles excluded from full-text reading (n = 1) Citations excluded by title, mainly as irrelevant to study subject (n=128) Records identified through database searching (n = 154) Records after duplicate removal (n = 144) Additional records identified through other sources or hand-searching (n = 6) Records screened (n = 150) Abstracts assessed for eligibility (n = 22) Full-text articles assessed for eligibility (n = 12) Articles excluded by abstract reading (n=10) Studies included in quantitative synthesis (n = 0)
  • 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ • Από τις υπάρχουσες μελέτες προκύπτει ότι και οι δύο τεχνικές έχουν ισχυρά και αδύνατα σημεία, κατά την αξιολόγηση διαφορετικών κλινικών παραμέτρων. • Ωστόσο, η ισχύς των ενδείξεων βρέθηκε να είναι σε γενικές γραμμές χαμηλή, δεδομένου του υψηλού κινδύνου μεροληψίας στις περισσότερες μελέτες. • Συνεπώς, συνιστάται στο μέλλον η εκπόνηση περισσότερων καλής ποιότητας ερευνών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ • Στην παρούσα μελέτη περιλήφθηκαν 7 Τυχαιοποιημένες Κλινικές Δοκιμές (RCTs), 2 προοπτικές, μία αναδρομική και μια συγχρονική μελέτη. • Ταχύτερο κλινικό στάδιο κατά την έμμεση τοποθέτηση των συσκευών. • Μικρότερος συνολικά απαιτούμενος χρόνος, συμπεριλαμβανομένης της εργαστηριακής διαδικασίας, κατά την άμεση τοποθέτηση. • Η διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας και ο αριθμός των συνεδριών δεν διέφεραν μεταξύ των μεθόδων. • Kόστος CAD/CAM έμμεσης τοποθέτησης μεγαλύτερο από αυτό της άμεσης τοποθέτησης. • Δεν εντοπίστηκαν διαφορές στην ακρίβεια τοποθέτησης μεταξύ των τεχνικών και καμία τεχνική δεν ήταν απόλυτα ακριβής. • Ο βαθμός επίτευξης του ορθοδοντικού αποτελέσματος δεν παρουσίασε διαφορές μεταξύ των τεχνικών, με την εξαίρεση ότι επετεύχθη καλύτερη επιπέδωση των οριακών ακρολοφιών κατά την έμμεση τοποθέτηση. • Ο βαθμός αναγκαιότητας για επιπλέον κάμψεις στα συρμάτινα τόξα, καθώς και για επανατοποθέτηση των ορθοδοντικών αγκυλίων δε διέφερε μεταξύ των τεχνικών. • Οι περιοδοντικοί δείκτες σε γενικές γραμμές δεν επηρεάστηκαν από τη μέθοδο τοποθέτησης, ενώ τα ευρήματα για την ανάπτυξη λευκών κηλίδων ήταν αντιφατικά.