Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oslo Origo - digital transformasjon

619 views

Published on

Oslo kommune sin digitaliseringssatsning ved Tine Reuterdahl og Jan Henrik Gundelsby

Published in: Leadership & Management
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is a good website if you’re looking to get your essay written for you. You can also request things like research papers or dissertations. It’s really convenient and helpful.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Oslo Origo - digital transformasjon

 1. 1. Oslo kommune Slik gjennomfører vi digital transformasjon Smidig digitalisering 2019 27.05.2019
 2. 2. Origo
 3. 3. Vi er rigget for store anskaffelser Leder i Oslo kommune
 4. 4. Vi har ventet 8 måneder på en server Bydel i Oslo kommune
 5. 5. Innbyggere må kjøre taxi fra og til 6 etater for å få gjennom en byggesøknad. Tjenestedesigner i kommunen
 6. 6. Visjon for den digitale transformasjonen Realisere historien om Tim
 7. 7. 7 Felles mål for den digitale transformasjonen Vi forstår innbyggerne våre og tilbyr våre tjenester når de ønsker det og trenger det Vi løser innbyggernes behov uavhengig av offentlig sektors organisering Hver tjeneste som tilbys, skal bygges på Oslo kommunes felles tjenesteplattform
 8. 8. HOWTO: Digital transformasjon - optimalisere for fart Ansette de beste folka og bygge eget fagmiljø. Gå fra Command & Control til Mission Control. Autonome tverrfaglige team med delegert myndighet. Gå fra store prosjekter til produktutvikling på produktområder. Åpne opp data for innbyggere og næringsliv og invitere alle til å utvikle for kommunen ved å etablere felles dataplattform og utviklerportal for intern og ekstern bruk.
 9. 9. Hva er autonome team? Team med nødvendig kompetanse for å få gjort det de skal uten å involvere andre.. I praksis Forretning, UX, utvikling, drift, organisasjonsutvikler. Full- syklus-team. Fra forskningen Team med autoritet til å ta beslutninger med økonomisk konsekvens.
 10. 10. ● Bryte ned siloene mellom utvikling og drift ○ Felles verktøykasse, enighet om prosess, felles mål ● Helhetlig ansvar for løsningen gjennom produktets levetid ● Raskere syklus på små inkrementelle endringer ● Kontinuerlig feedback ● Kontinuerlig forbedring og gevinst/effektBacklog/endringer → Prosjekt fase 2 Overlevering DriftUtvikling Verktøykasse X Prosess X Verktøykasse Y Prosess Y Digitalisering = kontinuerlig utvikling“Tradisjonell” modell Digital tjenesteutvikling er kontinuerlig og digitalisering løses ikke gjennom prosjekter
 11. 11. Etablering av et samlet internt kompetansemiljø Frontendutviklere Backendutviklere UX / tjenestedesignere Data Scientists Informasjonsarkitekter Hardwareutviklere Organisasjonsutviklere Teamleads Forretningsanalytikere Produkteiere Informasjonssikkerhet ...
 12. 12. Ansatte med erfaring fra et bredt spekter av store organisasjoner Telenor NRK Schibsted Telia Deloitte Amedia Texas Instruments Webstep Posten Cisco Bouvet NAV Norsk Forskningsråd RS Platou Oslo kommune ...
 13. 13. Kompetanseheving og endringsvilje er en forutsetning for å lykkes med digital transformasjon
 14. 14. Endringsagentnettverket er en arena for deling og samhandling på tvers av alle kommunens virksomheter
 15. 15. Digital leder-programmet bidrar til at våre ledere forstår hva som kreves av dem i en verden i rask endring der teknologi spiller en viktig rolle
 16. 16. Buddy-programmet bidrar til at våre ledere får nye perspektiver på måten de jobber på
 17. 17. Behov for å styrke virksomhetenes kompetanse på digitalisering ● Strategiske ledere og personell med spisskompetanse knyttet til digital transformasjon og med erfaringer fra digital endringsledelse ● Ledere som kan ivareta helhetsperspektivet på sektorenes og kommunens digitaliseringsarbeid ● Koordineringsrolle på tvers av kommunens digitalisering ● Veilede virksomheter i egen sektor i hvordan de driver digitalisering Digitale strateger Ivareta helhetsperspektivet (Strategisk) Tjenestedesigner Produkteier Organisasjonsutvikler Forretningsutvikler Roller TeamLead Tjenesteeier Informasjonsarkitekt Backendutvikler TechLead Frontend-utvikler ... Informasjonssikkerhet ● Team med nødvendig kompetanse til å løse oppgaven uten å involvere andre ● Prosess og metoder (verktøykasse) Autonome team (Operativt) Digitale håndverkere
 18. 18. Booking Skjema- studio Oslo- nøkkelen DVD utbredelse Proaktive meldinger Automatisert saks behandling Veiviser Utvikler- portal Data- plattform Min side ID ÅPEN, TILGJENGELIG BY AUTOMATISERT SAKSBEHANDLING TJENESTEPLATTFOR M PROAKTIVE OG PERSONLIGE TJENESTER Integrasjon Plattform UKE UKE 11 team fordelt på 4 produktområder
 19. 19. Åpen, tilgjengelig by BookingOslonøkkelen TL TeamLead UX Design TcL TechLead FE Frontendutvikler FE Frontendutvikler BE Backendutvikler HW Hardwareutvikler PE Produkteier OU Organisasjonsutvikler FU Forretningsutvikler TL TeamLead UX Design TcL TechLead FE Frontendutvikler BE Backendutvikler
 20. 20. Teamet har Et tydelig definert oppdrag og ansvarsområde All kompetanse for å levere på sitt ansvarsområde Felles løsninger, føringer på teknisk arkitektur og designprinsipper Sitter fysisk sammen Jobber sammen over tid for å bygge kompetanse på domenet Har ikke for mange avhengigheter utenfor teamet Autonomitet innenfor sitt oppdrag og ansvarsområde
 21. 21. Produktområdene understøtter visjonen og målene, og gir retning for digitaliseringen i kommunen Visjon Realisere historien om TIM Vi forstår Tim og tilbyr våre tjenester når han ønsker dem og trenger dem Vi løser Tims behov uavhengig av offentlig sektors organisering Hver tjeneste som tilbys skal bygges på Oslo kommunes felles tjenesteplattform Felles tjenesteplattform … Åpen, tilgjengelig by Proaktive, personlige tjenester Automatisert saks- behandling Eksperimentering i Labs Datasikkerhet og personvern Kompetanseheving og endringsevne Foreldrereisen Enhetlig innbyggerdialog (samordnet kommunikasjon mellom innbygger og det offentlige) Datadrevet bydrift (sensorteknologi og intelligent infrastruktur) Digital mobilitet (autonome transportsystemer og interaktive, dynamiske mobilitetsløsninger) E-demokrati (innbyggerinvolvering, transparent kommune)
 22. 22. ...og kan snart bookes!
 23. 23. Meråpent via selvbetjent tilgang Når det passer Sømløs opplevelse Økte muligheter i lokalmiljøet Byen inviterer deg inn… Økt synlighet av tjenestene Medeierskap til byens ressurser…
 24. 24. Hva er skikkelig bra? Etablert med eget orgnummer og budsjett (autonomitet) i Origo Forankret helt i toppen Mye motiverte folk i Oslo kommune Endringsledelse og kompetanse som sentral del av satsingen fra starten av Start med de rette folka
 25. 25. Hva er skikkelig vanskelig?
 26. 26. Produkter som etableres som SELVBETJENTE LØSNINGER Produkter som etableres via UTFORSKING OG PILOT Skalering krever økt grad av selvbetjening… som igjen krever kompetanse Booking Skjema- studio Oslo- nøkkelen Søknadsprosesser Proaktive meldinger Automatisert saks behandling Veiviser Utvikler- portal Data- plattform ID Produkter som krever INNFØRING Virksomhet etablerer et prosjekt for innføring i samarbeid med Origo Utforsking, prototype og pilot i tett samarbeid med en virksomhet. Tjenesteeier er en del av teamet. Krever relevant kompetanse i den enkelte virksomhet
 27. 27. Takk for oss! vi gjør også kontinuerlig rekruttering tine.reuterdahl@byr.oslo.kommune.no janhenrik.gundelsby@byr.oslo.kommune.no

×