Presentasjon more software solutions

234 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
234
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasjon more software solutions

 1. 1. Compose FormsNettbaserte selvbetjeningsløsninger på alleflater!
 2. 2. Med selvbetjening når vi ut tilkundene med nye mulighetersom setter nye trender …….. More Software Solutions AS
 3. 3. ”80% av alleforretningsdokumenter erskjema” (Gartner og PWC)I stedet for å spørre hva det vilkoste å effektiviserepapirprosessene, bør manspørre hva det vil koste å lavære. More Software Solutions AS
 4. 4. ”I dag forventes det at detoffentlige tilbyr informasjon ogtjenester digitalt. Tidligere var detnok å legge ut skjema som Word-dokument, nå ønsker vi enhelelektronisk saksbehandling” Kvalitetskonferansen nov 2010, FAD 4
 5. 5. ” I fremtiden skal den digitale måten å tilby tjenester på, være denforetrukne. Vi må se på innbyggerne som samarbeidspartnere og ikke bare passive mottakere av tjenester og informasjon.” Kvalitetskonferansen nov 2010, FAD 5
 6. 6. ”Den mest effektive måten å gjennomføre tiltaket på er å ta i bruk de løsningene kommersielle aktører tilbyr av digitale skjemaverktøy i tillegg til Altinn- plattformen” Konsekvensutredningen «Digitalisering av skjema i Staten», sep. 2012More Software Solutions AS
 7. 7. ”Nettbaserteselvbetjeningsløsninger vilspille en betydelig rollefrem mot 2020 forbemanningssituasjon innenbank og finans sektoren” Finansforbundet i rapport publisert 11.03.2010 More Software Solutions AS
 8. 8. ”92 % av de som har en løsning oppgirå være fornøyd med å ha det””…82 % av de som ikke har en løsningsier at de ikke ville ta i bruk enselvbetjeningsløsning i løpet av deneste to årene” Undersøkelse av More, sommer 2010. 8
 9. 9. Av bedriftene som ser et behov for en selvbetjeningsløsning har 50 % valgt å utvikle løsningen selv. Bare 10 % har kjøpt en hyllevare som leverer samme funksjonalitet. (Undersøkelse av More, sommer 2010) 9
 10. 10. "30 - 40 % av våre kundersforretningsprosesser forandrer seg hvert år” Christian Verstraete i HP, kundeundersøkelse 2010 10
 11. 11. I Norge kjøpes det ca. 60.000eiendommer årlig. Nets estimerer athver lånesøknad på papir koster ca1500 kr, og anslår at elektroniskmultisignatur vil kunne gi enbesparelse for bankene på 90millioner kroner i året. Dine Penger, 04.11.2010 11
 12. 12. ”Potensialet på besparelser ved å brukenettbaserte selvbetjeningsløsninger forlåneprosessen på fast eiendom, vil for ossutgjøre 70 millioner i året …””…dette tilsvarer en papirhaug påhøyde med postgirobygget ” Uttalt av en stor norsk bank, 2010 12
 13. 13. ”Over 50 % av alle som besøker Forsäkringskassan vil ha hjelp til å fylle ut og levere skjema.Administrasjonskostnadene utgjør i dag mellom 8 og 9 mil SEK i året””Bruk av nettbasert selvbetjening representerer en betydelig mulighet til å redusere kostnadene” 13
 14. 14. Utenrikstjenesten behandler ca. 130 tusen visumsøknader p.å.For hver søknad det tar omlag 10 - 15 min å legge inn dataene.”Hvis timekostnaden er 250 kroner, så ville vi altså bruke over8 millioner kroner hvert år på å føre inn samme informasjonsom visumsøkeren allerede skrevet inn.” Kvalitetskonferansen nov 2010, FAD 14
 15. 15. Om More SoftwareSolutions AS
 16. 16. More Software Solutions• Norsk programvarehus• Selvbetjening på alle flater• Dedikert fagmiljø• Sterkt positiv vekstkurve siden oppstart i 2002• Kunder innen offentlig og privat sektor• Engasjert i standardiseringsarbeid i EU og FN• Deltar i nasjonale og europeiske forskningsprosjekter 16
 17. 17. Nettbasert selvbetjening ”alle tilfeller der deler av en forretningsprosess blir gjort tilgjengelig på nett, slik at bruker i større grad kan bidra i saksbehandlingsprosessen uansett flate” More Software Solutions AS
 18. 18. Vi fokuserer på• Gi kunden • reduserte kostnader • økt effektivitet • bedre kundeservice• Robust og skalerbar teknologi• Informasjonssikkerhet og personvern• Nasjonale og internasjonale åpne standarder More Software Solutions AS
 19. 19. Våre kunder+25 Etater/Departementer, +400 kommuner , Fylkesmennene, Bank/Finans, Organisasjoner Alta Bergen Trondheim Oslo Bærum
 20. 20. Case: Sparebank1 Livsforsikring – Helseerklæring på nettSpareBank1 Livsforsikring mottar årlig 50.000 helseerklæringsskjema – noe somtradisjonelt sett har vært levert på papir. Utfordringene forbundet med dette ermange: ingen mulighet for validering eller preutfylling av data, samt mangemanuelle operasjoner som gir en ressurskrevende prosess med tidvis dårligdatakvalitet og høy feilmargin. Bare 30 % av de mottatte skjemaene er ”rene”.For skjemaene som inneholder feil eller mangler er avgang en utfordring grunnetfrafall i prosessen eller feilsending av skjema. Ved å innføre elektroniskhelseerklæring har SB1 Livsforsikring som mål å redusere avgangen med 10 %.
 21. 21. Case: Enterprise Feedback ManagementsystemForsvaret samler årlig inn store mengder datagjennom spørreundersøkelser og skjema, og ønsketet EFM-system som kunne håndtere dette. I tillegg tilfunksjonalitet i systemet ble det stilt strenge krav tilsikkerhet, ytelse og brukervennlighet. Etter en åpenanbudskonkurranse ble More Software Solutions medCompose Forms ble valgt som leverandør avløsningen.
 22. 22. Forskningsprosjekter• Oppretter pilotprosjekter basert på • 3-årig EU-prosjekt. teknologi med suksess i EU, med det formål • Hovedmål: utvikle retningslinjer og å overføre denne til andre land. teknologi som skal øke tilgjengelighet av• More deltar i 5 prosjekter i flere EU-land. elektroniske tjenester for eldre og personer med kognitive funksjonshemninger. OSIRIS• Utvikle løsninger for multimodale • Eureka-prosjekt med bred norsk deltakelse. personaliserte brukergrensesnitt. IKT-Norge koordinerte den norske• Bedre kognitiv tilgjengelighet og enklere innsatsen. Hovedmål: bruk av elektroniske tjenester. – utvikle og sette sammen en ’Open• Målgruppe: mennesker med kognitive Source’-infrastruktur for tjenester funksjonshemninger. – teste brukbarheten av plattformen på et sett virkelige applikasjoner.
 23. 23. Våre partnere

×