Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lyntale digital samhandling

716 views

Published on

 • Lyntale og workshop holdt på Sterias konferanse for Jobb smartere, sammen med kollega Kristin Larvin
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Lyntale digital samhandling

 1. 1. Digital samhandling og nyekommunikasjonsvaner www.steria.comDagens utfordringer – morgendagens løsninger 31/08/2012
 2. 2. Det er vanskelig å spå – særlig om fremtiden www.steria.comTrykket i DagensNæringsliv i1996.Forfatteren, en flittigskribent og debattant vednavn Leif Osvold.
 3. 3. Fremtiden er nå www.steria.com Vi er i et modent, digitalt marked. Vi ser en rivende utvikling innen digitale medier og en endring i folks kommunikasjonsvaner. Som mediekonsumenter og forbrukere har vi aldri vært mer digitale. Sosiale medier er en aktiv bidragsyter til at vi bruker mer tid på digitale flater enn noen gang før. 31/08/2012 3
 4. 4. Den digitale nåtiden www.steria.com Mediene endres Forandringer skjer raskt Hypervekst for nye tjenester Sosiale nettverk blir medier Endrede tjenester og nye forretningsmodeller Nye aktører Nye medieteknologier 31/08/2012 4
 5. 5. Nye kommunikasjonsvaner www.steria.com Med sammensmeltingen av mobile enheter, sosiale medier, nettskyer (cloud-tjenester) og tradisjonelle kommunikasjonskanaler forventer dagens brukere sømløshet - både med hensyn til tid, sted og type informasjon som skal tilgjengeliggjøres. Tjenestene må også virke på flest mulig mobile plattformer, enten dette gjelder smarttelefoner eller nettbrett. Radikal endring av forbrukernes adferd i forhold til søk, kjøp og bruk av produkter og tjenester som følge av den teknologiske utviklingen. 31/08/2012 5
 6. 6. Utfordringer www.steria.com En konsekvens av folks nye kommunikasjonsvaner er at virksomhetene blir tvunget til å endre tankesett og arbeidsmetodikk. Samhandlingsløsninger innebærer en betydelig effektivisering av kommunikasjon og arbeidsprosesser i virksomheter. Teknologien er her, men låses ofte fast i hierarkiske, stivbente og byråkratiske strukturer. Hvordan skal vi få nye, mer brukervennlige, enklere tjenester og forretningsmodeller? Hvor er det skoen trykker? 31/08/2012 6
 7. 7. Nye krav www.steria.com Mange av dagens arbeidstakere er omringet av digitale samhandlingsløsninger hver eneste dag (Messenger, Facebook, LinkedIn, Flickr, Twitter, Instagram, YouTube, MySpace etc. etc. etc.) Forventning om at disse løsningene er tilgjengelig på arbeidsplassen også. 31/08/2012 7
 8. 8. forts. Nye krav www.steria.com Digital strategi tydelig definert og forankret på ledernivå. 31/08/2012 8
 9. 9. forts. Nye krav www.steria.com Operasjonalisering – sette den digitale strategien i handling. 31/08/2012 9
 10. 10. Hvordan lykkes med den digitale strategien? www.steria.com En vellykket innføring av digitale samhandlingsløsninger handler om endringsarbeid. Økt digital modenhet i norske bedrifter, men behov for en ytterligere profesjonalisering av markedet.Nøkkelen til en effektiv digital satsning: Helhetlig strategisk fokus Synlig og aktiv støtte fra ledelsen Mål, resultater og insentiver tilpasset den digitale arenaen Markedsorientering (kontra produktorientering) Organisering og samhandling Fokus på innhold og brukeropplevelse Spisskompetanse hos nøkkelressurser 31/08/2012 10
 11. 11. Moderniseringsprosjektet NAV www.steria.com Eksempel: NAV - et av landets største moderniseringsprosjekter, bytter ut hele sin it-plattform. It-systemer som er gått ut på dato for flere generasjoner siden. Mangelfulle IKT-løsninger er en hindring for utvikling av tjenestene fra Arbeids- og velferdsetaten i tråd med målene for NAV-reformen. Omfattende utskifting av grunnleggende infrastruktur. Moderniseringsprosjektet skal bidra til bedre tjenester for brukerne og mer effektive dager for saksbehandlerne. Målet er å ende opp med moderne it-løsninger for uførepensjon, sykepenger, selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og integrering med sentrale fellesskapsløsninger, 31/08/2012 11
 12. 12. Suksesshistoriene: RIMI www.steria.comRimi Pluss er ennyttetjeneste som er utvikletfor å gi meningsfullmerverdi til kunden i allekontaktpunkt med Rimi.Funksjonaliteten i Rimi Plussunderbygger Rimismerkevareløfte «raskt ogrimelig» ved å gjøre detenklere og raskere å:1) få tips til hva man skal lage til middag,2) planlegge innkjøpene3) gjennomføre selve handleturen.
 13. 13. Suksesshistoriene: NSB www.steria.com
 14. 14. Fellesnevner? www.steria.com Skape helhetlige kundeopplevelser basert på brukerbehov. 31/08/2012 14
 15. 15. www.steria.comDagens workshop-sesjon www.steria.com31/08/2012
 16. 16. Oppsummering Quest Back Wold Café 2012 www.steria.com 30% mener det ikke er tydelig definert hvem som eier mål og aktiviteter i den digitale satsningen. Nesten like mange mener toppledelsen i liten grad er involvert eller en aktiv pådriver i satsningen. Over 40% av organisasjonene svarer at de ikke bruker sosiale kanaler for deling av kunnskap, informasjon og erfaringer på arbeidsplassen. 31/08/2012 16
 17. 17. Hvordan møter din bedrift de nye utfordringene? www.steria.com Hvilke utfordringer sett i forhold til digital samhandling møter du i din arbeidsdag? Hva må til for at din bedrift skal omstille seg til den nye digitale virkeligheten? Hvordan sette trykk bak gjennomføringen av digitale strategier? Hvilke motivasjonsfaktorer mener du er viktige for å skape en endringskultur?Bli med å forme morgendagens digitaleløsninger - velkommen til bord 4! 31/08/2012 17
 18. 18. Samhandling – bedriftens spydspiss www.steria.com

×