Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Velkommen SmidigDig 2019

101 views

Published on

Rune Ulvnes ønsker velkommen til årets konferanse

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Velkommen SmidigDig 2019

  1. 1. Velkommen! SmidigDig 2019
  2. 2. 05/29/19 �Smidigkonferansen er en organisasjon drevet av frivillige, hvor vi holder konferanser om smidig�
  3. 3. Smidigkonferansen ble startet i 2007 Fra �Smidige prosjekter� Til �Smidige organisasjoner� Fra �En �rlig stor konferanse� Til �Flere mindre konferanser og meetups� Fra �Vi prater om et smalt tema� Til �Digital Agenda, Skatteetaten, NAV, L�nekassen...�05/29/19
  4. 4. Mobil Oil Norge, Opphavsperson Narve Skarpmoen Institusjon: Statsarkivet i Stavanger
  5. 5. 05/29/19
  6. 6. 26/05/2019 Program Smidig digitalisering 2019 - Google Docs https://docs.google.com/document/d/1UoKHj2dm7V0ms81qc9oeTVNjK1lHYmQiUFz6iYfnHLQ/edit#heading=h.7kpknj5l7gw7 1/1 � � Smidig Digitalisering 2019� Om�den�digitale�transformasjonen�offentlig�sektor�gjennomg�r� PROGRAM�27�mai�2019 � � 0900� Velkommen�� Rune�Ulvnes,�styremedlem�i� Smidig.no� 0915�� Keynote:�Šlede�digitale�omstillinger� Lederen�som�veiviser,�rollemodell�og�kulturb�rer� Torbj�rn�Larsen,�Mestergruppen� (tidligere�IT�direkt�r�i�NAV)�� 1000� Designe�smidige�og�smarte�organisasjoner�� Vegard�Kolbj�rnsrud� �BI�og�Accenture� 1020� Pause� � 1040� Oslo�Origo���slik�gjennomf�rer�vi�digital� transformasjon� Tine�Reuterdahl�(Origo�digi)�og� Jan�Henrik�Gundelsby�(Knowit)� 1120� Innovasjonskontrakt�og�lean�startup�i� kommune�Norge� Karianne�Berg,�daglig�leder�og� utvikler�i�Kaukus�AS� 1140� Šl�re�gj�r�skikkelig�vondt� En�historie�om��feile�hardt�selv�om�man�egentlig� er�flink� Geir�G�sodden�og�Jon� Skriubakken,�Telemark� Fylkeskommune� 1200� Lunsj� �� 1300� Digitalt�lederskap� Hva�kan�ledere�l�re�av�smidig?� Professor�Bendik�Bygstad,�IFI,� UiO� 1325� Fra�fossil�til�diamant� Agil�snuoperasjon�i�DNB� Ivy�Lotarev�og�Hanne�Linaae� DNB�IT� 1400� Smidig�tjenesteutvikling�transformerer� prosesser���en�brukerhistorie�fra� Barentswatch� Anna�Karlqvist,�Seniorr�dgiver�i� Kystverket� 1420� Pause� � 1440� OneTeamGov�ogs�i�Norge�� For�radikal�endring�av�offentlig�sektor�gjennom� praktisk�handling� Pia�V.�J�sendal�og�Silje� Emilienne�Aanderud�Larsen,� Endringsbyr�krater� 1450� Smidig�i�Norge:�hvor�st�r�vi�og�hvor�g�r�vi?� Geir�Amsj�,�Smidig.no�� 1500�� Debatt:�Hvordan�f�bedre�effekt�av�smidig�i� det�offentlige?�� Alle�� 1600� Slutt� � � ��� ��� ��� ��� �

×