Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

One Team Gov også i Norge

230 views

Published on

For radikal endring av offentlig sektor gjennom praktisk handling.
Ved Pia V. Jøsendal og Silje Emilienne Aanderud-Larsen, Endringsbyråkrater

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

One Team Gov også i Norge

 1. 1. Pia Jøsendal Virmalainen Silje Emilienne Aanderud-Larsen 27.05.19
 2. 2. Hvis du er lei av å vente på revolusjonen, så start den selv! #OneTeamGovNO
 3. 3. - Offentlig sektor er fragmentert - Avstanden mellom politikkutforming og praksis har blitt for stor, feedbackloopen er et nåløye - Samarbeidet må skje tett på den daglige kompetansen, ikke bare mellom lederne - Vi venter for mye på hverandre, internt og mellom virksomheter - Prosessene, om aldri så smidige, går for sakte - Gode initiativer dør - Vi gjør oss de samme erfaringene og støter på samme problemene på hver vår tue, istedenfor å lære av hverandre Utfordringen vår: 3
 4. 4. 4
 5. 5. Hva er OTG? - En framoverlent, global bevegelse som vil reformere og forbedre offentlig sektor gjennom praktisk handling - Målet er en empatisk og effektiv offentlig sektor som evner å utnytte teknologiske nyvinninger - Vi ønsker oss åpent og empatisk lederskap, og forening av politikkutforming og praktisk erfaring med tjenestedesign - Tro på at kompetansen og erfaringene der ute må deles for å skape verdi Hva er OneTeamGov? 5
 6. 6. Hva er OTG? - Trygge møteplasser der kreativitet og konkret problemløsning utøves i felleskap - Et samarbeidsnettverk der vi lærer av hverandre uten prestisje og budsjett - Fokus på mikrohandlinger og hva den enkelte kan gjøre for å endre kultur eller arbeidsmåte – hvis alle gjør noe kan vi få til endring Vi skal bidra til å skape en offentlig sektor for det 21. århundre – en offentlig sektor vi kan være stolte av å jobbe for! 6 Hva er OneTeamGov?
 7. 7. Hva er OTG?Prinsippene våre 7 1. Idéer smitter! Jobb åpent og positivt, dokumentér og del 2. Gjør ting i praksis - ikke vent på de store endringene 3. Tør å teste ting ut tidlig og prøv flere ganger, vi lærer av hverandre og gjør hverandre gode til å stille de riktige spørsmålene 4. Vi må ha mangfold og inkludering for å representere samfunnet vi jobber for, og vil ha gode samtaler framfor total enighet 5. Bry deg helhjertet om mennesker, og ha empati for brukerne som skal benytte tjenestene våre 6. Arbeid på tvers av grenser, sektorer og yrkesgrupper gir best resultat 7. Ønsk teknologiske muligheter velkommen, slik at vi blir raskere, smartere og med datadrevne
 8. 8. - Lean Coffee-metodikk - Kaffemøter - Frokostmøter - Ettermiddagsarrangementer - Unconference på Digitaliseringskonferansen Våre arrangementer 8
 9. 9. Hva er OTG?Hva kan jeg gjøre? 9 - Bli med oss! Vi er både for offentlig og privat sektor – skal vi bli gode må vi jobbe sammen! - Vi er én kjernegruppe på 7 personer med arrangører og designere - Vi har ca 240 medlemmer på Meetup
 10. 10. Hjelp oss å lage en offentlig sektor for framtiden
 11. 11. Takk for oss – vi sees! • Oneteamgov.no • Epost: hei@oneteamgov.no • LinkedIn - OneTeamGov Norge • Meetup - meetup.com/OneTeamGovNo • Slack

×