Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Å lære gjør skikkelig vondt

156 views

Published on

Fra Telemark Fylkeskommune: En historie om å feile hardt selv om man egentlig er flink

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Å lære gjør skikkelig vondt

 1. 1. www.telemark.no www.telemark.no
 2. 2. www.telemark.no detsombetyrnoe.no
 3. 3. www.telemark.no Å lære gjør skikkelig vondt Smidig digitalisering 2019
 4. 4. www.telemark.nowww.telemark.no Telemark • 17 kommuner • 172 494 innbyggere Foto: Telemark Brand Image
 5. 5. www.telemark.nowww.telemark.no Telemark fylkeskommune Foto: Karl Martin Jakobsen / Visit Rjukan • 1587 ansatte • 11 videregående skoler • 15 tannklinikker
 6. 6. www.telemark.no
 7. 7. www.telemark.no
 8. 8. www.telemark.no KS gevinstmetodikk og prosjektveiviseren 1. Konsept 2. Planlegge 3. Gjennomføre 4. Overlevere 5. Realisere • Kartlegge potensielle gevinster, hvem som berøres og vurdere gevinster mot kostnader • Planlegge gevinstrealisering: knytte gevinster til konkrete tiltak, måleindikatorer og ansvarlige • Sørge for at gevinst- realiseringstiltak gjennomføres som planlagt • Sikre smidig overgang til linjen, slik at linjen er forberedt på å realisere gevinster • Følge opp gevinster jevnlig og iverksette korrigerende tiltak ved avvik
 9. 9. www.telemark.nowww.telemark.no Gevinstrealisering - endring
 10. 10. www.telemark.no Brukeren i sentrum - lærerne
 11. 11. www.telemark.no Brukeren i sentrum - elevene (og foreldre) Foto: Stina Glømmi/Telemark fylkeskommune
 12. 12. www.telemark.no 12.000 timer årlig til mer elevoppfølging
 13. 13. www.telemark.no
 14. 14. www.telemark.no www.mostphotos.co
 15. 15. www.telemark.no www.mostphotos.co
 16. 16. www.telemark.no www.mostphotos.co
 17. 17. www.telemark.no www.mostphotos.co
 18. 18. www.telemark.no www.mostphotos.co
 19. 19. www.telemark.no
 20. 20. www.telemark.no www.mostphotos.co
 21. 21. www.telemark.no www.mostphotos.co
 22. 22. www.telemark.no
 23. 23. www.telemark.nowww.telemark.no Stortingsmelding nr. 27 (2015 – 2016) - Digital agenda for Norge KS Digitaliseringsstrategi 2017 - 2020 Fem prioriteringer 5. Godt personvern og god informasjons- sikkerhet 2. IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet 1. Brukeren i sentrum 3. Styrket digital kompetanse og deltakelse 4. Effektiv digitalisering av offentlig sektor
 24. 24. www.telemark.nowww.telemark.no Årets digitalisør
 25. 25. www.telemark.no Men så kom - YFF - Automatisert dokumentfangst, journalføring og arkivering - Spart tid: 254 timer pr år. Forventet merarbeid (1100 timer) ved nye rutiner og økt dokumentfangst om prosjektet ikke ble gjennomført
 26. 26. www.telemark.no www.mostphotos.co
 27. 27. www.telemark.no www.mostphotos.co
 28. 28. www.telemark.no www.mostphotos.co m
 29. 29. www.telemark.no
 30. 30. www.telemark.no
 31. 31. www.telemark.no
 32. 32. www.telemark.no
 33. 33. www.telemark.no www.mostphotos.co m
 34. 34. www.telemark.no www.mostphotos.co m
 35. 35. www.telemark.no
 36. 36. www.telemark.no www.mostphotos.co m
 37. 37. www.telemark.no www.mostphotos.co m
 38. 38. www.telemark.no www.mostphotos.co m
 39. 39. www.telemark.no www.mostphotos.co m
 40. 40. www.telemark.no www.mostphotos.co m
 41. 41. www.telemark.nowww.telemark.no Hva har vi lært? www.mostphotos.co m
 42. 42. www.telemark.nowww.telemark.no Jon Skriubakken Leder digitalisering Epost: jon.skriubakken@t-fk.no Telefon: 917 08 120 Geir Gåsodden Seniorrådgiver E-post geir.gasodden@nav.no Telefon: 955 52 759 www.github.com/telemark Foto: Bamble kommune

×