28.01.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1GIS i fremtidens kommunerGeodatas sommerkonferanse 6.juni 2013Terje Linløkken ...
28.01.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 2Skedsmo kommune• ”Møtestedet på Romerike”• Lillestrøm er bysenter i en vekstko...
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 3GIS i Skedsmo kommune• Litt om vår strategi– Tjenesteorientering – innbyggerfo...
Selvbetjeningsløsninger og spissede tjenester• Ny hjemmeside nylig lansertmed fokus på søk ogspissede tjenester – ”rett på...
Kart på internett - Demo av ArcGIS Online• Integrert kart fra ArcGIS online på hjemmesidentil Skedsmo kommune (eksempel)• ...
Øke kvaliteten på tjenester til kunden6Kunder/InnbyggerforventningerKunder/InnbyggertilfredshetProsessProsessProsessProses...
I dag: manuelt drevet prosesspost - statusUtgående post/ vedtakInngåendepost / sakBasert på subjektive erfaringernåsituasjon
Digitalt (automatisert) drevet prosessUtgåendepost / vedtakInngåendepost / sakProsessProsessProsessProsessProsessBasert på...
Modellering / automatisering av arbeidsprosesser
Demo automatisert produksjon av situasjonskart• Kvalitetssystemet – produksjon av situasjonskart gjennom å kjørbar prosess...
Noen forutsetninger som må ligge til grunn• Avhengig av å øke fokuset pådatakvalitet gjennom hele verdikjedenfor å kunne s...
Litt om utfordringer ved digitalisering av tjenester13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 12strategi• Datakvalitet og...
Kartbaserte tjenester i 2013Innsynsløsninger:– Forenklet kart, VA-kart, Veikart– Egen søketjeneste– Nøkkelinformasjon om e...
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 14Kart på internett - Demo av ArcGIS Online• Sammenligning av ulike kart: Sveip...
Servicevarsling - demo• Løsningen benyttes ved hendelser hvor informasjon må gis til kommunens VA-abonnenter• Varslingen s...
Fremtidige karttjenester ?• Naturstier og kulturminner• Framkommelighet foreldre/bevegelseshemmede• Sikre skoleveier/sikre...
Noen erfaringer og utfordringer med ny GIS plattform• Fokus endret seg fra drift- ogsystem til kunde og tjenestefokus• Min...
Fremtidens GIS• GIS teknologien blir infrastrukturellover tid• Menneskelig vs. teknisk samhandling– blir mer digital• Kart...
Suksessfaktorer?• Kundens behov og lovpålagteoppgaver styrende for prioriteringer• Arbeide målrettet og bygge sten for ste...
OppsummeringFor å få til mer selvbetjening med døgnåpenforvaltning må vi: Lage spissede tjenester basert på brukernesbeho...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GIS i fremtidens kommuner - Geodata sommerkonferanse 2013

549 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GIS i fremtidens kommuner - Geodata sommerkonferanse 2013

 1. 1. 28.01.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1GIS i fremtidens kommunerGeodatas sommerkonferanse 6.juni 2013Terje Linløkken og Morten Eines
 2. 2. 28.01.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 2Skedsmo kommune• ”Møtestedet på Romerike”• Lillestrøm er bysenter i en vekstkommune• 51 000 innbyggere (2013)• Areal ca. 77 km2• Ca. 25 000 arbeidsplasser.• Kunnskapsbyen Lillestrøm, et av landetsstørste forsknings- og teknologimiljøer,med ca 7.000 ansatte med 450doktorgrader, og ca. 6.000 studenter• Norges største kongress- ogmessekommune, med Norges Varemesse iLillestrøm og Exporama på Hellerudsletta.• Rådhuset ligger på 106,4 moh
 3. 3. 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 3GIS i Skedsmo kommune• Litt om vår strategi– Tjenesteorientering – innbyggerfokus– Selvbetjeningsløsninger og spissede tjenester– Modellering og digitalisering (automatisering) avarbeidsprosesser– Informasjonsforvaltning og datakvalitet• Hvor er vi nå og hvor skal vi– Status tjenestebasert GIS– Nye tjenester fremover– Litt om erfaringer og utfordringer– Demoer underveis (AGOL, GeoCortex)
 4. 4. Selvbetjeningsløsninger og spissede tjenester• Ny hjemmeside nylig lansertmed fokus på søk ogspissede tjenester – ”rett påsak”• Karttjenester integrert i andretjenester eller som egnespissede tjenester• Kartet som naturlig utgangs-punkt for mange tjenester• Enkelhet i design og tjenesterhelt sentralt• Bruk av MinID, BankID m.m.for pålogging/autentisering• Bruka av Elmer standarden forskjemaløsninger13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 4strategi
 5. 5. Kart på internett - Demo av ArcGIS Online• Integrert kart fra ArcGIS online på hjemmesidentil Skedsmo kommune (eksempel)• Egne spissede kartapplikasjoner som benytterkart fra ArcGIS online (oversikt)13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 5demo
 6. 6. Øke kvaliteten på tjenester til kunden6Kunder/InnbyggerforventningerKunder/InnbyggertilfredshetProsessProsessProsessProsessProsessStrategi - innbyggerfokusModellering av arbeidsprosesserRedusere kvalitetskostnader
 7. 7. I dag: manuelt drevet prosesspost - statusUtgående post/ vedtakInngåendepost / sakBasert på subjektive erfaringernåsituasjon
 8. 8. Digitalt (automatisert) drevet prosessUtgåendepost / vedtakInngåendepost / sakProsessProsessProsessProsessProsessBasert på objektive erfaringerstrategi• Situasjonskart• Meglerpakker• VA-data• Plandialog• Klagebehandling• …• På sikt– Delesøknad?– Byggesøknad?
 9. 9. Modellering / automatisering av arbeidsprosesser
 10. 10. Demo automatisert produksjon av situasjonskart• Kvalitetssystemet – produksjon av situasjonskart gjennom å kjørbar prosess– http://sp.skedsmo.kommune.no/teknisksektor/arbeidsprosesser/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx– Demo kartproduksjon13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 10
 11. 11. Noen forutsetninger som må ligge til grunn• Avhengig av å øke fokuset pådatakvalitet gjennom hele verdikjedenfor å kunne stole på resultatet• Definere hvor masterdata hørerhjemme og sørge for gjenbruk av data• Gjennom prosessene modellere dataflytfor å kunne automatisere og dermedkunne sette opp tjenestene• Standardisering og felles komponentermå ligge til grunn• Kompetansebygging og forankring iledelsen viktig13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 11
 12. 12. Litt om utfordringer ved digitalisering av tjenester13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 12strategi• Datakvalitet og gamle ruskedesystemer må ryddes opp i før vi kanpresentere overflaten• Integrasjoner med fagsystemer måfungere– Matrikkelføring utføres i kartverketsmatrikkelklient.– GISLINE Landmåling og lokal matrikkelfra NKGS for bruk til KOMTEK– VA Ledningsdata forvaltes i Gemini• Standardisering og GeoIntegrasjon• Tilgang på riktig kompetanse• Ressurskrevende å drifte fleresystemer -> Enterprise GIS?• Konklusjon: tar tid å bygge ettjenestebasert GIS som støtter allearbeids- og kundeprosesser
 13. 13. Kartbaserte tjenester i 2013Innsynsløsninger:– Forenklet kart, VA-kart, Veikart– Egen søketjeneste– Nøkkelinformasjon om en eiendom– Oversiktskart for Skedsmo kommune– Reguleringsplanforslag– Eiendomsskatt og kommunalegebyrer– Oversikt over kretser– Historiske kart og ortofoto– Skolekretser for 6-åringerProdukter og tjenester:– Servicevarsling SMS– Situasjonskart (aut.)– Dispensasjoner byggesak– Innspill kommuneplanrullering– VA-meldinger / Sanitærab.– Tjeneste for innmelding av feil ivei- og gatelys nettet– Uttak av kartdata– Meglerpakkernåsituasjon
 14. 14. 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 14Kart på internett - Demo av ArcGIS Online• Sammenligning av ulike kart: Sveipapplikasjon• Benytte sektorenes egne data i ArcGIS Online: Kart med skolekretser– Demo med dropp av seksåringer (gutt/jente)
 15. 15. Servicevarsling - demo• Løsningen benyttes ved hendelser hvor informasjon må gis til kommunens VA-abonnenter• Varslingen skal tilfredsstille drikkevannsforskriften og mattilsynets krav• Systemet består av ulike komponenter som er satt sammen og integrert– Datagrunnlag• register med alle innbyggere over 16 år med bostedsadresse i Skedsmo• sårbare abonnenter• kommunalteknisk avgifts register• FME benyttes for dataimport og påføring av koordinater til kunderegistret– Piloten av varslingsklienten er utarbeidet på samme plattform som kommunens interneinnsynsløsning (GeoCortex).• varslingen utføres ved at definerte arbeidsflyter startes• SMS varsling skjer ved at mobilnummer hentes fra varslingspunkt og oversendes tilkommunens meldingstjener for utsending.• Redigering av sårbare abonnenter som skal varsles: Redigeringsapplikasjon• Demo: Varsle innbyggere med bruk av kartet Servicevarsling13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 15
 16. 16. Fremtidige karttjenester ?• Naturstier og kulturminner• Framkommelighet foreldre/bevegelseshemmede• Sikre skoleveier/sikre sykkelveier(sykkelkart)• Tettstedutvikling Skedmo - fra land- tilbykommune• Planlagte samferdselstiltak (ny asfalt, etc)• Innsending av bygge- og delesøknaderfra internett• Skoleskyss og optimale kjøreruter forhjemmetjenesten• Brøytekart (planlagt og utført), planlagtvedlikehold og stengte veier• Digital befaring• Finn nærmeste brannkum13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 16• Melde feil i gate- og veilys (FixGataMi)• Varslingstjeneste med SMS og kart• Innmelding av feil på kartverket• Tidslinjekart• Vise interessante steder i kommunen• Flere demografiske kart• ”Hva skjer i Skedsmo” med bruk av kart• Kirkegårder / plen etc• 3D modeller• Parkeringskart• Datafangst i felt (ledningsnett,veivedlikehold, befaring, barnetråkk,renovasjon med mer)• Karttjenester beksrevet i denne listenintegrert ("embedded")i den nyehjemmesiden
 17. 17. Noen erfaringer og utfordringer med ny GIS plattform• Fokus endret seg fra drift- ogsystem til kunde og tjenestefokus• Mindre tid på systemdrift• Forvaltningen (fagsystemer) likeviktig, men publisering enklere• Noen utfordringer knyttet tilforvaltning og integrasjoner medproprietære fagsystemer – menløsbart• ”Ferdig" pakke eller enkonfigurerbar åpen GIS løsning?”for oss var valget styrt av kravetom å tilpasse verktøyene ogtjenestene til kundens behov ogmåten vi jobber på”13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 17
 18. 18. Fremtidens GIS• GIS teknologien blir infrastrukturellover tid• Menneskelig vs. teknisk samhandling– blir mer digital• Karttjenester utenfor vårt hus –skybaserte tjenester, crowdsourcing -forenkler tjenesteproduksjonen ogforvaltningen• Ustrukturert informasjon blir mertilgjengelig -> analysere for å se påtrender og muligheter (ref. Facebook)• Fra kartverktøy til et tjenestebasertGIS med større grad av tilgjengelighet13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 18
 19. 19. Suksessfaktorer?• Kundens behov og lovpålagteoppgaver styrende for prioriteringer• Arbeide målrettet og bygge sten for sten• Kunnskap og kompetanse om IKTavgjørende for å lykkes• Godt samspill mellom IT-avdeling ogfagavdelinger• Forankring i ledelsen avgjørende• Planlegge hvilke tjenester som kandigitaliseres og deretter arbeidesystematisk for å få dette til å skje• Gjøre det enkelt for kunden• Effektivisere og reduserekvalitetskostnader13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 19
 20. 20. OppsummeringFor å få til mer selvbetjening med døgnåpenforvaltning må vi: Lage spissede tjenester basert på brukernesbehov Utvikle tjenestene gjennom modellering avarbeidsprosesser med større grad avdigitalisering (automatisering) Sørge for at beslutnings- og vedtaksprosesserunderstøttes av gode regelmotorer dokumentertgjennom arbeidsprosessene Integrere karttjenestene i arbeidsprosessene13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 20strategi Sikre en mer effektiv utnyttelse av ”strukturert og pålitelig elektronisk informasjon” der vi”gjenbruker kvalifisert og tilgjengelig saksinformasjon” - god informasjonsforvaltning heltsentralt – vi må kunne stole på datagrunnlaget planlegge hvilke tjenester som kan digitaliseres og deretter arbeide systematisk for å fådigitaliseringen til å skje

×