SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
Motivatie en Motiveren
Rob Masseling
Motivatie
• Van samenwerking is sprake als een groep mensen
zich richt op een gemeenschappelijke doel.
• In en goed samenwerkingsklimaat lopen doelen van
de organisatie parallel met die van de medewerkers.
behoefte wens
Ver-
wachting
prikkel doen
Effect
beoordelen
Motivatie
• Een bedrijf bereikt alleen zijn doelen door de
condities binnen het bedrijf zo af te stemmen dat,
– Aan de behoeften van de medewerker(s) wordt voldaan;
– Het bedrijfsdoel wordt gediend.
gedrag
• Behoefte
• Gedrag
• Bevrediging
Voldoening
satisfactie
Motivatie
• Motivatie is de verbinding tussen doelstellingen en
activiteiten van de medewerkers en het bedrijf.
– Vanuit jezelf ben je gemotiveerd om bepaalde activiteiten
te verrichten:
– Je wordt gemotiveerd tot bepaald gedrag vanuit de
organisatie
Motivatie
• Alle mensen hebben motieven of redenen die hun
aanzetten tot bepaald gedrag.
• Het gedrag verandert als bepaalde behoeften zijn
vervuld. Andere behoeften treden dan op de
voorgrond.
motiveren
• Belangrijk is te weten dat:
– Mensen niet bereid zijn bedrijfsdoelen te verwezenlijken,
als dat niet bijdraagt aan het vervullen van hun behoeften
of het realiseren van hun doelen;(frustratie, apathie,
vervreemding)
– Hoe de menselijke behoefte structuur is opgebouwd.
Motivatie
• Intrinsieke motivatie: motivatie die wordt gevoed door de
inhoud van het werk.
– Uitdaging
– Verantwoordelijkheid
– Zelfstandigheid
• Extrinsieke motivatie; positieve of negatieve beloning die volgt
op een prestatie:
– Een goed cijfer,
– Een klap,
– Salarisverhoging.
Motivatie volgens Maslov
• Uitgangspunt; de mens heeft er behoefte aan zichzelf
te ontplooien:
– Acceptatie van zichzelf en anderen
– Spontaniteit en natuurlijkheid,
– Bezig zijn met problemen buiten je prive.
– Zelfstandigheid
– Creativiteit
– Lol in het leven.
Maslov pyramide
Maslovs behoeftenpyramide
• Eten, drinken kleding en onderdak 85%
• Veiligheid, opgenomen zijn in een groep, bestaanszekerheid.
70%
• Sociale behoeften, iets betekenen, waardering door anderen
en door jezelf 50%
• Ego-behoeften, invloed hebben op je omgeving, iets bereiken
dat betekenis heeft voor jezelf en anderen.40%
• Zelfontplooiing,10%
Maslovs behoeften pyramide
• Oplopend karakter: behoefte 5 dient zich aan als aan 4 voldaan
is.
• Mensen streven naar bevrediging van die behoefte die het
meest urgent is.
• De meest dringende behoefte is de behoefte die volgt op de
behoefte waaraan redelijk is voldaan.
• Sta je op een bepaald behoefte nivo en komt een lagere
behoefte in gevaar dan ga je terug naar die lagere behoefte.
Maslov
• De drang om hogere behoeften te bevredigen
noemen we motivatie.
• Motivatie kan stoppen.
• Motivatie kan dalen; je krijgt een promotie niet die je
wel verwachtte.
Mc Gregor X en Y?
• X management; veronderstelling dat onwillige
medewerkers onder de duim houden moeten
worden.
• Y management; mensen kunnen hun werkzelfstandig
uitvoeren als ze goed gemotiveerd zijn.
Skinner
• Beloond gedrag herhaald zich vanzelf.
– Gedrag dat leidt tot een positieve beloning wordt veelal
herhaald.
– Gedrag dat leidt tot een negatieve beloning wordt veelal
niet herhaald.
• Mensen zijn te beinvloeden door de manier waarop je
omgaat met sancties en beloningen.
Herzberg
2 factoren theorie
• Motiverende factoren
– Zelfontplooiing
– Erkenning
– Het werk zelf
– Verantwoordeijkheid
– Promotie
– Prestaties leveren
• Dat wat motiveert
• Hygienische factoren
– Beleid en management
– Toezicht
– Werkomstandigheden
– Salaris
– Relaties met collega’s
• Dat wat leidt tot ontevredenheid
als het afwezig is.
Sociotechniek en motivatie
• De werknemer is geen dom radertje
• Taakverrijking en motivatie door betrokkenheid en
verantwoordelijkheidsgevoel; Samen een (compleet) product
maken
• De moderne socio-techniek is op vier doelen gericht:
– Flexibiliteit
– Beheerstheid, precisie, betrouwbaarheid
– Innovatievermogen en
– Kwaliteit van de arbeid en arbeidsverhoudingen
Motivatie
consequenties
• Motivatie patronen van mensen verschillen.
• Op verschillende plaatsen en in verschillende culturen kennen
mensen verschillende niveau’s van behoeftbevrediging.
• Wat is het behoeften niveau van elk teamlid?
• Hou ze in de gaten!
• Je kunt niet de behoeften van een ander bevredigen maar ze
wel de middelen verschaffen om het zelf te doen,
Waaraan herken je een gemotiveerde
medewerker/collega?
• straalt energie en tegelijk ontspanning uit
• komt met ideeën en creatieve oplossingen
• zoekt zelf naar middelen om zijn taak uit te voeren
• gaat open in discussie
• werkt doelgericht en geconcentreerd
• is weinig ziek
• produceert meer dan gemiddeld en doet dat op tijd
• inspireert collega's en heeft aandacht voor hen
Waaraan herken je een gedemotiveerde
collega?
• straalt lusteloosheid uit of maakt juist een gespannen indruk
• gaat veel in discussie op een negatieve manier
• twijfelt openlijk aan de zin van zijn werk en dat van collega's
• uit veel kritiek zonder met alternatieven te komen
• klaagt over de onmogelijkheid van zijn taak
• is veel afgeleid
• krijgt weinig 'af' en begint vaak opnieuw
• maakt soms met opzet fouten
• is veel afwezig
DeMotivatiespiraal
-------------
Aarzelende pogingen
Slechte resultaten
Onbevredigende feedback
Gebrek aan zelfvertrouwen
Versterkt gebrek aan zelfvertrouwen
Motivatiespiraal
+++++
Streven naar beste resultaat
Goede resultaten
Positieve feedback
zelfvertrouwen
Versterkt zelfvertrouwen
Mensen motiveren en leidinggeven
• Weet waar iemand zich bevindt: in de positieve- of
negatieve motivatiespiraal.
• Werk aan het zelfvertrouwen
• Positieve feedback
• Bepaal behoefte aan ondersteuning.
• Weet waardoor mensen worden gemotiveerd.
Wat demotiveert jou en je collega’s?
• Onduidelijkheid in de organisatiestructuur
• Onduidelijkheid in de werkgelegenheid
• Eenzijdige stijl van leidinggeven
• Een zeer directieve leidinggevende
• Een leidinggevende die alleen maar taken uitdeelt.
• Onduidelijk beleid
• Ontbreken van goed overleg
• Onwetendheid over communicatielijnen.
Motiverend leidinggeven
kenmerken
• Een visie op de toekomst.
• Betrokkenheid met het product/de dienst en de
mensen die het product/de dienst maken
• Gevoel voor de menselijke basisbehoeften; hieronder
vallen de materiële (beloning), sociale
(saamhorigheid en erkenning) en persoonlijke
(ontwikkelen van vaardigheden, mogelijkheid tot
ontplooiing) behoeften.
Motiverend leidinggeven
kenmerken
• Hoge eisen stellen aan de eigen wijze van uw
functioneren en aan de wijze van functioneren van
anderen
Motiverend leidinggeven
aandachtspunten
• Integer om kunnen gaan met macht puur
eigenbelang niet laten domineren.
• Persoonlijke aandacht voor anderen
• Respect tonen aan anderen, medewerkers in hun
waarde laten
• Moeilijke beslissingen niet uit de weg gaan, maar juist
de confrontatie aan durven gaan
Motiverend leidinggeven
aandachtspunten
• Vertrouwen tonen door te delegeren
• Open kunnen communiceren
Motiverend leidinggeven
• De belangrijkste eigenschap bij motiverend
leiderschap is wellicht het bij uzelf blijven, zonder de
omgeving uit het oog te verliezen
Leidinggeven en demotiveren
• Geef een vaag en onduidelijk antwoord op vragen
• Stel overbodige regels op
• Plan onproductieve meetings
• Wakker interne competitie aan
• Vergeet belangrijke informatie door te geven
• Wees niet constructief in je feedback
Leidinggeven en demotiveren
• Maak geen optimaal gebruik van het talent van je werknemers
• Laat talentvolle medewerkers zo lang gedemotiveerd
rondlopen tot ze van werk veranderen
• Zeg niets over taken die slecht worden uitgevoerd
• Behandel je werknemers onrechtvaardig
• Maak beloften die je niet kan of wil waarmaken
• Beloof ze de hemel maar weiger iets op papier te zetten.
opdracht
• In het boek vindt je een tiental factoren die invloed
hebb

More Related Content

What's hot

Leiderschap 2 college situationeel leiderschap
Leiderschap 2 college situationeel leiderschapLeiderschap 2 college situationeel leiderschap
Leiderschap 2 college situationeel leiderschapMichael Makowski
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detailLRM Group
 
Leiderschap
LeiderschapLeiderschap
LeiderschapAad Hoek
 
Workshop mindset netwerkdag 2012
Workshop mindset netwerkdag 2012 Workshop mindset netwerkdag 2012
Workshop mindset netwerkdag 2012 lindavanderwal
 
Workshop A - Persoonlijk leiderschap
Workshop A - Persoonlijk leiderschap Workshop A - Persoonlijk leiderschap
Workshop A - Persoonlijk leiderschap Stijn Huijsmans
 
Hoe ontwikkel ik mijn mindset
 Hoe ontwikkel ik mijn mindset Hoe ontwikkel ik mijn mindset
Hoe ontwikkel ik mijn mindsetHarry Donker MEd
 
Maak het gras groener aan je eigen kant!
Maak het gras groener aan je eigen kant! Maak het gras groener aan je eigen kant!
Maak het gras groener aan je eigen kant! Suzy Kimpen
 
Positief coachen.kbkb def
Positief coachen.kbkb defPositief coachen.kbkb def
Positief coachen.kbkb defFreek Onzia
 
Op samenwerking staat geen leeftijd
Op samenwerking staat geen leeftijdOp samenwerking staat geen leeftijd
Op samenwerking staat geen leeftijdETION
 
Training 0p eigen kracht
Training 0p eigen krachtTraining 0p eigen kracht
Training 0p eigen krachtJan De Koning
 
Presentatie Transformationeel Leiderschap
Presentatie Transformationeel LeiderschapPresentatie Transformationeel Leiderschap
Presentatie Transformationeel LeiderschapChristiaan Lam
 
Nyenrode Presentatie Bewust en Authentiek Vrouwelijk Leiderschap
Nyenrode Presentatie Bewust en Authentiek Vrouwelijk LeiderschapNyenrode Presentatie Bewust en Authentiek Vrouwelijk Leiderschap
Nyenrode Presentatie Bewust en Authentiek Vrouwelijk Leiderschapingridsmit
 

What's hot (18)

Hoogbegaafd op de werkplek
Hoogbegaafd op de werkplekHoogbegaafd op de werkplek
Hoogbegaafd op de werkplek
 
Leiderschap 2 college situationeel leiderschap
Leiderschap 2 college situationeel leiderschapLeiderschap 2 college situationeel leiderschap
Leiderschap 2 college situationeel leiderschap
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detail
 
Leiderschap
LeiderschapLeiderschap
Leiderschap
 
Workshop mindset netwerkdag 2012
Workshop mindset netwerkdag 2012 Workshop mindset netwerkdag 2012
Workshop mindset netwerkdag 2012
 
Vensters op Leiderschap
Vensters op LeiderschapVensters op Leiderschap
Vensters op Leiderschap
 
Innovatie & Leiderschap
Innovatie & LeiderschapInnovatie & Leiderschap
Innovatie & Leiderschap
 
Teamcoaching
TeamcoachingTeamcoaching
Teamcoaching
 
Workshop A - Persoonlijk leiderschap
Workshop A - Persoonlijk leiderschap Workshop A - Persoonlijk leiderschap
Workshop A - Persoonlijk leiderschap
 
Hoe ontwikkel ik mijn mindset
 Hoe ontwikkel ik mijn mindset Hoe ontwikkel ik mijn mindset
Hoe ontwikkel ik mijn mindset
 
Maak het gras groener aan je eigen kant!
Maak het gras groener aan je eigen kant! Maak het gras groener aan je eigen kant!
Maak het gras groener aan je eigen kant!
 
artikel.def.changeyourmind
artikel.def.changeyourmindartikel.def.changeyourmind
artikel.def.changeyourmind
 
Positief coachen.kbkb def
Positief coachen.kbkb defPositief coachen.kbkb def
Positief coachen.kbkb def
 
Op samenwerking staat geen leeftijd
Op samenwerking staat geen leeftijdOp samenwerking staat geen leeftijd
Op samenwerking staat geen leeftijd
 
Leiderschap
LeiderschapLeiderschap
Leiderschap
 
Training 0p eigen kracht
Training 0p eigen krachtTraining 0p eigen kracht
Training 0p eigen kracht
 
Presentatie Transformationeel Leiderschap
Presentatie Transformationeel LeiderschapPresentatie Transformationeel Leiderschap
Presentatie Transformationeel Leiderschap
 
Nyenrode Presentatie Bewust en Authentiek Vrouwelijk Leiderschap
Nyenrode Presentatie Bewust en Authentiek Vrouwelijk LeiderschapNyenrode Presentatie Bewust en Authentiek Vrouwelijk Leiderschap
Nyenrode Presentatie Bewust en Authentiek Vrouwelijk Leiderschap
 

Similar to Motivatie en motiveren

Leiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwwederWIJs
 
Presentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschapPresentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschapMichael Makowski
 
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!Patricia Engelaar-Kammeijer
 
Personal branding amsterdamse carriere dagen
Personal branding amsterdamse carriere dagenPersonal branding amsterdamse carriere dagen
Personal branding amsterdamse carriere dagenTom Scholte
 
Oei, ik groei! carrierebeurs 23-24 nov 2012
Oei, ik groei! carrierebeurs 23-24 nov 2012Oei, ik groei! carrierebeurs 23-24 nov 2012
Oei, ik groei! carrierebeurs 23-24 nov 2012Feedback4profesionals
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeangela van de Loo
 
Geef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrièreGeef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrièreDirk De Boe
 
Publicatie bevlogen aan het werk
Publicatie bevlogen aan het werkPublicatie bevlogen aan het werk
Publicatie bevlogen aan het werkCIC Company
 
Vrijwilligers in het museum 2015
Vrijwilligers in het museum 2015Vrijwilligers in het museum 2015
Vrijwilligers in het museum 2015Agnes Vugts
 
Professionele en persoonlijke groei inkopers
Professionele en persoonlijke groei inkopersProfessionele en persoonlijke groei inkopers
Professionele en persoonlijke groei inkopersRuud Olthoff
 
Positief coachen
Positief coachenPositief coachen
Positief coachenFreek Onzia
 
J&P academy - Motiveren
J&P academy - MotiverenJ&P academy - Motiveren
J&P academy - Motiverenfransvanrooij
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeAngela van de Loo
 
Vrijwilligers in het museum 2014
Vrijwilligers in het museum 2014Vrijwilligers in het museum 2014
Vrijwilligers in het museum 2014Agnes Vugts
 
Van Lierop Academy - Motiveren
Van Lierop Academy - MotiverenVan Lierop Academy - Motiveren
Van Lierop Academy - Motiverenfransvanrooij
 

Similar to Motivatie en motiveren (20)

Leiderschap topclass fg
Leiderschap topclass fgLeiderschap topclass fg
Leiderschap topclass fg
 
Leiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuw
 
Presentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschapPresentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschap
 
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
 
Personal branding amsterdamse carriere dagen
Personal branding amsterdamse carriere dagenPersonal branding amsterdamse carriere dagen
Personal branding amsterdamse carriere dagen
 
Leiderschap
LeiderschapLeiderschap
Leiderschap
 
Oei, ik groei! carrierebeurs 23-24 nov 2012
Oei, ik groei! carrierebeurs 23-24 nov 2012Oei, ik groei! carrierebeurs 23-24 nov 2012
Oei, ik groei! carrierebeurs 23-24 nov 2012
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
 
Geef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrièreGeef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrière
 
Servant-Leadership Academy
Servant-Leadership Academy Servant-Leadership Academy
Servant-Leadership Academy
 
Publicatie bevlogen aan het werk
Publicatie bevlogen aan het werkPublicatie bevlogen aan het werk
Publicatie bevlogen aan het werk
 
Vrijwilligers in het museum 2015
Vrijwilligers in het museum 2015Vrijwilligers in het museum 2015
Vrijwilligers in het museum 2015
 
Professionele en persoonlijke groei inkopers
Professionele en persoonlijke groei inkopersProfessionele en persoonlijke groei inkopers
Professionele en persoonlijke groei inkopers
 
Positief coachen
Positief coachenPositief coachen
Positief coachen
 
The Influencer
The InfluencerThe Influencer
The Influencer
 
J&P academy - Motiveren
J&P academy - MotiverenJ&P academy - Motiveren
J&P academy - Motiveren
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
 
Vrijwilligers in het museum 2014
Vrijwilligers in het museum 2014Vrijwilligers in het museum 2014
Vrijwilligers in het museum 2014
 
Van Lierop Academy - Motiveren
Van Lierop Academy - MotiverenVan Lierop Academy - Motiveren
Van Lierop Academy - Motiveren
 
Effectief leiderschap
Effectief leiderschapEffectief leiderschap
Effectief leiderschap
 

More from Rob Masseling

More from Rob Masseling (13)

Communicatie
CommunicatieCommunicatie
Communicatie
 
Gesprekstechnieken
GesprekstechniekenGesprekstechnieken
Gesprekstechnieken
 
Samenwerken &groep sdynamica
Samenwerken &groep sdynamicaSamenwerken &groep sdynamica
Samenwerken &groep sdynamica
 
Verzuim
VerzuimVerzuim
Verzuim
 
Project of procesmanagement
Project of procesmanagementProject of procesmanagement
Project of procesmanagement
 
Coachen
CoachenCoachen
Coachen
 
Presenteren
PresenterenPresenteren
Presenteren
 
Verander management
Verander managementVerander management
Verander management
 
Killman
KillmanKillman
Killman
 
Onderhandelen & conflicthantering
Onderhandelen & conflicthanteringOnderhandelen & conflicthantering
Onderhandelen & conflicthantering
 
Situationeel leidinggeven
Situationeel leidinggevenSituationeel leidinggeven
Situationeel leidinggeven
 
Gedrag & communicatie
Gedrag & communicatieGedrag & communicatie
Gedrag & communicatie
 
Covey
CoveyCovey
Covey
 

Motivatie en motiveren

 • 2. Motivatie • Van samenwerking is sprake als een groep mensen zich richt op een gemeenschappelijke doel. • In en goed samenwerkingsklimaat lopen doelen van de organisatie parallel met die van de medewerkers.
 • 4. Motivatie • Een bedrijf bereikt alleen zijn doelen door de condities binnen het bedrijf zo af te stemmen dat, – Aan de behoeften van de medewerker(s) wordt voldaan; – Het bedrijfsdoel wordt gediend.
 • 5. gedrag • Behoefte • Gedrag • Bevrediging Voldoening satisfactie
 • 6. Motivatie • Motivatie is de verbinding tussen doelstellingen en activiteiten van de medewerkers en het bedrijf. – Vanuit jezelf ben je gemotiveerd om bepaalde activiteiten te verrichten: – Je wordt gemotiveerd tot bepaald gedrag vanuit de organisatie
 • 7. Motivatie • Alle mensen hebben motieven of redenen die hun aanzetten tot bepaald gedrag. • Het gedrag verandert als bepaalde behoeften zijn vervuld. Andere behoeften treden dan op de voorgrond.
 • 8. motiveren • Belangrijk is te weten dat: – Mensen niet bereid zijn bedrijfsdoelen te verwezenlijken, als dat niet bijdraagt aan het vervullen van hun behoeften of het realiseren van hun doelen;(frustratie, apathie, vervreemding) – Hoe de menselijke behoefte structuur is opgebouwd.
 • 9. Motivatie • Intrinsieke motivatie: motivatie die wordt gevoed door de inhoud van het werk. – Uitdaging – Verantwoordelijkheid – Zelfstandigheid • Extrinsieke motivatie; positieve of negatieve beloning die volgt op een prestatie: – Een goed cijfer, – Een klap, – Salarisverhoging.
 • 10. Motivatie volgens Maslov • Uitgangspunt; de mens heeft er behoefte aan zichzelf te ontplooien: – Acceptatie van zichzelf en anderen – Spontaniteit en natuurlijkheid, – Bezig zijn met problemen buiten je prive. – Zelfstandigheid – Creativiteit – Lol in het leven.
 • 12. Maslovs behoeftenpyramide • Eten, drinken kleding en onderdak 85% • Veiligheid, opgenomen zijn in een groep, bestaanszekerheid. 70% • Sociale behoeften, iets betekenen, waardering door anderen en door jezelf 50% • Ego-behoeften, invloed hebben op je omgeving, iets bereiken dat betekenis heeft voor jezelf en anderen.40% • Zelfontplooiing,10%
 • 13. Maslovs behoeften pyramide • Oplopend karakter: behoefte 5 dient zich aan als aan 4 voldaan is. • Mensen streven naar bevrediging van die behoefte die het meest urgent is. • De meest dringende behoefte is de behoefte die volgt op de behoefte waaraan redelijk is voldaan. • Sta je op een bepaald behoefte nivo en komt een lagere behoefte in gevaar dan ga je terug naar die lagere behoefte.
 • 14. Maslov • De drang om hogere behoeften te bevredigen noemen we motivatie. • Motivatie kan stoppen. • Motivatie kan dalen; je krijgt een promotie niet die je wel verwachtte.
 • 15. Mc Gregor X en Y? • X management; veronderstelling dat onwillige medewerkers onder de duim houden moeten worden. • Y management; mensen kunnen hun werkzelfstandig uitvoeren als ze goed gemotiveerd zijn.
 • 16. Skinner • Beloond gedrag herhaald zich vanzelf. – Gedrag dat leidt tot een positieve beloning wordt veelal herhaald. – Gedrag dat leidt tot een negatieve beloning wordt veelal niet herhaald. • Mensen zijn te beinvloeden door de manier waarop je omgaat met sancties en beloningen.
 • 17. Herzberg 2 factoren theorie • Motiverende factoren – Zelfontplooiing – Erkenning – Het werk zelf – Verantwoordeijkheid – Promotie – Prestaties leveren • Dat wat motiveert • Hygienische factoren – Beleid en management – Toezicht – Werkomstandigheden – Salaris – Relaties met collega’s • Dat wat leidt tot ontevredenheid als het afwezig is.
 • 18. Sociotechniek en motivatie • De werknemer is geen dom radertje • Taakverrijking en motivatie door betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel; Samen een (compleet) product maken • De moderne socio-techniek is op vier doelen gericht: – Flexibiliteit – Beheerstheid, precisie, betrouwbaarheid – Innovatievermogen en – Kwaliteit van de arbeid en arbeidsverhoudingen
 • 19. Motivatie consequenties • Motivatie patronen van mensen verschillen. • Op verschillende plaatsen en in verschillende culturen kennen mensen verschillende niveau’s van behoeftbevrediging. • Wat is het behoeften niveau van elk teamlid? • Hou ze in de gaten! • Je kunt niet de behoeften van een ander bevredigen maar ze wel de middelen verschaffen om het zelf te doen,
 • 20. Waaraan herken je een gemotiveerde medewerker/collega? • straalt energie en tegelijk ontspanning uit • komt met ideeën en creatieve oplossingen • zoekt zelf naar middelen om zijn taak uit te voeren • gaat open in discussie • werkt doelgericht en geconcentreerd • is weinig ziek • produceert meer dan gemiddeld en doet dat op tijd • inspireert collega's en heeft aandacht voor hen
 • 21. Waaraan herken je een gedemotiveerde collega? • straalt lusteloosheid uit of maakt juist een gespannen indruk • gaat veel in discussie op een negatieve manier • twijfelt openlijk aan de zin van zijn werk en dat van collega's • uit veel kritiek zonder met alternatieven te komen • klaagt over de onmogelijkheid van zijn taak • is veel afgeleid • krijgt weinig 'af' en begint vaak opnieuw • maakt soms met opzet fouten • is veel afwezig
 • 22. DeMotivatiespiraal ------------- Aarzelende pogingen Slechte resultaten Onbevredigende feedback Gebrek aan zelfvertrouwen Versterkt gebrek aan zelfvertrouwen
 • 23. Motivatiespiraal +++++ Streven naar beste resultaat Goede resultaten Positieve feedback zelfvertrouwen Versterkt zelfvertrouwen
 • 24. Mensen motiveren en leidinggeven • Weet waar iemand zich bevindt: in de positieve- of negatieve motivatiespiraal. • Werk aan het zelfvertrouwen • Positieve feedback • Bepaal behoefte aan ondersteuning. • Weet waardoor mensen worden gemotiveerd.
 • 25. Wat demotiveert jou en je collega’s? • Onduidelijkheid in de organisatiestructuur • Onduidelijkheid in de werkgelegenheid • Eenzijdige stijl van leidinggeven • Een zeer directieve leidinggevende • Een leidinggevende die alleen maar taken uitdeelt. • Onduidelijk beleid • Ontbreken van goed overleg • Onwetendheid over communicatielijnen.
 • 26. Motiverend leidinggeven kenmerken • Een visie op de toekomst. • Betrokkenheid met het product/de dienst en de mensen die het product/de dienst maken • Gevoel voor de menselijke basisbehoeften; hieronder vallen de materiële (beloning), sociale (saamhorigheid en erkenning) en persoonlijke (ontwikkelen van vaardigheden, mogelijkheid tot ontplooiing) behoeften.
 • 27. Motiverend leidinggeven kenmerken • Hoge eisen stellen aan de eigen wijze van uw functioneren en aan de wijze van functioneren van anderen
 • 28. Motiverend leidinggeven aandachtspunten • Integer om kunnen gaan met macht puur eigenbelang niet laten domineren. • Persoonlijke aandacht voor anderen • Respect tonen aan anderen, medewerkers in hun waarde laten • Moeilijke beslissingen niet uit de weg gaan, maar juist de confrontatie aan durven gaan
 • 29. Motiverend leidinggeven aandachtspunten • Vertrouwen tonen door te delegeren • Open kunnen communiceren
 • 30. Motiverend leidinggeven • De belangrijkste eigenschap bij motiverend leiderschap is wellicht het bij uzelf blijven, zonder de omgeving uit het oog te verliezen
 • 31. Leidinggeven en demotiveren • Geef een vaag en onduidelijk antwoord op vragen • Stel overbodige regels op • Plan onproductieve meetings • Wakker interne competitie aan • Vergeet belangrijke informatie door te geven • Wees niet constructief in je feedback
 • 32. Leidinggeven en demotiveren • Maak geen optimaal gebruik van het talent van je werknemers • Laat talentvolle medewerkers zo lang gedemotiveerd rondlopen tot ze van werk veranderen • Zeg niets over taken die slecht worden uitgevoerd • Behandel je werknemers onrechtvaardig • Maak beloften die je niet kan of wil waarmaken • Beloof ze de hemel maar weiger iets op papier te zetten.
 • 33. opdracht • In het boek vindt je een tiental factoren die invloed hebb