Presentatie Transformationeel Leiderschap

12,217 views

Published on

Published in: Travel, Business

Presentatie Transformationeel Leiderschap

 1. 1. Grip op Leiderschap
 2. 2. Wat is Leiderschap? <ul><li>Leiders worden geboren, niet gemaakt </li></ul><ul><ul><li>(tot jaren ‘40) Effectief leiderschap is een kenmerk van een persoon: trek-benadering </li></ul></ul><ul><li>Leiderschap is wat je doet, niet wat je bent </li></ul><ul><ul><li>(jaren ’50 en ‘60) Effectief leiderschap is een set van gedragingen: stijl benadering </li></ul></ul><ul><li>Een leider is een kameleon: hij past zich aan, aan zijn omgeving </li></ul><ul><ul><li>(jaren ’70 en ’80) Effectief leiderschap hang af van de context: situationeel leiderschap </li></ul></ul><ul><li>Toegenomen turbulentie vraagt om ander leiderschap </li></ul><ul><ul><li>(jaren ’80 tot nu) Effectief leiderschap is transformationeel, charismatisch, coachend. </li></ul></ul>De leider staat centraal De situatie staat centraal De leider én de situatie staan centraal
 3. 3. Het ‘nieuwe’ leiderschap: transactioneel en transformationeel leiderschap
 4. 4. Wat is transactioneel leiderschap? <ul><li>Doel : Medewerkers doen wat je verwacht (korte termijn focus) </li></ul><ul><li>Basisveronderstelling: Reciprociteit: een ruil van werk voor beloning; ieder krijgt iets dat waardevol is (inkomen, waardering, etc.) </li></ul><ul><li>Motivatie : Medewerkers volgen omdat de leider hen daarvoor beloont </li></ul>
 5. 5. Wat is Transformationeel Leiderschap? <ul><li>Doel : Medewerkers presteren boven verwachting (lange termijn focus) </li></ul><ul><li>Basisveronderstelling : Je kan veel meer uit mensen halen door hen te inspireren, te vertrouwen en ruimte te geven </li></ul><ul><li>Motivatie: Medewerkers volgen, omdat ze willen, niet omdat ze moeten </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Benadrukt eerlijke ruil </li></ul><ul><li>Motiveert door belonen/straf </li></ul><ul><li>Richt zich op de taak </li></ul><ul><li>Verduidelijkt verwachtingen </li></ul><ul><li>Management by exception </li></ul><ul><ul><li>Actief </li></ul></ul><ul><ul><li>Passief </li></ul></ul><ul><li>Geeft vertrouwen, compassie en aandacht </li></ul><ul><li>Empowert: </li></ul><ul><ul><li>Delegeert verantwoordelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimuleert zelfstandig denken </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimuleert nieuwe ideeën </li></ul></ul><ul><li>Motiveert door inspiratie i.p.v. overtuigingskracht </li></ul><ul><li>Leeft zijn principes </li></ul><ul><li>Heeft een charismatische uitstraling </li></ul>Wat doet een transformationeel leider? Wat doet een transactioneel leider?
 7. 7. Wat is beter? <ul><li>Dezelfde persoon kan zowel transactioneel als transformationeel gedrag vertonen. </li></ul><ul><li>Keuze hangt af van het doel : </li></ul><ul><ul><li>Transactioneel : als je wil dat medewerkers doen wat je van ze verlangt, mits ze vinden dat de beloning die je hen geeft billijk is </li></ul></ul><ul><ul><li>Transformationeel : als je wil dat medewerkers méér uit zichzelf halen en daardoor flexibeler kunnen inspelen op veranderingen </li></ul></ul><ul><li>* Transactioneel leiderschap kan ook menselijk, aardig en warm zijn. </li></ul>
 8. 8. Link met profiel Inspirerende Leider <ul><li>Focus op resultaat klant </li></ul><ul><li>Begeleidt naar resultaat </li></ul><ul><li>Executievermogen </li></ul><ul><li>Verstand van zaken </li></ul><ul><li>Gedreven </li></ul><ul><li>Werkt samen </li></ul><ul><li>Ontwikkelt visie </li></ul><ul><li>Stelt uitdagende doelen </li></ul><ul><li>Heeft oprechte interesse </li></ul><ul><li>Heeft waardering voor anderen </li></ul><ul><li>Is echt en neemt positie in </li></ul><ul><li>Prikkelt anderen </li></ul><ul><li>Geeft ruimte en vertrouwen </li></ul>Transformationeel leiderschap Transactioneel leiderschap
 9. 9. Opdracht 1: Scoor onderstaande gedragsvoorbeelden op een schaal 1-10 Transformationele gedragsvoorbeelden Transactionele gedragsvoorbeelden <ul><li>Uit alles wat ik ben en zeg laat ik blijken wat mijn principes zijn </li></ul><ul><li>Ik baseer mijn principes niet op eigenbelang, tijd of plaats </li></ul><ul><li>Ik geef het goede voorbeeld, vooral in vervelende, gevaarlijke of controversiële situaties </li></ul><ul><li>Ik geef vertrouwen, en wacht niet af totdat mensen mijn vertrouwen hebben verdiend </li></ul><ul><li>Ik daag mensen intellectueel uit </li></ul><ul><li>Ik laat waardering blijken voor ieders bijdrage aan het team en aan Sogeti </li></ul><ul><li>Ik ben ‘echt’. Ik doe niet alsof </li></ul><ul><li>Ik stuur mijn mensen aan op basis van gelijkwaardigheid, respect en geduld </li></ul><ul><li>Ik delegeer verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Ik toon charisma </li></ul><ul><li>Ik motiveer mensen door hen te inspireren, in plaats van door overtuigingskracht </li></ul><ul><li>Ik heb zelfvertrouwen en ik ben optimistisch </li></ul><ul><li>Ik motiveer mijn mensen door hen te belonen als ze goed werk hebben geleverd </li></ul><ul><li>Ik stuur mensen bij als ze niet naar behoren presteren </li></ul><ul><li>Ik ben duidelijk over de resultaten die ik verwacht </li></ul><ul><li>Ik leg waar nodig de taken stap voor stap uit aan medewerkers </li></ul><ul><li>Ik weet wat mijn mensen van mij en van Sogeti verwachten </li></ul><ul><li>Ik maak duidelijk hoe processen moeten verlopen en ik check regelmatig of dit zo gebeurt </li></ul><ul><li>Ik geef mensen vrijheid, maar als het mis gaat grijp ik keihard in </li></ul><ul><li>Ik heb zicht op de prestaties van mijn medewerkers </li></ul><ul><li>Ik stel hoge eisen, maar in ruil daarvoor bied ik mensen een prima salaris, en veel opleidingsmogelijkheden </li></ul>
 10. 10. Kan je transformationeel leiderschap leren? <ul><li>Vergt een andere manier van kijken </li></ul><ul><li>Het gaat om principes </li></ul><ul><li>Je kunt niet charismatisch zijn over een visie die iemand anders jou oplegt </li></ul><ul><li>Je kunt niet doen alsof </li></ul><ul><li>Vergt afscheid van aannames over leiderschap </li></ul><ul><li>Vergt persoonlijke ontwikkeling </li></ul>
 11. 11. Opdracht 2: Bespreek de effecten van transactioneel en transformationeel leiderschap <ul><li>Vorm tweetallen </li></ul><ul><li>Welk effect heeft het ontvangen van transactioneel en/of transformationeel leiderschap op jou? </li></ul><ul><li>Welk effect heeft jouw transactioneel en/of transformationeel leiderschap op de mensen aan wie jij leiding geeft? </li></ul>

×