SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Samenwerken &
groepsdynamica
“Van een team van professionals
naar een professioneel team”
Samenwerken
“Nobody’s perfect, but a team can be!”
Territoria
Jouw omgeving als territorium
Publieke zone
Sociale zone
Persoonlijke zone
Intieme zone
Persoonlijke ruimte. Hall 1966
Intiem / 40cm
Persoonlijk / 1 m.
Sociaal / 4 m.
Publiek Publiek
Competenties voor
samenwerken
Technische
competenties
Sociale competenties
Conceptuele
competenties
Belbin
• De bedrijfsmens
• De voorzitter
• De vormer
• De creatief denker
• De brononderzoeker
• De monitor
• De groepswerker
• De zorgdrager
• De specialist
Groepsdynamica
Verkenningsfase
Contactfase
Doelintegratiefase
Fase 1
Stijlfase
Uiteengaansfase
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Groepsdynamica B
Afsluitfase
Orientatiefase
Machtsfase
Fase 1
Affectiefase
Autonome fase
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Groepscohesie
“Cohesie komt van het
Latijnse
cohaesus en betekent
vastplakken!”
Cohesie en teams
1. Cohesieve krachten die de leden aan de
groep binden
2. Cohesieve krachten die weerstand
bieden aan ontwrichting van de groep
van buitenaf
1. Taakcohesie: taakcohesie is de mate
waarin teamleden
samenwerken om een specifiek en
duidelijk doel te bereiken.
2. Sociale cohesie: sociale cohesie is
de mate waarin de leden van het team
elkaar aardig vinden en om die reden
graag onderdeel van het team
uitmaken.
3. Normatieve cohesie: de mate
waarin teamleden zich aan elkaar
binden als gevolg van het conformeren
aan de groepsnormen.
Perspectieven
Soorten
Cohesie
Weerstand
Gedrag chef Gedrag team
Sarcasme Scherp reageren. Gedrag van pakken en terugpakken.
Veroordelen Publiekelijk af laten gaan, er in laten lopen,
of veroordelen.
Mensen durven niet meer te
experimenteren met nieuwe gedragingen.
Slecht luisteren Bezig zijn met eigen behoeftes. Irritatie en afhaken van de groep.
Angst Vermijden van oogcontact, geen stiltes laten
vallen, verontschuldigen voor bijvoorbeeld
een accent.
Afhaken en zet betweters op het puntje van
hun stoel.
Zelfingenomenheid Veel aandacht geven aan eigen verdiensten. Groepsleden komen in de verleiding een
prikje in de opgeblazen ballon te geven.
Irritante gewoontes Stopwoordjes of tussenvoegsels, eeeeeh,
slissen, ijsberen, potloden doormidden
breken, wiebelen, voorlezen.
Irritatie bij de groepsleden.
Daniel Offman
Covey
H1-05
Cirkel van invloed & betrokkenheid

More Related Content

Samenwerken &groep sdynamica