Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gästnätter (prel) i sverige 2014 10

447 views

Published on

Antalet svenska och utländska gästnätter i oktober 2014 samt ackumulerat 2014 jämfört med samma perioder 2013. Observera att alla siffror är preliminära.

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gästnätter (prel) i sverige 2014 10

  1. 1. Gästnätter Sverige oktober 2014 Källa: SCB med bearbetning av Razormind Alla siffror preliminära för 2014 •Mycket stark utveckling av gästnätter i oktober. Antalet totala gästnätter i Sverige var 3,4 miljoner i oktober 2014 vilket är 8,4 procent fler eller 262 000 fler än motsvarande månad 2013. •De utländska gästerna ökade i oktober med 5,4 procent och de svenska ökade med 9,2 procent •Skåne leder tillväxtliga för hela 2014 med framför allt hög tillväxt av utländska gästnätter (14 procent) •Gotland ökade mest i procent i oktober med 32,7 procent fler gästnätter än motsvarande 2013. Även Värmland och Västerbotten ökar kraftigt med 26,5 respektive 25,5 procent •För årets första tio månader har ökat antalet gästnätter ökat med 4,2 procent vilket motsvarar 2 033 000 nya gästnätter. 36% av de nya gästnätterna har tillkommit i Stockholm. •Andelen utländska gästnätter är i oktober 21 procent Förändring i % jmf motsvarande månad 2013 Svenska och utländska gästnätter andel av total Utländska; 21% Svenska; 79% 5,4% 9,2% 8,4% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% Utländska Svenska Totalt
  2. 2. Gästnätter Sverige oktober 2014 Källa: SCB med bearbetning av Razormind Alla siffror preliminära för 2014 Förändring av gästnätter från de 10 största nationerna oktober 2014 vs oktober 2013 januari-oktober 2013 vs januari-oktober 2014 -2% -2% 5% 13% 10% 1% 5% -4% 5% 0% Norge Tyskland Danmark Storbritannien Nederländerna Finland USA Frankrike Schweiz Ryssland 0% 7% -1% 10% 10% 1% 10% 3% 9% -10% Norge Tyskland Danmark Storbritannien Nederländerna Finland USA Frankrike Schweiz Ryssland Utländska gästnätter ökar med 5% och svenska med 9% i oktober Norge, Tyskland och Frankrike onskade sina gästnätter i Sverige i oktober Storbritannien och Nederländerna fortsätter tt öka antalet gästnätter i Sverige kraftigt Ryska gästnätterna har minskat med 10% under 2014
  3. 3. Gästnätter Sverige oktober 2014 Källa: SCB med bearbetning av Razormind Alla siffror preliminära för 2014 Gästnätter 000201420132014201320142013201420132014201320142013Stockholm1 03493810 1569 4212762643 4963 1607586746 6616 261Uppsala777596694511121461416563819804Södermanland6264929926781371405556792786Östergötland1051011 4551 369141424423491871 2111 135Jönköping90931 3581 29920214063887072951911Kronoberg535378574815133383213840447426Kalmar69692 4942 491111345141057562 0432 081Gotland31238547992296992821759699Blekinge403580681310102091993026597614Skåne3383094 6614 30378681 0829492602413 5793 354Halland1191112 3652 3541614289269103972 0762 086Västra Götaland5174748 0887 7491441282 3712 2053743465 7185 545Värmland113891 8521 859252572672187641 1261 138Örebro65739731 038691952135963778825Västmanland48506266077888854142538522Dalarna1551494 3434 21912116136021441383 7293 616Gävleborg68639118535579756359832778Västernorrland8073999936561151077567884828Jämtland84682 2312 129181752050366511 7111 625Västerbotten117931 4481 4011212331355105811 1171 047Norrbotten1101081 9241 932171463561993951 2881 312Hela Riket3 3743 11250 22348 19071067412 56711 7972 6642 43837 65636 394OktoberJanuari-OktoberOktoberJanuari-OktoberOktoberJanuari-OktoberSamtliga gästnätterUtländska gästnätterSvenska gästnätter
  4. 4. Gästnätter Sverige oktober 2014 Källa: SCB med bearbetning av Razormind Alla siffror preliminära för 2014 Toppen Botten % diff mot 2013201420142014201420142014Stockholm10,2%7,8%4,5%10,6%12,4%6,4% Uppsala2,3%2,2%-8,6%4,2%4,5%1,9% Södermanland-3,3%0,3%-16,3%-2,1%-1,5%0,8% Östergötland3,3%6,3%-4,9%4,4%4,7%6,7% Jönköping-3,0%4,5%-5,9%4,6%-2,2%4,5% Kronoberg0,9%5,0%14,2%5,3%-3,6%4,9% Kalmar-0,2%0,1%-13,8%9,8%3,0%-1,8% Gotland32,7%7,0%-5,5%-3,7%36,8%8,5% Blekinge14,7%-0,9%3,2%5,0%19,0%-2,8% Skåne9,4%8,3%14,5%14,0%8,0%6,7% Halland7,0%0,5%9,7%7,5%6,6%-0,4% Västra Götaland9,1%4,4%12,3%7,5%8,0%3,1% Värmland26,5%-0,4%0,6%0,6%36,7%-1,1% Örebro-11,0%-6,2%-39,5%-8,5%-6,8%-5,6% Västmanland-3,9%3,2%-9,7%3,6%-2,8%3,1% Dalarna4,2%2,9%7,5%1,8%3,9%3,1% Gävleborg7,2%6,8%18,2%5,1%6,3%6,9% Västernorrland9,7%6,7%-12,3%6,6%11,6%6,7% Jämtland23,3%4,8%8,0%3,4%28,3%5,3% Västerbotten25,5%3,3%-0,4%-6,6%29,3%6,7% Norrbotten1,5%-0,4%25,5%2,5%-1,9%-1,8% Hela Riket8,4%4,2%5,4%6,5%9,2%3,5% Januari-OktoberOktoberJanuari-OktoberOktoberJanuari-OktoberOktoberSamtliga gästnätterUtländska gästnätterSvenska gästnätter
  5. 5. Konsultprofil - Björn Arvidsson Namn: Björn Arvidsson Titel: Partner Ålder: 51 Specialområden: Analys, Infrastruktur, Flygtrafik, Revenue Management, offentlig och privat finansiering, föreläsningar Mail: bjorn.arvidsson@razormind.se Cell: +46 (0)70-594 19 30 Office: +46 (0)8-410 392 92 Exempel på uppdrag •Effektanalys vid lyckad hotelletablering •Hur investera i turism i landsbygd •Analysansvarig, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) och TRIP-Turistnäringens Utvecklingscenter •Scenariobeskrivning av Stockholms internationella tillgänglighet 2025 •Övergripande projektering ny flygplats samt Affärsplan South Lapland Airport 2011-2012 •Affärs och investeringsplan Dundret, Gällivare 2013 •Scenariobeskrivning över Svenska flygplatsnätet år 2020 •Analys av konsekvenser vid flygskatt •Prognos av utvecklingen på Skavsta flygplats samt angöringstrafiken 2020 Exempel på föredrag •Global utveckling av flyg och turism •När kommer kineserna •Outlook 2015-2020, new cold era? •Turismens omsättning och den nationella strategin •Regionala flygplatser och flygets utveckling •Modern destinationsutveckling •Offentlig och privat finansiering i turistnäringen @Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn @Razorbear Slideshare.net/Razorbjorn Har haft ett flertal olika operativa och ledande positioner inom Linjeflyg, SAS samt Transwede

×