Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Razor bjorn svenska flygplatser augusti 2014

212 views

Published on

Utfall Svenska flygplatser augusti 2014 jmf 2013 samt ackumularet januari till augusti 2014 jmf 2013

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Razor bjorn svenska flygplatser augusti 2014

  1. 1. Svenska #flygplatser augusti 2014 •Samtliga 39* flygplatser med reguljär flygtrafik är nu inrapporterade till och med augusti månad 2014 •27 av 39 flygplatser ökade antalet passagerare i augusti 2014 vs augusti 2013 •Totalt ökade antalet passagerare på svenska flygplatser med 3 procent. Mest växte resor till/från övriga världen med 6 procent •60% av alla resor är till/från Europa •28 av 39 flygplatser hade utrikes flygtrafik i augusti 2014 •Störst ökning av passagerare i augusti hade flygplatserna i Norrköping (67 %), Kristianstad Österlen (33 %) och Hemavan Tärnaby (31 %) •Ackumulerat för januari till augusti så leds tillväxtligan av Pajala (71%), Kristianstad Österlen (43%) följt av Norrköping (32%) * Sedan maj 2014 har Oskarshamn flygplats upphört med reguljär passagerarflygtrafik Förändring summa samtliga flygplatser augusti 2014 vs augusti 2013 Fördelning av resor till/från och inom Sverige i augusti 2014 4% 6% 4% 1% 3% Europa Övr Världen Utrikes Inrikes Totalt 60% 10% 30% Europa Övr Världen Inrikes
  2. 2. Svenska #flygplatser augusti 2014 Utfall passagerare per flygplats augusti 2014 Förändring totalt antal passagerare per flygplats augusti 2014 vs augusti 2013 Alla svenska flygplatser, augusti 2014 Europa Övr Världen Utrikes Inrikes Totalt Arvidsjaur 0 0 0 1 931 1 931 Borlänge 1 266 1 060 2 326 652 2 978 Gällivare 0 0 0 3 592 3 592 Göteborg City 76 831 0 76 831 4 754 81 585 Göteborg Landvetter 311 081 50 957 362 038 101 294 463 332 Hagfors 0 0 0 153 153 Halmstad 1 259 0 1 259 9 286 10 545 Hemavan Tärnaby 0 0 0 1 061 1 061 Jönköping 5 267 3 186 8 453 1 710 10 163 Kalmar Öland 1 782 558 2 340 13 472 15 812 Karlstad 4 304 923 5 227 1 347 6 574 Kiruna 7 0 7 22 708 22 715 Höga kusten 0 0 0 1 228 1 228 Kristianstad Österlen 8 212 220 2 341 2 561 Linköping 5 148 0 5 148 0 5 148 Luleå 7 166 2 363 9 529 67 416 76 945 Lycksele 0 0 0 1 846 1 846 Malmö 104 059 12 978 117 037 86 457 203 494 Mora 0 0 0 244 244 Norrköping 14 355 6 936 21 291 285 21 576 Pajala 16 0 16 146 162 Ronneby 0 957 957 10 232 11 189 Skellefteå 6 661 1 063 7 724 20 392 28 116 Stockholm Skavsta 172 071 1 014 173 085 94 173 179 Stockholm Västerås 11 820 1 049 12 869 0 12 869 Stockholm Arlanda 1 419 780 257 806 1 677 586 382 104 2 059 690 Stockholm Bromma 17 485 9 17 494 164 843 182 337 Sundsvall Timrå 2 316 3 086 5 402 15 171 20 573 Sveg 0 0 0 223 223 Torsby 0 0 0 133 133 Trollhättan 16 0 16 3 026 3 042 Umeå 2 438 2 467 4 905 63 489 68 394 South Lapland 3 0 3 1 353 1 356 Visby 2 332 0 2 332 41 467 43 799 Småland 9 154 1 542 10 696 4 678 15 374 Åre Östersund 1 261 1 860 3 121 21 164 24 285 Ängelholm-Helsingborg 116 3 097 3 213 30 127 33 340 Örebro 9 106 3 112 12 218 315 12 533 Örnsköldsvik 434 0 434 5 627 6 061 Summa 2014 2 187 542 356 235 2 543 777 1 086 361 3 630 138 -14% 5% 0% -15% 5% 17% 17% 31% 18% -7% -30% 10% 13% 33% -32% -16% 17% -3% -26% 67% -14% -26% 16% -25% -27% 9% 5% 1% -45% -30% -24% -10% 16% 15% 2% -10% -4% 17% 4% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg City Göteborg Landvetter Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Öland Karlstad Kiruna Höga kusten Kristianstad Österlen Linköping Luleå Lycksele Malmö Mora Norrköping Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm Skavsta Stockholm Västerås Stockholm Arlanda Stockholm Bromma Sundsvall Timrå Sveg Torsby Trollhättan Umeå South Lapland Visby Småland Åre Östersund Ängelholm-Helsingborg Örebro Örnsköldsvik
  3. 3. Svenska #flygplatser januari- augusti 2014 Ackumulerad förändring totalt pass. per flygplats 2014 vs 2013 Ackumulerad förändring passagerare per flygplats 2014 vs 2013 Alla svenska flygplatser, Ack. 2014 vs 2013 Europa Övr Världen Utrikes Inrikes Totalt Arvidsjaur 0% 0% 7% 6% Borlänge 8% 2% 7% -31% -10% Gällivare 2% 2% Göteborg City -9% 36725% -9% 28% -8% Göteborg Landvetter 6% -16% 3% 5% 3% Hagfors 12% 12% Halmstad 40% -64% 9% 13% 12% Hemavan Tärnaby -100% -100% 8% 8% Jönköping 10% 48% 18% -18% 4% Kalmar Öland -30% -49% -33% 12% 2% Karlstad -32% 18% -28% -26% -27% Kiruna -36% 124% -29% 30% 25% Höga kusten 13% 13% Kristianstad Österlen 630% 40200% 4227% 37% 43% Linköping 9% 9% 633% 9% Luleå 39% -14% 18% 0% 1% Lycksele 7% 8% Malmö -3% -26% -5% -1% -3% Mora 24% 24% -6% -6% Norrköping 48% -3% 30% 869% 32% Pajala 241% 241% 64% 71% Ronneby -84% 43% 25% -2% -2% Skellefteå 95% -35% 55% 5% 11% Stockholm Skavsta -24% 32775% -24% 850% -23% Stockholm Västerås -26% 4% -25% 494% -25% Stockholm Arlanda 11% 14% 11% 5% 10% Stockholm Bromma 1% 2% 1% 6% 6% Sundsvall Timrå 5% 30% 15% -2% 0% Sveg -100% -100% -3% -3% Torsby -26% -26% -7% -8% Trollhättan -98% -98% 7% 2% Umeå -11% -38% -21% 5% 3% South Lapland -18% -18% 20% 20% Visby 4% 47% 12% 15% 15% Småland 0% 22% 2% -1% 1% Åre Östersund 33% -15% 4% 16% 16% Ängelholm-Helsingborg -90% 187% -5% -6% -6% Örebro 10% -26% 0% -42% -5% Örnsköldsvik -19% -100% -20% 8% 7% 6% -10% 2% -8% 3% 12% 12% 8% 4% 2% -27% 25% 13% 43% 9% 1% 8% -3% -6% 32% 71% -2% 11% -23% -25% 10% 6% 0% -3% -8% 2% 3% 20% 15% 1% 16% -6% -5% 7% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg City Göteborg Landvetter Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Öland Karlstad Kiruna Höga kusten Kristianstad Österlen Linköping Luleå Lycksele Malmö Mora Norrköping Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm Skavsta Stockholm Västerås Stockholm Arlanda Stockholm Bromma Sundsvall Timrå Sveg Torsby Trollhättan Umeå South Lapland Visby Småland Åre Östersund Ängelholm-Helsingborg Örebro Örnsköldsvik
  4. 4. @Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn @Razorbear Tack och välkommen till min värld! Slideshare.net/Razorbjorn ”Under tiden reser vi mer än någonsin”

×