Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gästnätter (prel) i sverige 2014 03

315 views

Published on

Snabbanalys av antalet gästnätter i Sverige mars 2014 samt ackumulerat 2014

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gästnätter (prel) i sverige 2014 03

  1. 1. Gästnätter Sverige mars 2014 Källa: SCB med bearbetning av Razormind Alla siffror preliminära för 2014 • Antalet totala gästnätter i Sverige var 3,6 miljoner i mars 2014 vilket är -3,0 procent färre än motsvarande månad 2013 • De utländska gästerna minskade med -6,1 procent och även de svenska minskade men med -2,3 procent • Gotland leder tillväxtligan både i mars med en ökning om +35 procent och ackumulerat första kvartalet med +19,5 procent. Det är de svenska gästnätterna som ökar på Gotland, de utländska backar både i mars och för hela kvartalet. • Även Kalmar och Kronoberg har hög tillväxt i mars med 24,1 respektive 8,4 procents tillväxt • Största negativa förändringarna i mars har Värmland (-17,5%), Jämtland(-14,9%) och Jönköping (-13,8%)
  2. 2. Gästnätter Sverige mars 2014 Källa: SCB med bearbetning av Razormind Alla siffror preliminära för 2014 Gästnätter 000 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Stockholm 810 750 2 149 1 968 226 207 622 548 585 543 1 527 1 419 Uppsala 66 63 171 168 11 11 27 25 55 52 144 143 Södermanland 51 55 140 141 5 6 16 15 46 49 123 126 Östergötland 67 68 187 185 11 9 27 26 56 59 159 159 Jönköping 66 77 191 210 9 15 38 46 57 61 154 163 Kronoberg 41 38 107 101 5 6 15 15 35 31 91 86 Kalmar 53 43 136 115 13 6 31 16 40 37 105 100 Gotland 24 18 60 50 1 1 4 5 24 17 56 46 Blekinge 28 28 72 76 4 5 12 12 23 23 60 64 Skåne 253 243 669 624 54 48 149 125 199 195 521 499 Halland 75 81 194 191 9 9 25 23 66 72 170 168 Västra Götaland 405 431 1 118 1 114 97 127 262 307 309 304 856 808 Värmland 135 163 407 457 20 34 72 100 115 130 335 356 Örebro 58 63 157 167 5 5 14 15 53 58 142 151 Västmanland 43 41 115 110 6 5 16 14 37 36 99 96 Dalarna 632 698 1 974 2 015 51 67 231 263 580 631 1 744 1 752 Gävleborg 79 78 222 216 4 4 12 12 75 74 210 204 Västernorrland 66 69 176 169 5 5 12 11 61 64 164 158 Jämtland 363 427 1 068 1 114 48 58 188 198 315 369 881 916 Västerbotten 135 133 339 330 18 17 47 43 117 116 292 286 Norrbotten 186 182 458 441 56 57 154 148 130 126 304 292 Hela Riket 3 635 3 749 10 111 9 960 659 702 1 975 1 968 2 976 3 047 8 136 7 992 Mars Januari-Mars Mars Januari-Mars Mars Januari-Mars Samtliga gästnätter Utländska gästnätter Svenska gästnätter
  3. 3. Gästnätter Sverige mars 2014 Källa: SCB med bearbetning av Razormind Alla siffror preliminära för 2014 Botten Toppen Samtliga gästnätter Utländska gästnätter Svenska gästnätter % diff mot 2012 Mars Januari-Mars Mars Januari-Mars Mars Januari-Mars 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Stockholm 8,1% 9,2% 9,0% 13,5% 7,7% 7,6% Uppsala 4,8% 1,8% 1,7% 7,1% 5,5% 0,9% Södermanland -7,9% -0,9% -6,5% 9,1% -8,0% -2,1% Östergötland -1,6% 1,1% 14,0% 6,0% -4,0% 0,3% Jönköping -13,8% -8,8% -41,5% -18,8% -6,9% -5,9% Kronoberg 8,4% 5,8% -13,4% 0,6% 12,7% 6,7% Kalmar 24,1% 17,6% 114,6% 96,2% 8,9% 5,2% Gotland 35,1% 19,5% -14,2% -9,0% 38,0% 22,3% Blekinge -1,9% -4,9% -13,1% 5,7% 0,6% -6,9% Skåne 4,4% 7,2% 13,9% 18,7% 2,0% 4,3% Halland -7,8% 1,9% -4,1% 7,0% -8,3% 1,2% Västra Götaland -6,0% 0,3% -23,8% -14,6% 1,4% 6,0% Värmland -17,5% -10,9% -41,0% -28,2% -11,3% -6,0% Örebro -7,5% -5,9% 2,1% -4,6% -8,3% -6,1% Västmanland 4,9% 5,2% 17,5% 18,2% 3,2% 3,4% Dalarna -9,5% -2,0% -23,4% -12,3% -8,1% -0,5% Gävleborg 1,3% 2,9% -2,5% 2,2% 1,5% 2,9% Västernorrland -4,8% 4,1% 4,6% 7,9% -5,5% 3,8% Jämtland -14,9% -4,1% -16,7% -5,3% -14,6% -3,9% Västerbotten 1,4% 2,9% 8,6% 9,4% 0,4% 2,0% Norrbotten 1,8% 3,9% -1,3% 3,6% 3,2% 4,1% Hela Riket -3,0% 1,5% -6,1% 0,3% -2,3% 1,8%

×