Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation 16 mar 2016 Kittelfjäll

287 views

Published on

Föredrag om utveckling och utmaningar för en fjällort som Kittelfjäll den 16 mars 2016.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation 16 mar 2016 Kittelfjäll

 1. 1. Utveckling Kittelfjäll 16 mars 2016
 2. 2. Vi reser mer än någonsin • Arlanda flygplats +5% vs januari 2015 • Utrikes resor +33% sedan januari 2008 • 310 000 nya utrikes resor • Finanskris • Greklandskris • Ukrainakrisen • Rysslandskrisen • Flyktingkrisen • Ändå reser vi mer än någonsin Urbanization Demographic Digitalization Economy Globalization Megatrenderna
 3. 3. Vi reser mer än någonsin 4 Konsekvens: Eftersom vi allt oftare reser utomlands under allt fler delar av året så är det svårt eller begränsat hur mycket vår konsumtion av turism kan öka inom landet. Detta kommer att vara en utmaning för alla destinationer i Sverige. Att konkurrerera med internationella destinationer om våra egna resor samtidigt som vi vill attrahera utländska besökare. Det är en internationell konkurrens som ökar kraftigt Internationella ankomster 1995 – 2014 (miljoner) 1 138 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.1 miljarder internationella ankomster Stadig tillväxt om 5% per år Ökat med +68 procent sedan 2000 1.8 miljarder 2030 +2 miljarder 2050?68 procent vs2000
 4. 4. Handel den del av resandet som har största andelen Turismens omsättning i Sverige 2014 2014 omsatte turismen i Sverige 268 miljarder. Nedanstående graf visar hur omsättningen fördelar sig ur ett resekedjeperspektiv. Det vill säga att en majoritet av pengarna blir kvar på destinationen. 211 miljarder omsätts i boende, restauranger och handel av varor och tjänster vilket är knappt 80% av den totala omsättningen. Den del där omsättningen ökar allra mest är dessutom på boende, restauranger och handel medan omsättningen på resandet har en svagare utveckling. Framförallt på luftfart så är, trots stora volymökningar, lönsamheten svag mycket beroende på en stark konkurrens och låga priser. 14 43 87 • Boende • Restaurang• Luftfart • Landtransport • Hyrbil • Järnväg • Sjöfart • Resebyråer • Arrangörer 57 miljarder för att komma fram 211 miljarder kvar på destinationen 268 miljarder 124 • Handel • Livsmedel • Drivmedel • Kultur • Rekreation • Övriga tjänster
 5. 5. Majoritet av alla gästnätter sker under juni-augusti 0 20 40 60 80 100 120 140 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gästnätter Sverige totalt samt Internationellt resande totalt i världen Gästnätter Västerbotten 2015, total per månad 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 6. 6. Kittelfjäll fortfarande outvecklat
 7. 7. Marknad för svensk alpin skidåkning Totalmarknaden Liftar (SLAO) Kraftigt bidragande orsaker till att marknaden stannar upp är - Vi tillbringar en allt större del av året utomlands - Vi vill göra fler saker i fjällmiljö, inte bara alpint - Vi blir inte fler. Antalet invånare i Sverige med en kulturell bakgrund att åka skidor i fjällmiljö är en naturlig del av en uppväxt minskar. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skipass omsättning per år 1984-2015, svenska anläggningar, SLAO
 8. 8. Rese- och turistnärings utveckling • Kraftigt ökat resande • Hög internationell konkurrens • Vi är en sommardestination • Mogen alpin marknad • Starkt driven av investeringar
 9. 9. Utvecklingsmöjligheter
 10. 10. Hur bra kan Kittelfjäll bli? Kittelfjäll 2030 • Alla naturliga förutsättningar finns för en stark utveckling • Potential att bli en av de mest attraktiva vintersportorterna i norra Skandinavien • Potential att bli en destination där vi vill bo, verka och leva året runt Allt kommer tillbaka till oss människor, vår förmåga att samarbete och organisera oss så att vi drar största möjliga nytta av den utveckling vi har runt oss och de naturliga förutsättningar vi fått.
 11. 11. Kritiska punkter för att lyckas Destinationssamverkan Organisera er! Ingen bygger destination ensam Långsiktighet Gemensamma prioriteringar Investeringar Boende och bredd i produktutveckling Förtroende hos offentliga aktörer
 12. 12. Förtroende Förtroende för Kittelfjäll En ofta förbisedd faktor som är kritisk för framgång för en destination är att det finns förtroende i alla led för utvecklingen. Marknaden måste känna den stabilitet som innebär att de törs göra investeringen, entreprenörer i närområdet måste känna att de vill vara med och utveckla Kittelfjäll i den gemensamt framtagna utvecklingsplanen samt inte minst offentliga aktörer. Nedanstående är endast exempel på fokusområden för samarbete och åtgärder Marknad offentliga aktörer operatörer & närområde SLAO medlemskap Sociala media Tidigt engagemang med bidrag/stöd för företags- och destinationsutvecklingBlogg & Presentation Press & Media Detaljplanerat område Destination South Lapland Destinationssamverkan Gemensamma utvecklingsprojekt Breddande av aktiviteter Tävlingar/event Information/föredrag Öppet året runt Breddande av aktiviteter
 13. 13. Finansiering med offentliga bidrag • Lokala, privata aktörer • Lokala, privata aktörer • Kommun • Lokala, privata aktörer • Kommun • Region • Lokala, privata aktörer • Kommun • Region • Stat Möjlig finansieringsstege med privata och offentliga aktörer (Exempel utan skala)
 14. 14. Kritiska punkter för att lyckas Destinationssamverkan Organisera er! Ingen bygger destination ensam Långsiktighet Gemensamma prioriteringar Investeringar Boende och bredd i produktutveckling Förtroende hos offentliga aktörer Nya säsonger Vi har inte påsk året runt Sommarplanera
 15. 15. Kritiska punkter för att lyckas Destinationssamverkan Organisera er! Ingen bygger destination ensam Långsiktighet Gemensamma prioriteringar Investeringar Boende och bredd i produktutveckling Förtroende hos offentliga aktörer Nya säsonger Vi har inte påsk året runt Sommarplanera Boende året runt Öppet hotell, Centrumplanering, lägenheter, affärer
 16. 16. Kritiska aktiviteter för att lyckas Cykel Vi köpte 600 000 cyklar 2015. 2,5 miljoner cyklar senaste 5 åren. Cykeln har blivit livsstil Vandring Leder, paketering, tillgänglighet Jakt och fiske Inte bara för proffs. Livsstil och tillgänglighet Mindre grabbigt och mer breddad livsstil Ni kommer att exploatera och sälja hus och tomter till familjer med krav på många intressen, och av båda könen
 17. 17. Rekommendationer av Razormind Rekommendationer för aktörer i Kittelfjäll Destinationssamverkan Sommarplanering Projektbeskrivningar av utvecklingsmöjligheter Rekommendationer för Vilhelmina kommun Tydlighet om avgifter Kommunikation Bostäder
 18. 18. @Razorbjorn @Razorbjorn /razorbjorn We bring facts to life /Razorbjorn

×