Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Razor bjorn svenska flygplatser november 2014

252 views

Published on

Antalet passagerare per flygplats för samtliga 39 svenska flygplatser med reguljär flygtrafik november 2014. Jämförelser med 2013.

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Razor bjorn svenska flygplatser november 2014

  1. 1. Svenska #flygplatser november 2014 •Samtliga 39* flygplatser med reguljär flygtrafik är nu inrapporterade till och med november månad 2014 •16 av 39 flygplatser ökade antalet passagerare i november 2014 vs samma månad 2013 •Totalt ökade antalet passagerare på svenska flygplatser med 1 procent. Mest växte resor inom Sverige samt till/från övriga världen (utanför Europa), 11 procent •50% av alla resor är till/från Europa •27 av 39 flygplatser hade utrikes flygtrafik i november 2014 •Störst ökning av passagerare i november hade flygplatserna i Linköping (37 %), Kalmar-Öland (11 %) och Hemavan-Tärnaby(10 %) •Ackumulerat för januari till november så leds tillväxtligan av Pajala (31%), Norrköping (23%) följt av Kiruna (23%) * Sedan maj 2014 har Oskarshamn flygplats upphört med reguljär passagerarflygtrafik Förändring samtliga flygplatser november 2014 vs november 2013 Fördelning av resor till/från och inom Sverige i november 2014 0% 11% 1% -1% 1% Europa Övr Världen Utrikes Inrikes Totalt 50% 7% 42% Europa Övr Världen Inrikes
  2. 2. Svenska #flygplatser november 2014 Förändring antal passagerare per flygplats november 2014 vs november 2013 Alla svenska flygplatser, november 2014 Europa Övr Världen Utrikes Inrikes Totalt Arvidsjaur 248 0 248 1 933 2 181 Borlänge 1 494 0 1 494 1 394 2 888 Gällivare 0 0 0 3 194 3 194 Göteborg City 43 665 0 43 665 4 596 48 261 Göteborg Landvetter 253 534 29 753 283 287 130 038 413 325 Hagfors 10 0 10 216 226 Halmstad 1 258 0 1 258 10 369 11 627 Hemavan Tärnaby 0 0 0 469 469 Jönköping 4 413 2 4 415 3 268 7 683 Kalmar Öland 2 853 189 3 042 17 219 20 261 Karlstad 3 643 0 3 643 2 594 6 237 Kiruna 0 0 0 14 925 14 925 Höga kusten 0 0 0 1 584 1 584 Kristianstad Österlen 0 0 0 3 691 3 691 Linköping 13 917 0 13 917 35 13 952 Luleå 2 554 539 3 093 91 506 94 599 Lycksele 0 0 0 1 666 1 666 Malmö 53 203 1 855 55 058 115 581 170 639 Mora 0 0 0 227 227 Norrköping 6 422 549 6 971 84 7 055 Pajala 15 0 15 116 131 Ronneby 0 0 0 20 745 20 745 Skellefteå 2 237 0 2 237 24 485 26 722 Stockholm Skavsta 102 566 0 102 566 1 102 567 Stockholm Västerås 6 077 0 6 077 15 6 092 Stockholm Arlanda 1 065 616 198 753 1 264 369 453 015 1 717 384 Stockholm Bromma 19 669 36 19 705 209 618 229 323 Sundsvall Timrå 151 135 286 24 843 25 129 Sveg 0 0 0 236 236 Torsby 0 0 0 289 289 Trollhättan 0 0 0 4 541 4 541 Umeå 4 882 165 5 047 88 745 93 792 South Lapland 3 0 3 1 138 1 141 Visby 488 85 573 28 599 29 172 Småland 6 796 0 6 796 8 158 14 954 Åre Östersund 1 490 0 1 490 37 771 39 261 Ängelholm-Helsingborg 20 279 299 36 008 36 307 Örebro 4 793 0 4 793 601 5 394 Örnsköldsvik 2 0 2 7 837 7 839 -13% -24% 1% -2% 1% -18% -5% 10% -17% 11% -20% -5% -3% -7% 37% 0% 2% -1% -49% -10% -58% 2% 8% -23% -36% 3% -1% 3% -57% -24% 2% 4% 8% 10% -1% 1% -4% -6% -1% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg City Göteborg Landvetter Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Öland Karlstad Kiruna Höga kusten Kristianstad Österlen Linköping Luleå Lycksele Malmö Mora Norrköping Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm Skavsta Stockholm Västerås Stockholm Arlanda Stockholm Bromma Sundsvall Timrå Sveg Torsby Trollhättan Umeå South Lapland Visby Småland Åre Östersund Ängelholm-Helsingborg Örebro Örnsköldsvik
  3. 3. Svenska #flygplatser januari- november 2014 Ackumulerad förändring totalt pass. per flygplats 2014 vs 2013 Ackumulerad förändring passagerare per flygplats 2014 vs 2013 -1% -13% 2% -8% 3% 8% 9% 9% 2% 4% -24% 23% 7% 22% 19% 3% 7% -2% -9% 23% 31% 1% 10% -24% -29% 9% 4% 2% -14% -4% 2% 5% 18% 16% -1% 13% -4% -5% 6% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg City Göteborg Landvetter Hagfors Halmstad Hemavan Tärnaby Jönköping Kalmar Öland Karlstad Kiruna Höga kusten Kristianstad Österlen Linköping Luleå Lycksele Malmö Mora Norrköping Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm Skavsta Stockholm Västerås Stockholm Arlanda Stockholm Bromma Sundsvall Timrå Sveg Torsby Trollhättan Umeå South Lapland Visby Småland Åre Östersund Ängelholm-Helsingborg Örebro Örnsköldsvik Alla svenska flygplatser, Ack. 2014 vs 2013 Europa Övr Världen Utrikes Inrikes Totalt Arvidsjaur 1% 1% -2% -1% Borlänge -4% 46% 5% -35% -13% Gällivare 2% 2% Göteborg City -10% 10421% -10% 64% -8% Göteborg Landvetter 6% -10% 3% 3% 3% Hagfors 7% 8% Halmstad 61% -52% 11% 9% 9% Hemavan Tärnaby -100% -100% 10% 9% Jönköping 8% 53% 17% -19% 2% Kalmar Öland -28% -12% -26% 12% 4% Karlstad -24% -20% -23% -27% -24% Kiruna -36% 124% -29% 27% 23% Höga kusten 7% 7% Kristianstad Österlen 172% 184% 183% 16% 22% Linköping 18% 18% 334% 19% Luleå 30% -11% 14% 2% 3% Lycksele 6% 7% Malmö -1% -22% -3% -1% -2% Mora 24% 24% -10% -9% Norrköping 29% 7% 22% 921% 23% Pajala 122% 122% 27% 31% Ronneby -84% 44% 28% 0% 1% Skellefteå 97% -18% 63% 3% 10% Stockholm Skavsta -24% 20131% -24% -3% -24% Stockholm Västerås -29% -26% -29% 503% -29% Stockholm Arlanda 10% 12% 10% 4% 9% Stockholm Bromma 0% 35% 0% 5% 4% Sundsvall Timrå 24% 24% 24% 0% 2% Sveg -100% -100% -13% -14% Torsby -41% -41% -3% -4% Trollhättan -99% -99% 8% 2% Umeå 9% -31% -8% 6% 5% South Lapland -32% -32% 18% 18% Visby 7% 22% 12% 16% 16% Småland -2% 11% -1% -1% -1% Åre Östersund 42% -19% 6% 14% 13% Ängelholm-Helsingborg -92% 171% -8% -4% -4% Örebro 5% -20% -1% -39% -5% Örnsköldsvik -3% -100% -17% 7% 6%
  4. 4. @Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn Tack och välkommen till min värld! Slideshare.net/Razorbjorn ”Under tiden reser vi mer än någonsin” http://razorbjorn.wordpress.com/

×