Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flygets betydelse globalt och lokalt trollhättan 2015 01-28sh

356 views

Published on

Presentation på Trollhättan Vänersborg flygplats 28jan 2015 om flyget och turismen i världen och flygplatsens betydelse

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flygets betydelse globalt och lokalt trollhättan 2015 01-28sh

 1. 1. Trollhättan 28 januari 2015
 2. 2. Verksamhetsområden Analys Finansiering Destination Management Vi är en utvecklingspartner som hjälper företag och organisationer inom rese- och turistnäringen att nå sina affärsmål. Vi kallar det Visit Solutions.
 3. 3. Turism i världen
 4. 4. Turism i världen
 5. 5. Turism i världen Turism, en av världens största näringar, genererar årligen 1,1 miljard internationella ankomster 1990-2030 den period på jorden då resandet exploderar 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 UNWTO > 400 > 700 > 1 100 > 1 800
 6. 6. Hot mot resor & turism 2015 Bardarbunga Ny järnridå? Ebola Syrien, Gaza, Irak
 7. 7. Vi flyger mer än någonsin - 24 hours in the sky 7-10% 10-15% 1-3% 2-4% 3,3 miljarder flygresor varje år på över 920 flygbolag, med över 62 000 flygplan till/från 4200 flygplatser med internationell trafik = Global infrastruktur!
 8. 8. Källa: Tillväxtverket & Razormind ”The PIN code of the world” Hans Rosling, Twitter 2012-11-20 1114 2012 The PIN code of the world is 1114. 1 billion people in the Americas, 1 billion in Europe, 1 billion in Africa and 4 billion in Asia 1125 2050 The PIN code of the world is 1125. 1 billion people in the Americas, 1 billion in Europe, 2 billion in Africa and 5 billion in Asia
 9. 9. Urbaniseringen 2009 > 50 % i städer 2050 >70%! 2009 passerade världen den punkt där fler människor i städer än på landsbygden och prognoserna pekar på att detta dessutom förstärks Jordens befolkning år 2050 +2 miljarder All tillväxt i Asien och Afrika Städernas befolkning år 2050 + 3 miljarder
 10. 10. Effekter för reseindustrin Samband urbanisering och resor/invånare Städer!!!! Inte länder!!! ”Hälsa på dem där hemma” ”VFR” Både näringsliv och privat ett kraftigt ökat internationellt beroende
 11. 11. Flygbolagens situation idag Då (30-90 tal): - Starka monopol - Flygbolag marknadsförde både transport och reseanledning Nu: - Hög konkurrens - Flygbolag arbetar (nästan) enbart med pris som konkurrensvapen - Stark utveckling mot större flygplanstyper och längre sträckor - Branschsnitt 1% lönsamhet över tid!
 12. 12. Long-distance Airline Routes Model Your town - Destination Catchment area size - Population - Business • Connecting areas - Population - Business • Competition - Airlines and routes - Alternative routes • Market growth - From your town to destination - From destination to your town Identified Route Your town - Destination % share incoming % share Outgoing % share Business % share Leisure % share Business % share Leisure Tour operator Travel agency Online marketing Airline network Destination Mngmt Companies Branches Agencies Airline network Public enterpr. Tour operator Travel agency Online marketing Airline network Others Others Others Companies Branches Agencies Airline network Public enterpr. Others Visit Sweden Route potential volume Your town - Destination Your area Network Destination Network In both ends:
 13. 13. Phase 1 Phase 2 Analyze and prerequisites Completion of Market Entry Plan Phase 3 Exploration and partnerships Launch, marketing, sales and distribution 2016 Phase 4 201620152015 • Key contacts • Basic fundamentals • THN Airport • Route restrictions • THN Area • Area cities connecting • Competition/ Benchmark • Market growth • Vision • Long term goal • Infrastructure analyze • Clients and demand • Pricing and business concept • Products and services • Strategy & Tactics • Business model • Organization • Legal construction • Financial model (ROI) • Identify and screen key personnel • Find suitable premises • Establish media partnerships • Set up infrastructure • Training of key personnel • Execute market entry • Communication • Training • Sales • Support of local staff Go Global: Trollhättan – DestinationDeliverablesMarketEntryPlanPhase Time Frame Phase Header • High Level Market Entry Plan • International Business Strategy • Recommendations • Market analysis • SWOT • Business opportunities • Recommendations • Operational • Partnerships • Infrastructure • Local business • Operations in place
 14. 14. Hur tar ni det vidare från här Ha en plan! 3-5 år Inkludera alla segment – i båda riktningar Ha en gemensam plattform för alla intressenter Plattform för finansiering och aktiviteter
 15. 15. @Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn Tack och välkommen till min värld! Sharing Knowledge Slideshare.net/Razorbjorn ”Under tiden reser vi mer än någonsin” http://razorbjorn.wordpress.com/

×