Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manadsanalys mars 2013_wef

203 views

Published on

Månadsanalys från Trip - Turistnäringens Utvecklingscenter från mars 2013 om Worl Economic Forums rapport "Travel & Tourism Competativeness Report" 2013.

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Manadsanalys mars 2013_wef

  1. 1. Av de 14 olika faktorer som analysen redovisar så är det främst faktorerna miljö och säkerhet som rankas högst i respektive nordiskt land. Dessa är även de faktorer där Norden rankas högt i jämförelse med övriga 140 länder. En annan slående likhet är hur lågt alla nordiska länder rankas för konkurrenskraftiga priser (mellan 118-136 av 140). I en jämförelse hur stor skillnaden mellan de nordiska länderna är avseende olika faktorer så är det ”samhällets prioritering av turism” där den största differensen mellan högsta och lägsta ranking framkommer. Danmark och Sverige har rankas lägst av de nordiska länderna (92 resp. 74 av 140 länder) medan Island hamnar på plats nummer fem i hur samhället prioriterar turism. 1 “The Travel and Tourism Competitiveness Report” är en rapport som ges ut vartannat år med syfte att, bland 140 av världens länder, mäta faktorer som påvisar vilken potential respektive land har för att vidareutveckla sin turism. I tabellerna till höger ges en övergripande jämförelse mellan de nordiska länderna och vilka likheter samt skillnader rapporten framvisar. För fullständig rapport från WEF se http://www.weforum.org/reports/travel- tourism-competitiveness-report-2013 Turistnäringens månadsanalys är en återkommande kortare rapport/analys med fasta inslag för de senaste utfallen för flyg, rederier, tåg, bil och gästnätter samt en aktuell övergripande analys av ett aktuellt ämne eller kortare utblick på framtida resande. Turistnäringens månadsanalys tas fram av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter som delfinansieras av Tillväxtverket. Källor: Tillväxtverket, Transportstyrelsen, SJ, Trafikverket, Shipax, SCB, OECD, World Economic Forum, Konjunkturinstitutet, Razormind. * Valutautveckling jämfört med SEK, motsvarande period föregående år. ** Prognoser hämtat från Konjunkturinstitutet Valuta: DKK -6%* BNP 2013: +0,3% (prg**) Pop and Art design at Louisiana Museum of Modern Art 22feb-9jun Aktuellt på de nordiska marknaderna Valuta: NOK -5%* BNP 2013: +2,1% (prg**) Nidaros Blues Festival in Trondheim 24-28 April Valuta: EUR -6%* BNP 2013: 0,4% (prg**) Helsinki beer festival in Helsinki 19apr-20apr Valuta: ISK -1%* BNP 2013: +2,1% (prg**) The Icelandic Horse Festival in Reykjavik April 4th TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS 2013 (Jmf 2012) Turistnäringens tillväxt totalt +1% MÅNADSANALYS FÖR TURISTNÄRINGEN MARS 2013 (Se hela rapporten om senaste prognosen för 2013 på rts.se) Ämne i fokus: De nordiska ländernas konkurrenskraft enligt World Economic Forum För tredje gången rankas Sverige bland de tio länder i världen som har störst potential att vidareutveckla landets turism. Övriga nordiska länder rankas mellan placeringarna 16 till 22. Alla nordiska länder, utom Finland (oförändrad placering), har försämrat sin position sedan senaste rapporten från 2011. Både Island och Danmark har tappat fem placeringar, Sverige fyra och Norge två placeringar av totalt. Detta enligt World Economics Forums rapport, ”The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013”1 Sjötrafik -1% Flyg +2% Tåg +2% Biltrafik +1% Gästnätter +2% Ranking per år WEF TTCR Utvecklingen mellan 2013, 2011 samt 2009 i total ranking Tre högst rankade faktorerna per land 2013 > SENASTE NYTT De utländska gästnätterna har ökat med tre procent, medan de svenska har minskat med en procent under januari. Utfallet för februari har påverkats väsentligt av att månaden innehöll en vardag mindre jämfört med år 2012. Sjötrafiken fortsätter minska i antalet passagerare och inrikesflyget tappar rejält med minus åtta procent. Utvecklingen inom transport och boende den senaste månaden* jämfört med föregående år. Trafikvolym väg februari Personbilar: +/-0% Gästnätter januari (volym) Svenska: -1% Utländska: +3% Totalt: +/-0% Flygtrafik februari (volym) Inrikes: -8% Utrikes: -1% Totalt: -3% Sjötrafik februari (volym) Trafik till Finland: +1% Trafik till Danmark: -7% Trafik Öresundsbron: -5% Trafik till Gotland: +/-0% Total: -3% * Tidsperiod varierar beroende på inrapporteringstakt. Utfallet per månad ovan indikerar utvecklingens överenstämmelse med prognos för helåret 2012 nedan. 0 20 40 60 80 100 120 140 T&T regulatory framework Policy rules and regulationsEnvironmental sustainability Safety and security Health and hygiene Prioritization of Travel &… Business environment… Air transport infrastructure Ground transport…Tourism infrastructure ICT infrastructure Price competitivene… T&T human, cultural, and… Human resources Education and training Availability of qualified labor Affinity for Travel &… Natural resources Cultural resources Denmark Finland Iceland Norway Sweden Average Samtliga nordiska länders ranking per faktor samt genomsnittet för samtliga 2013 Denm ark Finland Iceland Norw ay Sw eden 2013 21 17 16 22 9 2011 16 17 11 20 5 2009 14 15 16 19 7 Denmark Rank ICT infrastructure 4 Environmental sustainability 5 Human resources 10 Finland Rank Safety and security 1 Education and training 2 Environmental sustainability 3 Iceland Rank T&T regulatory framework 3 Human resources 3 Safety and security 4 Norway Rank Environmental sustainability 8 Safety and security 10 Tourism infrastructure 10 Sweden Rank Environmental sustainability 1 Cultural resources 2 ICT infrastructure 3 Rank Switzerland 1 Germany 2 Austria 3 Spain 4 United Kingdom 5 United States 6 France 7 Canada 8 Sweden 9 Singapore 10 Tio högst rankade 2013 totalt

×