Sistem pendidikan berorientasikan peperksn latest

6,170 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
16 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
690
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
16
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tukar warna jadual supaya nampak lebih jelas, pada
 • Sistem pendidikan berorientasikan peperksn latest

  1. 1. TAJUK : SISTEM PENDIDIKAN MASIH BERORIENTASIKAN PEPERIKSAAN? DISEDIAKAN OLEH : ROKIAH BT OTHMAN (P 54476) SARJANA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) PENSYARAH : PROF. MADYA DR. MAIMUN AQSHA LUBIS GGGC:6033 ISU-ISU PENDIDIKAN DI MALAYSIA
  2. 2. PENDAHULUAN <ul><li>Pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran merupakan konsep-konsep penting dalam bidang pendidikan. </li></ul><ul><li>Pentaksiran pembelajaran pelajar merupakan satu perkara yang penting dalam pendidikan (Norazah Yusof 2005). </li></ul><ul><li>Penilaian dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. </li></ul><ul><li>Peperiksaan dalam pendidikan di Malaysia merupakan antara kaedah pentaksiran yang digunakan untuk mengukur prestasi pencapaian individu di akhir proses pengajaran dan pembelajaran. </li></ul>
  3. 3. KERANGKA KONSEP
  4. 4. Pentaksiran <ul><li>Suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu. </li></ul><ul><li>Melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. </li></ul><ul><li>Sebahagian daripada proses pembelajaran. </li></ul><ul><li>Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. </li></ul><ul><li>Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. </li></ul><ul><li>(Siti Rahayah 2003) </li></ul><ul><li>Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2000). </li></ul>
  5. 5. Pengukuran <ul><li>Proses kuantifikasi dengan memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri dan atribut. </li></ul><ul><li>Suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen (Siti Rahayah 2003). </li></ul><ul><li>Satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan murid dalam pembelajaran. </li></ul><ul><li>Dilakukan dgn guna ujian / peperiksaan bg dapatkan bukti / data dalam angka. </li></ul><ul><li>Mempunyai maksud lebih luas drp pengujian. </li></ul><ul><li>Pengukuran dlm P&P termasuk pengujian dgn menggunakan 2 skala iaitu : </li></ul><ul><ul><li>Skala Ordinal : tentukan kedudukan murid mengikut markah </li></ul></ul><ul><ul><li>Skala Selang : unit markah (dgn nilai) diguna utk tentukan kedudukan dan buat perbandingan antara murid / kumpulan </li></ul></ul>
  6. 6. Penilaian <ul><li>proses memperolehi maklumat dan menggunakannya untuk membuat pentafsiran dan keputusan. </li></ul><ul><li>D. Stufflebeam ; Educational Evaluation and Decision Making ;“... proses menentukan, mendapat dan memberikan maklumat yg berguna utk membuat pertimbangan dan tindakan susulan”. </li></ul><ul><li>Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. </li></ul><ul><li>Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuatpertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. </li></ul>
  7. 7. Pengujian <ul><li>Satu prosedur yang sistematik untuk mengukur tingkah laku seseorang terhadap pembelajarannya. </li></ul><ul><li>R.M Gagne : The Condition of Learning; “... Cara yg sistematik utk mengukur perubahan tingkah laku murid” </li></ul><ul><li>Proses ini melibatkan penggunaan alat pengukuran (ujian) </li></ul><ul><li>Alat pengukuran utk mendapatkan maklumat ttg pencapaian murid. </li></ul><ul><li>Murid perlu menyatakan secara eksplinsit spt menjawab secara lisan, tulisan, demonstrasi, amali (perubahan t.laku) </li></ul><ul><li>Alat : pemerhatian, ujian formal, ujian amali, praktikal </li></ul><ul><li>Proses : peringkat persediaan –perlaksanaan (pentadbiran) –peperiksaan. </li></ul>
  8. 8. PERKAITAN (Mok Soon Sang 2007) <ul><li>PENILAIAN </li></ul><ul><li>PENGUKURAN </li></ul><ul><li>PENGUJIAN </li></ul>
  9. 9. Kesimpulan <ul><li>Pengujian – proses menentukan perubahan tingkah laku </li></ul><ul><li>Pengukuran – proses menentukan peringkat atau tahap pencapaian dan kedudukan murid dalam kelas </li></ul><ul><li>Penilaian – proses mengumpul, menganalisis, mentafsir hasil pengukuran </li></ul>
  10. 10. Perbezaan PENGUJIAN PENGUKURAN PENILAIAN PENGERTIAN Proses menentukan perubahan tingkah laku Proses menentukan tahap/peringkat pencapaian dan kedudukan di antara murid <ul><li>proses mengumpul, menganalisis, mentafsir hasil pengukuran </li></ul>
  11. 11. Perbezaan PENGUJIAN PENGUKURAN PENILAIAN TUJUAN Menentukan pencapaian murid dalam sesuatu pembelajaran Membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan di kalangan murid dalam penguasaan pembelajaran Memberi maklum balas tentang prestasi murid, pencapaian objektif pelajaran dan kaedah P & P KEGUNAAN Menempatkan murid dalam kumpulan yang sesuai Untuk pengelasan, pensijilan dan menempatkan murid dalam jurusan yang sesuai Untuk membaiki rancangan dan kaedah mengajar, kesesuaian kurikulum, mengesan punca kelemahan dan membuat ramalan
  12. 12. Perbezaan PENGUJIAN PENGUKURAN PENILAIAN BENTUK Pemerhatian, ujian – lisan dan bertulis Ujian bertulis markah dan gred Jadual, gred, pangkat dan pernyataan MASA Selepas sesuatu atau beberapa pelajaran Selepas beberapa pelajaran Sebelum, semasa dan selepas satu atau beberapa pelajaran PROSES PELAKSANAAN <ul><li>Persediaan ujian </li></ul><ul><li>Pentadbiran </li></ul><ul><li>Pemeriksaan </li></ul><ul><li>Pengujian </li></ul><ul><li>Pengrekodan markah dan gred </li></ul><ul><li>Pengukuran </li></ul><ul><li>Penganalisian </li></ul><ul><li>Interpretasi </li></ul><ul><li>Pelaporan </li></ul>
  13. 13. TUJUAN PENGUJIAN DAN PENILAIAN DI SEKOLAH <ul><li>Untuk mendapat maklum balas </li></ul><ul><li>Untuk membaiki kurikulum </li></ul><ul><li>Sebagai penggerak </li></ul><ul><li>Untuk mengesan punca kelemahan </li></ul><ul><li>5. Untuk menempatkan murid-murid </li></ul><ul><li>dalam jurusan pendidikan </li></ul><ul><li>6. Untuk pengelasan dan pensijilan </li></ul><ul><li>7. Untuk penyelidikan </li></ul><ul><li>8. Ramalan </li></ul>
  14. 14. TAKSONOMI BLOOM
  15. 15. SISTEM PENTAKSIRAN YANG LEBIH SISTEMATIK <ul><li>Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS). </li></ul><ul><li>Menilai perkembangan prestasi murid. </li></ul><ul><li>Bukan mengukur pencapaian sesebuah sekolah sebaliknya berfungsi untuk mengesan kelemahan murid bagi mengatasi kelemahan berkaitan pelajaran yang dihadapi murid di sesebuah sekolah seawal yang mungkin. </li></ul>Terkini
  16. 18. Isu <ul><ul><li>Sekolah dilihat sebagai institusi yang hanya berperanan menyediakan murid untuk menghadapi peperiksaan semata-mata </li></ul></ul><ul><ul><li>Bersekolah disamaertikan dengan belajar untuk menghadapi peperiksaan </li></ul></ul>
  17. 19. SISTEM PENDIDIKAN YANG BERORIENTASIKAN PEPERIKSAAN <ul><li>Pelajar-pelajar berlumba-lumba untuk mendapatkan bilangan A yang banyak. </li></ul><ul><li>Malaysia digemparkan dengan berita kematian S. Subashini dari SRJK Tamil Ladang Sempah. Subashini membunuh diri kerana memperoleh 4B, 2C dan 1D dalam UPSR sedangkan sasaran beliau ialah 4A. </li></ul><ul><li>Kerajaan memutuskan semua pelajar kecuali aliran Sains Agama hanya dibenarkan mengambil 10 mata pelajaran dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia mulai 2010. </li></ul><ul><li>Kaedah belajar menggunakan soalan peperiksaan yang diramal dan guru berlumba-lumba menghabiskan segera sukatan pelajaran. </li></ul><ul><li>Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, cadangan pemansuhan peperiksaan akan mengubah sistem pendidikan negara yang kini terlalu berorientasikan peperiksaan menyebabkan matlamat melahirkan modal insan serba boleh yang mempunyai keterampilan tinggi gagal dicapai. </li></ul>
  18. 20. SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKESAN <ul><li>Pendidikan merupakan satu usaha berterusan dalam mendidik, membimbing, mengasuh, membina adab, membentuk potensi berfikir dan memberi kemahiran (Mahyuddin 2001). </li></ul><ul><li>Ibnu Khaldun yang memandang pendidikan dan pengajaran dengan pandangan yang menyeluruh, iaitu yang merangkumi ilmu dan akhlak (Gamal 2003). </li></ul><ul><li>Asmawati Suhid (2007), peranan pendidikan dalam usaha mendidik, membentuk dan membangunkan insan telah diakui kepentingannya oleh kebanyakan masyarakat. Ini kerana matlamat dan objektif pendidikan merupakan cerminan idealisme sesebuah masyarakat (Zalmiah 1999). </li></ul><ul><li>Ahmad Mohd Salleh (1997) telah menyimpulkan pendidikan sebagai satu proses berterusan untuk mendidik dan membentuk manusia kepada keadaan yang lebih bermakna dalam kehidupan di dunia dan akhirat (Ahmad Mohd Salleh 1997). </li></ul>
  19. 21. Transformasi Pendidikan S istem P entaksiran P endidikan K ebangsaan
  20. 22. PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR
  21. 23. UPSR dikekalkan di Tahun 6 dengan penambahbaikan 1 PBS mengandungi 4 komponen iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.
  22. 24. Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah Dilaksana kan oleh LP seperti UPSR sekarang Peperiksaan Pusat 60% BM BI M’MATIK SAINS BC BT Pentaksiran sekolah MP Teras & elektif Pentaksiran Pusat Kerja Kursus Projek Lisan UJIAN APTITUD 40% PAJSK Pentaksiran Psikometrik
  23. 25. Penambahbaikan PMR dengan PBS 100% 2 4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum
  24. 26. Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis panduan dari LP Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK Pentaksiran Pusat Ujian Bertulis (MP Teras) Kerja Kursus Projek Lisan (Teras & Elektif) UJIAN APTITUD Pentaksiran Psikometrik
  25. 27. 18 SEPT 2008 Mesyuarat JPP meluluskan pelaksanaan SPPK dengan melaksanakan projek rintis ke atas 500 sekolah terlebih dahulu. 14 Mei 2009 Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil. 3/2009 telah bersetuju SPPK dilaksanakan Pengumuman YAB Menteri Pelajaran KPM mencadangkan kemungkinan pemansuhan UPSR dan PMR 20 Jun 2010 2005 – 2006 <ul><li>International Colloquium September 2005 </li></ul><ul><li>Kuala Lumpur International Conference On Assessment (KLICA) </li></ul><ul><li>“ Memperkasa PBS Humanising Assessment” </li></ul>4 OGOS 2008 Mesyuarat JKP meluluskan cadangan PBS dalam transformasi pentaksiran <ul><li>Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras strategik PIPP (2006 – 2010) ; </li></ul><ul><li>Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan) </li></ul><ul><li>Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan) </li></ul>
  26. 28. 19 Julai 2010 18 Ogos 2010 24 Sept 2010 20 Jun 2010 27 Julai 2010
  27. 29. Mengapa perlu berubah? 3 4 3 4 3 3
  28. 30. PS Pentaksiran Sekolah PP Pentaksiran Pusat PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum PPsi Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Berasaskan Sekolah PBS
  29. 32. Pelaporan Pencapaian Murid
  30. 33. 1 2 3 4 5 6 Holistik Sepadu Seimbang Fleksibel Merujuk Standard Sebahagian Proses P&P
  31. 34. SPPBS
  32. 35. Penyelesaian Program latihan dan penataran yang menyeluruh A Kesediaan dan Kemahiran guru Melaksanakan PBS <ul><li>Penyelesaian </li></ul><ul><li>Pemantauan </li></ul><ul><li>Pementoran </li></ul><ul><li>Pengesanan </li></ul><ul><li>Penyelarasan </li></ul>C Integriti Guru diragui <ul><li>Penyelesaian </li></ul><ul><li>Penerangan </li></ul><ul><li>Automasikan </li></ul><ul><li>Pelaporan </li></ul><ul><li>Tiada ujian bulanan dan ujian selaras </li></ul>B Guru akan terasa terbeban dengan tugas ‘ tambahan’ CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS
  33. 36. Masalah SPPBS <ul><li>Beban tugas pengkeranian kepada guru. </li></ul><ul><li>Sistem capaian yang lemah. </li></ul><ul><li>Masalah jika murid belum mencapai tahap Band yang ditetapkan guru perlu sediakan eviden lain. </li></ul><ul><li>Penilaian terlalu detail. </li></ul>
  34. 37. Cadangan <ul><li>Penambahbaikan sistem server pusat. </li></ul><ul><li>Pastikan setiap sekolah disediakan infrastruktur yang lengkap dengan kemudahan ICT / juruteknik komputer. </li></ul><ul><li>Latihan dari semasa ke semasa secara menyeluruh. </li></ul>
  35. 38. Kesimpulan <ul><li>Sistem pendidikan negara kini ke arah sistem penilaian yang lebih sistematik. </li></ul><ul><li>Sistem pentaksiran yang lebih menyeluruh dan standard. </li></ul><ul><li>Menilai pencapaian murid, dengan mengubah penekanan dalam peperiksaan awam daripada terlalu berasaskan kandungan ( content based ) kepada yang lebih berasaskan kemahiran ( skill based ) ATAU daripada yang bersifat ujian pencapaian ( achievement test ) kepada yang bersifat ujian kebolehan am ( general ability test ). </li></ul>
  36. 39. SEKIAN TERIMA KASIH

  ×