Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
TOMS sunglasses online for women
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

8. Assessment

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

8. Assessment

 1. 1. PENTAKSIRAN PENDAHULUAN PENTAKSIRAN LAMA PENTAKSIRAN BARU STANDARD PENTAKSIRAN ANTARABANGSA PENAMBAH BAIKAN
 2. 2. Proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan (LPM, 2000). Dijalankan secara berterusan
 3. 3. • Proses mendapatkan gambaran prestasi • Menilai aktiviti • Mendapat maklumat berterusan • Memperbaiki pdp Tujuan
 4. 4. Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik
 5. 5. Dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa dan dilapor oleh guru Melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar Berbentuk formatif dan sumatif
 6. 6. Piawai standard, panduan&peraturan, instrumen dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat (LPM) Pihak sekolah – mentadbir, memeriksa respon murid dan menyediakan pelaporan
 7. 7. Dikendalikan sepenuhnya oleh pusat. Perkara yang ditaksir memenuhi dan berkaitan dengan huraian pelajaran yg telah ditetapkan Prestasi – Sijil yang disediakan oleh pusat (PS + PP)
 8. 8. Dilaksanakan di peringkat sekolah atau pusat Mengukur kebolehan semulajadi, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid
 9. 9. Penglibatan murid dalam aktiviti jasmani, ko-kum dan ekstrakurikulum Instrumen dan panduan pentaksiran akan disediakan oleh pusat
 10. 10. Instrumen kumpulan yang ditaksir Respon kumpulan pentaksir skor
 11. 11. (Dikli, 2003) menyatakan bahawa pentaksiran tradisional sering memberi tumpuan kepada kemampuan hafalan dan melihat kembali pembelajaran, yang mana tahap kemahiran kognitif yang lebih rendah.
 12. 12. Peperiksaan merupakan salah satu kaedah, sistem atau mekanisma yang digunakan dalam proses pentaksiran. Pentaksiran merupakan satu proses. Ciri-ciri Rekabentuk Pentaksiran (AWAM & AKHIR TAHUN) KBSR Peperiksaan Akhir Tahun Penilaian Tahap Satu UPSR (PPDL) KBSM Peperiksaan Akhir Tahun PMR (SRP) SPM PENTAKSIRAN BARU KSSR dan KBSM PENTAKSIRAN LAMA KBSR DAN KBSM
 13. 13. Ciri-ciri Pentaksiran Tradisional Diskret-mata ditaksir (gred/peratus) Tumpuan utama sumatif (Awam & Akhir Tahun) Item ujian pengetahuan pasif (Soalan bertumpu) Item yang sering digunakan adalah aneka pilihan, suai padan, atau betul/salah Ujian diskor dengan mudah dan cepat Pelajar diberikan markah Penekanan dibuat kepada produk (pencapaian murid) Pentaksiran ini biasanya dinilai untuk kesahan statistik dan kebolehpercayaa n
 14. 14. Penilaian lebih kepada pencapaian murid Tidak autentik – tidak menilai pengetahuan atau penglibatan murid dalam konteks yang mendekati dunia sebenar. Skor ujian tidak dapat menunjukkan perkembangan murid Kemahiran berfikir murid yang kurang
 15. 15. Menurut daripada kajian terdahulu, pentaksiran tradisional seolah-olah tidak mempunyai ciri-ciri yang positif pada semuanya. Walaubagaimanapun, ini tidak benar. Pentaksiran tradisional juga mempunyai kelebihan seperti strateginya yang lebih objektif, boleh dipercayai dan juga sah. Contohnya: Ujian sumatif yang seragam dan mempunyai standard yang tertentu.
 16. 16. TRANSFORMASI PENDIDIKAN KENAPA PERLU TRANSFORMASI ? Mempertingkatkan kebermaknaan pentaksiran Menyertai kedinamikan pendidikan Memperjelaskan prinsip Mengotakan janji
 17. 17. TRANSFORMASI PENDIDIKAN PERUBAHAN PENTAKSIRAN (melibatkan pakar pentaksiran seluruh dunia bagi merumuskan bentuk pentaksiran yang terbaik bagi Malaysia) MEMBINA STANDARD DAN INSTRUMEN (memberi gambaran jelas tentang apa yang murid perlu tahu, boleh buat dan adabnya dipelbagai peringkat) MEWUJUDKAN KESEDARAN DAN MENDAPATKAN PENERIMAAN (Perlu Berubah dalam memastikan pendidikan yang berteraskan FPK) MERINTIS DAN MELAKSANAKAN (menyediakan konsep yang bersesuaian dan kebolehlaksanaan perubahan pendekatan pentaksiran dalam sistem pendidikan Malaysia)
 18. 18. • PENTAKSIRAN PUSAT • PENTAKSIRAN SEKOLAH • PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM • PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 19. 19. TAHAP PENGUASAAN PBS
 20. 20. JAMINAN KUALITI PBS
 21. 21. LATAR BELAKANG KSSR 1983 1993 2003 2011 •Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) • Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) • Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) • KBSR (Semakan)
 22. 22. D S K P DSKP APA • Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. • Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi). MENGAPA • Membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses PdP. BAGAIMANA • Guru melaksanakan PdP dan menjalankan pentaksiran dengan merujuk satu dokumen sahaja. • Guru mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui Standard Prestasi.
 23. 23. PENAMBAHBAIKAN PBS(SM) • Sekolah Menengah • Sekolah Rendah
 24. 24. PAJSK
 25. 25. • Pentaksiran Psikometrik • Mengumpul maklumat tret psikologi iaitu aptitud dan personaliti murid Apa itu Ppsi? • Diuji di peringkat sekolah menengah (Tingkatan 1 dan 3) dan sekolah rendah Bila? • Mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperolehi Apa Tujuan? • Instrumen disediakan oleh LP • Menilaian dijalankan oleh Guru Bimbingan dan kaunseling atau Kaunselor Sekolah Siapa laksana? PSIKOMETRIK
 26. 26. PERSOALAN UMUM Aspek penilaian Keyakinan terhadap pencapaian murid PT3 digunakan untuk kemasukan ke SBP atau MRSM Ujian rintis sebelum memperkenalkan PBS Penambah baikan PBS kepada PT3 (Sekolah Menengah)
 27. 27. SISTEM PENTAKSIRAN DI MATA DUNIA
 28. 28. 1. Kualiti murid 2. Kualiti proses 3. Kualiti isi kandungan 4. Kualiti persekitaran pembelajaran 5. Kualiti hasil – sistem pentaksiran Sumber : UNICEF (2005)
 29. 29. Tanpa pentaksiran kualiti pengajaran tidak dapat ditingkatkan. Sumber : UNICEF (2005) Pentaksiran yang dimaksudkan adalah sistem pentaksiran yang berterusan (PBS), berbeza dari peperiksaan umum (UPSR, PMR, SPM)
 30. 30. Sumber : UNICEF (2005) Penting : Guru secara berterusan boleh mengambil langkah intervensi jika murid tidak mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan
 31. 31. Sumber : UNESCO (2013) 1. Pentaksiran dalam kelas 2. Pentaksiran kebangsaan 3. Pentaksiran antarabangsa 4. Pentaksiran berasaskan sekolah
 32. 32. Sumber : UNESCO (2013) 1. Formal – formatif & sumatif 2. Tidak formal - pemerhatian
 33. 33.  Dilaksanakan ke atas sampel atau populasi  Berprofil rendah  Menilai pencapaian kurikulum kebangsaan  Penanda aras pencapaian sekolah  Membuat polisi / intervensi untuk meningkatkan kualiti Sumber : UNESCO (2013)
 34. 34.  UPSR, PMR, SPM, STPM  Berprofil tinggi  Dilaksanakan pada peralihan persekolahan seperti dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Sumber : UNESCO (2013)
 35. 35.  Melibatkan banyak negara  PISA, TIMSS, PIRLS  Perbandingan pencapaian antara negara dengan penanda aras antarabangsa.  Menilai kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan suatu negara. Sumber : UNESCO (2013)
 36. 36.  Dilaksanakan di sekolah dan dinilai oleh guru  Sebahagian daripada proses pdp  Markah PBS ditambah kepada markah peperiksaan umum untuk mencapai keputusan keseluruhan  Negara Asia Pasific mengamalkan : Australia, Hong Kong (China), New Zealand and Singapore Sumber : UNESCO (2013)
 37. 37. NCEA (Sijil pencapaian akademik di peringkat sekolah menengah) akan dianugerahkan setelah murid mencapai jumlah kredit tertentu mengikut Piawaian kelayakan yang ditetapkan NQF. Contohnya: Sumber : UNESCO (2013)
 38. 38. Sumber : UNESCO (2013) Jenis sijil Jumlah kredit Syarat NCEA tahap 1 80 kredit 8 kredit – numerasi (Matematik) 8 kredit – literasi (English / Te Reo Maori) NCEA tahap 2 80 kredit 60 kredit –tahap 2 atau lebih tinggi 20 kredit – mana-mana tahap Tiada syarat numerasi atau literasi NCEA tahap 3 80 kredit 60 kredit –tahap 3 atau lebih tinggi 20 kredit – tahap 2 atau lebih tinggi Tiada syarat numerasi atau
 39. 39. • Mengurangkan tekanan : tekanan tinggi ke atas pelajar dan guru boleh memesongkan tujuan sebenar pembelajaran ke arah “pengajaran untuk peperiksaan”. Jepun, Hong kong, Republik Korea mengeluarkan data dalam bentuk tertentu kepada umum. • Meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan keputusan peperiksaan umum (Koh and Luke, 2009; Koh, Lim and Habib, 2010; Koh and Velayutham, 2009; Hill, 2010). Sumber : UNESCO (2013)
 40. 40. • Konsistensi, kredibiliti dan ketelusan dalam pentaksiran • Kekerapan pentaksiran perlu dikawal untuk mengelakkan kesan “over-assessment” • Tugas dan beban tambahan kepada guru dan murid yang sudah sedia dibebani dengan ujian dan peperiksaan • Kurang kajian mengenai sejauh mana dan bagaimana PBS boleh digunakan secara efektif untuk meningkatkan pdp dan perkembangan profesionalisme guru • Cheung and Yip (2004) di Hong Kong menyatakan bahawa guru berpengalaman pun mempunyai kesukaran menyediakan markah formatif untuk digabungkan dalam markah sumatif (peperiksaan awam) dan PBS tidak mampu meningkatkan kualiti kurikulum sains di sekolah. Sumber : UNESCO (2013)
 41. 41. Penambahbaikan Pentaksiran Mempergiat sistem sokongan bagi guru untuk meningkatkan penyampaian kurikulum Penambahbaikan kerangka pentaksiran bagi meningkatkan jumlah soalan kemahiran berfikir aras tinggi
 42. 42. Mempergiat sistem sokongan bagi guru untuk meningkatkan penyampaian kurikulum  Peranan SISC+ akan ditingkatkan daripada separuh masa kepada sepenuh masa.  SISC+ bertanggungjawab dalam pelaksanaan kurikulum dan pentaksiran baharu.  Pengenalan SISC+ ini akan membawa faedah dalam mengurangkan lapisan birokrasi dalam penyampaian dan pentaksiran.
 43. 43. Penambahbaikan kerangka pentaksiran bagi meningkatkan jumlah soalan kemahiran berfikir aras tinggi  Pemantuan rutin yang kerap akan memastikan sekolah yang menghadapi kesukaran untuk melaksanakan PBS dikenal pasti dengan cepat.  Guru-guru akan menerima latihan daripada SISC+ di sekolah mereka tentang cara menetapkan dan menjalankan PBS, terutamanya mengenai pemarkahan mengikut rujukan standard.
 44. 44.  KPM juga akan menambah secara sistematik bilangan soalan KBAT dalam PBS dan peperiksaan awam.  Soalan ini akan berasaskan Taksonomi Bloom dan akan mengujikan kemahiran seperti aplikasi, analisis, penilaian dan penjanaan.

Views

Total views

563

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

77

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×