Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hva må til for å løfte
produksjonen fram mot 2030?

Havbrukskonferansen 2013
Oslo 28. november 2013

Otto Andreassen, Nofi...
Store ambisjoner for havbruksnæringen
Forrige regjering:
"Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon"
Ny regjering:
"Reg...
Havbruksnæringens løft avgjøres av
• Hvordan nasjonale- og lokale
myndigheter agerer i spenningsfeltet
mellom ulike samfun...
07.06.2012

5
Har havbruksnæringen et arealproblem ?
Fysisk arealbeslag
Havoverflate
59 km2
Inkl. ferdselsforbud 82 km2
Inkl. fiskeforbu...
Havbruksnæringas lokalitetsbruk endres
• Større og dypere lokaliteter, bedre resipienter
• Antall lokaliteter reduseres be...
Havbruksnæringens lokalitetstilgang begrenses
•

Biofysiske forhold

•

Andre bruks- og verneinteresser

•

Skjerpede stat...
Kommunal lokalitetstilgang avhenger av
ringvirkninger fra næringen
Utviklingstrekk i næringen:

• Økt industrialisering og...
Stor variasjon i ringvirkninger fra havbruk
Eksempel fra Troms: Årsverk i primær og avledet virksomhet, 2011
40
Lenvik
Skj...
Stor variasjon i forutsetninger og muligheter

11
Uttak av laks og ørret forutsatt samme
utnyttelse av sjøareal som i Hordaland
0

200 000

400 000

600 000

800 000

Nordl...
Arealbeslag med avstandskrav på 5 km

20 600 km2

13
Hva må til for å løfte produksjonen mot 2030?
• Motivasjon for at kommunene avsetter
nødvendig havbruksareal
• Økt samarbe...
Takk for oppmerksomheten
Hva må til for å løfte produksjonen av norsk laks frem mot 2030?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hva må til for å løfte produksjonen av norsk laks frem mot 2030?

661 views

Published on

Otto Andreassen fra NOFIMA sin presentasjon fra Havbrukskonferansen 2013. Tema er hva som må til for å kunne øke produksjonen av norsk laks frem mot 2030.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hva må til for å løfte produksjonen av norsk laks frem mot 2030?

 1. 1. Hva må til for å løfte produksjonen fram mot 2030? Havbrukskonferansen 2013 Oslo 28. november 2013 Otto Andreassen, Nofima Bjørn Hersoug , UiT Roy Robertsen, Nofima Jahn Petter Johnsen, UiT
 2. 2. Store ambisjoner for havbruksnæringen Forrige regjering: "Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon" Ny regjering: "Regjeringen vil følge opp visjonen om en flerdobling av verdiskapingen i næringen de neste tiårene.." "Jeg kaller laksen Norges Ikea. Oppdrett er en fantastisk næring." (Erna Solberg). FHL: − 2,7 millioner tonn laks og ørret i 2025 (FHL) NTVA, DKNVS, SINTEF: − 5 millioner tonn laks og ørret i 2050 2
 3. 3. Havbruksnæringens løft avgjøres av • Hvordan nasjonale- og lokale myndigheter agerer i spenningsfeltet mellom ulike samfunnsinteresser Tidobling! • Forvaltningsregimet ˗ Innhold og krav til bærekraft ˗ Tilgang til lokalitetsressursene • Næringens tilpasninger Halvering!
 4. 4. 07.06.2012 5
 5. 5. Har havbruksnæringen et arealproblem ? Fysisk arealbeslag Havoverflate 59 km2 Inkl. ferdselsforbud 82 km2 Inkl. fiskeforbud 194 km2 Sjøbunn 420 km2 1990: 1400 lok. 2000: 1806 lok. 2010: 996 lok. 2013: 943 lok. 6
 6. 6. Havbruksnæringas lokalitetsbruk endres • Større og dypere lokaliteter, bedre resipienter • Antall lokaliteter reduseres betydelig, men samlet arealbeslag relativt stabilt • Mer industrielle lokalitetstruktur • Områdedrift med synkroniserte helse- og miljøtiltak og branngater • Kampen om superlokalitetene skjerpes Tredjegenerasjons lokaliseringsstruktur 7
 7. 7. Havbruksnæringens lokalitetstilgang begrenses • Biofysiske forhold • Andre bruks- og verneinteresser • Skjerpede statlige regimer - Dokumentasjon og forundersøkelser - Naturmangfoldlov, vannforskrift, matlov, akvakulturlov, etc. - Konsekvensutredninger - Økosystemforvaltning • Manglende helhetlig planlegging • Varierende kommunal motivasjon for tilrettelegging 8
 8. 8. Kommunal lokalitetstilgang avhenger av ringvirkninger fra næringen Utviklingstrekk i næringen: • Økt industrialisering og betydelige endringer i nærings- og eierstruktu • Produksjon konsentreres om færre og større lokaliteter - 3 G • Aktiviteter flyttes på tvers av kommune og regiongrenser • Færre og større slakterier • Røkter- og nye oppgaver overtas av spesialiserte leverandører Et viktig spørsmål for kommunene er hvor ringvirkningene genereres • • • • Sysselsetting flyttes fra primærleddet og økes i avledet virksomhet Fordelingen av ringvirkninger endrer geografi og nedslagsfelt Kommuner uten matfiskproduksjon kan ha store ringvirkninger Ringvirkningene blir ikke like lett synlig som tidligere 9
 9. 9. Stor variasjon i ringvirkninger fra havbruk Eksempel fra Troms: Årsverk i primær og avledet virksomhet, 2011 40 Lenvik Skjervøy 5 Skånland 60 Tromsø 58 Nordreisa 63 Harstad 52 Balsfjord 30 13 Ibestad 38 Torsken 3 32 Salangen 3 7 28 Lyngen 32 Kvænangen 2 29 Tranøy 24 Kvæfjord 1 22 Gratangen 2 21 Dyrøy 1 22 Karlsøy 14 Bjarkøy 13 Berg Gáivuotna… 12 10 Sørreisa Storfjord 5 Lavangen 2 Målselv 1 0 20 101 122 19 75 29 19 9 Leverandører Havbruksaktører Antall 40 60 10 80 100 120 140 160
 10. 10. Stor variasjon i forutsetninger og muligheter 11
 11. 11. Uttak av laks og ørret forutsatt samme utnyttelse av sjøareal som i Hordaland 0 200 000 400 000 600 000 800 000 Nordland 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 176 432 Finnmark 863 087 Tonn Troms 671 014 Sør-Trøndelag 429 180 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland og Agder 370 612 295 261 267 838 4,5 millioner tonn 233 974 208 384 12
 12. 12. Arealbeslag med avstandskrav på 5 km 20 600 km2 13
 13. 13. Hva må til for å løfte produksjonen mot 2030? • Motivasjon for at kommunene avsetter nødvendig havbruksareal • Økt samarbeid i næringen for å sikre optimal tilgang og utnyttelse av arealressursene • Politisk tåleevne
 14. 14. Takk for oppmerksomheten

×