Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amund Drønen Ringdal - Innledning Havbrukskonferansen 2013

573 views

Published on

Statssekretær Amund Drønen Ringdals presentasjon fra åpningen på Havbrukskonferansen 2013.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Amund Drønen Ringdal - Innledning Havbrukskonferansen 2013

  1. 1. Taktskifte i norsk lakseproduksjon? Havbrukskonferansen 2013 Bristol, Oslo Statssekretær Amund Drønen Ringdal 28. november 2013 Fiskeri- og kystdepartementet
  2. 2. • Regjeringens næringspolitikk • Sjømatåret 2013 • Produksjonsvekst i laksenæringen • Tildeling av grønne konsesjoner, bidrag til lokalsamfunnene og rullerende gjennomsnittlig MTB 2 Havbrukskonferansen 28. november 2013 Fiskeri- og kystdepartementet
  3. 3. Eksportverdi i 1000 NOK Rekordåret 2013 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 Oppdrettet fisk 3 Havbrukskonferansen 28. november 2013 Villfanget fisk Fiskeri- og kystdepartementet
  4. 4. Produksjonsvekst ” Regjeringen vil legge til rette for en forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Potensialet som ligger i næringen må videreutvikles. Regjeringen vil derfor åpne for å øke antall konsesjoner og øke totalt tillatt biomasse i eksisterende konsesjoner.” Regjeringserklæringen side 31 4 Havbrukskonferansen 28. november 2013 Fiskeri- og kystdepartementet
  5. 5. Takk for oppmerksomheten Fiskeri- og kystdepartementet

×