Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys

179 views

Published on

Metson puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018 esitys.

Lisätietoa osoitteessa: www.metso.com/sijoittajat

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys

 1. 1. © Metso • January 1 – June 30 Puolivuositulos 2018 Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja 26.7.2018
 2. 2. © Metso Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa: 1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut 3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen. 2 Tulevaisuutta koskevat arviot
 3. 3. © Metso3 Toinen neljännes lyhyesti Hyvä markkina-aktiviteetti Vahva kaksinumeroinen saatujen tilausten ja liikevaihdon kasvu Kannattavuus vahvistui merkittävästi Toiminnan tehokkuuden parantaminen ja strategian toteuttaminen etenevät Pekka Vauramo nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi
 4. 4. © Metso Konsernin toisen neljänneksen tulos 4 Saadut tilaukset 853 milj. euroa, kasvua 14 % (+22 % kiinteillä kursseilla) Liikevaihto 776 milj. euroa, kasvua 15 % (+23 % kiinteillä kursseilla) Oikaistu EBITA 91 milj. euroa eli 11,7 % liikevaihdosta (70 milj. ja 10,4 %) Liikevoitto EBIT 86 milj. euroa eli 11,1 % liikevaihdosta (60 milj. ja 8,9 %) Osakekohtainen tulos 0,38 euroa (0,24) Vapaa kassavirta 21 miljoonaa euroa (4 milj.) Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus Suluissa olevat luvut viittaavaat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017, ellei toisin mainita. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -%
 5. 5. © Metso Minerals: Kohokohdat ja tulos 5 Q2 saadut tilaukset +17 % (+25 % kiinteillä kursseilla), yht. 671 milj. e - Kasvu vahvinta kaivoslaitteissa Q2 liikevaihto +14 % (+22 % kiinteillä kursseilla), yht. 596 milj. e - Laiteliiketoiminta kasvoi eniten Oikaistu EBITA-marginaali Q2 oli 10,7 % (10,5 %) - Liikevaihdon kasvu vaikutti positiivisesti - Myynnin jakauma vaikutti negatiivisesti - Laiteliiketoiminnassa keskitytään toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus 0 2 4 6 8 10 12 14 0 100 200 300 400 500 600 700 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -%
 6. 6. © Metso Flow Control: Kohokohdat ja tulos 6 Q2 saadut tilaukset +6 % (+12 % kiinteillä kursseilla), yht. 184 milj. e - Hyvä aktiviteetti sekä massa- ja ja paperiteollisuuden projekteissa että päivittäistoimituksissa Q2 liikevaihto +18 % (+26 % kiinteillä kursseilla), yht. 180 milj. e - Korkea tilauskanta tuki kasvua Oikaistu EBITA-marginaali Q2 oli 16,4 % (10,8 %) - Vahva toiminnallinen tulos Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus 0 4 8 12 16 20 0 40 80 120 160 200 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -%
 7. 7. © Metso Tuloslaskelma 7 Milj. euroa Q2/2018 Q2/2017 Muutos % H1/2018 H1/2017 Muutos % 2017 Saadut tilaukset 853 749 14 1 712 1 482 16 2 982 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 463 431 7 954 882 8 1 717 Liikevaihto 776 675 15 1 490 1 322 13 2 699 Palveluliiketoiminnan liikevaihto 442 403 10 864 786 10 1 595 Oikaistu EBITA 91 70 30 176 137 29 244 % liikevaihdosta 11,7 10,4 11,8 10,3 9,0 Liikevoitto 87 60 45 167 119 40 218 % liikevaihdosta 11,1 8,9 11,2 9,0 8,1 Tilikauden tulos 57 36 58 107 70 53 102 Tulos/osake, euroa 0,38 0,24 58 0,71 0,47 51 0,68
 8. 8. © Metso Tase 8 Milj. euroa 30.6.2018 % 31.12.2017 % Aineettomat hyödykkeet 284 18 % 287 9 % Aineelliset hyödykkeet 538 9 % 545 17 % Muut pitkäaikaiset varat 127 4 % 130 4 % Vaihto-omaisuus 857 28 % 750 23 % Saamiset 702 23 % 644 20 % Lyhytaikaiset rahoitusvarat 207 7 % 258 8 % Rahat ja pankkisaamiset 335 11 % 673 20 % VARAT YHTEENSÄ 3 052 3 287 Oma pääoma 1 289 42 % 1 351 41 % Korolliset nettovelat 603 20 % 851 26 % Korottomat nettovelat 1 160 38 % 1 085 33 % OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 052 3 287
 9. 9. © Metso Rahavirta 9 Milj. euroa H1/2018 H1/2017 2017 Tilikauden tulos 107 70 102 Oikaisuerät 89 89 192 Nettokäyttöpääoman muutos -95 -56 -23 Maksetut rahoituserät -9 -13 -21 Maksetut verot -57 -37 -64 Liiketoiminnan nettorahavirta 34 54 185 Käyttöomaisuusinvestoinnit -26 -15 -38 Yrityshankinnat, rahavarat vähennettynä - - -30 Muut 3 2 3 Investointien nettorahavirta -24 -13 -66 Vapaa kassavirta 23 43 158
 10. 10. © Metso Taloudellinen asema 10 30.6.2018 31.12.2017 Sijoitetun pääoman tuotto, ennen veroja, %, annualisoitu 16,8 10,3 Oman pääoman tuotto (ROE), %, annualisoitu 16,2 7,3 Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 13,7 1,8 Kassavirtasuhde, % 21 155 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 47,0 44,5 Velkaantuneisuusaste, % 31,9 38,7 Nettovelka / EBITDA 0,5 0,1 Korkokate (EBITDA) 13,4 8,0
 11. 11. © Metso Kannattavan kasvun strategian toteuttaminen jatkui 11 Investoinnit - Kasvuinvestoinnit kivenmurskauksen laitteisiin, valimokapasiteettiin ja kumista valmistettaviin kulutusosiin Tutkimus ja tuotekehitys - Aktiviteetti kasvussa Digitaalinen strategia - Uusi analytiikkaratkaisu testauskäytössä asiakkaiden kaivoksilla Yritysostot - P.J. Jonsson och Söner (Ruotsi) saatiin päätökseen katsauskauden jälkeen 2.7. - Rotex Manufacturers and Engineers (Intia) odotetaan saatavan päätökseen Q3/18 aikana
 12. 12. © Metso12 Markkinanäkymät Markkinatilanteemme odotetaan kehittyvän seuraavasti: • Mineralsissa laitteiden kysynnän kasvu nopeutuu • Mineralsissa palveluiden kysynnän kasvu jatkuu vakaana • Flow Controlissa kysynnän kasvu hidastuu Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen. Aiemmat markkinanäkymät (päivitetty 25.4.2018) • Mineralsissa laitteiden ja palveluiden kysynnän kasvu jatkuu vakaana. • Flow Controlissa laitteiden ja palveluiden kysynnän kasvu jatkuu vakaana.
 13. 13. company/metso metsogroup metsoworldmetsoworld metsogroup www.metso.com

×