Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Toimitusjohtaja Matti Kähkönen
Talous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen
24.4.2014
© Metso© Metso
Tulevaisuutta koskevat arviot
Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät ...
© Metso© Metso
1. Neljänneksen kohokohdat
2. Arvonluonti Metsossa
3. Taloudellinen tulos
4. Näkymät ja ohjeistus
Sisältö
3
© Metso© Metso
• Olemme sitoutuneet kantamaan
henkilökohtaista vastuuta omasta
turvallisuudestamme sekä muiden
turvallisuu...
Q1/2014 kohokohdat
Matti Kähkönen
Toimitusjohtaja
© Metso© Metso
• Öljy- ja kaasuteollisuuden kysyntä säilyi vahvana, maarakennus on
elpymässä
• Palveluliiketoiminnan kysyn...
© Metso© Metso
2 307
3 281
4 466
4 215
3 709
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
2009 2010 2011 2012 2013
Milj. euroa
Palvelul...
© Metso© Metso
Tilaukset maittain
8
• Tilaukset USA:sta ja Kanadasta kasvoivat merkittävästi
• Kiina kasvoi Kaivos ja maar...
© Metso© Metso
Liikevaihto
Metso
9
Automaatio Kaivos ja maarakennus
Metso
2 902 3 018
3 672
4 282
3 858
0
1 000
2 000
3 00...
© Metso© Metso * Ennen kertaluonteisia eriä
Tulos (EBITA*) ja liikevoittomarginaali (EBITA* %)
10
EBITA* % tavote
EBITA* %...
© Metso© Metso
• Jakautumisen seurauksena syntynyt merkittävää
arvonnousua osakkeenomistajille
• Sekä Metson että Valmetin...
© Metso© Metso
Arvonluonnin perusta
12 * Ennen veroja
 Hyvä asema hyödyntää pitkän
aikavälin kasvutrendejä
 Maailmanlaaj...
Taloudellinen kehitys
Harri Nikunen
Talous- ja rahoitusjohtaja
© Metso© Metso14
Avainluvut
Miljoonaa euroa Q1/2014 Q1/2013 Muutos -% 2013
Saadut tilaukset 875 1 031 -15 3 709
ilman valu...
© Metso© Metso
Vakaat katteet ja selviä kustannussäästöjä
15 * Ennen kertaluonteisia eriä
103
88
-36
5
17 -1
0
20
40
60
80...
© Metso© Metso
Taseen avainluvut
16
• Taseemme ja rahoitusrakenteemme ovat edelleen vahvat
Q1/2014 Q1/2013 2013
14.9 18.2 ...
© Metso© Metso
Velkaantuneisuus ja nettokäyttöpääoma
17
NettokäyttöpääomaNettovelat ja nettovelkaantuneisuusaste
377
370
4...
© Metso© Metso
Miljoonaa euroa Q1/2014 Q1/2013 Muutos -% 2013
Saadut tilaukset 624 786 -21 2 855
ilman valuuttakurssivaiku...
© Metso© Metso
Kaivos ja maarakennus
Rullaava 12 kuukauden liikevaihto ja EBITA %*
19 * Ennen kertaluonteisia eriä
0
2
4
6...
© Metso© Metso * Ennen kertaluonteisia eriä
** Ei sisällä rahaviarojaja muita ei-operatiivisia tase-eriä, annualisoitu
Aut...
© Metso© Metso
Automaatio
Rullaava 12 kuukauden liikevaihto ja EBITA %*
21 * Ennen kertaluonteisia eriä
0
2
4
6
8
10
12
14...
© Metso© Metso
• Ohjelma julkistettiin syksyllä 2013
• Tarkoituksena vastata kaivosteollisuuden heikkoon
kysyntään ja sope...
© Metso© Metso
Merkittäviä rakenteellisia muutoksia
henkilöstömäärässä vuoden 2013 ja vuoden 2014
ensimmäisen neljänneksen...
Näkymät ja ohjeistus
Matti Kähkönen
Toimitusjohtaja
© Metso© Metso
Markkinanäkymät
55 % liikevaihdosta
55 % palveluliiketoiminnan osuus
Tämänhetkinen kysyntä:
• Heikko laite-...
© Metso© Metso
Tilauskanta
26
• Tilauskanta noin 300 miljoonaa euroa matalampi kuin vuotta aiemmin
• 83 % tilauskannasta o...
© Metso© Metso27
Perustuen markkinanäkymiin, vuoden
2014 tilauskantaan, tämän hetken
valuuttakursseihin ja meneillään olev...
company/metso metsogroup metsoworldmetsoworld metsogroup
www.metso.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.

316 views

Published on

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot. www.metso.com/sijoittajat www.metso.com/investors

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.

 1. 1. Toimitusjohtaja Matti Kähkönen Talous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen 24.4.2014
 2. 2. © Metso© Metso Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa: 1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut 3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen. 2
 3. 3. © Metso© Metso 1. Neljänneksen kohokohdat 2. Arvonluonti Metsossa 3. Taloudellinen tulos 4. Näkymät ja ohjeistus Sisältö 3
 4. 4. © Metso© Metso • Olemme sitoutuneet kantamaan henkilökohtaista vastuuta omasta turvallisuudestamme sekä muiden turvallisuudesta • Kaikki tapaturmat voidaan estää • Tapaturmataajuus (LTIF) on laskussa Turvallisuus on tärkeintä 4 LTIF = Tapaturmataajuus (vähintään päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti) NMF= Raportoitujen läheltä piti –tilanteiden ja riskihavaintojen määrä miljoonaa työtuntia kohti Tavoite: Tapaturmataajuus alle 1 Pitkän tähtäimen tavoite: Tapaturmataajuus 0 Tapaturmataajuus vuonna 2013 oli 4,2 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Tapaturmataajuus(LTIF) Läheltä piti -tilanteiden ja riskihavaintojen taajuus(NMF)
 5. 5. Q1/2014 kohokohdat Matti Kähkönen Toimitusjohtaja
 6. 6. © Metso© Metso • Öljy- ja kaasuteollisuuden kysyntä säilyi vahvana, maarakennus on elpymässä • Palveluliiketoiminnan kysyntä piristyi edellisestä neljänneksestä • Kaivosteollisuuden laitteiden ja projektien kysynnän lasku vaikuttaisi taittuvan • Kustannussäästöohjelma eteni suunnitelmien mukaisesti • Valuuttakurssien heilahteluilla oli merkittävä vaikutus liikevaihtoon ja tilauskertymään • Saadut tilaukset olivat 875 miljoonaa euroa (1 031 milj. euroa), josta palveluliiketoiminnan osuus oli 545 miljoonaa euroa (589 milj. euroa) • Liikevaihto oli 817 miljoonaa euroa (915 milj. euroa), josta palveluliiketoiminnan osuus oli 438 miljoonaa euroa (466 milj. euroa) • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli 88 miljoonaa euroa ja 10,7 prosenttia liikevaihdosta (103 milj. euroa ja 11,2 prosenttia) • Huhtikuussa Metson hallitus torjui Weir Groupin ehdotuksen mahdollisesta yhdistymisestä Neljänneksen kohokohdat 6 Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.
 7. 7. © Metso© Metso 2 307 3 281 4 466 4 215 3 709 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 2009 2010 2011 2012 2013 Milj. euroa Palveluliiketoiminnan tilaukset Tuote- ja projektiliiketoiminnan tilaukset 558 550 563 637 767 826 850 838 1 117 1 466 1 055 828 1 168 1 100 965 982 1 031 968 825 885 875 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Milj. euroa Palveluliiketoiminnan tilaukset Tuote- ja projektiliiketoiminnan tilaukset Tilauskertymä Metso 7 Automaatio Kaivos ja maarakennus Metso 155 134 129 159 177 177 174 167 220 225 179 197 224 225 191 206 254 239 200 209 252 0 50 100 150 200 250 300 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Milj. euroa Palveluliiketoiminnan tilaukset Tuote- ja projektiliiketoiminnan tilaukset 414 423 449 491 608 660 686 688 914 1 263 886 651 964 891 787 794 786 743 635 691 624 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Milj. euroa Palveluliiketoiminnan tilaukset Tuote- ja projektiliiketoiminnan tilaukset
 8. 8. © Metso© Metso Tilaukset maittain 8 • Tilaukset USA:sta ja Kanadasta kasvoivat merkittävästi • Kiina kasvoi Kaivos ja maarakennuksessa • Ei suuria projektitilauksia Etelä-Amerikasta Miljoonaa euroa Q1/2014 Q4/2013 Muutos -% % kaikista tilauksista USA 135 114 19 15 Kiina 75 51 47 9 Brasilia 70 94 -24 8 Kanada 54 27 100 6 Australia 48 45 7 5 Suomi 38 42 -11 4 Chile 37 135 -72 4 Intia 35 25 40 4 Venäjä 30 27 11 3 Ruotsi 27 23 17 3
 9. 9. © Metso© Metso Liikevaihto Metso 9 Automaatio Kaivos ja maarakennus Metso 2 902 3 018 3 672 4 282 3 858 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 2009 2010 2011 2012 2013 Milj. euroa Palveluliiketoiminnan liikevaihto Tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto 735 746 685 736 647 726 748 898 744 871 901 1 156 959 1 1161 075 1 132 915 988 937 1 018 817 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Milj. euroa Palveluliiketoiminnan liikevaihto Tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto 568 581 540 579 509 584 609 717 592 711 736 928 787 899 882 924 744 800 742 784 631 0 200 400 600 800 1 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Milj. euroa Palveluliiketoiminnan liikevaihto Tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto 177 180 152 166 146 156 151 198 165 176 185 244 182 232 211 233 184 207 214 249 186 0 50 100 150 200 250 300 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Milj. euroa Palveluliiketoiminnan liikevaihto Tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto
 10. 10. © Metso© Metso * Ennen kertaluonteisia eriä Tulos (EBITA*) ja liikevoittomarginaali (EBITA* %) 10 EBITA* % tavote EBITA* % Q1/2014 Q1/2013 Kaivos ja maarakennus 11,4 12,3 Vakaat katteet, matalampi liikevaihto Automaatio 10,5 8,8 Vakaat katteet, kustannussäästöt Metso 10,7 11,2 Suhteellisen hyvä tulos vallitsevassa markkinaympäristössä 292 328 399 486 496 10,1 10,9 10,9 11,4 12,8 0 2 4 6 8 10 12 14 0 100 200 300 400 500 600 FY FY FY FY FY 2009 2010 2011 2012 2013 % EBITA * EBITA* % 80 65 89 59 61 74 86 107 67 75 107 149 83 136 129 138 103 118 129 147 88 10,8 8,7 13,0 8,0 9,4 10,2 11,6 11,9 9,1 8,7 11,9 12,9 8,7 12,2 12,0 12,2 11,2 11,9 13,7 14,4 10,7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 50 100 150 200 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 %Milj. euroa EBITA * EBITA* %
 11. 11. © Metso© Metso • Jakautumisen seurauksena syntynyt merkittävää arvonnousua osakkeenomistajille • Sekä Metson että Valmetin osakekurssit ovat kehittyneet positiivisesti • Jatkamme lisäarvon tuottamista vahvistamalla • vertaansa vailla olevaa läsnäoloamme ja kyvykkyyttämme palveluliiketoiminnassa • vahvaa, globaalia markkina-asemaamme hyödyntääksemme kasvumahdollisuuksia • ainutlaatuisen tarjoomamme antamaa kilpailuetua • tulostamme ja pääomantehokkuuttamme • vakaata taloudellista asemaamme Arvonluonti Metsossa 11
 12. 12. © Metso© Metso Arvonluonnin perusta 12 * Ennen veroja  Hyvä asema hyödyntää pitkän aikavälin kasvutrendejä  Maailmanlaajuinen läsnäolo ja johtava markkina-asema valituissa segmenteissä  Palvelulähtöinen toimintamalli  Kilpailuetuna ainutlaatuinen yhdistelmätarjooma  Vakaa taloudellinen asema takaa erinomaisen tuloskehityksen Kilpailuedut Strategia Tavoitteet ≥ 30 % ROCE % * 11-16 % EBITA - marginaali > 10 % vuodessa Palveluliike- toiminnan kasvu > Markki- noiden kasvu Liikevaihdon kasvu Palvelut Teknologia- tarjonta Kasvumaat Toiminnan tehokkuus Ihmiset ja johtaminen
 13. 13. Taloudellinen kehitys Harri Nikunen Talous- ja rahoitusjohtaja
 14. 14. © Metso© Metso14 Avainluvut Miljoonaa euroa Q1/2014 Q1/2013 Muutos -% 2013 Saadut tilaukset 875 1 031 -15 3 709 ilman valuuttakurssivaikutusta -8 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 545 589 -7 2 038 ilman valuuttakurssivaikutusta 2 Liikevaihto 817 915 -11 3 858 ilman valuuttakurssivaikutusta -3 Palveluliiketoiminnan liikevaihto 438 466 -6 1 976 % liikevaihdosta 54 51 51 Tulos (EBITA) * 88 103 -15 496 % liikevaihdosta 10,7 11,2 12,8 Liikevoitto, EBIT ** 76 98 -22 423 Osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,38 1,59 * Ennen kertaluonteisia eriä ** Q1/2014 sisältää kertaluonteisia kustannuksia 6,6 miljoonaa euroa ja vuosi 2013 sisältää kertaluonteisia kustannuksia 54 miljoonaa euroa
 15. 15. © Metso© Metso Vakaat katteet ja selviä kustannussäästöjä 15 * Ennen kertaluonteisia eriä 103 88 -36 5 17 -1 0 20 40 60 80 100 120 Q1/2013 EBITA* Liikevaihto Marginaali Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset Muut Q1/2014 EBITA* Milj.euroa
 16. 16. © Metso© Metso Taseen avainluvut 16 • Taseemme ja rahoitusrakenteemme ovat edelleen vahvat Q1/2014 Q1/2013 2013 14.9 18.2 19.0 14.3 17.0 18.6 42.8 32.7 41.6 114 84 105 48.9 49.4 47.0 1.2 0.8 1.0 6.9 7.7 9.2 Oman pääoman tuotto (ROE), % Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja, % Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % Kassavirtasuhde, % Velkaantuneisuusaste, % Nettovelat / EBITDA Korkokate (EBITDA) * Kaikki lkuvut annualisoitu, paitsi kassavirtasuhde
 17. 17. © Metso© Metso Velkaantuneisuus ja nettokäyttöpääoma 17 NettokäyttöpääomaNettovelat ja nettovelkaantuneisuusaste 377 370 491 458 28,4 32,7 41,6 42,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0 100 200 300 400 500 600 2012 Q1/2013 2013 Q1/2014 %Milj. euroa Nettovelat Nettovelkaantuneisuusaste 702 765 651 652 16,4 18,0 16,9 17,1 10 12 14 16 18 20 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2012 Q1/2013 2013 Q1/2014 %Milj. euroa Nettokäyttöpääoma,euroa Nettokäyttöpääoma,% liikevaihdosta
 18. 18. © Metso© Metso Miljoonaa euroa Q1/2014 Q1/2013 Muutos -% 2013 Saadut tilaukset 624 786 -21 2 855 ilman valuuttakurssivaikutusta -12 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 413 471 -12 1 616 Liikevaihto 631 744 -15 3 070 ilman valuuttakurssivaikutusta -7 Palveluliiketoiminnan liikevaihto 347 383 -10 1 579 % liikevaihdosta 55 52 51 Tulos (EBITA *) 72 91 -21 401 % liikevaihdosta 11,4 12,3 13,1 Sitoutuneen pääoman tuotto ** 19,0 25,3 25,1 18 * Ennen kertaluonteisia eriä ** Ei sisällä rahavaroja ja muita ei-operatiivisia tase-eriä, annualisoitu Kaivos ja maarakennuksen avainluvut Q1/2014 vrt. Q1/2013 • Katteet ovat pitäneet hyvin ja kiinteät kustannukset ovat hallinnassa • Liikevaihdon laskulla oli negatiivinen vaikutus tulokseen
 19. 19. © Metso© Metso Kaivos ja maarakennus Rullaava 12 kuukauden liikevaihto ja EBITA %* 19 * Ennen kertaluonteisia eriä 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 %Milj. euroa Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk Tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, kaivos, rullaava 12 kk Tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, maarakennus, rullaava 12 kk EBITA % *, rullaava 12 kk
 20. 20. © Metso© Metso * Ennen kertaluonteisia eriä ** Ei sisällä rahaviarojaja muita ei-operatiivisia tase-eriä, annualisoitu Automaation avainluvut 20 Q1/2014 vrt. Q1/2013 • Liikevaihto kasvoi 6 % ja palveluliiketoiminnan liikevaihto 12 % kiinteillä kursseilla laskettuna • Matalammat kiinteät kustannukset • 5 % korkeampi tilauskanta Miljoonaa euroa Q1/2014 Q1/2013 Muutos -% 2013 Saadut tilaukset 252 254 -1 902 ilman valuuttakurssivaikutusta 4 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 132 118 12 422 Liikevaihto 186 184 1 854 ilman valuuttakurssivaikutusta 6 Palveluliiketoiminnan liikevaihto 91 83 10 398 % liikevaihdosta 49 45 47 Tulos (EBITA *) 20 16 22 116 % liikevaihdosta 10,5 8,8 13,6 Sitoutuneen pääoman tuotto ** 26,5 19,9 38,5
 21. 21. © Metso© Metso Automaatio Rullaava 12 kuukauden liikevaihto ja EBITA %* 21 * Ennen kertaluonteisia eriä 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 %Milj. euroa Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk Tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk EBITA % *, rullaava 12 kk
 22. 22. © Metso© Metso • Ohjelma julkistettiin syksyllä 2013 • Tarkoituksena vastata kaivosteollisuuden heikkoon kysyntään ja sopeuttaa resursseja vastaamaan konsernin uutta rakennetta • Ohjelma käsittää 1 300 - 1 400 hengen vähennyksen • Tavoitellut säästöt (brutto) ovat 120-130 miljoonaa euroa • Ohjelmasta toteutettu 60 % ja täysimääräisenä ohjelma toteutuu vuoden 2014 loppuun mennessä • Säästöt saavutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Kustannustehokkuusohjelma etenee suunnitelman mukaan 22
 23. 23. © Metso© Metso Merkittäviä rakenteellisia muutoksia henkilöstömäärässä vuoden 2013 ja vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana 23 Henkilöstö 31.12.2012 16 612 Yritysostot + 623 Yritysmyynnit - 326 Henkilöstömäärä rakenteellisten muutosten jälkeen 16 909 Kustannussäästöohjelma ja muut muutokset - 711 Henkilöstö 31.3.2014 16 198 Vähennys Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ~ 900 Lisäys kehittyvillä markkinoilla ~ 530
 24. 24. Näkymät ja ohjeistus Matti Kähkönen Toimitusjohtaja
 25. 25. © Metso© Metso Markkinanäkymät 55 % liikevaihdosta 55 % palveluliiketoiminnan osuus Tämänhetkinen kysyntä: • Heikko laite- ja projektiliiketoiminnassa • Palveluliiketoiminnassa hyvä 20 % liikevaihdosta 40 % palveluliiketoiminnan osuus Tämänhetkinen kysyntä: • Tyydyttävä laite- ja projektiliiketoiminnassa sekä palveluliiketoiminnassa 22 % liikevaihdosta 45 % palveluliiketoiminnan osuus Tämänhetkinen kysyntä: • Hyvä öljy- ja kaasuteollisuudessa; tyydyttävä sellu- ja paperiteollisuudessa • Palveluiden kysyntä hyvä 3-6 kuukauden markkinanäkymät Tuote- ja projekti- liiketoiminta Palvelu- liiketoiminta Tuote- ja projekti- liiketoiminta Palvelu- liiketoiminta 25 Tuote- ja projekti- liiketoiminta Palvelu- liiketoiminta   Kaivosteollisuus Maarakennus Automaatio
 26. 26. © Metso© Metso Tilauskanta 26 • Tilauskanta noin 300 miljoonaa euroa matalampi kuin vuotta aiemmin • 83 % tilauskannasta odotetaan toimitettavan vuoden 2014 aikana • Palveluiden osuus vuoden 2014 tilauskannasta noin 40 % • Tilauskanta kokonaisuudessaan terveellä pohjalla, ei merkittäviä peruutuksia tai viivästymisiä 1 731 2 506 2 324 2 475 1 927 0 1 000 2 000 3 000 2010 2011 2012 Q1 2013 2013 Q1 2014 Milj. euroa Kaivos ja maarakennus Automaatio 1 944 Toimitukset 2014 Toimitukset 2014 jälkeen Toimitukset 2013 Toimitukset 2013 jälkeen 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Tilauskanta 31.3.2013 Tilauskanta 31.3.2014 Milj. euroa
 27. 27. © Metso© Metso27 Perustuen markkinanäkymiin, vuoden 2014 tilauskantaan, tämän hetken valuuttakursseihin ja meneillään oleviin kustannustehokkuustoimenpiteisiin, arvioimme että • vuoden 2014 liikevaihtomme laskee jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna ja että • liikevoittomarginaali (EBITA %) ennen kertaluonteisia eriä on noin 12 prosenttia liikevaihdosta. Ohjeistus vuodelle 2014
 28. 28. company/metso metsogroup metsoworldmetsoworld metsogroup www.metso.com

×