Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metso Q1 2019 osavuosikatsaus esitys

17 views

Published on

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2019 esitys. Katso lisää osoitteessa: https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metso Q1 2019 osavuosikatsaus esitys

 1. 1. � Metso Q1/2019 tulos Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipil�, Talous- ja rahoitusjohtaja 25.4.2019
 2. 2. � Metso2 Tulevaisuutta koskevat arviot T�h�n katsaukseen sis�ltyv�t, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyv�t kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. T�llaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisest� talouskehityksest� ja markkinatilanteesta sek� asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt n�kemykset. My�s yhti�n kasvua, kehityst�, kannattavuutta sek� synergiaetujen ja kustannuss��st�jen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sis�lt�v�t tulevaisuuteen liittyvi� arvioita. T�ss� yhteydess� k�ytet��n esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat t�m�nhetkisiin p��t�ksiin ja suunnitelmiin sek� t�ll� hetkell� tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sis�lt�v�t riskej� ja ep�varmuustekij�it�, joiden toteutuessa yhti�n tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Ep�varmuustekij�it� ovat muun muassa: 1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sek� yhti�n saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehitt�m�t merkitt�v�t teknologiset ratkaisut 3) yhti�n oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 4) vireill� olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -j�rjestelyjen onnistuminen.
 3. 3. � Metso Tulos lyhyesti Pekka Vauramo Toimitusjohtaja 3
 4. 4. � Metso4 Kohokohdat Hyv� markkina-aktiviteetti kaikissa liiketoiminnoissa Vahva nelj�nnes saaduissa tilauksissa, liikevaihdossa ja kannattavuudessa - Tasainen kasvu palveluissa - Vahva kasvu laitteissa Strategiaa vietiin onnistuneesti eteenp�in - Jauhinkuulaliiketoiminnan myynti - Yksi yrityshankinta tiedotettiin (HighService Service Chiless�) - Kasvu-investoinneissa ja tuotekehityksess� edettiin suunnitelmien mukaan
 5. 5. � Metso Konsernin ensimm�isen nelj�nneksen tulos 5 Tilaukset +18 %, yhteens� 1 013 milj. euroa (859 milj.) Liikevaihto +17 %, yhteens� 836 milj. euroa (714 milj.) EBITA 104 milj. euroa eli 12,4 % liikevaihdosta (85 milj. and 11,9 %) Liikevoitto 100 milj. euroa eli 11,9 % liikevaihdosta (80 milj. or 11,3 %) Osakekohtainen tulos 0,43 euroa (0.33 euroa) Vapaa kassavirta 38 milj. euroa (2 milj.) Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018, ellei toisin mainita. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 200 400 600 800 1�000 1�200 Q1/16 Q3/16 Q1/17 Q3/17 Q1/18 Q3/18 Q1/19 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa EBITA, % liikevaihdosta
 6. 6. � Metso Mineralsin nelj�nneksen kohokohdat 6 Tilaukset +20 %, yhteens� 823 milj. euroa (688 milj.) - Laiteliiketoiminnan tilaukset kasvoivat eniten - Toinen tilauser� Albemarlen litiumprojektiin Australiassa - Kivenmurskauksen tilaukset kasvoivat erityisesti Pohjoismaissa ja L�nsi-Euroopassa Liikevaihto +17 %, yhteens� 681 milj. euroa (584 milj.) - Laiteliiketoiminta kasvoi nopeimmin - Palveluliiketoiminnan osuus 63 % (67 %) EBITA-marginaali oli 12,4 % (11,9 %) - Myynnin kasvu vaikutti positiivisesti Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 200 400 600 800 1�000 Q1/16 Q3/16 Q1/17 Q3/17 Q1/18 Q3/18 Q1/19 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa EBITA, % liikevaihdosta
 7. 7. � Metso Flow Controlin nelj�nneksen kohokohdat 7 Tilaukset +12 %, yhteens� 191 milj. euroa (171 milj.) - Palveluliiketoiminta kasvoi eniten - �ljy- ja kaasumarkkina vahva Aasiassa Liikevaihto +19 %, yhteens� 155 milj. euroa (130 milj.) - Laiteliiketoiminta kasvoi nopeimmin - Palveluliiketoiminnan osuus 22 % (22 %) EBITA-marginaali oli 15,2 % (14,6 %) - Myynnin kasvu vaikutti positiivisesti Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus 0 4 8 12 16 20 24 0 40 80 120 160 200 Q1/16 Q3/16 Q1/17 Q3/17 Q1/18 Q3/18 Q1/19 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa EBITA, % liikevaihdosta
 8. 8. � Metso Taloudellinen tulos Eeva Sipil� Talous- ja rahoitusjohtaja 8
 9. 9. � Metso Tuloslaskelma 9 Milj. euroa Q1/2019 Q1/2018 Muutos % 2018 Saadut tilaukset 1 013 859 18 3 499 Liikevaihto 836 714 17 3 173 EBITA 104 85 22 369 % liikevaihdosta 12,4 11,9 11,6 Liikevoitto 100 80 25 351 % liikevaihdosta 11,9 11,3 11,1 Nettorahoituskulut -9 -9 0 -30 Verot -26 -21 24 -92 Tilikauden tulos 65 50 30 229 Tulos/osake, euroa 0,43 0,33 30 1,53
 10. 10. � Metso Rakenteellisten muutosten ja valuuttojen vaikutukset 10 Saadut tilaukset Liikevaihto 859 1 013 700 800 900 1�000 1�100 Q1/2018 Saadut tilaukset Orgaaninen kasvu kiinteill� kursseilla Rakenteelliset muutokset Valuuttakurssien vaikutus Q1/2019 Saadut tilaukset Milj. euroa 714 836 600 700 800 900 Q1/2018 Liikevaihto Orgaaninen kasvu kiinteill� kursseilla Rakenteelliset muutokset Valuuttakurssien vaikutus Q1/2019 Liikevaihto Milj. euroa
 11. 11. � Metso Tase 11 Milj. euroa 31.3.2019 % 31.12.2018 % Aineettomat omaisuuser�t 602 16 % 608 19 % Aineelliset omaisuuser�t 434 8 % 305 9 % Muut pitk�aikaiset varat 163 4 % 157 5 % Vaihto-omaisuus 984 24 % 950 29 % Saamiset (myynti ja muut) 855 23 % 834 25 % Likvidit varat 488 25 % 426 13 % VARAT YHTEENS� 3 525 3 279 Oma p��oma 1 497 37 % 1 416 43 % Korolliset velat 720 26 % 598 21 % Korottomat velat 1 308 36 % 1 265 36 % OMA P��OMA JA VELAT YHTEENS� 3 525 3 279
 12. 12. � Metso 487 502 633 666 807 826 426 488 538 545 608 602 315 287 305 434 86 44 43 28 2 233 2 204 2 015 2 218 0 500 1�000 1�500 2�000 2�500 2016 2017 2018 Q1/2019 Milj.euroa Sitoutunut p��oma ja k�ytt�p��oma 12 Sitoutunut p��oma Nettok�ytt�p��oma Muut Likvidit varat Nettok�ytt�p��oma Aineettomat omaisuuser�t Aineelliset omaisuuser�t Muut Ennakot Ostovelat Myyntisaamiset Nettok�ytt�p��oma Varastot 709 750 950 984 464 497 585 587 -274 -342 -431 -427 -186 -198 -208 -234-225 -206 -262 -243 487 502 633 666 -1�000 -500 0 500 1�000 2016 2017 2018 Q1/2019 Milj.euroa
 13. 13. � Metso Rahavirta 13 Milj. euroa Q1/2019 2018 Tilikauden tulos 65 229 Oikaisuer�t 58 181 Nettok�ytt�p��oman muutos -55 -129 Maksetut rahoituser�t -5 -17 Maksetut verot -18 -87 Liiketoiminnan nettorahavirta 45 177 K�ytt�omaisuusinvestoinnit -19 -67 Yrityshankinnat, rahavarat v�hennettyn� - -77 Muut 9 1 Investointien nettorahavirta -10 -143 Vapaa kassavirta 38 146
 14. 14. � Metso Taloudellinen asema 14 31.3.2019 31.12.2018 Sijoitetun p��oman tuotto, ennen veroja, %, annualisoitu 18,9 16,9 Oman p��oman tuotto (ROE), %, annualisoitu 17,7 16,5 Nettovelkaantuneisuusaste, % 15,1 11,7 Kassavirtasuhde, % 58 64 Omavaraisuusaste, % 46,6 47,7 Velkaantuneisuusaste, % 32,5 29,7 Nettovelka / EBITDA 0,5 0,4 EBITDA / rahoituskulut, netto (korkokate) 12,9 13,7 IFRS 16:n k�ytt��noton vaikutus on huomioitu vuoden 2019 luvuissa. Vuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu.
 15. 15. � Metso Strategia ja n�kym�t Pekka Vauramo Toimitusjohtaja 15
 16. 16. � Metso Strategian toteutus 16 Investoinnit orgaaniseen kasvuun - K�ytt�omaisuusinvestoinnit yhteens� 19 milj. euroa (13 milj. euroa) - Investoinnit kivenmurskauslaitteisiin, valimokapasiteettiin ja venttiilituotantoon etenev�t suunnitelmien mukaan Intiassa ja Kiinassa Tutkimus- ja tuotekehitysaktiviteetin kasvu jatkui - Kulut yhteens� 12 milj. euroa tai 1,5 % liikevaihdosta (1,0 %) - Useita tuotejulkistuksia BAUMAssa huhtikuun alussa
 17. 17. � Metso17 Markkinan�kym�t Sek� Minerals- ett� Flow Control -segmentiss� markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisell� korkealla tasolla sek� laitteissa ett� palveluissa. Metson markkinan�kymiss� kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehityst� seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna k�ytt�en kolmea termi�: kasvaa, jatkuu nykyisell� tasolla tai hidastuu.
 18. 18. company/metso metsogroup metsoworldmetsoworld metsogroup www.metso.com

×