Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys

93 views

Published on

Metson tulosesitys 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2018. Katso lisää osoitteessa: https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys

 1. 1. � Metso 2018 Ensimm�isen nelj�nneksen tulos 25.4.2018
 2. 2. � Metso Tulevaisuutta koskevat arviot T�h�n katsaukseen sis�ltyv�t, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyv�t kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. T�llaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisest� talouskehityksest� ja markkinatilanteesta sek� asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt n�kemykset. My�s yhti�n kasvua, kehityst�, kannattavuutta sek� synergiaetujen ja kustannuss��st�jen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sis�lt�v�t tulevaisuuteen liittyvi� arvioita. T�ss� yhteydess� k�ytet��n esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat t�m�nhetkisiin p��t�ksiin ja suunnitelmiin sek� t�ll� hetkell� tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sis�lt�v�t riskej� ja ep�varmuustekij�it�, joiden toteutuessa yhti�n tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Ep�varmuustekij�it� ovat muun muassa: 1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sek� yhti�n saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehitt�m�t merkitt�v�t teknologiset ratkaisut 3) yhti�n oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 4) vireill� olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -j�rjestelyjen onnistuminen. Q1/2018 tulosesitys2
 3. 3. � Metso Q1/2018 lyhyesti Hyv� markkina-aktiviteetti kaikissa liiketoiminnoissa Vahva tilauskertym� Kannattavuus parani merkitt�v�sti Uuden toimintamallin mukainen toiminta jatkui suunnitellusti Kannattavan kasvun strategian toteutus eteni Q1/2018 tulosesitys3
 4. 4. � Metso Nelj�nneksen kohokohdat Saadut tilaukset 859 milj. euroa, kasvua 17 % (+27 % kiinteill� kursseilla) Liikevaihto 714 milj. euroa, kasvua 10 % (+19 % kiinteill� kursseilla) Oikaistu EBITA 85 milj. euroa eli 11,9 % liikevaihdosta (66 milj. ja 10,2 %) Liikevoitto EBIT 80 milj. euroa eli 11,3 % liikevaihdosta (59 milj. ja 9,2 %) Osakekohtainen tulos 0,33 euroa (0,23) Vapaa kassavirta 2 miljoonaa euroa (39 milj.) Saadut tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus Nelj�nnes- ja koko vuoden 2017 luvut on oikaistu vastaamaan IFRS 15 -standardin k�ytt��nottoa ja muutosta Flow Controlin palveluliiketoiminnan raportoinnissa. Suluissa olevat luvut viittaavaat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017, ellei toisin mainita. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -% Q1/2018 tulosesitys4
 5. 5. � Metso Minerals: nelj�nneksen kohokohdat Saadut tilaukset, liikevaihto ja kannattavuusSaadut tilaukset +17 % (+26 % kiinteill� kursseilla) - Tilaukset kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa; Q4/2017:lta siirtyneet tilaukset tukivat kasvua - Kivenmurskauslaitteissa kasvu vahvinta Intiassa, Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa - Pienet ja keskisuuret tilaukset kasvattivat kaivoslaiteliiketoiminnan tilauskertym�� - Kulutusosat, varaosatja asiantuntijapalvelut kasvoivat palveluliiketoiminnassa - Metallinkierr�tyksen hyv� aktiviteetti kasvatti kierr�tysliiketoiminnan tilauksia Liikevaihto +13 % (+22 % kiinteill� kursseilla) - Sek� tuotteiden ett� palveluiden liikevaihto kasvoi Oikaistu EBITA-marginaali oli 11,4 % (8,9 %) - Liikevaihto kasvoi ja palveluissa hyv� myynnin jakauma - Toiminnan tehokkuus on parantunut 0 2 4 6 8 10 12 14 0 100 200 300 400 500 600 700 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Saadut tilaukset, Milj. Euroa Liikevaihto, Milj. Euroa Oikaistu EBITA -% Q1/2018 tulosesitys5
 6. 6. � Metso Flow Control: nelj�nneksen kohokohdat Saadut tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus Saadut tilaukset kasvoivat 18 % (+29 % kiinteill� kursseilla) - Tilaukset olivat enn�tyskorkeat; sek� venttiilien ett� pumppujen tilauksissa kaksinumeroinen kasvu - Projektitilaukset kasvoivat ja jakelijamarkkinoiden aktiviteetti oli vilkasta Liikevaihto kasvoi 1 % (+10 % kiinteill� kursseilla) - Pohjois-Amerikan osuus noin 30 % segmentin liikevaihdosta Oikaistu EBITA oli 15,8 % (15,6 %) - Vahva suoritus 0 4 8 12 16 20 0 40 80 120 160 200 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Saadut tilaukset, Milj. Euroa Liikevaihto, Milj. Euroa Oikaistu EBITA -% Q1/2018 tulosesitys6
 7. 7. � Metso Tuloslaskelma Milj. euroa Q1/2018 Q1/2017 Muutos-% 2017 Saadut tilaukset 859 733 17 2 982 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 490 451 9 1 717 Liikevaihto 714 647 10 2 699 Palveluliiketoiminnan liikevaihto 422 383 10 1 595 Oikaistu EBITA 85 66 28 244 % liikevaihdosta 11,9 10,2 9,0 Liikevoitto 80 59 36 218 % liikevaihdosta 11,3 9,2 8,1 Tilikauden tulos 50 34 47 102 Tulos/osake, euroa 0,33 0.23 43 0,68 Q1/2018 tulosesitys7
 8. 8. � Metso Tase Milj. euroa 31.3.2018 % 31.12.2017 % Aineettomat hy�dykkeet 283 8,5 % 287 8,7 % Aineelliset hy�dykkeet 538 16,1 % 545 16,6 % Rahoitus ja muut pitk�aikaiset varat 126 3,8 % 130 4,0 % Vaihto-omaisuus 792 23,8 % 750 22,8 % Saamiset 644 19,3 % 631 19,2 % Lyhytaikaiset rahoitusvarat 255 7,7 % 271 8,2 % Rahat ja pankkisaamiset 694 20,8 % 673 20,5 % VARAT YHTEENS� 3 332 3 287 Oma p��oma 1 240 37,2 % 1 351 41,1 % Korolliset nettovelat 851 25,5 % 854 26,0 % Korottomat nettovelat 1 241 37,2 % 1 082 32,9 % OMA P��OMA JA VELAT YHTEENS� 3 332 3 287 Q1/2018 tulosesitys8
 9. 9. � Metso Kassavirta Milj. euroa Q1/2018 Q1/2017 2017 Tulos 50 34 102 Oikaisuer�t 45 45 192 Nettok�ytt�p��oman muutos -44 -21 -23 Maksetut rahoituser�t -2 -4 -21 Maksetut verot -38 -12 -64 Operatiivinen nettorahavirta 11 42 185 K�ytt�omaisuusinvestoinnit -13 -6 -38 Muut 1 2 -28 Investointien nettorahavirta -11 -5 -66 Vapaa kassavirta 2 39 158 Q1/2018 tulosesitys9
 10. 10. � Metso Taloudellinen asema 31.3.2018 31.12.2017 Sijoitetun p��oman tuotto, ennen veroja, %, annualisoitu 15,2 10,3 Oman p��oman tuotto (ROE), %, annualisoitu 15,4 7,3 Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 2,2 1,8 Kassavirtasuhde, % 4 155 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40.9 44,5 Velkaantuneisuusaste, % 40,7 38,7 Nettovelka / EBITDA 0,1 0,1 Korkokate (EBITDA) 10,2 8,0 Q1/2018 tulosesitys10
 11. 11. � Metso Kannattavan kasvun strategian toteuttamista jatkettiin investoinnilla Intian toimintoihin ja kahdella yritysostolla Huomio: Yritysostot julkistettiin raportointikauden j�lkeen 4.4. ja 9.4. Niiden odotetaan toteutuvan vuoden 2018 kolmannen nelj�nneksen aikana. Kapasiteetti-investointi Metso Park -tehtaalla (Intia) - 8 miljoonaa euroa - 35 % lis�� tuotantokapasitettia - Parantaa sek� Intian markkinalle ett� vientiin suunnattujen kivenmurskauslaitteiden saatavuutta Yristysosto: P.J. Jonsson och S�ner (Ruotsi) - Laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaamme kivenmurskauksen asiakkaille Pohjoismaissa - Liikevaihto 33 miljoonaa euroa - 40 ty�ntekij�� Yritysosto: Rotex Manufacturers and Engineers (Intia) - T�ydent��, laajentaa ja lis�� uusia tuotteita Flow Controlin valikoimaan - Liikevaihto 19 miljoonaa euroa - 275 ty�ntekij�� Q1/2018 tulosesitys11
 12. 12. � Metso Markkinan�kym�t N�kym�t perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen. Markkinatilanteemme odotetaan kehittyv�n seuraavasti: Mineralsissa laitteiden ja palveluiden kysynn�n kasvu jatkuu vakaana. Flow Controlissa laitteiden ja palveluiden kysynn�n kasvu jatkuu vakaana. Q1/2018 tulosesitys12
 13. 13. company/metso metsogroup metsoworldmetsoworld metsogroup www.metso.com

×