SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Credits to the Writer of this File Learning Area: ESP
Teaching Dates and
Time: MAY 15-19, 2023 (WEEK 3) Quarter: 4TH Quarter
Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
I.LAYUNIN Nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng
Pagkalinga at pagtulong sa kapwa (EsP5PD - IVd - 14)
A.Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pananalig sa Diyos na nagbigay ng buhay
B.Pamantayan sa Pagaganap Naisasabuhay ang tunay na pasasalamat sa Diyos na nagkaloob ng buhay
Hal.
- palagiang paggawa ng mabuti sa lahat
C.Mga Kasanayan sa Pagkatuto
(Isulat ang code ng bawat
kasanayan)
Nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng
Pagkalinga at pagtulong sa kapwa (EsP5PD - IVd - 14)
II.NILALAMAN Pagmamal sa Diyos, Ispiritwalidad
1.KAGAMITANG PANTURO
A.Sanggunian
1..Mga pahina sa Gabay ng Guro
2..Mga pahina sa Kagamitang Pang-
Mag-aaral
Pagpapakatao
3..Mga pahina sa Teksbuk Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon p. 191
4..Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B..Iba pang Kagamitang Panturo kwaderno, gunting, bondpaper
III.PAMAMARAAN
A.Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
Isagawa Natin (Day 2)
Sa pagsisimula ng
bahaging Isagawa Natin sa
Kagamitan ng Mag-aaral,
maaring sabihin ito
“Balikan nating muli ang
tinalakay kahapon. Anong
pagpapahalaga ang iyong
natutunan?
B.Paghahabi sa layunin ng aralin Alamin Natin (Day 1)
Ihanda ang mga bata sa
pamantayan sa pagbasa ng tula.
C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin
2.Ipabasa ang tula na
pinamagatang “Pagtulong” na
nasa Kagamitan ng Mag-aaral
2.Ipagawa sa mga mag-
aaral ang Gawain 1 at 2 sa
isang araw kaya tiyaking
masusunod ang itinakdang
minuto sa bawat gawain.
Isapuso Natin (Day 3)
1.Ipagawa ang
Isapuso Natin na nasa
Kagamitan ng Mag-
aaral.
D.Pagtatalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong kasanayan
#1
3.Ipasagot ang mga tanong sa
Alamin Natin na nasa Kagamitan
ng mag-aaral. Hikayatin ang
mga mag-aaral na magbigay ng
iba’t-ibang sagot. Magkaroon ng
talakayan sa mga sagot ng mag-
aaral.
3.Para sa Ikalawang
gawain, pangkatin ang
mga mag-aaral sa tatlo.
Bawat pangkat ay bubunot
ng kanilang gawain na
tulad ng sumusunod:
•Unang Pangkat-Gagawa
ng mosaic slogan tungkol
sa pagtulong sa kapwa
•Pangalawang Pangkat-
Gagawa ng maikling
debate tungkol sa
pagiging mapagkalinga at
matulungin
•Pangatlong Pangkat-
Magpapakita ng munting
iskit tungkol sa batang
matulungin
E.Pagtatalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong kasanayan
#2
4.Hayaang magbigay ng
kanilang opinion ang mga
mag-aaral tungkol sa
ginawa ng bawat pangkat
upang malaman kung
tumimo sa kanila ang
pagpapahalagang
tinalakay.
F.Paglinang sa Kabihasan
(Tungo sa Formative Assessment)
5.Sabihin sa mga mag-
aaral na maging
makatotohanan at
mapanuri sa kanilang
saloobin.
H.Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Isabuhay Natin (Day 4)
1.Ipagawa ang Isabuhay
Natin na nasa Kagamitan ng
Mag-aaral. Unawain ang
panuto.
2.Ipaulat ang gianaa sa isang
mag-aaral na babae at lalaki.
I.Paglalahat ng Arallin 2.Basahin at bigyang
diin ang Tandaan
Natin na nasa
Kagamitan ng Mag-
aaral. Ipabasa ito sa
mag-aaral nang may
pang-unawa.
Ipaliwanag nang
mahusay ang
mensahe nito upang
luos na maisapuso ito
ng mga mag-aaral.
J.Pagtataya ng Aralin Subukin Natin (Day 5)
1.Ipagawa sa mga mag-aaral
ang Subukin Natin na nasa
Kagamitan n Mag-aaral.
2.Tiyaking naunawaan ng
mga mag-aaral ang panuto
K.Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation
3.Tapusin ang sesyon sa
pamamagitan ng pagsabi
nito: “Binabati kita sa
pagtatapos mo sa araling ito!
Tiyak kong handang-handa
ka nang tumungo sa
susunod na aralin.”
IV.Mga Tala
V.Pagninilay
A.Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya
B.Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
C.Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin
D.Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E.Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F.Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa tulong
ng aking punungguro at superbisor?
G.Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi
sa mga kapwa ko guro?

More Related Content

Similar to Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx

ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
Aniceto Buniel
 
DLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakatao
DLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakataoDLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakatao
DLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakatao
SarahmaySaguidon
 
Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6
John Real
 
DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................
DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................
DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................
JeffreyVigonte1
 

Similar to Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx (20)

DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxDLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
 
Lp january 23 27, 2017
Lp january 23 27, 2017Lp january 23 27, 2017
Lp january 23 27, 2017
 
DLL_ESP 5_Q2_W8 EMMAN.docx
DLL_ESP 5_Q2_W8 EMMAN.docxDLL_ESP 5_Q2_W8 EMMAN.docx
DLL_ESP 5_Q2_W8 EMMAN.docx
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
 
DLL_ESP-3_Q4_W7.docx
DLL_ESP-3_Q4_W7.docxDLL_ESP-3_Q4_W7.docx
DLL_ESP-3_Q4_W7.docx
 
DLL_ESP 4_Q1_W1.docx
DLL_ESP 4_Q1_W1.docxDLL_ESP 4_Q1_W1.docx
DLL_ESP 4_Q1_W1.docx
 
DLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakatao
DLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakataoDLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakatao
DLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakatao
 
August 7 11
August 7 11August 7 11
August 7 11
 
Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1
Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1
Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1
 
DLL_ESP 4_Q1_W2.docx
DLL_ESP 4_Q1_W2.docxDLL_ESP 4_Q1_W2.docx
DLL_ESP 4_Q1_W2.docx
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdfESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
 
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
 
Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6
 
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
 
ESP 7-q3-W2.docx
ESP 7-q3-W2.docxESP 7-q3-W2.docx
ESP 7-q3-W2.docx
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docx
 
DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................
DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................
DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................
 
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
 
DLL_ESP 4_Q4_W9.docx
DLL_ESP 4_Q4_W9.docxDLL_ESP 4_Q4_W9.docx
DLL_ESP 4_Q4_W9.docx
 

More from MarilynAlejoValdez (6)

Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docxGrade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
 
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
 

Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx

  • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Credits to the Writer of this File Learning Area: ESP Teaching Dates and Time: MAY 15-19, 2023 (WEEK 3) Quarter: 4TH Quarter Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes I.LAYUNIN Nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng Pagkalinga at pagtulong sa kapwa (EsP5PD - IVd - 14) A.Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pananalig sa Diyos na nagbigay ng buhay B.Pamantayan sa Pagaganap Naisasabuhay ang tunay na pasasalamat sa Diyos na nagkaloob ng buhay Hal. - palagiang paggawa ng mabuti sa lahat C.Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) Nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng Pagkalinga at pagtulong sa kapwa (EsP5PD - IVd - 14) II.NILALAMAN Pagmamal sa Diyos, Ispiritwalidad 1.KAGAMITANG PANTURO A.Sanggunian 1..Mga pahina sa Gabay ng Guro 2..Mga pahina sa Kagamitang Pang- Mag-aaral Pagpapakatao 3..Mga pahina sa Teksbuk Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon p. 191 4..Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B..Iba pang Kagamitang Panturo kwaderno, gunting, bondpaper III.PAMAMARAAN A.Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Isagawa Natin (Day 2) Sa pagsisimula ng bahaging Isagawa Natin sa Kagamitan ng Mag-aaral, maaring sabihin ito “Balikan nating muli ang tinalakay kahapon. Anong pagpapahalaga ang iyong natutunan?
  • 2. B.Paghahabi sa layunin ng aralin Alamin Natin (Day 1) Ihanda ang mga bata sa pamantayan sa pagbasa ng tula. C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin 2.Ipabasa ang tula na pinamagatang “Pagtulong” na nasa Kagamitan ng Mag-aaral 2.Ipagawa sa mga mag- aaral ang Gawain 1 at 2 sa isang araw kaya tiyaking masusunod ang itinakdang minuto sa bawat gawain. Isapuso Natin (Day 3) 1.Ipagawa ang Isapuso Natin na nasa Kagamitan ng Mag- aaral. D.Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 3.Ipasagot ang mga tanong sa Alamin Natin na nasa Kagamitan ng mag-aaral. Hikayatin ang mga mag-aaral na magbigay ng iba’t-ibang sagot. Magkaroon ng talakayan sa mga sagot ng mag- aaral. 3.Para sa Ikalawang gawain, pangkatin ang mga mag-aaral sa tatlo. Bawat pangkat ay bubunot ng kanilang gawain na tulad ng sumusunod: •Unang Pangkat-Gagawa ng mosaic slogan tungkol sa pagtulong sa kapwa •Pangalawang Pangkat- Gagawa ng maikling debate tungkol sa pagiging mapagkalinga at matulungin •Pangatlong Pangkat- Magpapakita ng munting iskit tungkol sa batang matulungin E.Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 4.Hayaang magbigay ng kanilang opinion ang mga mag-aaral tungkol sa ginawa ng bawat pangkat upang malaman kung tumimo sa kanila ang pagpapahalagang tinalakay.
  • 3. F.Paglinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment) 5.Sabihin sa mga mag- aaral na maging makatotohanan at mapanuri sa kanilang saloobin. H.Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Isabuhay Natin (Day 4) 1.Ipagawa ang Isabuhay Natin na nasa Kagamitan ng Mag-aaral. Unawain ang panuto. 2.Ipaulat ang gianaa sa isang mag-aaral na babae at lalaki. I.Paglalahat ng Arallin 2.Basahin at bigyang diin ang Tandaan Natin na nasa Kagamitan ng Mag- aaral. Ipabasa ito sa mag-aaral nang may pang-unawa. Ipaliwanag nang mahusay ang mensahe nito upang luos na maisapuso ito ng mga mag-aaral. J.Pagtataya ng Aralin Subukin Natin (Day 5) 1.Ipagawa sa mga mag-aaral ang Subukin Natin na nasa Kagamitan n Mag-aaral. 2.Tiyaking naunawaan ng mga mag-aaral ang panuto K.Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation 3.Tapusin ang sesyon sa pamamagitan ng pagsabi nito: “Binabati kita sa
  • 4. pagtatapos mo sa araling ito! Tiyak kong handang-handa ka nang tumungo sa susunod na aralin.” IV.Mga Tala V.Pagninilay A.Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B.Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin D.Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E.Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F.Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G.Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?