SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
VISIE OP ICT
Media in onderwijs
Lobke Motmans
1 BALO B
BLENDED LEARNING EN HYBRIDE LEREN
■ Blended lerarning richt zich voornamelijk op de combinatie van offline dus
fysiek en online dus achter je computer leren.
■ Hybride leren gaat dan weer over ht vinden van een juiste mix tussen de
mogelijkheden van leren, deze kunnen zowel offline, online of speciaal voor
jou zijn.
■ In de hogeschool grijpen ze eerder naar blended learning omdat ze meer
rekening kunnen of moeten houden met de kenmerken van de huidige
studentengeneratie.
■ Er kan geld bespaard worden maar het zorgt er ook voor dat de momenten van
traditioneel onderwijs waardevoller word aangezien de leerlingen zelfstandig
opdrachten kunnen uitvoeren om tot hetzelfde kennisniveau te komen.
■ De cursussen zijn nu vooral voorzien op fysieke lessen.
■ Indien iemand corona heeft kan hij/zij de lessen gewoon blijven volgen indien
hij/zij daartoe in staat is en is hij/zij hier ook al heel wat handiger in.
■ MCCO of Massive open online course is een cursus ingericht op massale
deelnamen, waarbij het cursusmateriaal verspreid wordt over het web en de
SAMR
■ Het is een soort model met 4 niveau’s dat je helpt bij het gebruik van
technologie in een onderwijssetting te selecteren, gebruiken en evalueren.
Het stelt zich tot doel om je leeruitkomsten te veranderen en niet je
leerprocessen.
■ Gebruik ICT bij de leerlingen om ze zo op nieuwe manieren te laten
samenwerken of om nieuwe dingen te ontdekken.
■ Voorbeeld activiteit  WO les over fotosynthese van planten.
■ Analoge activiteit  Leerlingen krijgen handgeschreven werkbladen met
informatie over fotosynthes. Ze lezen de tekst, maken notities en
beantwoorden de vragen op het papier.
■ Gedigitaliseerde activiteit  Leerlingen krijgen dezelfde informatie maar in
digitale vorm via een e-boek. Ze lezen de tekst op een tablet of laptop,
kunnen notities digitaal maken en antworden invoeren in een online formulier.
T-PACK
■ T-Pack is een integratie van ict in het onderwijs. Het is de specifieke
deskundigheid van een leerkracht om de kennis en vaardigheden die bij een
vak horen op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de
leerling met behulp van ICT.
■ Veel leerkracht zijn het niet gewoon om met ICT te werken of hebben hier
nooit echt een opleiding voor gehad waardoor ze hier vaak niet goed of niet
vlot in zijn. Hierdoor is er veel verloren tijd omdat bepaalde dingen niet altijd
even vlot gaan.
■ Op het leerproces van de kinderen om deze zo succesvoller te maken.
EINDTERMEN ICT
■ De eindtermen van ICT in vlaanderen:
1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te
gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie
opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige
manier te communiceren.
■ Er is meer modernisering waardoor de eindtermen omtrent ICT sterkt zijn aan
het uitbereiden. Kinderen zijn duidelijk handiger in de digitale wereld dus dit
verloopt vaak ook vlotter dan vroeger.
VIER IN BALANS
■ Het zijn bouwstenen: Visie - Deskundigheid - Inhoud en toepassing -
Infrastructuur. Wanneer dezez bouwstenen goed zijn afgestemd op elkaar kan
je de gewenste opbrengste op gebied van ict in school behandelen.
■ De leerkrachten van de vorige generaties hebben vaak geen les gehad over ICT
waardoor dit moeizaam verloopt.
■ In mijn stageschool is er vaak verloren tijd omdat de leerkracht niet zo goed is
met het digitaliseren waardoor er met momenten meer aandacht aan het ICT
gebeuren wordt gegeven dan aan de leerstof en de kinderen.
■ Als je de leerkrachten hierin gaat bijsturen door eventueel bijscholingen te
doen of extra ondersteuning te geven ga je dit kunnen veranderen en gaat er
een beter visie ontstaan hierover.
FAKE NEWS EN CLICKBAIT
■ Zonder dat je het weet is er grondig gewerkt aan de beelden die jij krijgt te
zien in het nieuws waardoor het gemanipuleerd is.
■ Als je dingen wil zien waar niets aan gemanipuleerd is zal je niet meer veel
keuzen hebben om op het internet te vinden dan hoe het nu is. We hebben 3
soorten. Als eerst is het helemaal nagebootst of is de situatie helemaal
verergerd. Daarnaast kan het ook de waarheid gewoon zijn dus iets wat zo
goeals niet gemanipuleerd. Maar als laatste kan het ook iets zijn wat gewoon
fantasie is maar ook zo wordt voorgesteld.
■ Deepfake is een techniek voor het samenstellen van menselijke beelden op
basis van kunstmatige intelligentie. Dit wordt gebruikt om bestaande
afbeeldingen en video’s te combineren en over elkaar te zetten met een
bepaalde techniek. Dit is verontrustend omdat je niet meer weet of je de
echte realiteit ziet of niet waardoor je geen vertrouwen meet hebt in
bepaalde dingen die je op het internet vindt of tegenkomt.
■ Soms is kritisch zijn over bepaalde teksten of beelden aanvaarden dus goed
maar soms ook niet. Dit is afhankelijk van de opdracht die je moet uitvoeren
of de informatie dat je zoekt of nodig hebt.
AUTEURSRECHT EN PLAGIAAT
■ Auteursrecht is een recht van de maker of een eventuele rechtverkijgende van
een werk van literatuur, wetenschap of kunst om bijvoorbeeld te bepalen hoe,
waar en wanneer en onder welke voorwaarden het werk openbaar wordt
gemaakt. En of het verkocht of verdeelt kan worden. Het auteursrecht
beschermt dus de oringiele creaties van de geest.
■ Plagiaat is het letterlijk overnemen van bepaalde gedachten, stukken of
redeneringen van anderen mensen en deze dan doorlaten gaan als eigen
verricht werk. Je neemt hierbij dus iets over van andere mensen en geeft het
door als iets wat je zelf hebt bedacht of gemaakt.
■ Je kan nakijken of leerlingen plagiaat plegen door het in bepaalde apps te
zetten. Op smartschool kan je bijvoorbeeld instellen in de uploadzone dat jij
kan zien of er plagiaat is gepleegd en hoeveel procent van het bestand dan
over plagiaat beschikt.
FLIPPED CLASSROOM
■ Flipped Classroom is een instructiestrategie en een vorm van blended learning
die tot doel heeft de betrokkenheid en het leren van leerlingen te vergroten
door leerlingen thuis te laten lezen en tijdens de les aan het oplossen van
problemen live te werken.
■ Je kan dit zelf maken maar er zijn ook heel wat mensen die dit ooit hebben
gemaakt en dit openbaar hebben staan zodat andere dit kunnen gebruiken of
overnemen met de auter zijn toestemming.
■ Je kan soms ook de kinderen dit als opdracht geven en als leerkracht de beste
delen van elk kind in 1 resultaat gieten maar dit is natuurlijk niet bij elk
onderwerp en elke leeftijd haalbaar.
NOTEREN OP PC OF OP PAPIER
■ Het fenomeen waarbij de mensen beter onthouden wat ze schrijven in
vergelijking met wat ze type staat bekend als het schrijfvoordeel of het pen
en papier effect.
■ Zo zijn er motorische aspecten die je anders gaat gebruiken en ga je aan een
langzamer tempo werken waardoor je betere aandacht en slectiviteit creeërt.
Door deze 3 aspecten kan je beter onthouden omdat je op een andere manier
werkt.
■ Als we dan kijken naar het feit dat we de leerlingen advies moeten geven om
verschillende media zoals teksten, foto’s, geluiden, enzovoort te gebruiken
heeft ook een inpact op het verwerken van de les. Verschillende zingtuigelijke
factoren gebruiken zorgt ervoor dat er verschillende delen van het geheugen
worden geactiveerd waardoor ze elkaar ook beter kunnen aanvullen. Dit kan
leiden tot een beter begrip en/of een betere verwerking van informatie.
■ Kortom is het combineren van schrijven, lezen, luiseren en interactie met
verschillende media positief en kan het gevarieerde en effectieve benadering
bieden om te leren informatie juist te verwerken en/of eventueel te
verbeteren.
WEBQUESTS
■ Een webquest is een leermiddel dat internet bronnen grebruikt om studenten
te begeleiden bij ht onderzoeken of analyseren van informatie over een
specifiek onderwerp. Het bevordert het actief leren, samenwerken en kritisch
denken. Dit bestaat uit verschillende taken die studenten eerst moeten
voltooien met behulp van internetbronnen.
■ De bouwstenen van webquest zijn: introductie, taak, proces, bronnen,
evaluatie en conclusie.
■ In het Vlaamse onderwijssysteem valt het gebruik van webquests
waarschijnlijk binnen de eindtermen geassocieerd met het diamantmodel. Dit
model omdat competenties zoals kennis, vaardigheden en attitudes. Het kan
dus bijdragen aan de ontwikkeling van verschillende onderdelen.
■ Webquest biedt dan ook kansen voor differentitie. Dit in de onderdelen,
inhoud, proces en evaluatie. En kan worden toegepast in diverse vakgebieden
waaronder: geschiedenis, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en
talen.

More Related Content

Similar to VISIE OP ICT.pptx

Similar to VISIE OP ICT.pptx (20)

visie op ict.pdf
visie op ict.pdfvisie op ict.pdf
visie op ict.pdf
 
taak ict .pdf
taak ict .pdftaak ict .pdf
taak ict .pdf
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT.
Visie op ICT.Visie op ICT.
Visie op ICT.
 
Visie op ICT
Visie op ICTVisie op ICT
Visie op ICT
 
Visie op ICT
Visie op ICTVisie op ICT
Visie op ICT
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT taak ICT B ppt.pptx
Visie op ICT taak ICT B     ppt.pptxVisie op ICT taak ICT B     ppt.pptx
Visie op ICT taak ICT B ppt.pptx
 
PowerPoint: Visie op ICT- Kiana Vandermeulen
PowerPoint: Visie op ICT- Kiana VandermeulenPowerPoint: Visie op ICT- Kiana Vandermeulen
PowerPoint: Visie op ICT- Kiana Vandermeulen
 
Visie op ICT
Visie op ICT Visie op ICT
Visie op ICT
 
visie op ICT.pdf
visie op ICT.pdfvisie op ICT.pdf
visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT taak.pdf
Visie op ICT taak.pdfVisie op ICT taak.pdf
Visie op ICT taak.pdf
 
Visie op ICT (Ingevuld).docx
Visie op ICT (Ingevuld).docxVisie op ICT (Ingevuld).docx
Visie op ICT (Ingevuld).docx
 
Opdracht visie op ICT docx
Opdracht visie op ICT docxOpdracht visie op ICT docx
Opdracht visie op ICT docx
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT
Visie op ICTVisie op ICT
Visie op ICT
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 

VISIE OP ICT.pptx

 • 1. VISIE OP ICT Media in onderwijs Lobke Motmans 1 BALO B
 • 2. BLENDED LEARNING EN HYBRIDE LEREN ■ Blended lerarning richt zich voornamelijk op de combinatie van offline dus fysiek en online dus achter je computer leren. ■ Hybride leren gaat dan weer over ht vinden van een juiste mix tussen de mogelijkheden van leren, deze kunnen zowel offline, online of speciaal voor jou zijn. ■ In de hogeschool grijpen ze eerder naar blended learning omdat ze meer rekening kunnen of moeten houden met de kenmerken van de huidige studentengeneratie. ■ Er kan geld bespaard worden maar het zorgt er ook voor dat de momenten van traditioneel onderwijs waardevoller word aangezien de leerlingen zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren om tot hetzelfde kennisniveau te komen. ■ De cursussen zijn nu vooral voorzien op fysieke lessen. ■ Indien iemand corona heeft kan hij/zij de lessen gewoon blijven volgen indien hij/zij daartoe in staat is en is hij/zij hier ook al heel wat handiger in. ■ MCCO of Massive open online course is een cursus ingericht op massale deelnamen, waarbij het cursusmateriaal verspreid wordt over het web en de
 • 3. SAMR ■ Het is een soort model met 4 niveau’s dat je helpt bij het gebruik van technologie in een onderwijssetting te selecteren, gebruiken en evalueren. Het stelt zich tot doel om je leeruitkomsten te veranderen en niet je leerprocessen. ■ Gebruik ICT bij de leerlingen om ze zo op nieuwe manieren te laten samenwerken of om nieuwe dingen te ontdekken. ■ Voorbeeld activiteit  WO les over fotosynthese van planten. ■ Analoge activiteit  Leerlingen krijgen handgeschreven werkbladen met informatie over fotosynthes. Ze lezen de tekst, maken notities en beantwoorden de vragen op het papier. ■ Gedigitaliseerde activiteit  Leerlingen krijgen dezelfde informatie maar in digitale vorm via een e-boek. Ze lezen de tekst op een tablet of laptop, kunnen notities digitaal maken en antworden invoeren in een online formulier.
 • 4. T-PACK ■ T-Pack is een integratie van ict in het onderwijs. Het is de specifieke deskundigheid van een leerkracht om de kennis en vaardigheden die bij een vak horen op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ICT. ■ Veel leerkracht zijn het niet gewoon om met ICT te werken of hebben hier nooit echt een opleiding voor gehad waardoor ze hier vaak niet goed of niet vlot in zijn. Hierdoor is er veel verloren tijd omdat bepaalde dingen niet altijd even vlot gaan. ■ Op het leerproces van de kinderen om deze zo succesvoller te maken.
 • 5. EINDTERMEN ICT ■ De eindtermen van ICT in vlaanderen: 1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. 2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. 7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. ■ Er is meer modernisering waardoor de eindtermen omtrent ICT sterkt zijn aan het uitbereiden. Kinderen zijn duidelijk handiger in de digitale wereld dus dit verloopt vaak ook vlotter dan vroeger.
 • 6. VIER IN BALANS ■ Het zijn bouwstenen: Visie - Deskundigheid - Inhoud en toepassing - Infrastructuur. Wanneer dezez bouwstenen goed zijn afgestemd op elkaar kan je de gewenste opbrengste op gebied van ict in school behandelen. ■ De leerkrachten van de vorige generaties hebben vaak geen les gehad over ICT waardoor dit moeizaam verloopt. ■ In mijn stageschool is er vaak verloren tijd omdat de leerkracht niet zo goed is met het digitaliseren waardoor er met momenten meer aandacht aan het ICT gebeuren wordt gegeven dan aan de leerstof en de kinderen. ■ Als je de leerkrachten hierin gaat bijsturen door eventueel bijscholingen te doen of extra ondersteuning te geven ga je dit kunnen veranderen en gaat er een beter visie ontstaan hierover.
 • 7. FAKE NEWS EN CLICKBAIT ■ Zonder dat je het weet is er grondig gewerkt aan de beelden die jij krijgt te zien in het nieuws waardoor het gemanipuleerd is. ■ Als je dingen wil zien waar niets aan gemanipuleerd is zal je niet meer veel keuzen hebben om op het internet te vinden dan hoe het nu is. We hebben 3 soorten. Als eerst is het helemaal nagebootst of is de situatie helemaal verergerd. Daarnaast kan het ook de waarheid gewoon zijn dus iets wat zo goeals niet gemanipuleerd. Maar als laatste kan het ook iets zijn wat gewoon fantasie is maar ook zo wordt voorgesteld. ■ Deepfake is een techniek voor het samenstellen van menselijke beelden op basis van kunstmatige intelligentie. Dit wordt gebruikt om bestaande afbeeldingen en video’s te combineren en over elkaar te zetten met een bepaalde techniek. Dit is verontrustend omdat je niet meer weet of je de echte realiteit ziet of niet waardoor je geen vertrouwen meet hebt in bepaalde dingen die je op het internet vindt of tegenkomt. ■ Soms is kritisch zijn over bepaalde teksten of beelden aanvaarden dus goed maar soms ook niet. Dit is afhankelijk van de opdracht die je moet uitvoeren of de informatie dat je zoekt of nodig hebt.
 • 8. AUTEURSRECHT EN PLAGIAAT ■ Auteursrecht is een recht van de maker of een eventuele rechtverkijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om bijvoorbeeld te bepalen hoe, waar en wanneer en onder welke voorwaarden het werk openbaar wordt gemaakt. En of het verkocht of verdeelt kan worden. Het auteursrecht beschermt dus de oringiele creaties van de geest. ■ Plagiaat is het letterlijk overnemen van bepaalde gedachten, stukken of redeneringen van anderen mensen en deze dan doorlaten gaan als eigen verricht werk. Je neemt hierbij dus iets over van andere mensen en geeft het door als iets wat je zelf hebt bedacht of gemaakt. ■ Je kan nakijken of leerlingen plagiaat plegen door het in bepaalde apps te zetten. Op smartschool kan je bijvoorbeeld instellen in de uploadzone dat jij kan zien of er plagiaat is gepleegd en hoeveel procent van het bestand dan over plagiaat beschikt.
 • 9. FLIPPED CLASSROOM ■ Flipped Classroom is een instructiestrategie en een vorm van blended learning die tot doel heeft de betrokkenheid en het leren van leerlingen te vergroten door leerlingen thuis te laten lezen en tijdens de les aan het oplossen van problemen live te werken. ■ Je kan dit zelf maken maar er zijn ook heel wat mensen die dit ooit hebben gemaakt en dit openbaar hebben staan zodat andere dit kunnen gebruiken of overnemen met de auter zijn toestemming. ■ Je kan soms ook de kinderen dit als opdracht geven en als leerkracht de beste delen van elk kind in 1 resultaat gieten maar dit is natuurlijk niet bij elk onderwerp en elke leeftijd haalbaar.
 • 10. NOTEREN OP PC OF OP PAPIER ■ Het fenomeen waarbij de mensen beter onthouden wat ze schrijven in vergelijking met wat ze type staat bekend als het schrijfvoordeel of het pen en papier effect. ■ Zo zijn er motorische aspecten die je anders gaat gebruiken en ga je aan een langzamer tempo werken waardoor je betere aandacht en slectiviteit creeërt. Door deze 3 aspecten kan je beter onthouden omdat je op een andere manier werkt. ■ Als we dan kijken naar het feit dat we de leerlingen advies moeten geven om verschillende media zoals teksten, foto’s, geluiden, enzovoort te gebruiken heeft ook een inpact op het verwerken van de les. Verschillende zingtuigelijke factoren gebruiken zorgt ervoor dat er verschillende delen van het geheugen worden geactiveerd waardoor ze elkaar ook beter kunnen aanvullen. Dit kan leiden tot een beter begrip en/of een betere verwerking van informatie. ■ Kortom is het combineren van schrijven, lezen, luiseren en interactie met verschillende media positief en kan het gevarieerde en effectieve benadering bieden om te leren informatie juist te verwerken en/of eventueel te verbeteren.
 • 11. WEBQUESTS ■ Een webquest is een leermiddel dat internet bronnen grebruikt om studenten te begeleiden bij ht onderzoeken of analyseren van informatie over een specifiek onderwerp. Het bevordert het actief leren, samenwerken en kritisch denken. Dit bestaat uit verschillende taken die studenten eerst moeten voltooien met behulp van internetbronnen. ■ De bouwstenen van webquest zijn: introductie, taak, proces, bronnen, evaluatie en conclusie. ■ In het Vlaamse onderwijssysteem valt het gebruik van webquests waarschijnlijk binnen de eindtermen geassocieerd met het diamantmodel. Dit model omdat competenties zoals kennis, vaardigheden en attitudes. Het kan dus bijdragen aan de ontwikkeling van verschillende onderdelen. ■ Webquest biedt dan ook kansen voor differentitie. Dit in de onderdelen, inhoud, proces en evaluatie. En kan worden toegepast in diverse vakgebieden waaronder: geschiedenis, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en talen.