SlideShare a Scribd company logo

visie op ICT.pdf

visie op ict

1 of 5
Download to read offline
Visie op ICT
1. Blended learning & hybride leren is de combinatie van contactonderwijs en e-learning . Het
online leermateriaal vult het contactonderwijs aan, zodat de studenten op een diepgaandere
manier kunnen leren of voorbereiden via o.a. extra oefeningen of video's.
Professor Jan Elen van KUL zegt "onderwijs zal blended zijn of zal niet zijn" omdat blended
learning de voordelen van zowel face-to-face interactie als online flexibiliteit biedt. Het kan
het onderwijs in je school veranderen door meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken,
studenten te betrekken en samenwerking te bevorderen.
Het redesignen van een cursus aan de hand van blended learning is zinvol, omdat het de
leerervaring kan verbeteren, studenten meer eigenaarschap over hun leren geeft en hen
voorbereidt op de digitale wereld.
Met betrekking tot Corona kan blended learning een oplossing bieden, omdat het flexibiliteit
biedt om zowel online als offline te kunnen leren.
MOOC staat voor Massive Open Online Course; een online cursus waarvoor iedereen zich
mag inschrijven. Een MOOC is een complete, op zichzelf staande cursus die speciaal voor
internet is ontwikkeld en geen bijzondere eisen stelt aan de vooropleiding van de
deelnemers.
2. Het SAMR-model is een model dat gericht is op het digitaliseren van bestaand materiaal of
bestaande werkvormen. Het SAMR-model bestaat uit vier niveaus. Met deze niveaus kun je
de verschillende vormen zien waarin onderwijs gedigitaliseerd wordt. Een voorbeeld hiervan
is ICT gebruiken om te leren tellen.
Een voorbeeld van toepassing in mijn onderwijscontext zou kunnen zijn dat we een analoge
activiteit, zoals het maken van een poster, digitaliseren door studenten gebruik te laten
maken van een online ontwerptool zoals Canva. Hierdoor wordt de activiteit op het niveau
van Redefinition gebracht, omdat studenten nu kunnen samenwerken aan de poster,
multimedia-elementen kunnen toevoegen en deze gemakkelijk kunnen delen met anderen.
Het verandert de activiteit op een significante manier en opent nieuwe mogelijkheden.
3. TPACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge, de specifieke deskundigheid
van de leraar om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke
en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ICT.
Het TPACK model kan leraren helpen bij het maken van keuzes over hoe ICT ingezet kan
worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen. Tegelijkertijd helpt het
TPACK model leraren om kritisch na te denken over hun eigen kennis en de kennis die zij
nodig (zouden moeten) hebben om ICT zinvol in te kunnen zetten binnen bepaalde vakken
met behulp van een bepaalde didactiek.
Het kan soms fout lopen in lagere scholen wanneer ICT (Media) wordt geïntegreerd vanwege
verschillende redenen. Ten eerste kan het gebrek aan voldoende technische infrastructuur en
apparatuur een belemmering vormen. Daarnaast kan een gebrek aan professionele
ontwikkeling en training voor leerkrachten ervoor zorgen dat ze niet volledig vertrouwd zijn
met het gebruik van ICT in de klas. Tot slot kan een gebrek aan geschikte digitale
leermiddelen en educatieve software het moeilijk maken om ICT effectief te integreren.
Ik zou leerwinst kunnen boeken op het gebied van professionele ontwikkeling en training,
omdat het belangrijk is om mijn vaardigheden en kennis op het gebied van ICT-integratie te
blijven verbeteren.
4. De eindtermen voor ICT in Vlaanderen zijn vastgelegd door de overheid en zijn bedoeld om
leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. De eindtermen zijn
opgesteld voor zowel het lager als het secundair onderwijs en zijn gericht op het gebruik van
ICT als middel en als doel. Leerlingen leren bijvoorbeeld om een pc, tablet of het internet te
gebruiken om sneller een oplossing te vinden, informatie op te zoeken, vaardigheden te
oefenen en zelfstandig te werken. Daarnaast kunnen leerlingen ook leren programmeren of
een informatica-opleiding volgen.
5. Vier in balans is een model dat beschrijft welke randvoorwaarden nodig zijn om ict in het
onderwijs goed te kunnen gebruiken. Het model bestaat uit vier randvoorwaarden ofwel
bouwstenen: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen, en infrastructuur. Wanneer deze
bouwstenen goed op elkaar zijn afgestemd (met elkaar in balans zijn), kan uw school de
gewenste opbrengsten op het gebied van ict behalen.
In scholen met 4 in balans kunnen er vaak problemen ontstaan rondom de implementatie en
het gebruik van technologie. Zoals gebrek aan training, beperkte toegang tot apparaten en
onvoldoende ondersteuning bij technische problemen.
4 in balans heeft een goede visie. Het richt zich op het evenwichtig integreren van
technologie in het onderwijs, met aandacht voor onderwijskwaliteit, professionalisering van
leraren, digitale leermiddelen en een goede infrastructuur.
Een voorbeeld van een techniek gedreven beslissing bij 4 in balans is dat scholen ervoor
kiezen om nieuwe technologieën aan te schaffen zonder eerst de onderwijsbehoeften en
doelen van de leerlingen in overweging te nemen.
6. Ja maar het is belangrijk om kritisch te zijn en verschillende bronnen te raadplegen om
neutraal nieuws te verkrijgen. Vertrouw op gerenommeerde nieuwsorganisaties en vermijd
clickbait-titels die bedoeld zijn om aandacht te trekken.
Net zoals Netflix je filmkeuze beperkt op basis van je kijkgeschiedenis en voorkeuren, past
Google ook je zoekresultaten aan op basis van je eerdere zoekgeschiedenis en voorkeuren.
Dit kan leiden tot een meer gepersonaliseerde ervaring, maar het is belangrijk om bewust te
zijn van de filterbubbel en af en toe ook andere bronnen te raadplegen.
Deepfake is wanneer kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om realistische nepvideo's te
maken waarin mensen dingen doen of zeggen die ze in werkelijkheid niet hebben gedaan.
Het kan verontrustend zijn omdat het misbruikt kan worden om valse informatie te
verspreiden, reputaties te schaden of zelfs om nepnieuws te creëren. Het is belangrijk om
kritisch te blijven en bronnen te verifiëren om de waarheidsgetrouwheid van video's te
beoordelen.
Met de opkomst van technologie zoals deepfake is het belangrijk om ook beelden kritisch te
bekijken. We moeten ons bewust zijn van de mogelijkheid dat beelden gemanipuleerd
kunnen zijn en bronnen verifiëren voordat we conclusies trekken. Het is altijd een goed idee
om een gezonde dosis scepsis te behouden, zowel bij tekst als bij beelden.
7. Als het gaat om auteursrecht en plagiaat, is het belangrijk om originele inhoud van anderen
te respecteren en niet zonder toestemming te kopiëren of te gebruiken. Het is het beste om
je eigen werk te creëren of toestemming te vragen en correcte bronvermelding te geven als
je andermans werk wilt gebruiken. Het is altijd goed om creativiteit en eerlijkheid te
bevorderen!
De meest voorkomende fouten in onderwijs als het gaat om auteursrecht en plagiaat zijn het
niet correct citeren of bronvermelding geven, het kopiëren en plakken van tekst zonder
toestemming, en het niet begrijpen van wat als fair use wordt beschouwd. Het is belangrijk
om altijd de regels rond auteursrecht te respecteren en correcte bronvermelding te geven om
plagiaat te voorkomen.
Je kunt verschillende methoden gebruiken om te controleren of een leerling iets zelf heeft
geschreven. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar overeenkomsten met andere bronnen op
internet, zoals online artikelen of essays. Ook kun je letten op inconsistenties in de schrijfstijl
of taalgebruik van de leerling. Het is belangrijk om open communicatie te hebben met de
leerling en hen aan te moedigen om hun eigen werk te doen.
8. Flipped Classroom is een onderwijsmethode waarbij de traditionele rol van lesgeven en
huiswerk maken wordt omgedraaid. Leerlingen bestuderen de lesstof thuis via video's of
andere online bronnen en gebruiken de lestijd op school voor discussies, samenwerking en
praktische toepassing van de leerstof. Het is een interactieve benadering die de
betrokkenheid en het begrip van de leerlingen vergroot.
Een goede case zou zijn wiskundelessen om te draaien. Leerlingen kunnen thuis video's
bekijken waarin de concepten worden uitgelegd en oefeningen worden gedemonstreerd. In
de klas kunnen ze dan samenwerken, vragen stellen en praktische toepassingen van de
wiskunde bespreken. Dit zou de leerlingen actiever betrekken bij het leerproces en hen
helpen om diepgaand begrip te ontwikkelen.
Als onderwijzer kun je ervoor kiezen om de filmpjes zelf te maken, maar het is ook mogelijk
om kinderen hierbij te betrekken. Je kunt bijvoorbeeld leerlingen vragen om presentaties of
uitlegvideo's te maken over bepaalde onderwerpen. Dit stimuleert hun creativiteit en
betrokkenheid bij het leerproces. Het is belangrijk om duidelijke richtlijnen te geven en de
filmpjes te beoordelen voordat ze worden gedeeld met de klas.
Het gebruik van een flipped classroom kan zowel bijdragen aan verbetering als differentiatie
in het onderwijs. Door leerlingen de mogelijkheid te geven om de lesstof thuis op hun eigen
tempo te bestuderen, kunnen ze individuele behoeften en leerniveaus beter aanpakken.
Bovendien kunnen leraren in de klas meer tijd besteden aan persoonlijke begeleiding en
differentiatie, omdat de basisinstructie al buiten de klas is gegeven. Wat betreft Corona, kan
een flipped classroom helpen bij het faciliteren van afstandsonderwijs en het verminderen
van de impact van schoolsluitingen. Het biedt flexibiliteit en maakt het mogelijk om les te
geven en te leren, zelfs als leerlingen niet fysiek op school aanwezig kunnen zijn.
9. Het kan te maken hebben met het feit dat schrijven een meer actieve en betrokken manier
van noteren is. Door te schrijven, moet je de informatie verwerken en samenvatten terwijl je
luistert, wat kan helpen bij het verwerken en onthouden van de inhoud. Het trage tempo van
schrijven kan ook voordelen hebben, omdat het je dwingt om selectiever te zijn en de
belangrijkste punten te identificeren. Aan de andere kant kan het snel typen op een pc ervoor
zorgen dat je meer geneigd bent om alles letterlijk over te nemen, zonder het echt te
verwerken.
Het vertalen van informatie van het ene medium naar het andere, zoals tekst naar beeld en
geluid, kan helpen bij het versterken van het begrip en het onthouden van de inhoud. Door
informatie op verschillende manieren te presenteren, activeer je verschillende delen van de
hersenen en maak je verbindingen tussen verschillende concepten. Dit kan leiden tot een
dieper begrip en betere retentie van de leerstof. Het is een effectieve manier om de
leerervaring te verrijken en verschillende leerstijlen aan te spreken.
10. Een webquest is een educatieve activiteit waarbij studenten online informatie verzamelen en
verwerken om een specifiek doel te bereiken.
De bouwstenen van een webquest zijn de introductie, de taak, de informatiebronnen, de
processtappen en de evaluatie.
Goeie voorbeelden en verzamelsites zijn onder andere 'WebQuest.org' en 'ZUNAL
WebQuests'.
Webquests kunnen vallen onder verschillende eindtermen, zoals kritisch denken,
informatievaardigheden en mediawijsheid.
Er zijn kansen voor differentiatie binnen verschillende vakgebieden, zoals geschiedenis,
wetenschap, taal en kunst.

Recommended

More Related Content

Similar to visie op ICT.pdf

visie op ict.pptx
visie op ict.pptxvisie op ict.pptx
visie op ict.pptxElisaaatjeR
 
PP Visie op ICT.pptx
PP Visie op ICT.pptxPP Visie op ICT.pptx
PP Visie op ICT.pptxGoedeleCeunen
 
Visie op ICT taak pdf.pdf
Visie op ICT taak pdf.pdfVisie op ICT taak pdf.pdf
Visie op ICT taak pdf.pdfYanihuybrechts1
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfTineDeCat
 
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdfVisie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdfLiseVanrillaer
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdfEvyDeSaeger
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxshary0501
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxsarahstynen
 
opdracht visie ict.docx
opdracht visie ict.docxopdracht visie ict.docx
opdracht visie ict.docxLoreReyniers1
 
PowerPoint: Visie op ICT- Kiana Vandermeulen
PowerPoint: Visie op ICT- Kiana VandermeulenPowerPoint: Visie op ICT- Kiana Vandermeulen
PowerPoint: Visie op ICT- Kiana Vandermeulenkianavandermeulen2
 
ICT visie .pptx
ICT visie .pptxICT visie .pptx
ICT visie .pptxsarah7ver
 
Visie op ICT.pptx gemaakt in een PowerPoint
Visie op ICT.pptx gemaakt in een PowerPointVisie op ICT.pptx gemaakt in een PowerPoint
Visie op ICT.pptx gemaakt in een PowerPointmelodyschrievers
 

Similar to visie op ICT.pdf (20)

Visie op ICT.
Visie op ICT.Visie op ICT.
Visie op ICT.
 
Visie op ICT
Visie op ICTVisie op ICT
Visie op ICT
 
Visie op ICT: 26Sep.docx
Visie op ICT: 26Sep.docxVisie op ICT: 26Sep.docx
Visie op ICT: 26Sep.docx
 
visie op ict.pptx
visie op ict.pptxvisie op ict.pptx
visie op ict.pptx
 
VISIE OP ICT.pptx
VISIE OP ICT.pptxVISIE OP ICT.pptx
VISIE OP ICT.pptx
 
PP Visie op ICT.pptx
PP Visie op ICT.pptxPP Visie op ICT.pptx
PP Visie op ICT.pptx
 
Visie op ICT taak pdf.pdf
Visie op ICT taak pdf.pdfVisie op ICT taak pdf.pdf
Visie op ICT taak pdf.pdf
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdfVisie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
 
Visie op ICT
Visie op ICTVisie op ICT
Visie op ICT
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdf
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
opdracht visie ict.docx
opdracht visie ict.docxopdracht visie ict.docx
opdracht visie ict.docx
 
PowerPoint: Visie op ICT- Kiana Vandermeulen
PowerPoint: Visie op ICT- Kiana VandermeulenPowerPoint: Visie op ICT- Kiana Vandermeulen
PowerPoint: Visie op ICT- Kiana Vandermeulen
 
ICT visie .pptx
ICT visie .pptxICT visie .pptx
ICT visie .pptx
 
Visie op ICT.pptx gemaakt in een PowerPoint
Visie op ICT.pptx gemaakt in een PowerPointVisie op ICT.pptx gemaakt in een PowerPoint
Visie op ICT.pptx gemaakt in een PowerPoint
 

visie op ICT.pdf

  • 1. Visie op ICT 1. Blended learning & hybride leren is de combinatie van contactonderwijs en e-learning . Het online leermateriaal vult het contactonderwijs aan, zodat de studenten op een diepgaandere manier kunnen leren of voorbereiden via o.a. extra oefeningen of video's. Professor Jan Elen van KUL zegt "onderwijs zal blended zijn of zal niet zijn" omdat blended learning de voordelen van zowel face-to-face interactie als online flexibiliteit biedt. Het kan het onderwijs in je school veranderen door meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken, studenten te betrekken en samenwerking te bevorderen. Het redesignen van een cursus aan de hand van blended learning is zinvol, omdat het de leerervaring kan verbeteren, studenten meer eigenaarschap over hun leren geeft en hen voorbereidt op de digitale wereld. Met betrekking tot Corona kan blended learning een oplossing bieden, omdat het flexibiliteit biedt om zowel online als offline te kunnen leren. MOOC staat voor Massive Open Online Course; een online cursus waarvoor iedereen zich mag inschrijven. Een MOOC is een complete, op zichzelf staande cursus die speciaal voor internet is ontwikkeld en geen bijzondere eisen stelt aan de vooropleiding van de deelnemers. 2. Het SAMR-model is een model dat gericht is op het digitaliseren van bestaand materiaal of bestaande werkvormen. Het SAMR-model bestaat uit vier niveaus. Met deze niveaus kun je de verschillende vormen zien waarin onderwijs gedigitaliseerd wordt. Een voorbeeld hiervan is ICT gebruiken om te leren tellen. Een voorbeeld van toepassing in mijn onderwijscontext zou kunnen zijn dat we een analoge activiteit, zoals het maken van een poster, digitaliseren door studenten gebruik te laten maken van een online ontwerptool zoals Canva. Hierdoor wordt de activiteit op het niveau van Redefinition gebracht, omdat studenten nu kunnen samenwerken aan de poster, multimedia-elementen kunnen toevoegen en deze gemakkelijk kunnen delen met anderen. Het verandert de activiteit op een significante manier en opent nieuwe mogelijkheden.
  • 2. 3. TPACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge, de specifieke deskundigheid van de leraar om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ICT. Het TPACK model kan leraren helpen bij het maken van keuzes over hoe ICT ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen. Tegelijkertijd helpt het TPACK model leraren om kritisch na te denken over hun eigen kennis en de kennis die zij nodig (zouden moeten) hebben om ICT zinvol in te kunnen zetten binnen bepaalde vakken met behulp van een bepaalde didactiek. Het kan soms fout lopen in lagere scholen wanneer ICT (Media) wordt geïntegreerd vanwege verschillende redenen. Ten eerste kan het gebrek aan voldoende technische infrastructuur en apparatuur een belemmering vormen. Daarnaast kan een gebrek aan professionele ontwikkeling en training voor leerkrachten ervoor zorgen dat ze niet volledig vertrouwd zijn met het gebruik van ICT in de klas. Tot slot kan een gebrek aan geschikte digitale leermiddelen en educatieve software het moeilijk maken om ICT effectief te integreren. Ik zou leerwinst kunnen boeken op het gebied van professionele ontwikkeling en training, omdat het belangrijk is om mijn vaardigheden en kennis op het gebied van ICT-integratie te blijven verbeteren. 4. De eindtermen voor ICT in Vlaanderen zijn vastgelegd door de overheid en zijn bedoeld om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. De eindtermen zijn opgesteld voor zowel het lager als het secundair onderwijs en zijn gericht op het gebruik van ICT als middel en als doel. Leerlingen leren bijvoorbeeld om een pc, tablet of het internet te gebruiken om sneller een oplossing te vinden, informatie op te zoeken, vaardigheden te oefenen en zelfstandig te werken. Daarnaast kunnen leerlingen ook leren programmeren of een informatica-opleiding volgen. 5. Vier in balans is een model dat beschrijft welke randvoorwaarden nodig zijn om ict in het onderwijs goed te kunnen gebruiken. Het model bestaat uit vier randvoorwaarden ofwel bouwstenen: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen, en infrastructuur. Wanneer deze bouwstenen goed op elkaar zijn afgestemd (met elkaar in balans zijn), kan uw school de gewenste opbrengsten op het gebied van ict behalen. In scholen met 4 in balans kunnen er vaak problemen ontstaan rondom de implementatie en het gebruik van technologie. Zoals gebrek aan training, beperkte toegang tot apparaten en onvoldoende ondersteuning bij technische problemen. 4 in balans heeft een goede visie. Het richt zich op het evenwichtig integreren van technologie in het onderwijs, met aandacht voor onderwijskwaliteit, professionalisering van leraren, digitale leermiddelen en een goede infrastructuur.
  • 3. Een voorbeeld van een techniek gedreven beslissing bij 4 in balans is dat scholen ervoor kiezen om nieuwe technologieën aan te schaffen zonder eerst de onderwijsbehoeften en doelen van de leerlingen in overweging te nemen. 6. Ja maar het is belangrijk om kritisch te zijn en verschillende bronnen te raadplegen om neutraal nieuws te verkrijgen. Vertrouw op gerenommeerde nieuwsorganisaties en vermijd clickbait-titels die bedoeld zijn om aandacht te trekken. Net zoals Netflix je filmkeuze beperkt op basis van je kijkgeschiedenis en voorkeuren, past Google ook je zoekresultaten aan op basis van je eerdere zoekgeschiedenis en voorkeuren. Dit kan leiden tot een meer gepersonaliseerde ervaring, maar het is belangrijk om bewust te zijn van de filterbubbel en af en toe ook andere bronnen te raadplegen. Deepfake is wanneer kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om realistische nepvideo's te maken waarin mensen dingen doen of zeggen die ze in werkelijkheid niet hebben gedaan. Het kan verontrustend zijn omdat het misbruikt kan worden om valse informatie te verspreiden, reputaties te schaden of zelfs om nepnieuws te creëren. Het is belangrijk om kritisch te blijven en bronnen te verifiëren om de waarheidsgetrouwheid van video's te beoordelen. Met de opkomst van technologie zoals deepfake is het belangrijk om ook beelden kritisch te bekijken. We moeten ons bewust zijn van de mogelijkheid dat beelden gemanipuleerd kunnen zijn en bronnen verifiëren voordat we conclusies trekken. Het is altijd een goed idee om een gezonde dosis scepsis te behouden, zowel bij tekst als bij beelden. 7. Als het gaat om auteursrecht en plagiaat, is het belangrijk om originele inhoud van anderen te respecteren en niet zonder toestemming te kopiëren of te gebruiken. Het is het beste om je eigen werk te creëren of toestemming te vragen en correcte bronvermelding te geven als je andermans werk wilt gebruiken. Het is altijd goed om creativiteit en eerlijkheid te bevorderen! De meest voorkomende fouten in onderwijs als het gaat om auteursrecht en plagiaat zijn het niet correct citeren of bronvermelding geven, het kopiëren en plakken van tekst zonder toestemming, en het niet begrijpen van wat als fair use wordt beschouwd. Het is belangrijk om altijd de regels rond auteursrecht te respecteren en correcte bronvermelding te geven om plagiaat te voorkomen.
  • 4. Je kunt verschillende methoden gebruiken om te controleren of een leerling iets zelf heeft geschreven. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar overeenkomsten met andere bronnen op internet, zoals online artikelen of essays. Ook kun je letten op inconsistenties in de schrijfstijl of taalgebruik van de leerling. Het is belangrijk om open communicatie te hebben met de leerling en hen aan te moedigen om hun eigen werk te doen. 8. Flipped Classroom is een onderwijsmethode waarbij de traditionele rol van lesgeven en huiswerk maken wordt omgedraaid. Leerlingen bestuderen de lesstof thuis via video's of andere online bronnen en gebruiken de lestijd op school voor discussies, samenwerking en praktische toepassing van de leerstof. Het is een interactieve benadering die de betrokkenheid en het begrip van de leerlingen vergroot. Een goede case zou zijn wiskundelessen om te draaien. Leerlingen kunnen thuis video's bekijken waarin de concepten worden uitgelegd en oefeningen worden gedemonstreerd. In de klas kunnen ze dan samenwerken, vragen stellen en praktische toepassingen van de wiskunde bespreken. Dit zou de leerlingen actiever betrekken bij het leerproces en hen helpen om diepgaand begrip te ontwikkelen. Als onderwijzer kun je ervoor kiezen om de filmpjes zelf te maken, maar het is ook mogelijk om kinderen hierbij te betrekken. Je kunt bijvoorbeeld leerlingen vragen om presentaties of uitlegvideo's te maken over bepaalde onderwerpen. Dit stimuleert hun creativiteit en betrokkenheid bij het leerproces. Het is belangrijk om duidelijke richtlijnen te geven en de filmpjes te beoordelen voordat ze worden gedeeld met de klas. Het gebruik van een flipped classroom kan zowel bijdragen aan verbetering als differentiatie in het onderwijs. Door leerlingen de mogelijkheid te geven om de lesstof thuis op hun eigen tempo te bestuderen, kunnen ze individuele behoeften en leerniveaus beter aanpakken. Bovendien kunnen leraren in de klas meer tijd besteden aan persoonlijke begeleiding en differentiatie, omdat de basisinstructie al buiten de klas is gegeven. Wat betreft Corona, kan een flipped classroom helpen bij het faciliteren van afstandsonderwijs en het verminderen van de impact van schoolsluitingen. Het biedt flexibiliteit en maakt het mogelijk om les te geven en te leren, zelfs als leerlingen niet fysiek op school aanwezig kunnen zijn. 9. Het kan te maken hebben met het feit dat schrijven een meer actieve en betrokken manier van noteren is. Door te schrijven, moet je de informatie verwerken en samenvatten terwijl je luistert, wat kan helpen bij het verwerken en onthouden van de inhoud. Het trage tempo van schrijven kan ook voordelen hebben, omdat het je dwingt om selectiever te zijn en de belangrijkste punten te identificeren. Aan de andere kant kan het snel typen op een pc ervoor zorgen dat je meer geneigd bent om alles letterlijk over te nemen, zonder het echt te verwerken. Het vertalen van informatie van het ene medium naar het andere, zoals tekst naar beeld en geluid, kan helpen bij het versterken van het begrip en het onthouden van de inhoud. Door informatie op verschillende manieren te presenteren, activeer je verschillende delen van de hersenen en maak je verbindingen tussen verschillende concepten. Dit kan leiden tot een dieper begrip en betere retentie van de leerstof. Het is een effectieve manier om de leerervaring te verrijken en verschillende leerstijlen aan te spreken.
  • 5. 10. Een webquest is een educatieve activiteit waarbij studenten online informatie verzamelen en verwerken om een specifiek doel te bereiken. De bouwstenen van een webquest zijn de introductie, de taak, de informatiebronnen, de processtappen en de evaluatie. Goeie voorbeelden en verzamelsites zijn onder andere 'WebQuest.org' en 'ZUNAL WebQuests'. Webquests kunnen vallen onder verschillende eindtermen, zoals kritisch denken, informatievaardigheden en mediawijsheid. Er zijn kansen voor differentiatie binnen verschillende vakgebieden, zoals geschiedenis, wetenschap, taal en kunst.