SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
Visie op ICT
Blended Learning en hybride leren
Wat is het?
Blended learning is het combineren van online leren en het tradioneel face to face onderwijs.
Hierdoor krijgen leerlingen dus meer flexibiliteit qua tijd, tempo, plaats,…
Met hybride leren ze hoe je toekomstig beroep er in de praktijk uitziet en kan je de theorie beter aan
de praktijk koppelen.
Waarom zegt Professor Jan Elen van KUL “onderwijs zal blended zijn of zal niet zijn”?
Door blended learning kan hij meer studenten bereiken die normaal misschien niet naar de campus
komen omdat ze door een reden er moeilijk geraken. De studenten kunnen ook de les online
meerdere keren bekijken waardoor ze veel flexibiliteit krijgen. De lectoren moeten het maar 1 keer
uitleggen en kunnen hierdoor veel tijd uit besparen. Ze kunnen dan die tijd spenderen aan studenten
die extra uitleg nodig hebben. Door alle technologische snufjes die er deze tijd zijn, ziet Professor Jan
Elen er niet in waarom deze mogelijkheid er niet zou kunnen zijn.
Wat kan het veranderen in je school?
De leerlingen verliezen minder tijd om naar school te komen, ze kunnen sommige lessen op hun
eigen tempo bekijken en zelf inplannen wanneer ze de les volgen. De lectoren kunnen op die manier
ook beter de studenten ondersteunen waar nodig.
Waarom is het zinvol om een cursus te redesignen aan de hand van blended learning?
Ze kunnen op die manier herbekijken welke lessen beter face to face worden gegeven en welke ook
gemakkelijk vanuit thuis gevolgd kunnen worden.
Wat met Corona?
Doordat Corona is geweest zijn we sneller naar blended learning overgegaan omdat we toen bijna
alle lessen vanuit thuis moesten volgen. Voor sommige lessen is dit zo gebleven, dat je de kans hebt
om vanuit thuis de lessen te volgen.
Wat is een MOOC?
MOOC staat voor Massive Open Online Course. Het is een cursus waarbij je gratis kan inschrijven en
op eigen tempo kunt volgen. Het doel is om een specifiek onderwerp over te brengen. Het is vooral
ontwikkeld door universiteiten.
SAMR
Wat is het en geef een voorbeeld van toepassing in je onderwijscontext.
SAMR staat voor substitution, augmentation, modification en redefinition. Het is een model dat
bestaand materiaal of bestaande werkvormen digitaliseert.
Dit zijn de niveaus:
- Substitution: vervanging
Je gebruikt ICT als een vervanging van een leermiddel, zonder dat er sprake is van een functionele
verandering.
Voorbeeld: Als de kinderen iets in Word moeten noteren, dan kunnen ze gebruik maken van een
tekstbewerker.
- Augmentation: meerwaarde
Je gebruikt ICT als een vervanging van een leermiddel, met een functionele verandering.
Voorbeeld: De kinderen maken online via de computer hun toets.
- Modification: aanpassing
Dit niveau leidt ICT tot een verbetering van het onderwijs, zonder dat er sprake is van een radicale
verandering.
Voorbeeld: De kinderen kunnen tijdens de les aardrijkskunde gebruik maken van Google Earth om
hun antwoord te vinden.
- Redefinition: transformatie
Bij dit niveau is er sprake van een transformatie die met behulp van ICT wordt mogelijk gemaakt. Je
gebruikt ICT tijdens dit niveau als middel.
Voorbeeld: De kinderen kunnen aangepaste oefeningen volgens hun normen, de leerkracht kan dit
opvolgen. Dit is een groot voordeel voor de leerkracht om dit te kunnen opvolgen met ICT.
Bedenk een analoge activiteit (bijv. taak op papier) en digitaliseer ze via SAMR tot op niveau van
Redefinition.
Stopmotion maken
Substitution: Ze kunnen de foto’s na elkaar laten komen door het in powerpoint te zetten.
Augmentation: Ze kunnen dit samen doen met klasgenoten door hun powerpoint met elkaar te
delen via one drive.
Modification: De juf zit mee via one drive in de powerpoint en kan zo bijsturen.
Redefinition: Ze kunnen er bijhorende afbeeldingen, geluiden aan toevoegen.
T-Pack
wat is het
Het T-Pack-model beschrijft de kennis die een leraar nodig heeft om ICT in het onderwijs te brengen.
wat betekent het voor jou als leraar?
Het betekent voor mij als leraar om de vaardigheden en de kennis dat bij een vak hoort op een
begrijpelijke en aantrekkelijke manier over te brengen naar de leerlingen met behulp van ICT.
Argumenteer waarom het nog zo vaak fout loopt in lagere scholen wanneer ICT (Media) wordt
geïntegreerd.
In de lagere school loopt het vaak nog fout omdat ze niet beschikken over de nodige materialen en
vaak hebben de huidige leerkrachten amper of geen opleiding gekregen voor ICT.
Op welke van de drie componenten moet jij nog het meeste leerwinst boeken?
Ik wil mij nog verdiepen in de drie componenten aangezien dit mijn eerste jaar is als studente heb ik
hier nog niet veel ervaring mee.
Eindtermen ICT
Wat zijn in Vlaanderen de eindtermen?
1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen
te ondersteunen bij het leren.
2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken,
verwerken en bewaren.
7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te
communiceren.
Wat is er aan het gebeuren in het secundaire onderwijs?
Sinds Corona zijn de middelen en het budget verhoogd voor ICT. Ze gebruiken het steeds meer en
meer. Hierdoor wordt de leerling steeds meer gemotiveerd, het zorgt voor een aantrekkelijker
onderwijs en een rijkere leeromgeving waar meer mogelijkheden zijn voor onderwijs op
maat/zelfstandig te leren.
Vier in balans
Wat is het en wat loopt er vaak fout in scholen? Pas dit toe op een stageschool of een school die je
kent. Waar zitten de problemen?
Vier in balans is een model dat beschrijft welke bouwstenen nodig zijn om ICT in het onderwijs goed
te kunnen gebruiken. De vier bouwstenen zijn : visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en
infrastructuur. Wanneer deze met elkaar in balans zijn kan u de gewenste doelen op het gebied van
ICT behalen. Op sommige scholen loopt dit vaak fout omdat er een bouwsteen niet goed verloopt.
Toen ik in het lager onderwijs zat waren er te weinig laptops in de klas waardoor we steeds moesten
afwisselen. De laptops werkten vaak ook niet zo goed omdat dit oudere toestellen waren.
Wanneer ik zeg dat alles staat en valt met een goeie visie, klopt dat dan?
Ja, dat klopt. Om tot een effectief gebruik van ICT te komen is het van belang dat helder is wat een
school wil bereiken( wat is de visie?) en dat er spraken is van voldoende leiderschap om de gewenste
veranderingen succesvol te krijgen.
Geef een voorbeeld van techniekgedreven beslissingen.
Aankopen van kwalitatieve computers, goed werkende netwerken, makkelijk hanteerbaar en niet te
snel kapot bij vallen zijn handige toepassingen.
Fake news en clickbait
krijg je als gewone mens nog neutraal nieuws?
Neen, want elke journalist of nieuwsredactie bekijkt het nieuws met een bepaalde bril.
Wanneer ik zeg dat je zoekresultaten in Google beperkt worden zoals je filmkeuze in Netflix wat
bedoel ik daar dan mee?
Je zoekresultaten worden afgeleid door je interesses die je eerder hebt opgezocht en die opgeslagen
zijn in google, Netflix,… Je krijgt ook reclame van jou opgezochte items op jouw andere social media.
Wat is deepfake en waarom moet het je verontrusten?
Deepfake is een versie van nep nieuws. Het vertrekt vanuit bestaande beelden, gezichten, teksten,…
die vervolgens bewerkt of gemanipuleerd worden. Het moet je verontrusten omdat het ernstige
gevolgen kan hebben voor ons als mens.
We hebben de natuurlijke reflex om tekst kritisch te bekijken en beelden te aanvaarden als
waarheid, is dat nog steeds een goed idee?
Neen want tegenwoordig wordt er veel nepnieuws verspreidt. Je moet steeds nagaan of de bron wel
betrouwbaar is.
Auteursrecht en plagiaat
wat mag nu eigenlijk wel en wat niet?
Je mag Teksten, afbeeldingen, grafieken,… overnemen als er een bronvermelding bij staat. Als er
geen bronvermelding bij staat mag je dit niet doen. Je mag het ook gebruiken als de auteursrechten
dit toestaan en je dus vermeldt van wie het is.
Je mag niet teksten, afbeeldingen,… overnemen als je er geen bronvermelding bij zet of als je de
tekst niet aanpast hebt in eigen woorden. Je mag ook niet zeggen dat iets van jouw is als je het hebt
overgenomen van het internet.
Wat zijn de meest gemaakte fouten in onderwijs?
Inhoud van teksten volledig overnemen en een niet juiste bronvermelding.
Hoe kan je nakijken of een leerling iets al dan niet zelf heeft geschreven?
Er bestaan verschillende programma’s online die je werk kunnen nakijken op plagiaat. Ook door een
mondelinge bevraging kan je dit nakijken.
Flipped Classroom
wat is het?
Bij Flipped Classroom moeten de leerlingen de leerstof die ze online krijgen thuis voorbereiden. Zo
kan er in de klas dieper op in gegaan worden en is er tijd voor vragen en of discussies.
Bedenk een goede case voor je school (instructie wel in de klas, niet thuis).
Je maakt een filmpje waarbij je uitlegt hoe je moet knippen. Je geeft daarna papier aan de kinderen
en dan kunnen ze aan de slag met behulp van de juf.
Moet je die filmpjes als onderwijzer zelf maken?
Neen, dat is niet verplicht. Het is makkelijker als je het zelf maakt zodat je dit op je eigen manier
kunt uitleggen. De kinderen zijn het ook gewoon dat jij aan hun iets leert i.p.v. een filmpje van het
internet. Moest je het toch van het internet halen dan moet je deze op voorhand goed bekijken
zodat het op dezelfde manier word uitgelegd als jij het zou doen.
Kan dit door kinderen (Jonatan academie)?
Ja, dit kan zeker. Kinderen vinden dit zelfs dikwijls nog aangenamer en leerrijker dan dat ze dit
zouden krijgen van een volwassene. Het wordt dan vaak ook op een simpelere manier uitgelegd.
Zie je een verband en /of mogelijkheden bij verbeteren of differentiatie?
Elke leerling kan zijn nodige tijd nemen om de filmpjes te bekijken en te bestuderen. Ze kunnen het
thuis al voorbereiden en hun vragen meenemen naar klas.
Mogelijkheden bij Corona?
Bij corona kunnen de leerlingen de les thuis voorbereiden en daarna klassikaal en online er verder
op in gaan.
Onderzoek heeft uitgewezen dat wie schrijft bij het noteren in de les meer onthoudt dan wie tikt op
een pc. Hoe zou dat kunnen komen?
Typen kunnen vele al heel snel. Typen doe je wel bijna altijd gedachteloos. Terwijl als je schrijft kan
je brein beter informatie onthouden omdat dit trager verloopt dan typen. Je schrijft dan meestal
kernwoorden i.p.v. volledige zinnen omdat je daar vaak geen tijd voor hebt. Het leert ook beter als je
enkel kernwoorden hebt.
(denk aan hoe traag je schrijft en hoe snel sommigen kunnen tikken tov wat de leerkracht zegt)
In dat geval geef ik aan studenten steeds het advies dat ze leerlingen moeten doen vertalen. Van het
ene medium naar het andere (tekst, stilstaand beeld, bewegend beeld en geluid) Leg uit waarom je
dat beter zo doet.
Door dit zo te noteren kan je het beter onthouden en wordt het ook opgeslagen in je geheugen.
Webquests
Wat is het?
Het is een activerende en interactieve lesvorm. De leerlingen vinden hun informatie voor het
grootste deel uit bronnen van het internet.
Wat zijn de bouwstenen?
- Inleiding
- Opdrachten
- Handelingen
- Bronnen
- Beoordeling
- Afsluiting
- Leerkrachtpagina
Goeie voorbeelden en verzamelsites?
Intranet, klascement, smartschool
Onder welke Eindterm (diamant) valt dit?
De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken,
verwerken en bewaren.
Zie je kansen voor differentiatie?
Ja want aangezien je specifieke oefeningen kunt aanbieden om de leerstof in te oefenen.
Binnen welke vakgebieden?
Webquests kun je bij alle vakgebieden toepassen.

More Related Content

Similar to Visie op ICT.docx

Similar to Visie op ICT.docx (20)

Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT: 26Sep.docx
Visie op ICT: 26Sep.docxVisie op ICT: 26Sep.docx
Visie op ICT: 26Sep.docx
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdfVisie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
visie op ict.pdf
visie op ict.pdfvisie op ict.pdf
visie op ict.pdf
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Opdracht visie op ICT docx
Opdracht visie op ICT docxOpdracht visie op ICT docx
Opdracht visie op ICT docx
 
ICTopdrachtB.docx
ICTopdrachtB.docxICTopdrachtB.docx
ICTopdrachtB.docx
 
Visie op ICT afgewerkt.pdf
Visie op ICT afgewerkt.pdfVisie op ICT afgewerkt.pdf
Visie op ICT afgewerkt.pdf
 
Visie op ICT taak.pdf
Visie op ICT taak.pdfVisie op ICT taak.pdf
Visie op ICT taak.pdf
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT
Visie op ICT Visie op ICT
Visie op ICT
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdf
 
visie op ict.pptx
visie op ict.pptxvisie op ict.pptx
visie op ict.pptx
 

Visie op ICT.docx

  • 1. Visie op ICT Blended Learning en hybride leren Wat is het? Blended learning is het combineren van online leren en het tradioneel face to face onderwijs. Hierdoor krijgen leerlingen dus meer flexibiliteit qua tijd, tempo, plaats,… Met hybride leren ze hoe je toekomstig beroep er in de praktijk uitziet en kan je de theorie beter aan de praktijk koppelen. Waarom zegt Professor Jan Elen van KUL “onderwijs zal blended zijn of zal niet zijn”? Door blended learning kan hij meer studenten bereiken die normaal misschien niet naar de campus komen omdat ze door een reden er moeilijk geraken. De studenten kunnen ook de les online meerdere keren bekijken waardoor ze veel flexibiliteit krijgen. De lectoren moeten het maar 1 keer uitleggen en kunnen hierdoor veel tijd uit besparen. Ze kunnen dan die tijd spenderen aan studenten die extra uitleg nodig hebben. Door alle technologische snufjes die er deze tijd zijn, ziet Professor Jan Elen er niet in waarom deze mogelijkheid er niet zou kunnen zijn. Wat kan het veranderen in je school? De leerlingen verliezen minder tijd om naar school te komen, ze kunnen sommige lessen op hun eigen tempo bekijken en zelf inplannen wanneer ze de les volgen. De lectoren kunnen op die manier ook beter de studenten ondersteunen waar nodig. Waarom is het zinvol om een cursus te redesignen aan de hand van blended learning? Ze kunnen op die manier herbekijken welke lessen beter face to face worden gegeven en welke ook gemakkelijk vanuit thuis gevolgd kunnen worden. Wat met Corona? Doordat Corona is geweest zijn we sneller naar blended learning overgegaan omdat we toen bijna alle lessen vanuit thuis moesten volgen. Voor sommige lessen is dit zo gebleven, dat je de kans hebt om vanuit thuis de lessen te volgen. Wat is een MOOC? MOOC staat voor Massive Open Online Course. Het is een cursus waarbij je gratis kan inschrijven en op eigen tempo kunt volgen. Het doel is om een specifiek onderwerp over te brengen. Het is vooral ontwikkeld door universiteiten.
  • 2. SAMR Wat is het en geef een voorbeeld van toepassing in je onderwijscontext. SAMR staat voor substitution, augmentation, modification en redefinition. Het is een model dat bestaand materiaal of bestaande werkvormen digitaliseert. Dit zijn de niveaus: - Substitution: vervanging Je gebruikt ICT als een vervanging van een leermiddel, zonder dat er sprake is van een functionele verandering. Voorbeeld: Als de kinderen iets in Word moeten noteren, dan kunnen ze gebruik maken van een tekstbewerker. - Augmentation: meerwaarde Je gebruikt ICT als een vervanging van een leermiddel, met een functionele verandering. Voorbeeld: De kinderen maken online via de computer hun toets. - Modification: aanpassing Dit niveau leidt ICT tot een verbetering van het onderwijs, zonder dat er sprake is van een radicale verandering. Voorbeeld: De kinderen kunnen tijdens de les aardrijkskunde gebruik maken van Google Earth om hun antwoord te vinden. - Redefinition: transformatie Bij dit niveau is er sprake van een transformatie die met behulp van ICT wordt mogelijk gemaakt. Je gebruikt ICT tijdens dit niveau als middel. Voorbeeld: De kinderen kunnen aangepaste oefeningen volgens hun normen, de leerkracht kan dit opvolgen. Dit is een groot voordeel voor de leerkracht om dit te kunnen opvolgen met ICT. Bedenk een analoge activiteit (bijv. taak op papier) en digitaliseer ze via SAMR tot op niveau van Redefinition. Stopmotion maken Substitution: Ze kunnen de foto’s na elkaar laten komen door het in powerpoint te zetten. Augmentation: Ze kunnen dit samen doen met klasgenoten door hun powerpoint met elkaar te delen via one drive.
  • 3. Modification: De juf zit mee via one drive in de powerpoint en kan zo bijsturen. Redefinition: Ze kunnen er bijhorende afbeeldingen, geluiden aan toevoegen. T-Pack wat is het Het T-Pack-model beschrijft de kennis die een leraar nodig heeft om ICT in het onderwijs te brengen. wat betekent het voor jou als leraar? Het betekent voor mij als leraar om de vaardigheden en de kennis dat bij een vak hoort op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier over te brengen naar de leerlingen met behulp van ICT. Argumenteer waarom het nog zo vaak fout loopt in lagere scholen wanneer ICT (Media) wordt geïntegreerd. In de lagere school loopt het vaak nog fout omdat ze niet beschikken over de nodige materialen en vaak hebben de huidige leerkrachten amper of geen opleiding gekregen voor ICT. Op welke van de drie componenten moet jij nog het meeste leerwinst boeken? Ik wil mij nog verdiepen in de drie componenten aangezien dit mijn eerste jaar is als studente heb ik hier nog niet veel ervaring mee. Eindtermen ICT Wat zijn in Vlaanderen de eindtermen? 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. 7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
  • 4. Wat is er aan het gebeuren in het secundaire onderwijs? Sinds Corona zijn de middelen en het budget verhoogd voor ICT. Ze gebruiken het steeds meer en meer. Hierdoor wordt de leerling steeds meer gemotiveerd, het zorgt voor een aantrekkelijker onderwijs en een rijkere leeromgeving waar meer mogelijkheden zijn voor onderwijs op maat/zelfstandig te leren. Vier in balans Wat is het en wat loopt er vaak fout in scholen? Pas dit toe op een stageschool of een school die je kent. Waar zitten de problemen? Vier in balans is een model dat beschrijft welke bouwstenen nodig zijn om ICT in het onderwijs goed te kunnen gebruiken. De vier bouwstenen zijn : visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur. Wanneer deze met elkaar in balans zijn kan u de gewenste doelen op het gebied van ICT behalen. Op sommige scholen loopt dit vaak fout omdat er een bouwsteen niet goed verloopt. Toen ik in het lager onderwijs zat waren er te weinig laptops in de klas waardoor we steeds moesten afwisselen. De laptops werkten vaak ook niet zo goed omdat dit oudere toestellen waren. Wanneer ik zeg dat alles staat en valt met een goeie visie, klopt dat dan? Ja, dat klopt. Om tot een effectief gebruik van ICT te komen is het van belang dat helder is wat een school wil bereiken( wat is de visie?) en dat er spraken is van voldoende leiderschap om de gewenste veranderingen succesvol te krijgen. Geef een voorbeeld van techniekgedreven beslissingen. Aankopen van kwalitatieve computers, goed werkende netwerken, makkelijk hanteerbaar en niet te snel kapot bij vallen zijn handige toepassingen. Fake news en clickbait krijg je als gewone mens nog neutraal nieuws? Neen, want elke journalist of nieuwsredactie bekijkt het nieuws met een bepaalde bril. Wanneer ik zeg dat je zoekresultaten in Google beperkt worden zoals je filmkeuze in Netflix wat bedoel ik daar dan mee? Je zoekresultaten worden afgeleid door je interesses die je eerder hebt opgezocht en die opgeslagen zijn in google, Netflix,… Je krijgt ook reclame van jou opgezochte items op jouw andere social media.
  • 5. Wat is deepfake en waarom moet het je verontrusten? Deepfake is een versie van nep nieuws. Het vertrekt vanuit bestaande beelden, gezichten, teksten,… die vervolgens bewerkt of gemanipuleerd worden. Het moet je verontrusten omdat het ernstige gevolgen kan hebben voor ons als mens. We hebben de natuurlijke reflex om tekst kritisch te bekijken en beelden te aanvaarden als waarheid, is dat nog steeds een goed idee? Neen want tegenwoordig wordt er veel nepnieuws verspreidt. Je moet steeds nagaan of de bron wel betrouwbaar is. Auteursrecht en plagiaat wat mag nu eigenlijk wel en wat niet? Je mag Teksten, afbeeldingen, grafieken,… overnemen als er een bronvermelding bij staat. Als er geen bronvermelding bij staat mag je dit niet doen. Je mag het ook gebruiken als de auteursrechten dit toestaan en je dus vermeldt van wie het is. Je mag niet teksten, afbeeldingen,… overnemen als je er geen bronvermelding bij zet of als je de tekst niet aanpast hebt in eigen woorden. Je mag ook niet zeggen dat iets van jouw is als je het hebt overgenomen van het internet. Wat zijn de meest gemaakte fouten in onderwijs? Inhoud van teksten volledig overnemen en een niet juiste bronvermelding. Hoe kan je nakijken of een leerling iets al dan niet zelf heeft geschreven? Er bestaan verschillende programma’s online die je werk kunnen nakijken op plagiaat. Ook door een mondelinge bevraging kan je dit nakijken.
  • 6. Flipped Classroom wat is het? Bij Flipped Classroom moeten de leerlingen de leerstof die ze online krijgen thuis voorbereiden. Zo kan er in de klas dieper op in gegaan worden en is er tijd voor vragen en of discussies. Bedenk een goede case voor je school (instructie wel in de klas, niet thuis). Je maakt een filmpje waarbij je uitlegt hoe je moet knippen. Je geeft daarna papier aan de kinderen en dan kunnen ze aan de slag met behulp van de juf. Moet je die filmpjes als onderwijzer zelf maken? Neen, dat is niet verplicht. Het is makkelijker als je het zelf maakt zodat je dit op je eigen manier kunt uitleggen. De kinderen zijn het ook gewoon dat jij aan hun iets leert i.p.v. een filmpje van het internet. Moest je het toch van het internet halen dan moet je deze op voorhand goed bekijken zodat het op dezelfde manier word uitgelegd als jij het zou doen. Kan dit door kinderen (Jonatan academie)? Ja, dit kan zeker. Kinderen vinden dit zelfs dikwijls nog aangenamer en leerrijker dan dat ze dit zouden krijgen van een volwassene. Het wordt dan vaak ook op een simpelere manier uitgelegd. Zie je een verband en /of mogelijkheden bij verbeteren of differentiatie? Elke leerling kan zijn nodige tijd nemen om de filmpjes te bekijken en te bestuderen. Ze kunnen het thuis al voorbereiden en hun vragen meenemen naar klas. Mogelijkheden bij Corona? Bij corona kunnen de leerlingen de les thuis voorbereiden en daarna klassikaal en online er verder op in gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat wie schrijft bij het noteren in de les meer onthoudt dan wie tikt op een pc. Hoe zou dat kunnen komen? Typen kunnen vele al heel snel. Typen doe je wel bijna altijd gedachteloos. Terwijl als je schrijft kan je brein beter informatie onthouden omdat dit trager verloopt dan typen. Je schrijft dan meestal kernwoorden i.p.v. volledige zinnen omdat je daar vaak geen tijd voor hebt. Het leert ook beter als je enkel kernwoorden hebt.
  • 7. (denk aan hoe traag je schrijft en hoe snel sommigen kunnen tikken tov wat de leerkracht zegt) In dat geval geef ik aan studenten steeds het advies dat ze leerlingen moeten doen vertalen. Van het ene medium naar het andere (tekst, stilstaand beeld, bewegend beeld en geluid) Leg uit waarom je dat beter zo doet. Door dit zo te noteren kan je het beter onthouden en wordt het ook opgeslagen in je geheugen. Webquests Wat is het? Het is een activerende en interactieve lesvorm. De leerlingen vinden hun informatie voor het grootste deel uit bronnen van het internet. Wat zijn de bouwstenen? - Inleiding - Opdrachten - Handelingen - Bronnen - Beoordeling - Afsluiting - Leerkrachtpagina Goeie voorbeelden en verzamelsites? Intranet, klascement, smartschool Onder welke Eindterm (diamant) valt dit? De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. Zie je kansen voor differentiatie? Ja want aangezien je specifieke oefeningen kunt aanbieden om de leerstof in te oefenen. Binnen welke vakgebieden? Webquests kun je bij alle vakgebieden toepassen.