Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Democratisering

320 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Democratisering

 1. 1. Democratisering onderwijs: de rol van digitale sociale media Kristi Jauregi Ondarra
 2. 2. Gedachtegoed Habermas Democratie: Transparantie Debat (communicatie + ratio) in de publieke sfeer Werelburgerrecht: transnationale verhoudingen
 3. 3. Democratie # dictatuur
 4. 4. Illegale concerten: Protestlied
 5. 5. Onderwijs in een dictatuur: impact op kinderen Ikastola: illegaal in de tijd van Franco
 6. 6. 21 eeuw • Digitale / informatie revolutie Internet: Informatie overal Pcs, laptops, mobiel • Dynamische samenleving; snelheid veranderingen • Samen doen, delen, creëren • Globalisatie
 7. 7. Impact digitale revolutie in ons leven En in het onderwijs?
 8. 8. Vraag naar nieuwe competenties, nieuwe vaardigheden 21st century skills / soft skills Intercultureel bewustzijn En in het onderwijs? 8
 9. 9. Sociale Media in het nieuws
 10. 10. Ook positief Bron: Metro
 11. 11. Sociale media en jeugd Sociale media-generatie Always connected!
 12. 12. Sociale Media
 13. 13. Kennisnet & Mijn kind online • Gesprekken met lln – Groep 8 – VO: 3,4,5 mavo/havo/vwo • Vragenlijst aan 1513 lln (10-17) Ze staan op en gaan weer slapen met hun smartphone Ze delen ervaringen, emoties en leren van elkaar En in het onderwijs?
 14. 14. Kinderen willen wel! Het maakt de les interessanter en afwisselender
 15. 15. Sociale media in het onderwijs (2012)
 16. 16. De online revolutie in het onderwijs maakt universele toegang tot top onderwijs mogelijk • MOOCs (Massive Online Open Courses): Coursera, Udacity, EdX, Canv as, Future learn, Sakai, OldsMooc, Khan Top universiteiten Video, Taken, Toetsen Certificering • OER (EU, I Tunes)
 17. 17. I tunes education channel
 18. 18. Erasmus + Horizon 2020
 19. 19. http://openeducationeuropa.eu/
 20. 20. Schuwer, OU
 21. 21. Rollen docenten / opleiders / leerders • Inspirator, motivator, innovator • Coachende rol • Rijke, veilige en positieve leeromgeving creëren • ICT geletterdheid stimuleren – Mediawijsheid – Netiquette • Digitale didactiek handhaven • Bottom-up: leerling en zijn/haar onderzoekende houding centraal
 22. 22. Is dit onderwijs? College is a place where a professor’s lecture notes go straight to the students’ lecture notes, without passing through the brains of either. M. Twain
 23. 23. Rollen docenten / opleiders / leerders • Activerende didactiek (experiential learning) • Kennisconstructie: – Leren bronnen kritisch te gebruiken voor bepaalde doeleinden – Creativiteit / initiatief / probleem-oplossende vaardigheden bevorderen – Kritisch denken (redeneren) stimuleren (communicatie, debat) – Leergemeenschap creëren: samen met de lln (eigenaarschap van leerprocessen) – Verscheidenheid koesteren – Intercultureel bewustzijn en actieve burgerschap bevorderen – Naast formeel ook informeel en nonformeel leren hanteren – Blended learning
 24. 24. Sociale media: uitdagingen voor het onderwijs 1. Denk aan de meerwaarde 2. Het gebruik van sociale media is een middel (en geen doel) om: a) je onderwijs activerender, flexibeler, dynamischer, aantrek kelijker, innoverender, rijker te maken b) de leerling (zijn/haar belevingswereld) en zijn leerproces centraal te stellen (motivatie + effectiviteit van leerprocessen) 3. Belang van ontwerp rijke leertaken
 25. 25. Sociale media kan gebruikt worden voor samenwerking met peers/experts uit het buitenland (TELECOLLABORATION) met als doel: • De onderwijscontext te verrijken buiten de muren van het klaslokaal • Een internationale gemeenschap te ontwikkelen (internationalisering onderwijs) • Interculturele competentie en wereldburgerschap te bevorderen • Authenticiteit van het leerproces te stimuleren • Authenticiteit van communicatie te bevorderen Blended learning!
 26. 26. Europees Project TILA (2013-2015): www.tilaproject.eu Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition
 27. 27. Democratisering en verrijking onderwijs door de digitale revolutie zorgt voor: •Gelijke kansen voor iedereen: onderwijs als fundamenteel mensenrecht •Leven lang leren voor iedereen •Versterking Innovatiegolf
 28. 28. Hartelijk dank! Kristi Jauregi Ondarra

×