Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jauregi en hernandez ict groningen slideshare

1,225 views

Published on

This ppt belongs to the presentation Mabelle and I gave about the NIFLAR experiences so far on the 17th of June 2010 at the symposium "ICT and teaching at the Faculties of Humanities in the Netherlands", held at the University of Groningen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jauregi en hernandez ict groningen slideshare

 1. 1. Samenwerkend leren via video-web en Second Life ICT en Onderwijs in de Humaniora Groningen Kristi Jauregi en Mabelle Hernandez Un iversiteit Utrecht
 2. 2. Kleine inventarisatie <ul><li>Onderwijs vreemde talen? </li></ul><ul><li>Integratie cross-culturele communicatie in het onderwijs? </li></ul><ul><li>Ervaring met Adobe/Skype/MSN? Privé/werk? </li></ul><ul><li>Ervaring met Virtuele Werelden/Second Life? Privé/werk? </li></ul>
 3. 3. Overzicht presentatie <ul><li>Wat is NIFLAR? </li></ul><ul><li>Ervaringen met video-webcommunicatie en Second Life: </li></ul><ul><ul><li>- Context </li></ul></ul><ul><ul><li>- Interactietaken </li></ul></ul><ul><ul><li>- Voorbeelden </li></ul></ul><ul><ul><li>- Indrukken/resultaten </li></ul></ul><ul><li>Conclusies </li></ul><ul><li>Discussie </li></ul>
 4. 4. NIFLAR <ul><li>Lifelong Learning Program (EC); 2009-2010 </li></ul><ul><li>Partners: </li></ul><ul><li>Universiteiten: </li></ul><ul><ul><li>Granada en Valencia (Spanje) </li></ul></ul><ul><ul><li>Coimbra (Portugal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Palacky (Olomouc, Tsjechië) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nevsky (St. Petersburg) en Novosibirsk (Rusland) </li></ul></ul><ul><ul><li>Concepción in Chili </li></ul></ul><ul><ul><li>Utrecht (Nederland) (co ö rdinatie) </li></ul></ul><ul><li>Tell Consult (Nederland) </li></ul><ul><li>2 middelbare scholen (Spanje, Nederland) </li></ul><ul><li>Doeltalen: Nederlands, Portugees, Russisch & Spaans </li></ul>
 5. 6. Context <ul><li>Vreemde-talenonderwijs: docent, boek en grammatica georienteerd </li></ul><ul><li>Geen mogelijkheden voor authentieke interactie in de doeltaal </li></ul><ul><li>ICT wordt amper gebruikt (internet, drills, wordprocessor) (ICT Impact Project 2006) </li></ul><ul><li>Nauwelijks aandacht voor interculturele bewustzijn (Lace Project 2007) </li></ul><ul><li>Lage motivatie (High Level Group of Final Report Multilingualism, 2007) </li></ul><ul><li>Terwijl studenten en lln > diginatives </li></ul>
 6. 7. Doelen en ambities van NIFLAR <ul><li>Het vreemdetalenonderwijs verrijken en innoveren (gespreksvaardigheid bij taalleerders x didactische aanpak bij docenten in opleiding ) </li></ul><ul><ul><li>door authentieke interactie in de doeltaal tussen leerders en moedertaalsprekers (‘peers’ of docenten in opleiding) te stimuleren </li></ul></ul><ul><ul><li>door middel van relevante pedagogische taken (ontworpen op maat) met nadruk op interculturele communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>met behulp van twee innovatieve ICT omgevingen </li></ul></ul><ul><li>Onderzoek doen naar de meerwaarde van de integratie van ICT-omgevingen in het onderwijs . </li></ul>
 7. 8. Webcam image Logged in members Chat On-line writing Shared documents Record FL learning in video-web communication
 8. 9. Virtuele Werelden: Second Life & Open Sim <ul><li>Je ziet niet de echte persoon maar zijn/haar avatar: anoniem </li></ul><ul><li>Je kunt met elkaar praten (herkent stem) </li></ul><ul><li>Je kunt bewegen (lopen, rennen, springen, zitten, liggen, dansen en… vliegen) </li></ul><ul><li>Je kunt je uiterlijk veranderen </li></ul><ul><li>Je kunt verschillende omgevingen bezoeken: Virtueel Parijs, Londen, Granada, Berlijn, Holland; musea, Eerste Kamer, rechtzaal, ziekenhuis, kroegen, bioscoop…) </li></ul><ul><li>Ideaal voor gecontextualieerde rollenspellen en games </li></ul><ul><li>Multimodale omgeving </li></ul><ul><li>Niet bestemd voor minderjarigen (wel Teens en OpenSim) </li></ul>
 9. 10. NIFLAR verrichte taken <ul><li>Leer- en pedagogische doelen bepalen (communicatief, intercultureel en didactisch) </li></ul><ul><li>Technische implementatie (Instructie gebruik ICT / Selectie en aanschaf hardware / Testen van hardware en internetaansluitingen / project sites ontwikkelen) </li></ul><ul><li>Interactietaken: </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkelingscriteria vastleggen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aansluiten bij bestaand curriculum </li></ul></ul><ul><ul><li>Taken ontwikkelen (ook door docenten in opleiding) </li></ul></ul><ul><li>Sessies HO met video-webcommunicatie (VWC): </li></ul><ul><ul><li>Nederlands, Spaans (270 studenten); Portugees, Russisch (40 studenten) </li></ul></ul><ul><li>Sessies HO met Second Life (Spaans: 40 studenten) </li></ul><ul><li>Sessies VO met VWC (Spaans/Engels): Pilot (8 lln.) Follow-up (40 lln.) </li></ul>
 10. 11. Pedagogische taken > centraal Criteria voor voor ICC in video-web communicatie en virtuele werelden <ul><li>Principes voor: </li></ul><ul><li>Communicatieve competentie in L2 verwerving ( Willis, 1996; Doughty & Long, 2003; Ellis, 2003; Moonen, 2007; Long, 2009) </li></ul><ul><li>Interculturele competentie in L2 verwerving (Byram, 1997; Müller-Jacquier, 2003) </li></ul><ul><li>Het gebruik van VWC en VW in L2 verwerving (Jauregi & Bañados, 2008; Deutschmann, Panichi & Molka, 2009) </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Blootstelling aan rijk, authentiek, ‘multimodaal’ en taakrelevant taalaanbod </li></ul><ul><li>Uitlokken van betekenisvol en passend taalgebruik </li></ul><ul><li>Focus op (intercultureel) begrip en betekenis, aanvullende feedback op vorm </li></ul><ul><li>Interactie bevat ‘negotiation of meaning’ </li></ul><ul><li>Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die VWC en VW bieden </li></ul>Taakkenmerken voor gespreksvaardigheid
 12. 13. Taakkenmerken voor interculturele competentie <ul><li>Neem begrippen en vooroordelen uit dagelijks leven als startpunt </li></ul><ul><li>Focus op interculturele overeenkomsten en verschillen </li></ul><ul><li>Begrip nodig van elkaars inzicht en wereldbeeld </li></ul><ul><li>Evalueer eigen inzicht/wereldbeeld met behulp van gesprekspartner </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Universiteit Utrecht </li></ul><ul><li>Deelnemers: </li></ul><ul><ul><li>- 32 /36 docenten in opleiding ( heterogene groep : Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Duits) </li></ul></ul><ul><li>Integratie in cursussen (verplicht onderdeel van): </li></ul><ul><ul><li>Mastercursus Language Education </li></ul></ul><ul><li>Tijdspan ( Febr. - April 2009/2010) </li></ul><ul><li>3 interactiesessies (1/2 hour) </li></ul><ul><li>Palacký Universiteit Olomouc </li></ul><ul><li>36 / 36 Tsjechische studenten Nederlands 19 A2 + 17 B1 (CEFR) </li></ul><ul><li>Nederlandse taalverwerving A2 + B1 (CEFR) </li></ul><ul><li>3 interactiesessies (1/2 hour) </li></ul>Integratie project bij DIO’s -> Nederlands (VWC)
 14. 15. <ul><li>Docenten in opleiding (UU) </li></ul><ul><li>Introductie NIFLAR </li></ul><ul><li>Werkgroepsessies over taken, CMC, CEFR, ICC, rol docent, motivatie </li></ul><ul><li>Virtuele ontmoeting met PU </li></ul><ul><li>Taken ontwikkelen (groepen) </li></ul><ul><li>Onderzoekschema’s action research ontwikkelen </li></ul><ul><li>Tutorial gebruik VWC omgeving </li></ul><ul><li>Plenaire sessie </li></ul><ul><li>3 interactiesessies (25 min.) </li></ul><ul><li>Presentaties, verslag onderzoek </li></ul><ul><li>Workshop virtuele werelden </li></ul><ul><li>Enquête + interviews </li></ul><ul><li>Taalleerders Nederlands (PU) </li></ul><ul><li>Introductie NIFLAR </li></ul><ul><li>Virtuele ontmoeting UU </li></ul><ul><li>Tutorial gebruik VWC omgeving </li></ul><ul><li>Plenaire sessie </li></ul><ul><li>3 interactiesessies (25 min.) </li></ul><ul><li>Enquête + interviews </li></ul>NIFLAR ervaringen Nederlands (VWC)
 15. 16. <ul><li>Taak 1: Vooroordelen/ intro (Jesse, Lotte en Justyna) Niveau A2 : Werken met foto’s </li></ul><ul><li>Doelen : </li></ul><ul><li>Uitwisseling van informatie over de verschillen en overeenkomsten in twee culturen wat betreft het studentenleven </li></ul><ul><li>Uitbreiding woordenschat </li></ul><ul><li>Negotiation of meaning </li></ul><ul><li>Aanmoediging tot spreken </li></ul><ul><li>Introductie leerling </li></ul><ul><li>Hoe gaat het? </li></ul><ul><li>Hoe oud ben je? </li></ul><ul><li>Wat studeer je en hoe lang al? </li></ul><ul><li>Vind je het spannend?/ben je gestrest? </li></ul><ul><li>Introductie taak </li></ul><ul><li>Taak introduceren door middel van een collage/plaatjes </li></ul><ul><li>Leerling moet raden welk onderwerp </li></ul><ul><li>Als ondersteuning gebruik maken van een woordweb. (Bier, kroeg, huis, rotzooi, vieze vaat, koken) </li></ul><ul><li>Woorden uit woordweb bespreken. </li></ul><ul><li>Samenvatting </li></ul><ul><li>Wat hebben we vandaag besproken? </li></ul><ul><li>Heb je iets nieuws geleerd? Heb je nieuwe woorden geleerd? Welke? </li></ul><ul><li>Opdracht voor de volgende keer </li></ul><ul><li>Een foto of plattegrond van de kamer maken. Kunnen beschrijven wat er in staat. Woordweb maken? </li></ul>
 16. 17. Voorbeeld interactie A2 (CEFR) De video’s zijn te zien op de NIFLAR ning: niflar.ning.com/video
 17. 18. Interviews DIO’s Wat heb je als DIO van het project geleerd? Positieve ervaringen DIO’s De video’s zijn te zien op de NIFLAR ning: niflar.ning.com/video
 18. 19. Uitkomsten NIFLAR enquête (UU en PU) Vragen naar het leerproces van taalleerders DIO (UU) N25 Gem. SD Leerders (PU) N25 Gem. SD 38 a. Ze hebben geleerd vloeiender te praten (1 oneens … 5 eens) 4,0 0,7 3,5 0,9* 38 b. Ze kunnen met meer zelfvertrouwen praten in de doeltaal? (1 oneens … 5 eens) 4,1 0,7 4,0 0,4 38 c. Ze zijn zich bewuster geworden van culturele verschillen en overeenkomsten (1 oneens … 5 eens) 3,7 0,9 3,2 1,3 38 d. Ze hebben nieuwe woorden geleerd (1 oneens … 5 eens) 3,7 0,6 3,2 0,7* 38 e. Ze zijn correcter gaan praten (1 oneens … 5 eens) 3,0 0,6 2,6 1,7
 19. 20. Uitkomsten NIFLAR enquête (UU en PU) Vragen naar het leerwinst DIO’s Wat heb je in dit project geleerd? DIO (UU) N25 Gem. SD 60 a. Je VWC omgeving gebruiken voor taal-onderwijs doeleinden (1 oneens … 5 eens) 4,2 0,6 60 b. Je VWC gebruiken om relevante interactie processen in de doeltaal te stimuleren? (1 oneens … 5 eens) 3,9 0,8 60 c. Vertrouwd raken met het ontwikkelen van taken die ICC van taalleerders kunnen vergroten (1 oneens … 5 eens) 3,9 0,8 60 d. Bewust worden van de problemen die taalleerders ervaren als ze proberen in de doeltaal te communiceren (1 oneens … 5 eens) 3,7 0,8 60 e. Adequate onderwijsstrategieën ontwikkelen om taallerders te helpen communicatieve problemen te overwinnen (1 oneens … 5 eens) 3,5 1,1
 20. 21. Second Life -> Pilot Spaans <ul><li>2 studenten Utrecht + 2 DIO’s Granada/Valencia </li></ul><ul><li>4 taken </li></ul><ul><li>Evaluatie: heel positief </li></ul>De video’s zijn te zien op de NIFLAR ning: niflar.ning.com/video
 21. 22. Second Life : Follow-up Spaans <ul><li>3 onderzoeksgroepen (willekeurig ingedeeld ): </li></ul><ul><li>Experimentele groep videocommunicatie (N: 14) </li></ul><ul><li>Experimentele groep Second Life (N:14) </li></ul><ul><li>Controle groep (N:14) </li></ul><ul><li>Doel: De communicatieve en interculturele groei proberen te meten. </li></ul><ul><li>- Integratie in taalverwervingscursus 1 e jaar (niveau B1 volgens het Europese Raamwerk) </li></ul><ul><li>- Pre-tests / post tests </li></ul><ul><li>- Pre- mid en post questionnaires </li></ul><ul><li>- 5 interactie taken (1 per week) </li></ul><ul><li>- Interactie formaat: 1 DiO (Universiteit van Valencia) op 2 studenten (Universiteit Utrecht) </li></ul><ul><li>- Interviews </li></ul><ul><li>- Februari-April 2010 </li></ul>
 22. 23. Ervaringen follow-up Taak Vakanties: zomer of wintersport? De video’s zijn te zien op de NIFLAR ning: niflar.ning.com/video
 23. 24. Resultaten Follow-up Spaans <ul><li>Pre-questionnaire Post-questionnaire </li></ul>
 24. 25. Resultaten Follow-up Spaans <ul><li>Pre-test Post-test </li></ul>
 25. 26. Resultaten Follow-up Spaans
 26. 27. Resultaten Follow-up Spaans
 27. 28. Meerwaarde van de integratie van videocommunicatie en virtuele werelden in het onderwijs <ul><li>Uitdagende, motiverende en innovatieve leeromgevingen. </li></ul><ul><li>Bieden mogelijkheden voor authentieke interactie met moedertaalsprekers in de doeltaal in diverse contexten . </li></ul><ul><li>In de interacties ontstaan rijke taal en interculturele leermomenten . </li></ul><ul><li>Er wordt samenwerkend geleerd </li></ul><ul><li>De autonomie van de leerders in het leerproces wordt vergroot. </li></ul><ul><li>Er ontstaan ervaringen van vermaak (spelenderwijs leren) en succes (voornamelijk met game- achtige taken). </li></ul><ul><li>De authenticiteit van leerprocessen wordt gesteund door integrerende motivatie te stimuleren (positieve houding tegenover sprekers van de andere cultuur). </li></ul>
 28. 29. <ul><li>Intersubjectiviteit en sociale empathie worden bevorderd. </li></ul><ul><li>Doordat DIO’s theorie op de virtuele onderwijspraktijk toepassen, “experiential learning”, (ze zijn betrokken bij taak-ontwikkeling, uitvoering en evaluatie), wordt hun </li></ul><ul><ul><ul><li>Bewustwording, en </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reflectie/ analytisch en onderzoeksvermogen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>over de rol en effect van docent, leerling, taak en omgeving in het leerproces, vergroot. </li></ul></ul></ul>Meerwaarde van de integratie van videocommunicatie en virtuele werelden in het onderwijs
 29. 30. Voorwaarden voor integratie in het onderwijs: <ul><li>Steun team en leidinggevenden </li></ul><ul><li>Infrastructuur: benodigde middelen en diensten moeten aanwezig zijn </li></ul><ul><li>Flexibiliteit en aanpassing curricula > procesgericht, dynamisch, leerder georiënteerd, volgens geschikte pedagogische principes en door win-win situaties te scheppen. </li></ul>Techniek Coördinatie Communicatie Organisatie Flexibiliteit Punctualiteit Geduld Probleem oplossend Enthousiasme Synchronische ontmoetingen
 30. 31. ? Meer over NIFLAR weten? www.niflar.eu niflar.ning.com Hartelijk dank voor uw aandacht! [email_address] [email_address] Vragen?

×