Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kivimäki: Kouluterveyskysely - koulun kehittämisen ja arvioinnin väline

1,379 views

Published on

Tutkija Hanne Kivimäki, THL, Opi ja kasva-konferenssi, 7.-8.10.2013.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Kivimäki: Kouluterveyskysely - koulun kehittämisen ja arvioinnin väline

 1. 1. Kouluterveyskysely – koulun kehittämisen ja arvioinnin väline Opi ja kasva –konferenssi 7.-8.10.2013 Tutkija Hanne Kivimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 2. 2. Aiheet • Perustietoa Kouluterveyskyselystä • Valtakunnalliset tulokset 2013 • Tulosten hyödyntäminen 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 3. 3. Kouluterveyskysely • Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 –vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista • Vahvistaa terveyden edistämistä koulu- ja kuntatasolla • Vastaajat – Peruskoulun 8. ja 9. lk oppilaat (1996 ) – Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat (1999 ) – Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (2008 ) • vastaajia v. 2013 noin 183 000 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 4. 4. Kyselyn toteutus • • • • Koko maassa joka toinen kevät Osallistuminen vapaaehtoista ja nimetöntä Opettajan ohjaama luokkakysely Lomakkeessa n. 100 kysymystä, n. 12 sivua – – – – – Elinolot Koulukokemukset Terveys Terveyskäyttäytyminen Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut • Siirtyminen sähköiseen kyselyyn alk. 2013 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 5. 5. Tulosten raportointi • Tulokset raportoidaan pääasiassa indikaattorikuvioina ja kysymyskohtaisina taulukoina • Valtakunnalliset tulokset nettisivuilla www.thl.fi/kouluterveyskysely – myös alueelliset tulokset • Kunnille toimitetaan tilauksesta maksullinen kuntaraportti kyselyvuoden loppuun mennessä 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 6. 6. Kuntakohtaiset tulokset 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 7. 7. Kuntakohtaiset tulokset • Lähetetään yhdyshenkilölle v. 2013 loppuun mennessä • Sisältää kuntaraportin ja kunta- ja koulukohtaiset tulokset – Indikaattorit muutos- ja vertailukuvioina (yleiset, oppilashuolto, kuntapäättäjät) – Ilon ja huolen aiheet: ilmiö itsessään voi olla huolestuttava vaikka kehitys olisi myönteistä! – Kysymyskohtaiset taulukot 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 8. 8. Esimerkki ilon ja huolen aiheista ILONAIHEET HUOLENAIHEET Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen  Koulukiusatuksi joutuminen vähentyi  Ruutuaika arkipäivisin vähentyi  Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi  Koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi 8.10.2013  Seksuaalisen väkivallan kokeminen lisääntyi  Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus lisääntyi  Koulu-uupumus lisääntyi  Koululounaan syöminen päivittäin vähentyi  Avun saaminen itseä huolestuttaviin asioihin vähentyi Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 9. 9. Oppilashuollon indikaattorit (yht. 88) • • • • • • • • • • • Fyysiset työolot Työilmapiiri ja osallisuus Koulutyön kuormittavuus Kouluruokailu Kiusaaminen ja häirintä Sosiaaliset suhteet Tupakointi Terveystottumukset Koettu terveys Kokemus oppilashuollon tuesta Myönteisesti esitetyt indikaattorit 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 10. 10. Vakioidut prosenttiosuudet FYYSISET TYÖOLOT Koko maa 0 Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 10 20 30 40 Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 90 100 % 49 50 Likaisuus ja pölyisyys haittaavat opiskelua 28 Huonot sosiaalitilat haittaavat opiskelua 48 Epämukavat työtuolit ja -pöydät haittaavat opiskelua 8.10.2013 80 17 Sopimaton lämpötila haittaa opiskelua Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 70 28 Huono ilmanvaihto tai huoneilma haittaa opiskelua 2006/2007 (n=109127) 60 11 Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 2004/2005 (n=105478) 50 2008/2009 (n=108649) 39 2010/2011 (n=102545) 2013 (n=99478) THL: Kouluterveyskysely Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 11. 11. Tärkeää tuloksia tarkastellessa • • • • Miten ilmiö on muuttunut ajassa? Onko sukupuolten välillä eroa? Onko alueiden välillä eroa? Montako vastaajaa? Kyseessä todellinen muutos eikä sattuman aiheuttama vaikutus? 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 12. 12. Koko maan tulokset 2013 peruskoulun osalta 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 13. 13. Osallisuus koulussa parantunut Opettajat kohtelevat oikeudenmukaisesti Opettajat rohkaisevat mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla Oppilaiden mielipiteet huomioidaan koulutyön kehittämisessä Tietää, miten koulun asioihin voi vaikuttaa 80 72 % 63 % 60 65 % 64 % 65 % 63 % 56 % 56 % 57 % 53 % 57 % 53 % 50 % 49 % 49 % 50 % 57 % 58 % 52 % 44 % 40 36 % 35 % 37 % 38 % Opettajat ovat kiinnostuneita oppilaan kuulumisista Peruskoulun 8. ja 9.-luokan oppilaat THL: Kouluterveyskysely 8.10.2013 20 2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL 2013
 14. 14. Myönteinen muutos elintavoissa 60 Vähäinen liikunta Ylipaino 40 39 % 38 % 35 % 34 % 32 % Tupakoi päivittäin 20 Humalajuominen väh. 1 krt/kk Peruskoulun 8. ja 9.-luokan 0 oppilaat THL: Kouluterveyskysely 8.10.2013 22 % 18 % 15 % 2004/2005 18 % 16 % 15 % 2006/2007 17 % 15 15 % 2008/2009 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL 16 % 15 % 15 % 2010/2011 16 % 13 % 12% 2013
 15. 15. Tupakointi koulussa Tupakointi on koulussa sallittua 50 40 Koulun henkilökunta tupakoi koulualueella 30 25% 21% 20 10 6% 8% Oppilaiden tupakointirajoituksia ei valvota juuri lainkaan Tupakoi päivittäin koulualueella 0 2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 2013 Peruskoulun 8. ja 9.-luokan oppilaat Kouluterveyskysely 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 16. 16. Nuoren läheiset ihmissuhteet Ainakin yksi läheinen ystävä 100 90 Ei keskusteluvaikeu ksia vanhempien kanssa Ei ole osallistunut muiden kiusaamiseen Pitää koulunkäynnistä Peruskoulun 8. ja 9.-luokan oppilaat (n=99478) Kouluterveyskysely 2013 8.10.2013 89% 88% 87% 90% 91% 89% 90% 92% 92% 90% 80 70 60 70% 60% 55% 60% 56% 62% 57% 54% 59% 56% 50 40 2004/2005 2006/2007 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL 2008/2009 2010/2011 2013
 17. 17. Turvataitokasvatus tarpeen 100 80 61% 46% 60 40 20 16% 12% 20% 9% 3% 2% 0 Kuvannut tai Levittänyt katsonut omia webkameran intiimejä avulla kuvia intiimejä muiden kehon osia nähtäväksi 8.10.2013 Kokenut seks. häirintää joskus tai toistuvasti Kokenut seks. väkivaltaa joskus tai toistuvasti Peruskoulun 8. ja 9.-luokan oppilaat (n=99478) Kouluterveyskysely 2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL Pojat Tytöt
 18. 18. Mielen hyvinvoinnin tukeminen tärkeää 50 40 30 26% 20 16% 10 14% 11% 14% 6% 0 Koht. tai vaikea Merkittävä sos. Koulu- uupumus ahdistuneisuus ahdistuneisuus Peruskoulun 8. ja 9.-luokan oppilaat (n=99478) Kouluterveyskysely 2013 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL Pojat Tytöt
 19. 19. Kokemus oppilashuollon tuesta Vakioidut prosenttiosuudet Koko maa 0 Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle 20 40 Hakenut apua masentuneisuuteen ammattiauttajalta 2004/2005 (n=105478) 2006/2007 (n=109127) 2008/2009 (n=108649) 100 % 37 20 Vaikea päästä koulupsykologin vastaanotolle Ei ole saanut apua koulusta koulunkäynnin ja opiskelun vaikeuksissa 80 13 Vaikea päästä koululääkärin vastaanotolle Vaikea päästä koulukuraattorin vastaanotolle 60 40 23 18 2010/2011 (n=102545) 2013 (n=99478) Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat THL: Kouluterveyskysely 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 20. 20. On hakenut joskus apua masentuneen tai ahdistuneen mielialan takia 20 15 12% 12% 12% 10 6% 5 3% 4% 5% 5% 4% 2% 5% 3% 5% 3% Ope/opo Muu amm. 0 Lääkäri Terv.hoit. Psyk. Kuraatt. Pojat Muu th. amm. Tytöt Peruskoulun 8. ja 9.-luokan oppilaat (n=99478) Kouluterveyskysely 2013 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 21. 21. Kouluterveyskyselyn hyödyntäminen oppilaitoksessa 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 22. 22. Mitä koulu hyötyy Kouluterveyskyselystä? Suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa Huomataan paikalliset kehittämisen tarpeet Kehitetään oppilas- tai opiskelijahuoltopalveluita Kohdennetaan terveyden edistämistoimia Edistetään hyvinvointia koko kouluyhteisössä 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 23. 23. Tulosten hyödyntäminen kouluissa • Kenelle tulokset tulevat? • Kuka käsittelee tulokset? • Miten tulokset käsitellään? Onko käytössä suunnitelma? Arvioidaanko toimintaa jälkikäteen? • Mitä kokonaisuuksia kehitetään seuraavan kahden vuoden ajan? • Miten koko kouluyhteisö saadaan mukaan? – – – – – 8.10.2013 Oppilaat ja vanhemmat Opettajat Oppilashuolto Koulun muu henkilöstö Paikalliset toimijat jne. Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 24. 24. Ideoita tulosten hyödyntämiseen • Oppitunnit: terveystieto, matematiikka, yhteiskuntaoppi, kotitalous… – – – – Arvopohdinta, ennakkokäsitykset, joukkoharhat Tutkimustiedon lukutaito Tulosten vertailu: mistä mahdolliset erot johtuvat jne. Oppilaiden ehdotukset toiminnan parantamiseksi • Koulun tulosten käsittely terveystarkastuksissa • Tiedottaminen: julkistamistilaisuus, raportti kunnan tai koulun nettisivuille • Vanhempainillat, esim. ”Kasvamme yhdessä” 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 25. 25. Tuki Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämiseen • Kouluterveyskyselyn nettisivut – Esim. ”Tulosten hyödyntäminen kouluyhteisössä” • Kouluterveyslähettiläät • Koulutuspäivät – Valtakunnalliset päivät, esim. Kouluterveyspäivät – Alueelliset koulutukset, esim. AVI-tilaisuudet 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 26. 26. Etsi käsiisi oman kuntasi tulokset! • Espoo Terveydenhoidon asiantuntija Riikka Puusniekka • Helsinki Erityissuunnittelija Raija Nummelin • Vantaa Lasten ja nuorten palveluiden koordinaattori Tia Ristimäki • Kauniainen Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Ahlström 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 27. 27. Yhdessä tekemisen lumo • Pääkaupunkiseudun tulosten julkistamistilaisuus • 23.10. klo 12-16 • Monitoimikeskus Lumo, Korso • Ilmoittautuminen 15.10. mennessä 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 28. 28. Kiitos! Lisätietoa Kouluterveyskyselystä • Nettisivut www.thl.fi/kouluterveyskysely • Kouluterveyskysely myös Facebookissa • www.slideshare.net/ Kouluterveyskysely • Sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL

×