Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

25.3.2010

328 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

25.3.2010

  1. 1. Tapahtumamatkailuosaamisen uudet rakenteet –hanke MUISTIO 25.3.2010 Tapahtumatoimijoiden yhteistyöverkoston infotilaisuus Kuopiossa aika: 25.3.2010 kello: 14.00 – 16.00 paikka: Savonia-amk/ Sairaalakadun kampus, Kuopio läsnä: Kartila Matti, Pohjois-Savon liikunta Kojonen Juha, Sami Kojonen ry Laitinen Taina, Kuopio Festivals ry Makkonen Jukka, Maccoy Marketing Oy Sorjonen Johanna, Kirjakantti Syrjänen Merja, Kuopion Matkailupalvelu Oy Korhonen Jorma, projektipäällikkö, Savonia-amk Pulli Riittamaija, Savonia-amk Vartiainen Kirsi, projektisihteeri, Savonia-amk Tilaisuudessa työskenneltiin tapahtumatoimijoiden yhteistyöverkoston kehittämisen parissa. I. Koulutukset ja koulutusten ajankohdat Kevään 2010 koulutukset: o 20.4.2010 kello: 9.30-15.30 Tapahtumatoimijoiden workshop-päivä Kuopiossa (luento markkinoinnista, esimerkkinä case KalPa, iltapäivällä konkreettista verkostoitumista Pohjois-Savon tapahtumatoimijoiden kesken) o 11.5.2010 kello: 12.00-16.00 Tapahtumatoimijoiden viranomaisiltapäivä (käsitellään tapahtumien lupa-asioita, paikalla mm. poliisi, pelastuslaitos, elintarvikeviranomainen) o 19.5.2010 kello: 9.00-15.00 Internet markkinoinnin mahdollisuudet, Savonia-amk, Opistotien kampus, Kuopio (kouluttaja Ilkka Kauppinen perehdyttää internet- markkinointiin, esittelee työvälineet ja opastaa niiden käyttöön) Koulutustarpeet syksylle 2010: o Järjestyksenvalvojakoulutus, anniskelupassikoulutus, EA-koulutus, hygieniapassikoulutus o Asiakaspalvelukoulutusta tapahtumatoimijoille sekä tapahtumissa työskenteleville talkoolaisille o Tapahtuman rahoituskeinot
  2. 2. II. Yhteismarkkinointi Yhteismarkkinointia kokoaa Kuopion Matkailupalvelu Oy sekä Kuopio Festivals ry o Yhteistyöllä lisäarvoa: uudet markkinointiväylät, taloudellisuus, pääsee mukaan sellaisiin julkaisuihin joihin ei yksin olisi varaa o Oikeiden kumppaneiden ja yhteisten tavoitteiden avulla win-win –tilanne Toiveet yhteismarkkinoinnin suhteen: o Tehdään yhteistyötä koko Pohjois-Savossa o Hyödynnetään henkilöresursseja: monta ihmistä ei tee samaa asiaa o Lehtirengas lähialueiden asiakkaille o Päätös: ´Kuka koordinoi yhteismarkkinointia? o Sähköisen markkinoinnin kasvattaminen o Samantyyppiset tapahtumat tekevät yhteismarkkinointia keskenään, toisaalta myös samaan aikaan järjestettävät erilaiset tapahtumat voivat markkinoida yhdessä (esim. urheilu + kulttuuritapahtuma) o Markkinointia toisissa tapahtumissa o Täsmäiskut yhteismarkkinoinnissa o Yhteismarkkinointiin käytetyn rahan pitää tuoda hyötyä o Seurantaa ja mittausta yhteismarkkinoinnin hyödyistä o hyödynnetään olemassa olevaa Kuopion hyvää imagoa o Tapahtumat ovat itse aktiivisia yhteismarkkinoinnin suhteen, markkinoitavia tapahtumia ei tarvitse etsiä ja pyytää mukaan o Ei tuhlata rahaa vääränlaiseen mainontaan tai väärälle kohderyhmälle o Ei tule luottaa pelkkään yhteismarkkinointiin, vaan omaakin markkinointia tulee edelleen tehdä ja kehittää Konkreettiset toimenpiteet esimerkiksi workshop:ssa työstettäväksi o Kartoitus:  Ketkä tahtovat tehdä yhteismarkkinointia?  Miten tällä hetkellä markkinoidaan?  Miten tulevaisuudessa tahdotaan markkinoida? o Opinnäytetyöaiheita:  tietyn tapahtuman kohderyhmän kartoitus ja miten saatu tieto hyödynnetään  Olemassa olevat tutkimukset (ESS-hankkeen ajoilta) ja niiden hyödyntäminen konkreettiseksi toiminnaksi /toimintasuunnitelmaksi. Miksi kannattaa tehdä yhteismarkkinointia? o Yhteistyöllä lisäarvoa: uudet markkinointiväylät, taloudellisuus, pääsee mukaan sellaisiin julkaisuihin joihin ei yksin olisi varaa o Oikeiden kumppaneiden ja yhteisten tavoitteiden avulla win-win –tilanne
  3. 3. Projektihenkilöstö työstää tapaamisessa esiin nousseita konkreettisia tehtäviä ja seuraavan Kuopion alueen tapahtumatoimijoiden tapaamisen ajankohta sovitaan yhteyshenkilöiden palaverissa 20.4.2010. Muistion vakuudeksi, projektisihteeri Kirsi Vartiainen

×