Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuopio jari piirainen

704 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kuopio jari piirainen

  1. 1. Kuopion kaupungin tapahtumatyöryhmän linjaukset
  2. 2. Perusteet nyt • Tapahtuma-avustus on tarkoitettu tapahtumasta sen järjestäjälle koituvan taloudellisen riskin vähentämiseksi. Näihin tapahtumiin ei myönnetä avustusta muista kaupungin määrärahoista. • Tapahtuma on järjestettävä Kuopion kaupungin alueella. Tapahtuma-avustusta ei myönnetä Kuopion kaupunkiorganisaation järjestämiin tapahtumiin. • Tapahtuma-avustuksista ei tueta tapahtumien kanssa tehtäviä markkinointi- tai mainossopimuksia eikä vastaanottoja tms. edustuskuluja.
  3. 3. Perusteet nyt • Tapahtuma-avustukset käsittelee ja avustusesitykset tekee kaupunginjohtajan valitsema tapahtumaryhmä. • Päätökset avustushakemuksiin 10 000 euroa tai alle tekee kaupunginjohtaja ja yli 10 000 euron hakemuksista kaupunginhallitus. • Kaupunginhallitukselle raportoidaan 4 kuukauden välein päätökset tapahtuma-avustusmäärärahan käytöstä. • Tapahtumaryhmä esittää, että palvelualueuudistuksen yhteydessä tapahtuma-avustusten käsittely koordinoidaan Vetovoimaisuuden palvelualueella.
  4. 4. Perusteet nyt Avustusten arviointikriteerit • Avustuspäätöstä tehtäessä otetaan huomioon tapahtuman kansainvälinen tunnettuus, valtakunnallinen merkittävyys, merkitys Kuopion seudulle, taloudellinen ja työllistävä vaikutus, yleisö- ja osallistujamäärä sekä tapahtuman kehittämisnäkökulma tai muu yhteiskunnallinen tai kulttuurillinen merkitys.
  5. 5. Perusteet nyt • Tapahtuma on järjestettävä Kuopion kaupungin alueella. • Avustuspäätöstä tehtäessä tapahtumaa arvioidaan - kaupungin strategian asettamien tavoitteiden - tapahtuman taloudellisten, matkailullisten sekä työllistävien vaikutusten - tapahtuman kansainvälisen ja kansallisen merkittävyyden ja näkyvyyden mukaisesti • Tapahtuma-avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti kertaluontoisia arviointikriteerit täyttäviä tapahtumia. • Arviointikriteerit täyttäviä vuotuisia tai säännöllisin väliajoin toistuvia tapahtumia voidaan tukea niiden käynnistämis- sekä kehitysvaiheessa 1-4 vuotta.
  6. 6. Perusteet nyt • Tapahtuma-avustuksista voidaan tukea erikseen päätettäviä vuosittaisia tapahtumia, (jotka on arvioitu kaupungin strategian ja tavoitteiden mukaan niin merkittäviksi, että kaupungin on perusteltua myöntää tapahtumalle vuosittaista tukea). • Tällaisten tapahtumien kanssa sovitaan vuosittain niiden toteutuksesta ja kehittämisestä. Tähän ryhmään voidaan nostaa jo nyt kaupungissa olevia tapahtumia. • Päätöksen näistä tapahtumista tekee tapahtumaryhmän esityksestä kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus. • Avustusmäärä 150.000 – 200.000 e/vuosi
  7. 7. Perusteet tulevaisuudessa? • Mahdollisesti valittavan uuden viestintäjohtajan alaisuuteen – Pitkäjänteinen suunnittelu – Tapahtumastrategia – Perusteiden uudistaminen ja tukien yhdistäminen – Tulosten mittaaminen – Arviointiseminaarit
  8. 8. Perusteet tulevaisuudessa? • Strategisesti tärkeimmät vuotuiset tapahtumat • Satunnaiset isot tapahtumat – Hakeminen – Järjestäminen • Muut vuosittaiset tapahtumat • Uudet aloittavat tapahtumat – Tarkat perusteet taustalla • Toteutuisiko tapahtuma ilman tukeakin?

×