Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

16.03.2010

307 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

16.03.2010

  1. 1. Tapahtumamatkailuosaamisen uudet rakenteet –hanke MUISTIO 25.3.2010 Tapahtumatoimijoiden yhteistyöverkoston infotilaisuus Varkaudessa aika: 25.3.2010 kello: 14.00 – 16.00 paikka: Savonia-amk/ Sairaalakadun kampus, Kuopio läsnä: Kartila Matti, Pohjois-Savon liikunta Kojonen Juha, Sami Kojonen ry Laitinen Taina, Kuopio Festivals ry Makkonen Jukka, Maccoy Marketing Oy Sorjonen Johanna, Kirjakantti Syrjänen Merja, Kuopion Matkailupalvelu Oy Korhonen Jorma, projektipäällikkö, Savonia-amk Pulli Riittamaija, Savonia-amk Vartiainen Kirsi, projektisihteeri, Savonia-amk Tilaisuudessa työskenneltiin tapahtumatoimijoiden yhteistyöverkoston kehittämisen parissa. I. Koulutukset ja koulutusten ajankohdat Kevään 2010 koulutukset: o 20.4.2010 Tapahtumatoimijoiden workshop-päivä Kuopiossa (luento markkinoinnista, esimerkkinä case KalPa, iltapäivällä konkreettista verkostoitumista Pohjois-Savon tapahtumatoimijoiden kesken) o 11.5.2010 Tapahtumatoimijoiden viranomaisiltapäivä (käsitellään tapahtumien lupa-asioita, paikalla mm. poliisi, pelastuslaitos, elintarvikeviranomainen) o 19.5.2010 kello: 9.00-15.00 Internet markkinoinnin mahdollisuudet, Savonia-amk, Opistotien kampus, Kuopio (kouluttaja Ilkka Kauppinen perehdyttää internet- markkinointiin, esittelee työvälineet ja opastaa niiden käyttöön) Koulutustarpeet syksylle 2010: o Järjestyksenvalvojakoulutus, anniskelupassikoulutus, EA-koulutus, hygieniapassikoulutus o Asiakaspalvelukoulutusta tapahtumatoimijoille sekä tapahtumissa työskenteleville talkoolaisille o Tapahtuman rahoituskeinot
  2. 2. II. Mitä osaverkoston toiminnalta toivotaan; miksi verkostoon kannattaa kuulua? Tutustumista toisiin verkoston jäseniin, luodaan kontakteja Samankaltaisiin tapahtumiin tutustuminen Tieto-taidon vaihtamista Saa uusia ideoita ja oppii uutta Yhteismarkkinointi Koulutukset Uusia vinkkejä tapahtuman järjestämiseen Opitaan miten välttää virheitä ja ongelmia tapahtuman järjestämisessä Yksittäinen tapahtuma ei tarvitse niin suurta taloudellista panosta tapahtuman kehittämiseen, kun useat pienet toimijat yhdistävät voimansa Verkostossa tieto siirtyy toimijalta toiselle; pysytään ajan tasalla III. Yhteismarkkinointi Tällä hetkellä yhteismarkkinointia on esimerkiksi: o Seutuesite  Seutuesitteeseen voisi koota kaikki alueen eri sesonkien tapahtumat  Seutuesitteessä voi myös nostaa esille esimerkiksi muutamia tapahtumia artikkelin muodossa  Tällä hetkellä nopeimmin toteutettavissa oleva yhteismarkkinointikeino o LomaSuomi –esite o Tapahtumaverkko ry:llä on oma esite o Tapahtumat tiedottavat toinen toisistaan yhteisesitteiden avulla esimerkiksi messuilla, jolloin jokaisen toimijan ei tarvitse kiertää kaikkia messuja  Tätä tulisi kehittää edelleen, myös itse tapahtuman aikana voi markkinoida toista tapahtumaa mm. esitteiden avulla  Asiamiesten valinta? Tulevaisuudessa o Seudullinen tapahtumamarkkinointisuunnitelma (mahdollinen opinnäytetyöaihe) o Iso yhteismainos Helsingin Sanomien etusivulle Tärkeimpiä selvitettäviä asioita: o Mikä on alueen markkinoinnin punainen lanka; kenelle markkinoidaan, milloin ja miten?  alueen vapaa-ajan asukkaat yksi mahdollinen kohderyhmä o Ketkä alkavat työstää tapahtumatoimijoiden yhteismarkkinointia?  Kaikkien tahojen tulisi aktivoitua ja kokoontua yhteen keskustelemaan asiasta; mikä on kunkin tapahtuman tämän hetken markkinointitilanne?  Olemassa olevia rakenteita kannattaa hyödyntää
  3. 3. Muistion vakuudeksi, Kirsi Vartiainen projektisihteeri

×