Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN
YLEISEN KOKOUKSEN JA YLEISÖTILAISUUDEN MÄÄRITELMÄ <ul><li>KOKOONTUMISLAKI 2 § 2 JA 3 MOM. </li></ul><ul><li>Yleisellä kok...
YLEINEN KOKOUS <ul><li>Yleisillä kokouksilla tarkoitetaan </li></ul><ul><ul><li>1) mielenosoituksia </li></ul></ul><ul><...
<ul><li>Yleisen kokouksen saa järjestää täysivaltainen henkilö, yhteisö ja säätiö. Vajaavaltainen, joka on täyttänyt 15 vu...
YLEISEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄMISOIKEUS <ul><li>Poliisi voi kieltää yleisen kokouksen järjestämisen vain, jos on ilmeistä, ett...
YLEISÖTILAISUUS <ul><li>Yleisötilaisuudella tarkoitetaan </li></ul><ul><li>yleisölle avoimia huvitilaisuuksia </li></ul>...
YLEISÖTILAISUUS <ul><li>Yleisötilaisuudet jakautuvat </li></ul><ul><li>Ilmoituksenvaraisiin </li></ul><ul><li>Poliisi vo...
YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISOIKEUS <ul><li>Yleisötilaisuuden saa järjestää täysivaltainen henkilö, yhteisö ja säätiö. Vaj...
POLIISIN ANTAMAT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET <ul><li>Poliisi voi tarvittaessa antaa yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järje...
JÄRJESTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET <ul><li>Järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumus (KokL 13 §) </li></ul><ul...
JÄRJESTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET <ul><li>Poliisin tulee valvoa, että järjestäjä täyttää kokoontumislainmukaiset velvo...
HUOMIOITAVAT SEIKAT JA ASIAKIRJAT <ul><li>Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämien (luettelo järjestyksenvalvojista) </...
ANNISKELULUPA <ul><li>Hakemukset: </li></ul><ul><li>Itä-Suomen aluehallintovirasto </li></ul><ul><li>Hallituskatu 12-14 </...
ANNISKELULUPA <ul><li>Hakemusten käsittelyaika noin 1 kk </li></ul><ul><li>Hakijan (yritys ja vastuuhenkilöt) taustat olta...
JÄRJESTYKSENVALVOJA <ul><li>Yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestäjä voi asettaa yleiseen kokoukseen taikka yle...
JÄRJESTYKSENVALVOJAN TEHTÄVÄ JA TOIMIALUE <ul><li>Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuu...
JÄRJESTYKSENVALVOJAN TEHTÄVÄ ON PALVELUTEHTÄVÄ <ul><li>Järjestyksenvalvojan on toiminnassaan asetettava etusijalle sell...
MYÖS PALO- JA PELASTUSTEHTÄVÄT - EI PELKÄSTÄÄN JÄRJESTYS <ul><li>Järjestyksenvalvojan on erityisesti valvottava , ettei h...
SIVULLISTEN JA YMPÄRISTÖN TURVAAMINEN <ul><li>Järjestyksenvalvojan on valvottava, ettei tilaisuudesta aiheudu vaaraa eik...
MUUT TEHTÄVÄT <ul><li>Järjestyksenvalvojan on estettävä pääsy toimialueelleen henkilöltä, jonka päihtymyksensä, käyttäyt...
KIELLETYT ESINEET JA AINEET <ul><li>Järjestyksenvalvojalla on oikeus metallinilmaisinta tai muuta sellaista teknistä laite...
VOIMAKEINOJEN KÄYTTÖ <ul><li>Järjestyksenvalvojalla on tehtäväänsä suorittaessaan oikeus henkilön pääsyn estämiseksi, pai...
TILAPÄINEN JÄRJESTYKSENVALVOJA <ul><li>Tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon ottaen sekä muusta erityisestä syystä tilais...
TILAPÄINEN JÄRJESTYKSENVALVOJA <ul><li>YKSITTÄINEN TILAISUUS  TAI TILAISUUSSARJA </li></ul><ul><li>- 1.4.2007 15 €  1....
JÄRJESTYKSENVALVOJIEN MÄÄRÄ <ul><li>Mitään tarkkoja lukuja tai taulukoita ei voi antaa, koska tilaisuudet ja olosuhteet, y...
JÄRJESTYKSENVALVOJIEN MÄÄRÄ <ul><li>Mietittävä riskejä. </li></ul><ul><li>Onko ko. tilaisuudessa aikaisemmin ollut järjes...
JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNISTEET TUNNISTELAATTA  POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNISTEET TUNNISTELIIVIT POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNISTEET TUNNISTELIIVIT / ESIMIES POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
HUOMIOITAVAA <ul><li>Poliisilaitos haluaa kiinnittää tilaisuuden järjestäjien ja järjestyksenvalvojien huomiota omaisuuden...
KIITOKSIA MIELENKIINNOSTA. HYVÄÄ KEVÄTTÄ JA KESÄÄ! POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Esitys

1,344 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esitys

 1. 1. YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN
 2. 2. YLEISEN KOKOUKSEN JA YLEISÖTILAISUUDEN MÄÄRITELMÄ <ul><li>KOKOONTUMISLAKI 2 § 2 JA 3 MOM. </li></ul><ul><li>Yleisellä kokouksella tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Yleisenä kokouksena ei kuitenkaan pidetä sellaista mielenosoitusta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista varten. </li></ul><ul><li>Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen tämän lain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. </li></ul><ul><li>Kokoontumislain lähtökohtana on, että erilaiset yleisölle avoimet tilaisuudet ovat joko yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia , lukuun ottamatta 2 §:n 4 momentissa mainittuja tilaisuuksia (julkisyhteisöjen järjestämät viralliset tilaisuudet ja uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen toimintaan kuuluvat tilaisuudet, jotka järjestetään julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunnan omissa tai niitä vastaavissa tiloissa). </li></ul><ul><li>Sekamuotoisten tilaisuuksien määrittely ratkaistaan tilaisuuden pääasiallisen tarkoituksen perusteella </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 3. 3. YLEINEN KOKOUS <ul><li>Yleisillä kokouksilla tarkoitetaan </li></ul><ul><ul><li>1) mielenosoituksia </li></ul></ul><ul><ul><li>2) muita kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyjä yleisölle avoimia </li></ul></ul><ul><ul><li>tilaisuuksia </li></ul></ul><ul><li>Oikeus osallistua yleiseen kokoukseen kuuluu kaikille </li></ul><ul><li>Oikeus järjestää yleinen kokous kuuluu pääsääntöisesti kaikille </li></ul><ul><li>• Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta tulee </li></ul><ul><li>ilmoittaa ennalta poliisille (vähintään 6 h ennen kokouksen alkamista) </li></ul><ul><li>• Kokoustarkoitukseen soveltuvalla yleisellä paikalla saa järjestää kokouksen ilman omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa </li></ul><ul><ul><li>Omistajalla tai haltijalla on kuitenkin tietyin edellytyksin oikeus rajoittaa alueen käyttöä kokoustarkoitukseen (aiheutuu kohtuutonta haittaa) </li></ul></ul><ul><li>Kokoontumislaissa (10 §) määritellään tyhjentävästi perusteet, joiden nojalla poliisi voi osoittaa ulkona yleisellä paikalla järjestettävän kokouksen siirrettäväksi toiseen paikkaan (vaarantaa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle, häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä taikka valtiovierailuun tai julkisyhteisön järjestämään kansainväliseen kokoukseen kuuluvaa tai suojelun tarpeeltaan niihin rinnastettavaa tilaisuutta). </li></ul><ul><ul><li>Poliisi ei voi kieltää yleisen kokouksen järjestämistä, kuten se voi kieltää yleisötilaisuuden järjestämisen (muutama poikkeus) </li></ul></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 4. 4. <ul><li>Yleisen kokouksen saa järjestää täysivaltainen henkilö, yhteisö ja säätiö. Vajaavaltainen, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa järjestää yleisen kokouksen, jollei ole ilmeistä, että hän ei kykene vastaamaan järjestäjälle lain mukaan kuuluvista velvoitteista. Muu vajaavaltainen saa järjestää yleisen kokouksen yhdessä täysivaltaisen henkilön kanssa. (KokL 5 §) </li></ul><ul><li>Lähtökohtana on, että yleisellä kokouksella on aina oltava järjestäjä </li></ul><ul><li>Yleisen kokouksen järjestäjänä voi toimia luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisoikeudellinen yhteisö, esimerkiksi valtio, kunta, seurakunta ja ylioppilaskunta </li></ul><ul><li>Myös oikeustoimikelpoisuutta vailla oleva yhteisö, esimerkiksi rekisteröimätön yhdistys, voi toimia yleisen kokouksen järjestäjänä </li></ul><ul><ul><li>tällöin tilaisuuden järjestäjälle asetettu vastuu on viime kädessä yhteisön puolesta toimivilla luonnollisilla henkilöillä </li></ul></ul><ul><ul><li>henkilön kotipaikasta riippumatta myös ulkomaalainen on oikeutettu järjestämään yleisen kokouksen Suomessa. Myös ulkomaiset yhteisöt voivat järjestää yleisen kokouksen Suomessa </li></ul></ul><ul><li>Täysivaltainen henkilö - vajaavaltainen henkilö </li></ul><ul><ul><li>Vajaavaltainen on henkilö, joka ei ole saavuttanut 18 vuoden ikää tai 18 vuotta täyttänyt henkilö, jos hänelle on määrätty edunvalvoja </li></ul></ul><ul><ul><li>Vajaavaltainen saa järjestää yleisen kokouksen yhdessä täysivaltaisen henkilön kanssa </li></ul></ul><ul><ul><li>Järjestämiseen oikeutetuilta vajaavaltaiselta edellytetään kuitenkin kykyä vastata kokouksen järjestäjälle asetetuista velvollisuuksista </li></ul></ul><ul><ul><li>Poliisi arvioi kyvykkyyden vastasta velvollisuuksista kokoontumislain mukaisen ilmoituksen käsittelyn yhteydessä </li></ul></ul>YLEISEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄMISOIKEUS POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 5. 5. YLEISEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄMISOIKEUS <ul><li>Poliisi voi kieltää yleisen kokouksen järjestämisen vain, jos on ilmeistä, ettei kokouksen järjestäjä kykene vastaamaan sille asetetuista velvollisuuksista. Arviointi on aina tapauskohtaista ja siinä on otettava huomioon muun muassa kokouksen luonne, arvioitu osanottajamäärä sekä kokousjärjestelyjen laajuus. Selkeänä lähtökohtana on kuitenkin se, että 15 vuotta täyttäneellä vajaavaltaisella on oikeus järjestää yleinen kokous. Poliisin kieltomahdollisuuden tarkoituksena on suojata vajaavaltaista mahdollisilta vastuilta, joiden täyttämiseen hänellä ei ole edellytyksiä </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 6. 6. YLEISÖTILAISUUS <ul><li>Yleisötilaisuudella tarkoitetaan </li></ul><ul><li>yleisölle avoimia huvitilaisuuksia </li></ul><ul><li>kilpailuja </li></ul><ul><li>näytöksiä </li></ul><ul><li>muita näihin rinnastettavia tilaisuuksia </li></ul><ul><ul><ul><li>-> ei tyhjentävä luettelo </li></ul></ul></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 7. 7. YLEISÖTILAISUUS <ul><li>Yleisötilaisuudet jakautuvat </li></ul><ul><li>Ilmoituksenvaraisiin </li></ul><ul><li>Poliisi voi antaa tarpeellisia ohjeita ja määräyksiä järjestäjälle ilmoituksen yhteydessä </li></ul><ul><li>sekä eräissä poikkeuksellisissa tilanteissa kieltää ennalta tilaisuuden järjestämisen </li></ul><ul><li>laissa säädetyin perustein, jos muut toimenpiteet eivät ole riittäviä </li></ul><ul><ul><li>Turvallisuussuunnitelma (järjestäjä) </li></ul></ul><ul><ul><li>Päätös yleisötilaisuutta koskevista määräyksistä (poliisi) </li></ul></ul><ul><li>Vapaasti järjestettäviin tilaisuuksiin ELI tilaisuuksiin, jotka eivät edellytä ilmoitusta, poliisille, koska tilaisuudet eivät edellytä </li></ul><ul><ul><li>toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi </li></ul></ul><ul><ul><li>toimenpiteitä sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi </li></ul></ul><ul><ul><li>erityisiä liikennejärjestelyjä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Viranomaisilla ei ole tarvetta ohjata tällaisten tilaisuuksien järjestämistä </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Esim. sisätiloissa vakituisesti järjestettävät näyttelyt, elokuva-, teatteri- ja oopperanäytökset sekä sellaiset konsertit, joihin ei ole tarpeellista asettaa järjestyksenvalvojia </li></ul></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 8. 8. YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISOIKEUS <ul><li>Yleisötilaisuuden saa järjestää täysivaltainen henkilö, yhteisö ja säätiö. Vajaavaltainen saa järjestää yleisötilaisuuden yhdessä täysivaltaisen henkilön kanssa. </li></ul><ul><li>Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista . Poliisi voi hyväksyä myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuuden järjestämisestä ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle eikä määräajan laiminlyönti vaikeuta kohtuuttomasti poliisille lain mukaan kuuluvien tehtävien täyttämistä. </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 9. 9. POLIISIN ANTAMAT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET <ul><li>Poliisi voi tarvittaessa antaa yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämisestä ennakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita ja määräyksiä: </li></ul><ul><ul><li>yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi; </li></ul></ul><ul><ul><li>terveyden, omaisuuden tai ympäristön vahingoittumisen estämiseksi taikka ympäristölle aiheutuvan haitan rajoittamiseksi; </li></ul></ul><ul><ul><li>sivullisten oikeuksien turvaamiseksi; sekä </li></ul></ul><ul><ul><li>liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi. </li></ul></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 10. 10. JÄRJESTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET <ul><li>Järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumus (KokL 13 §) </li></ul><ul><li>Tekijänoikeuden haltijan suostumus (KokL 13 §) </li></ul><ul><li>Vastuuvakuutus (todistus) (KokL 16 §) </li></ul><ul><li>Järjestyksen ja turvallisuuden säilyminen ja lain noudattaminen yleisötilaisuudessa (KokL 17 §) </li></ul><ul><li>Järjestäjän vastuita ja velvollisuuksia on säädelty kokoontumislain lisäksi monissa muissa laeissa </li></ul><ul><li>Ilmoitus poliisille -> turvallisuus- / pelastussuunnitelma </li></ul><ul><li>muille viranomaisille laadittavat ilmoitukset, suunnitelmat ja selvitykset, joiden perusteella annetaan lupia </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 11. 11. JÄRJESTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET <ul><li>Poliisin tulee valvoa, että järjestäjä täyttää kokoontumislainmukaiset velvollisuutensa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi (KokL 19 §). Tämän vuoksi poliisi voi edellyttää yleisötilaisuuden järjestäjältä kokonaisvaltaisen turvallisuussuunnitelman laatimista, jossa on huomioitava muun muassa seuraavat seikat ja joista on esitettävä seuraavat asiakirjat (seuraava dia) . </li></ul><ul><li>Järjestäjän on huolehdittava kyseisten edellytysten toteuttamisesta yhteistyössä järjestämispaikan omistajan tai haltijan, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Poliisi voi antaa ohjeita ja määräyksiä (KokL 20 §, p äätös yleisötilaisuutta koskevista määräyksistä) </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 12. 12. HUOMIOITAVAT SEIKAT JA ASIAKIRJAT <ul><li>Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämien (luettelo järjestyksenvalvojista) </li></ul><ul><li>Palo- ja henkilöturvallisuus (pelastussuunnitelma pelastusviranomaiselle) </li></ul><ul><li>Ensihoidon järjestäminen (todistus ensihoidon järjestelyjen hyväksymisestä) </li></ul><ul><li>Liikenteenohjaus (luettelo liikenteenohjaajista, liikennesuunnitelma tai päätös liikennejärjestelyistä) </li></ul><ul><li>Eristäminen muulta käytöltä (selvitys toimeenpanopaikan eristämisestä) </li></ul><ul><li>Tilapäisten rakenteiden hyväksyminen (todistus) </li></ul><ul><li>Kokoontumistilaksi hyväksyntä (selvitys tai päätös kokoontumistilasta) </li></ul><ul><li>Melu, ilmoitus ympäristöviranomaiselle (meluilmoituksen johdosta annettu päätös) </li></ul><ul><li>Elintarvikkeiden myynti, ilmoitus terveysvalvontaviranomaiselle (todistus elintarvikemyynnin hyväksymisestä) </li></ul><ul><li>Suuret jätemäärät, erityinen puhtaanapito (jätehuoltosuunnitelma ympäristöviranomaiselle) </li></ul><ul><li>Alkoholijuomien anniskelu (anniskelulupa tai selvitys anniskelun järjestämisestä) </li></ul><ul><li>Järjestäjän kielto päihdyttävien aineiden tai aineiden hallussapidolle / ehdot sisäänpääsylle (riittävä tiedotus, valvottu säilytystila) </li></ul><ul><li>Ikäraja </li></ul><ul><li>Luettelo eri osa-alueiden vastuuhenkilöistä yhteystietoineen </li></ul><ul><li>Kokousvälineiden ja rakennelmien poistaminen sekä alueen puhdistaminen </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 13. 13. ANNISKELULUPA <ul><li>Hakemukset: </li></ul><ul><li>Itä-Suomen aluehallintovirasto </li></ul><ul><li>Hallituskatu 12-14 </li></ul><ul><li>PL 1741, 70101 KUOPIO </li></ul><ul><li>Puhelin 020 636 1030 (vaihde) </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 14. 14. ANNISKELULUPA <ul><li>Hakemusten käsittelyaika noin 1 kk </li></ul><ul><li>Hakijan (yritys ja vastuuhenkilöt) taustat oltava kunnossa. AVI pyytää lausunnot mm. ulosotosta ja tarvittaessa verottajalta </li></ul><ul><li>Vastuuhenkilöiden henkilökohtaiset taustat kunnossa (lausunnot poliisilaitokselta). </li></ul><ul><li>Järkevä toimintasuunnitelma ja –malli siitä, miten anniskeluun liittyvät asiat järjestetään. </li></ul><ul><li>Kirjallinen ja allekirjoitettu hakemus mahdollisimman täydellisenä kaikkine liitteineen riittävän ajoissa. </li></ul><ul><li>Lupahakemuslomakkeet ja liitteet löytyvät osoitteesta </li></ul><ul><li>www.suomi.fi </li></ul><ul><li>JOS JOKU ASIA MIETITYTTÄÄ NIIN KANNATTAA ENSIN SOITTAA JA KYSYÄ ALUEHALLINTOVIRASTOLTA, EIKÄ TULKITA ITSE ASIOITA – VÄLTTYY ONGELMILTA </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 15. 15. JÄRJESTYKSENVALVOJA <ul><li>Yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestäjä voi asettaa yleiseen kokoukseen taikka yleisötilaisuuteen ja sen välittömään läheisyyteen järjestyksenvalvojista annetussa laissa (533/1999) tarkoitettuja järjestyksenvalvojia ylläpitämään järjestystä ja turvallisuutta yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa. </li></ul><ul><li>Järjestyksenvalvojia voidaan asettaa myös yksittäisen yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämiseksi tarvittaville paikoitusalueille ja niille johtaville sisääntuloväylille sekä muille vastaaville tilaisuuden järjestämiseen liittyville alueille. </li></ul><ul><li>Järjestyksenvalvojien toimialuetta ei tule kuitenkaan asettaa laajemmaksi kuin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa ja sen välittömässä läheisyydessä sekä mainituilla paikoitusalueilla, niille johtavilla väylillä ja muilla vastaavilla tilaisuuden järjestämiseen liittyvillä alueilla on välttämättä tarpeen. </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 16. 16. JÄRJESTYKSENVALVOJAN TEHTÄVÄ JA TOIMIALUE <ul><li>Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai sillä alueella, jonne hänet on 1 §:n 1 momentissa mainitun säädöksen nojalla asetettu järjestyksenvalvojaksi ( toimialue ) . </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 17. 17. JÄRJESTYKSENVALVOJAN TEHTÄVÄ ON PALVELUTEHTÄVÄ <ul><li>Järjestyksenvalvojan on toiminnassaan asetettava etusijalle sellaiset toimenpiteet, jotka edistävät yleisön turvallisuutta. </li></ul><ul><li>Järjestyksenvalvojan on toimittava asiallisesti ja tasapuolisesti sekä sovinnollisuutta edistäen . Järjestyksenvalvojan tulee ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta toimialueellaan. </li></ul><ul><li>Järjestyksenvalvojan toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi . </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 18. 18. MYÖS PALO- JA PELASTUSTEHTÄVÄT - EI PELKÄSTÄÄN JÄRJESTYS <ul><li>Järjestyksenvalvojan on erityisesti valvottava , ettei hänen toimialueellaan vaaranneta kenenkään turvallisuutta . Järjestyksenvalvojan on viipymättä ilmoitettava tietoonsa tulleista turvallisuutta ilmeisesti vaarantavista seikoista tilaisuuden järjestäjälle tai alueen haltijalle ja ryhdyttävä heti turvallisuuden säilyttämiseksi tarvittaviin kiireellisiin toimenpiteisiin kuten yleisön varoittaminen ja ohjaaminen pois vaara-alueelta sekä vaaran aiheuttajan poistaminen . </li></ul><ul><li>Jos tilaisuuden järjestäjän tai alueen haltijan ja järjestyksenvalvojan toimenpiteet vaaran estämiseksi eivät ole olleet riittäviä, järjestyksenvalvojan on ilmoitettava turvallisuutta vaarantavista seikoista poliisille ja tarpeen vaatiessa pelastusviranomaiselle. </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 19. 19. SIVULLISTEN JA YMPÄRISTÖN TURVAAMINEN <ul><li>Järjestyksenvalvojan on valvottava, ettei tilaisuudesta aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta häiriötä sivullisille, liikenteelle taikka kotirauhalle . </li></ul><ul><li>Järjestyksenvalvojan tulee toimialueellaan myös valvoa, ettei toisten omaisuutta vahingoiteta eikä aiheuteta ympäristölle muuta vahinkoa kuin mitä voidaan pitää hyväksyttävänä tilaisuuden tarkoitus ja muut olosuhteet huomioon ottaen. </li></ul><ul><ul><li>Ilmoitettava viipymättä tilaisuuden järjestäjälle tai alueen haltijalle sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vaaran, vahingon tai häiriön estämiseksi. </li></ul></ul><ul><li>Jos tilaisuuden järjestäjän tai alueen haltijan ja järjestyksenvalvojan toimenpiteet vaaran, häiriön tai vahingon estämiseksi eivät ole olleet riittäviä, järjestyksenvalvojan on ilmoitettava vaarasta, häiriöstä tai vahingosta poliisille ja tarpeen vaatiessa pelastusviranomaiselle. </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 20. 20. MUUT TEHTÄVÄT <ul><li>Järjestyksenvalvojan on estettävä pääsy toimialueelleen henkilöltä, jonka päihtymyksensä, käyttäytymisensä tai varustautumisensa vuoksi on perusteltua syytä epäillä vaarantavan siellä järjestystä tai turvallisuutta taikka joka ei ole täyttänyt sinne pääsyn edellytykseksi asetettua ikää. </li></ul><ul><li>Järjestyksenvalvojalla on oikeus poistaa toimialueeltaan henkilö, joka: </li></ul><ul><ul><li>päihtyneenä häiritsee siellä järjestystä tai muita henkilöitä; </li></ul></ul><ul><ul><li>uhkaavasti esiintyen, meluamalla tai väkivaltaisuudella häiritsee järjestystä tai vaarantaa turvallisuutta sielä; tai </li></ul></ul><ul><ul><li>huomautuksesta huolimatta jättää noudattamatta järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi annetun tarpeellisen käskyn. </li></ul></ul><ul><li>Jos paikalta poistaminen on ilmeisesti riittämätön toimenpide eikä häiriötä tai vaaraa voida muutoin poistaa, järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa henkilö kiinni , jos kiinniottaminen on välttämätöntä muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvan vakavan vaaran torjumiseksi. Kiinni otettu on viipymättä luovutettava poliisin haltuun. Oikeutta henkilön kiinniottamiseen järjestyksenvalvojalla ei kuitenkaan ole yleisessä kokouksessa. </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 21. 21. KIELLETYT ESINEET JA AINEET <ul><li>Järjestyksenvalvojalla on oikeus metallinilmaisinta tai muuta sellaista teknistä laitetta käyttäen tarkastaa toimialueelleen pyrkivä tai siellä oleva henkilö sen varmistamiseksi, ettei hänellä ole yllään tai mukanaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle taikka joiden hallussapito toimialueella on kielletty lain tai sen nojalla annetun määräyksen mukaan. Tilaisuuden järjestäjän tai poliisin kokoontumislain 23 §:n 4 momentin mukaan antaman määräyksen nojalla tai jos muusta syystä on perusteltua aihetta epäillä , että henkilöllä on hallussaan tällaisia esineitä tai aineita, saadaan henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat tarkastaa myös muulla sopivalla tavalla . </li></ul><ul><li>Järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa pois tarkastuksessa tavatut 1 ja 2 momentissa tarkoitetut esineet ja aineet. Järjestyksenvalvojalla on myös oikeus ottaa pois hänen toimialueellaan olevalta henkilöltä tarkastuksessa tai muuten löydetty esine tai aine, jota voidaan käyttää henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen tekemiseen tai sellaisella rikoksella uhkaamiseen taikka jonka tuominen alueelle on muuten lain tai sen nojalla annetun määräyksen mukaan kielletty. </li></ul><ul><li>Pois otetut esineet ja aineet on viipymättä luovutettava poliisille taikka, jollei siihen ole lain mukaan estettä, palautettava omistajalleen tai haltijalleen hänen poistuessaan paikalta. </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 22. 22. VOIMAKEINOJEN KÄYTTÖ <ul><li>Järjestyksenvalvojalla on tehtäväänsä suorittaessaan oikeus henkilön pääsyn estämiseksi, paikalta poistamiseksi, kiinniottamisen toimittamiseksi, kiinni otetun tarkastamiseksi tai pakenemisen estämiseksi, esineen tai aineen poisottamiseksi taikka esteen poistamiseksi käyttää sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina . </li></ul><ul><li>Teleskooppipatukka ja ampuma-ase ovat järjestyksenvalvontatehtävissä kiellettyjä voimankäyttövälineitä. </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 23. 23. TILAPÄINEN JÄRJESTYKSENVALVOJA <ul><li>Tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon ottaen sekä muusta erityisestä syystä tilaisuuden toimeenpanopaikan poliisilaitos voi hyväksyä järjestyksenvalvojaksi kokoontumislain mukaiseen yksittäiseen tilaisuuteen tai saman järjestäjän samassa paikassa järjestämiin saman luonteisiin tilaisuuksiin enintään neljän kuukauden ajaksi henkilön… </li></ul><ul><li>Tilaisuussarjan edellytykset: </li></ul><ul><li>- sama järjestäjä </li></ul><ul><li>- sama paikka </li></ul><ul><li>- saman luonteinen tilaisuus </li></ul><ul><li>- 4 kk / vuosi </li></ul><ul><li>Työskentelevät varsinaisten järjestyksenvalvojien parina </li></ul><ul><li>Yli puolet oltava varsinaisia järjestyksenvalvojia </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 24. 24. TILAPÄINEN JÄRJESTYKSENVALVOJA <ul><li>YKSITTÄINEN TILAISUUS TAI TILAISUUSSARJA </li></ul><ul><li>- 1.4.2007 15 € 1.3.2007 _______30.6.2007 15 € </li></ul><ul><li> -10.5.2007 15€ </li></ul><ul><li> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - </li></ul><ul><li>-15.6.2007 15 € TAI </li></ul><ul><li>1.3.2007______30.4.2007 15 € </li></ul><ul><li>• • • JA </li></ul><ul><li>1.6.2007_____ 31.7.2007 15 € </li></ul><ul><li>RAJOITTAMATON MÄÄRÄ - SAMA PAIKKA, SAMA JÄRJESTÄJÄ, </li></ul><ul><li>JOKAINEN PÄÄTÖS MAKSAA 15 € SAMAN LUONTEINEN TILAISUUS, MAX 4 KK/ V </li></ul><ul><li> - SARJA = HYVÄKSYNTÄ ”YHTEEN </li></ul><ul><li> PUTKEEN” </li></ul><ul><li> - YKSI PÄÄTÖS = 15 €, KAKSI PÄÄTÖSTÄ = 2 x 15 €… </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 25. 25. JÄRJESTYKSENVALVOJIEN MÄÄRÄ <ul><li>Mitään tarkkoja lukuja tai taulukoita ei voi antaa, koska tilaisuudet ja olosuhteet, yleisö, ohjelma, paikka, tarjoilu, sää, viikonpäivä yms. vaikuttavat paljon </li></ul><ul><li>Vaikuttavia tekijöitä ovat myös järjestyksenvalvojien ammattitaito eli koulutus ja kokemus. Samoin heidän organisointi, viestivälineet ja motivaatio. </li></ul><ul><li>Perusluvut, joista voi lähteä liikkeelle: </li></ul><ul><ul><li>1 JV 100 katsojaa kohti; jalkapallo-ottelut ja vastaavat </li></ul></ul><ul><ul><li>1 JV 200 katsojaa kohti; konsertit ja vastaavat </li></ul></ul><ul><ul><li>1 JV 300 katsojaa kohti; konsertit joissa yleisö keskimäärin yli 40 v </li></ul></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 26. 26. JÄRJESTYKSENVALVOJIEN MÄÄRÄ <ul><li>Mietittävä riskejä. </li></ul><ul><li>Onko ko. tilaisuudessa aikaisemmin ollut järjestyksen kanssa ongelmia </li></ul><ul><li>Tiedostettava, että suuri yleisömäärä sinänsä on aina riski </li></ul><ul><li>Tarjoillaanko tilaisuudessa alkoholia </li></ul><ul><li>Sää </li></ul><ul><li>Perjantai ja lauantai ovat aina vaikeimpia, koska suurin osa yleisöstä ei mene seuraavana päivänä töihin </li></ul><ul><li>Onko yleisömäärä tarkkaan tiedossa etukäteen. Suurimmat riskit syntyvät ns. ilmaistilaisuuksissa, missä odotetaan 500 ihmistä, mutta paikalle tulee 5 000. </li></ul><ul><li>Tuntematon vieras yleisö. Riski kaikenkokoisissa tilaisuuksissa. </li></ul><ul><li>KUN YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESSÄ ON HAVAITTAVISSA ERILAISIA RISKEJÄ , NE TULEE POISTAA ETUKÄTEEN (JOS MAHDOLLISTA) . TOINEN VAIHTOEHTO ON LISÄTÄ JÄRJESTYKSENVALVOJIEN MÄÄRÄÄ JA OTTAA RISKI HALTUUN. </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 27. 27. JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNISTEET TUNNISTELAATTA POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 28. 28. JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNISTEET TUNNISTELIIVIT POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 29. 29. JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNISTEET TUNNISTELIIVIT / ESIMIES POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 30. 30. HUOMIOITAVAA <ul><li>Poliisilaitos haluaa kiinnittää tilaisuuden järjestäjien ja järjestyksenvalvojien huomiota omaisuuden suojeluun muuna kuin yleisötilaisuuden tapahtuma-aikana. Tiedossa on tapauksia, joissa yleisötilaisuuden ulkopuolisena aikana omaisuuden suojelua ovat suorittaneet muut kuin tilanteessa edellytetyt tahot. </li></ul><ul><li>Mikäli omaisuuden ja tapahtuma-alueen vartiointi tapahtuu muuna kuin yleisötilaisuuden tapahtuma-aikana toimeksiantosopimukseen perustuen ja tehtävää suorittava taho, kuten esimerkiksi urheilukerho, metsästysseura tai muu taho saa siitä korvauksen, tehtävän suorittaminen edellyttää vartioimisliikelupaa. Kyseisen elinkeinoluvan edellytykset on säädetty yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain  (282/2002) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa. </li></ul><ul><li>Tapahtuma-alueen ja siellä olevan omaisuuden suojelu on yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan määrittelemä vartioimistehtävä silloin, kun yleisötilaisuus ei ole yleisölle avoin. Järjestyksenvalvojien toimivalta on sidottu ainoastaan tapahtuma-alueeseen ja tapahtuma-aikaan siten kuin yleisötilaisuutta koskevassa päätöksessä on määritelty. Normaalisti ennen yleisötilaisuuden alkamista, yleisötilaisuuden ollessa keskeytyneenä esimerkiksi illan ja yön ajan tai yleisötilaisuuden päättymisen jälkeen, tapahtumaan liittyviä vartioimistehtäviä eivät voi siten suorittaa järjestyksenvalvojat, vaan tapahtuma-alueen ja siellä olevan irtaimiston vartioiminen on yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain tarkoittama vartioimistehtävä. Vartioimistehtäviä saavat suorittaa vain vartioimisliikkeet, joilla on voimassa oleva vartioimisliikelupa. Lisäksi vartioimistehtäviä saavat suorittaa vain vartioimisliikkeen palveluksessa olevat vartijat. </li></ul>POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN
 31. 31. KIITOKSIA MIELENKIINNOSTA. HYVÄÄ KEVÄTTÄ JA KESÄÄ! POHJOIS-SAVON POLIISILAITOS RISTO JÄÄSKELÄINEN

×