"Grote Genade voor kleine mensen"

281 views

Published on

Voorganger dhr Brouwer
Organist Joh de Vries
luister mee via audioserver.nl of KerkNoordwolde.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

"Grote Genade voor kleine mensen"

 1. 1. Van harte welkom Voorganger dhr Brouwer Organist Joh de Vries Thema:”Grote genade voor kleine mensen”. Dinsdagavond ds Henk Poot over Israël om 19.45 uur, hier in de kerk. Iedereen is welkom.
 2. 2. Lied voor de dienst Gezang 434 – 1, 2, 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
 3. 3. 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.
 4. 4. 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.
 5. 5. 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen .
 6. 6. Van harte welkom Voorganger dhr Brouwer Organist Joh de Vries Thema:”Grote genade voor kleine mensen”. Dinsdagavond ds Henk Poot over Israël om 19.45 uur, hier in de kerk. Iedereen is welkom.
 7. 7. en, gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen. Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.
 8. 8. 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weerklinkt van oord tot oord, tot zij Jeruzalem betreden, waar alle pelgrims binnengaan
 9. 9. om voor Gods aangezicht te staan. Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden. Verhoor mij, God van Israël, die alles leidt naar uw bestel.
 10. 10. Intochtspsalm 84 – 3, 4 3 Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft, zijn hart wijst hem de rechte wegen. Zij trekken op van overal
 11. 11. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 12. 12. Tekstlezing uit Micha 7 : 18 – 19 18  Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn;
 13. 13. liever toont u hun uw trouw. 19  Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.
 14. 14. ELB 8 1 Als een hert, dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen; mijn aanbidding is voor U.
 15. 15. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
 16. 16. Drempelgebed Psalm 103 – 3 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden
 17. 17. van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist
 18. 18. Bemoediging en aansporing ELB 246 lk bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
 19. 19. lk bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U, en ga in uwen Naam.
 20. 20. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
 21. 21. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.
 22. 22. Gebed bij de opening van de Bijbel en voor de kindernevendienst.
 23. 23. <ul><li>Hoger dan de blauwe luchten </li></ul><ul><li>en de sterretjes van goud </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Hoger dan de blauwe luchten </li></ul><ul><li>en de sterretjes van goud </li></ul><ul><li>woont de Vader in de hemel </li></ul><ul><li>die van alle kind’ren houdt </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Ook voor de zieke kind’ren zorgt Hij, </li></ul><ul><li>kent hun tranen en hun pijn </li></ul><ul><li>Ja, voor groten en voor kleinen </li></ul><ul><li>wil de Heer een helper zijn. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Daarom vragen wij eerbiedig, </li></ul><ul><li>`vouwen onze handjes saam; </li></ul><ul><li>Heer die altijd naar ons luistert, </li></ul><ul><li>neem nu ons gebedje aan. </li></ul><ul><li>Amen. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Tot straks!! </li></ul>
 28. 28. We lezen uit Lukas 19 : 1 -10 NBV 1  Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2  Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar.
 29. 29. 3  Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4  Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.
 30. 30. 5  Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6  Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7  Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar:
 31. 31. ‘ Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8  Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’
 32. 32. 9  Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10  De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
 33. 33. &quot;Grote Genade voor kleine mensen&quot;
 34. 34. ELB 205 – 1, 3, en 4 Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
 35. 35. Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt en mij gestreeld als zuidenwind de bomen. Zijn liefde heeft mijn luiken losgemaakt zodat er volop licht kan binnenstromen; Hij roept mij zacht en zo ben ik ontwaakt en zie verbaasd wat mij is overkomen.
 36. 36. Hoelang heb ik de mij geschonken tijd met open ogen hopeloos verslapen, hoe vaak ben ik gevlucht in eenzaamheid, zoals een huurling wegvlucht van de schapen, een herder die alleen zichzelf nog weidt en van vermoeidheid valt in eigen wapen.
 37. 37. Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt, ik voel zijn adem strelend langs mij strijken. Zomer van God, hebt gij bij mij gewaakt doet gij de lange winter van mij wijken? Nu pas, nu gij mijn vensters openmaakt, kan mij de hemel werkelijk bereiken!
 38. 38. Danken en bidden Collecte 1 ste voor Open Doors 2 de voor de kerk
 39. 39. Slotzang is Psalm 79 – 5 5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, wij zijn de schapen die uw roepstem horen, Gij, onze herder, zult ons veilig leiden aan stille waatren en in groene weiden.
 40. 40. Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht, de grootheid van uw daden. Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade.
 41. 41. Zegenbede 3 x amen
 42. 42. Vanavond om 19.00 uur dhr Harry Kamphuis over Hooglied 1.

×