Behouden doordat Hij leeft ......

392 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Behouden doordat Hij leeft ......

 1. 1. “Behouden doordat Hij leeft …” Voorganger: Dhr. Wiersma Organist: Johannes de Vries
 2. 2. VDD G 225Zing voor de Here een nieuw gezang
 3. 3. Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens
 4. 4. Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens
 5. 5. Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens
 6. 6. Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens
 7. 7. Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens
 8. 8. “Behouden doordat Hij leeft …” Voorganger: Dhr. Wiersma Organist: Johannes de Vries
 9. 9. JdH 345 – 1, 2, 3Looft, looft de Heer
 10. 10. Loof, loof de Heer, mijn ziel,met alle krachten; verhef Zijn naam, zo groot,zo heilig t achten. Och, of nu al, wat in mij is, Hem preez! Loof, loof mijn ziel,de Hoorder der gebeden; vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; vergeet ze niet, t is God, die z u bewees.
 11. 11. 2 Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven; uw krankheên kent en liefderijk geneest; die van t verderf uw leven wil verschonen; met goedheid en barmhartigheid u kronen, die in de nood uw redder is geweest.
 12. 12. 3 Zo hoog Zijn troon moog boven d aardewezen, zo groot is ook voor allen die Hem vrezen de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van toosten, zo ver heeft Hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonden weggedaan.
 13. 13. Stil gebedVotum en groet Klein Gloria
 14. 14. Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 15. 15. JdH 345 - 6
 16. 16. 6 Maar s Heeren gunst zal over Die Hemvrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen; Zijn trouw rust zelfs op t late nageslacht, dat Zijn verbond niet trouweloos wilschenden, noch van Zijn wet afkerig d oren wenden, maar die naar eis van Gods verbondbetracht.
 17. 17. Gebed
 18. 18. JdH 910 – 1, 2, 3Jezus, mijn Heer,
 19. 19. Jezus, mijn Heer, zal mij nooit begeven in angst en nood werd ‘k tot Hem gedreven Hij schonk gena en maakte mij vrij daarom behoor ik Hem
 20. 20. Daarom behoor ik Jezus Hem ben ik toegewijd Hij maakt bereid mij hier op aard’ voor d’eeuw’ge heerlijkheid
 21. 21. ‘k Wist mij verloren in schuld en zonden maar werd door Jezus’ liefde gevonden Hij trok mij op uit schande en nood daarom behoor ik Hem
 22. 22. Daarom behoor ik Jezus Hem ben ik toegewijd Hij maakt bereid mij hier op aard’ voor d’eeuw’ge heerlijkheid
 23. 23. Vrede en vreugde vult nu mijn leven steeds heeft de Heiland meer om te geven ‘k Ben nu gered, maar ’t kostte zijn bloed daarom behoor ik Hem
 24. 24. Daarom behoor ik Jezus Hem ben ik toegewijd Hij maakt bereid mij hier op aard’ voor d’eeuw’ge heerlijkheid
 25. 25. Lezen NBGRom. 1 : 16 / 17
 26. 26. De kern van de brief16 Want ik schaam mij het evangelie niet;want het is een kracht Gods tot behoudvoor een ieder die gelooft, eerst voor deJood, maar ook voor de Griek. 17 Wantgerechtigheid Gods wordt daaringeopenbaard uit geloof tot geloof, gelijkgeschreven staat: De rechtvaardige zal uitgeloof leven.
 27. 27. Lezen NBGRom. 5 : 1 t/m 11
 28. 28. 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. 3 En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt,
 29. 29. 4 en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; 5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is, 6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.
 30. 30. 7 Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. 9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.
 31. 31. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 11 en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
 32. 32. 1 Cor. 13 : 4 t/m 8a
 33. 33. 4 De liefde is lankmoedig,de liefde is goedertieren,zij is niet afgunstig,de liefde praalt niet,zij is niet opgeblazen,5 zij kwetst niemands gevoel,zij zoekt zichzelf niet,zij wordt niet verbitterd,zij rekent het kwade niet toe.
 34. 34. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid,maar zij is blijde met de waarheid. 7 Allesbedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij,alles verdraagt zij.8 De liefde vergaat nimmermeer;maar profetieën, zij zullen afgedaanhebben;
 35. 35. JdH 548 – 1, 2Liefde was het
 36. 36. allen:Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 37. 37. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 38. 38. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 39. 39. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 40. 40. Behouden, doordat Hij leeft …….
 41. 41. JdH 965 – 1, 2Heer, Uw licht en Uw liefde
 42. 42. Heer, uw licht en uw liefde schijnenwaar U bent zal de nacht verdwijnen.Jezus, Licht van de wereld,vernieuw ons.Levend Woord, ja uw waarheidbevrijdt ons.Schijn in mij, schijn door mij.
 43. 43. Kom, Jezus kom,vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heilge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,laat uw heilheel de aard vervullen.Spreek, Heer, uw woord:dat het licht overwint.
 44. 44. Heer, k wil komen in uw nabijheid.Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.Door het bloed mag ik U toebehoren.Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.Schijn in mij, schijn door mij.
 45. 45. Kom, Jezus kom,vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heilge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,laat uw heilheel de aard vervullen.Spreek, Heer, uw woord:dat het licht overwint.
 46. 46. Danken en bidden.
 47. 47. Collecte 1ste PIT2de eigen gemeente
 48. 48. Slotlied JdH 197 – 1, 2, 3 zegening daarna 4
 49. 49. Volle verzeekring, Jezus is mijn!Wat schenkt dat rust aan tvolgzaam gemoed.In Hem zal k zalig, zalig steeds zijn,wedergeboren door Jezus bloed.
 50. 50. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 51. 51. Voll onderwerping, zijn eigendom,in Hem te rusten, heerlijk genot.t Eigen ik doden, zijn wil alleen,rijk in mijn Heiland, leven voor God.
 52. 52. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 53. 53. Volle verlossing, gans vrij te zijn.k Mag alles leggen in zijn hand.t Harte naar boven, t oog hemelwaarts;zo Jezus volgen naar t vaderland.
 54. 54. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 55. 55. ZegeningVolle bewustheid, Hij leeft voor mij,dit geeft mij blijvend heerlijk genot!k Mag altijd wandlen aan Jezus zij.k Mag nu steeds leven voor mijne God.
 56. 56. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!

×