Gemeenteopbouw en groei

679 views

Published on

Voorganger ds Rozeboom
organist Joh de Vries bevestiging diaken Dirk Best
Luister mee via kerknoordwolde.nl of
audioserver.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
679
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gemeenteopbouw en groei

 1. 1. Welkom voorganger ds Rozeboom organist Johannes de Vries bevestiging diaken br Best Thema: ”Gemeenteopbouw en groei”
 2. 2. <ul><li>Voor de dienst zingen </li></ul><ul><li>we ELB 187 </li></ul><ul><li>'t Scheepke onder Jezus'hoede, </li></ul>
 3. 3. 1 't Scheepke onder Jezus'hoede, met zijn kruisvlag hoog in top, neemt als arke der verlossing allen, die in nood zijn, op. Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort, wij hebben's Vaders Zoon aan boord en veilig strand voor 't oog.
 4. 4. 2 Zon, bestraal het kleine scheepke; winden, stuwt het zacht vooruit; golven, draagt het naar de verten, waar Gods einder zich ontsluit. Dat nooit 't geloof bezwijken moog'; God houdt zich aan zijn woord; wij hebben 's Vaders Zoon aan boord en veilig strand voor 't oog.
 5. 5. 3 Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag wappert boven d'oceaan! Kom tot Jezus; wie Hem volgen, kan geen storm ooit doen vergaan. Wij wenden ons tot God omhoog: 'O Heer, geleid ons voort!' Wij hebben's Vaders Zoon aan boord en veilig strand voor 't oog!
 6. 6. Welkom Voorganger ds Rozeboom organist Johannes de Vries Bevestiging diaken br Best Thema:”Gemeenteopbouw en groei”
 7. 7. <ul><li>Intochtspsalm 134 </li></ul><ul><li>Gij dienaars aan den HEER gewijd, </li></ul>
 8. 8. 1 Gij dienaars aan den HEER gewijd, zegent zijn naam te allen tijd. Gij die des daags zijn gunst verwacht, zegent zijn naam ook in de nacht.
 9. 9. 2 Die in het huis des HEREN zijt, zegent zijn naam en majesteit, zingt tot zijn eer met luider stem en heft uw handen op naar Hem.
 10. 10. 3 Uit Sion, aan den HEER gewijd, zegene u zijn heiligheid. Hij die hemel en aarde schiep, Hij is 't die u bij name riep.
 11. 11. Stil gebed Votum en groet Als glorialied zingen we ELB 351 Machtig God, sterke Rots
 12. 12. Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig,
 13. 13. stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.
 14. 14. <ul><li>Als gebed zingen we </li></ul><ul><li>Gezang 463 – 1, 3 </li></ul><ul><li>O Heer die onze Vader zijt, </li></ul>
 15. 15. 1 O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld.
 16. 16. 3 O vrede van Tiberias, o heuvels in het rond, waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas, en in hun midden stond.
 17. 17. <ul><li>Bemoediging en wegwijzing </li></ul>
 18. 18. 4 Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis. Neem van ons hart de vrees, de lust, en maak ons innerlijk bewust hoe schoon uw vrede is.
 19. 19. <ul><li>Gebed om de Heilige Geest </li></ul><ul><li>Kinderaandacht. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Is je deur nog op slot </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Is je deur nog op slot? </li></ul><ul><li>Is je deur nog op slot? </li></ul><ul><li>Van je krr krr krr, doe 'm open voor God, </li></ul><ul><li>want de Heer wil bij je wonen </li></ul><ul><li>en dan ben je nooit alleen. </li></ul><ul><li>Je hart is net een huisje waar het gezellig is, </li></ul>
 22. 22. <ul><li>maar 't is er nog zo donker. </li></ul><ul><li>Er is iets wat ik mis! </li></ul><ul><li>Is je deur nog op slot? </li></ul><ul><li>Is je deur nog op slot? </li></ul><ul><li>Van je krr krr krr, doe 'm open voor God, </li></ul><ul><li>want de Heer wil bij je wonen </li></ul><ul><li>en dan ben je nooit alleen! </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Lezen Efeziërs 3 : 14 t/m 21 </li></ul>
 24. 24. 14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
 25. 25. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
 26. 26. 20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
 27. 27. <ul><li>Gezang 314 – 1, 3, 4 </li></ul><ul><li>Gij die gelooft, verheugt u samen, </li></ul>
 28. 28. 1 Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw zijn kerk bewaart! Die hoop zal nimmer ons beschamen: de Heer is God en zijns is de aard. Zijn woord heeft vrede, heil bereid van eeuwigheid tot eeuwigheid!
 29. 29. 3 Nabij of ver, wij zijn verbonden: één Heer en één geloof, één doop, één Geest is tot ons neergezonden, en één is aller liefd' en hoop. Wij bidden en wij danken saâm, wij roemen in één Vadernaam.
 30. 30. 4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! Eén kudde, één Herder is beloofd. De volken buigen zich te gader voor Jezus Christus, aller Hoofd! Dat toch de dag des heils verscheen, dan worden aard' en hemel één!
 31. 31. <ul><li>Gemeenteopbouw </li></ul><ul><li>en groei </li></ul>
 32. 32. <ul><li>ELB 212 </li></ul><ul><li>Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan </li></ul>
 33. 33. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan; samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw wegen bekend.
 34. 34. Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp die nog schijnt in de nacht.
 35. 35. Samen te strijden in woord en in werk. Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
 36. 36. Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp die nog schijnt in de nacht.
 37. 37. <ul><li>Presentatie aantredende ambtsdrager </li></ul><ul><li>Daarna zingen G 351 – 1, 3 </li></ul>
 38. 38. 1 Zie ons heden voor U treden, God die goedheid zijt, die ons hebt gegeven Christus, 't eeuwig leven, eens en voor altijd.
 39. 39. 3 Ach, wij smeken: in dit teken, Heer, maak ons gewis, dat Gij ons zult schenken boven alle denken wat ons nodig is.
 40. 40. <ul><li>Opdracht, vraagstelling </li></ul><ul><li>en bevestiging. </li></ul><ul><li>Daarna G 231 – 1, 2 </li></ul>
 41. 41. 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden, en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o Eerstgeboren' uit de dood zich diep eerbiedig buige!
 42. 42. 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven, en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U de eerkroon opgedragen! Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.
 43. 43. <ul><li>Dienst der gebeden. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Collecte </li></ul><ul><li>1 ste voor bouw- en onderhoud </li></ul><ul><li>2 de voor eigen gemeente </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Slotzang ELB 393 </li></ul><ul><li>Wij gaan op weg </li></ul>
 46. 46. 1 Wij gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stap; het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag.
 47. 47. Tweeduizend jaar, en dag en nacht, brandt deze vlam, verlicht ons land; mensen wachten, harten smachten, naar een liefde die verwarmt.
 48. 48. Laat de vlam weer branden als een helder baken, als heraut van 't morgenuur. Laat het lied weer sprank'len, laat de liefde branden als een vuur.
 49. 49. De liefde roept, de waarheid spreekt, dat is de kracht waarmee wij gaan, om hen die vallen, hen die wank'len, op te vangen in uw Naam.
 50. 50. Laat de vlam weer branden als een helder baken, als heraut van 't morgenuur. Laat het lied weer sprank'len, laat de liefde branden als een vuur.
 51. 51. <ul><li>Zegen </li></ul><ul><li>3 x amen </li></ul>
 52. 52. Om 19.00 uur dhr Kamphuis

×