Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palmzondag op Ten Bos 2010

1,305 views

Published on

Dit zijn de liederen en teksten die horen bij de Palmzondagviering op Ten Bos (Erembodegem) 2010. De teksten van deze viering zijn te vinden op onze website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Palmzondag op Ten Bos 2010

 1. 1. Hosanna hey -sanna -sanna -sanna hey -sanna hey -sanna hosanna ! De heer is groot en zijn koninkrijk zal komen in deze tijd ! (Andrew Loyd Webber)
 2. 2. Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer, Gods knecht ten voeten uit rijdt bij ons binnen. Neemt nu voorgoed de vijandschap een keer? zal heel het volk echt aan Gods droom beginnen? Gedragen worden, vrienden om je heen, Komt hier ook draagkracht uit ons diepste binnen? (zo vriendelijk en veilig, BB 152)
 3. 3. Door deze dagen heen voert ons de weg van Hem, die toont hoe vrede bloeit uit lijden. Hij wordt ons als de waarheid aangezegd zelfs als verraad en leugen rond hem strijden. Zo is Hij koning, koning als een knecht, door op een ezel naar de stad te rijden (zo vriendelijk en veilig, BB 152)
 4. 4. Taizé
 5. 5. (H. Oosterhuis / B. Huybers)Taizé
 6. 6. Wees hier opnieuw verbeeldingskracht geef taal en toon aan dromen, geef stem aan wat verborgen bleef, laat hier jouw rijk maar komen. (Oosterhuis / Huybers)
 7. 7. (Peter Biesbrouck)
 8. 8. Wees kracht en troost voor jong en oud dat niemand hoeft te vrezen als hij zich inzet voor jouw rijk, want dood heet daar verrezen
 9. 9. En machtige Pilatus, wat riep men voor uw huis? Vandaag "de Zoon van David", en morgen "aan het kruis". Jouw handen schoon gebleven door onpartijdigheid; wie durft ze uit te steken en noemen God gewijd? (Roept God een mens tot leven)
 10. 10. (Peter Biesbrouck)
 11. 11. (Peter Biesbrouck)
 12. 12. Mijn tong kan niet meer spreken, door dorst word ik gekweld; mijn krachten zijn bezweken, mijn beenderen geteld, mijn handen en mijn voeten met nagels wreed doorboord; mijn kleren gaat men delen, mijn lijfgoed wordt verloot. (mel: O hoofd vol bloed en wonden)
 13. 13. Waarom hebt u gevlochten voor mij een doornenkroon en om mijn kleed gevochten, gedobbeld, wat een hoon! Waarom ben ik geslagen, gegeseld en bespot, waarom zo wil ik vragen, maakt u een mens kapot. (geef vrede Heer)
 14. 14. Gedenken wij de strijders, nu hier dan daar, altijd, verlossers en bevrijders uit mensonwaardigheid, die steeds opnieuw verraden, verbannen, weggehoond, de wereld willen dragen en dienen ongekroond (mel. O hoofd vol bloed en wonden)
 15. 15. De aarde lag in duister, het werd een lange nacht. Ontdaan van alle glorie, heeft hij zijn werk volbracht. Hij schreeuwde onverstaanbaar en werd een dode mens. Zijn weg leek onbegaanbaar, een al te dure wens. (O hoofd vol bloed en wonden)
 16. 16. Daarna is hij begraven, in stilte, woordeloos. Gebracht tot in de haven, de grond waarvoor hij koos, temidden van de zaden, die wachten diep en stil, op kiemkracht en op daden, op God die leven wil. (O hoofd vol bloed en wonden)
 17. 17. Pr. Ik geloof in God, onze Vader,
 18. 18. Al. die ons zijn Zoon Jezus gezonden heeft om zo de waarheid over de hemel en de aarde aan ons bekend te maken.
 19. 19. Pr. Ik geloof in Jezus Christus van Nazareth,
 20. 20. Al. die rondging om te dienen en niet om gediend te worden, en die zo wilde werken aan een wereld die er koninklijk en prachtig zou gaan uitzien.
 21. 21. Pr. Ik geloof in de heilige Geest,
 22. 22. Al. die deze viering op Palmzondag zo kan vullen met zijn kracht, dat wij allen bemoedigd worden om voor elkaar ook koninklijk trouw te zijn aan onze zending en aan het verbond. Amen.
 23. 23. Taizé
 24. 24. Pr. Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen delen om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, voor hen die hun huis gastvrij openstellen.
 25. 25. Al. Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van anderen, die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; voor mensen die kunnen troosten.
 26. 26. Pr. Wij danken Jou, God, voor mensen die rust en stilte brengen, die oog hebben voor kleine dingen, die zich verheugen in de grootheid van anderen.
 27. 27. Al. Wij danken Jou, God, voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, die lijden omwille van het onrecht dat anderen wordt aangedaan.
 28. 28. Pr. Wij danken Jou, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening.
 29. 29. Al. Wij danken Jou, God, voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, die oprecht zijn in hun woorden, die trouw blijven aan hun vrienden.
 30. 30. Pr. Wij danken Jou, God, voor mensen die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus. De weg van kerstmis, over Goede Vrijdag naar Pasen.
 31. 31. Al. Ons zoeken naar Jou maakt ons tot een volk onderweg. Mensen die verdwalen worden toegesproken door Jezus, Jouw Zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid, Heer, roep ons dan weer op. [rechtstaan]
 32. 32. Pr. Toen Jezus die laatste avond… …. Wij bidden Jou, Heer God, stuur ons op weg in de geest van Jezus, Jouw Zoon: dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; dat wij het leven leefbaar maken en het puin ruimen van ons egoïsme.
 33. 33. Al. Doe onder ons profeten opstaan, mensen als priester Daens en bisschop Romero, die het vuur van Jouw Woorden brandend houden, die Jouw licht laten stralen, ook in donkere momenten van ons leven. Door Hem en met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn, Heer onze God, die ons doet leven dank zij Jouw Geest, hier en nu en in de eeuwen der eeuwen.
 34. 34. Joodse melodie
 35. 35. Wij zijn tot hier gekomen, vanuit het hele land, wij willen welkom heten, met takken in de hand, de koning op zijn ezel, zo hoog en zo gewoon, een dienaar voor de mensen, geen staf, geen paard, geen troon! Mel: Gij zijt iin glans verschenen
 36. 36. Wij zwaaien hier met palmen voor God in onze stad, omdat Hij alle mensen zozeer heeft liefgehad. Hij wil in onze straten de vredeskoning zijn een dienaar voor de mensen, geen kroon, geen hermelijn! Mel: Gij zijt iin glans verschenen

×