Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Christus, koning met de doornenkroon (A)

674 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens 33ste viering door het jaar (A): Christus Koning op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Christus, koning met de doornenkroon (A)

 1. 1. Wij mogen sprekend op God lijken.Hij brengt ons samen in een kring,waar wij elkaar de handen reiken:de laatste wordt steed s eersteling.De rollen zijn ons voorgesc hrev en: de koning komt als één die dient om machtigen de les te lezen, de armen delen in de winst.
 2. 2. Wij scholen samen rond de schriften: de weg wordt vóór ons uitgelegd. Woorden doorbreken onze driften; mens Gods, uit duister opgedregd. Vermenigvuldig dan de vreugde waarmee gij rijk gezegend zijt om in de wereld te getuig en van liefde en goedgunstigheid. (T.: Abma Henk / M.: Peter Biesbrouck)
 3. 3. (onbekend)
 4. 4. Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid;Aan hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.Verkondigt hem en looft zijn naam, bezingt zijn wondermac ht; dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.
 5. 5. Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid;Aan hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.Verkondigt hem en looft zijn naam, bezingt zijn wondermac ht; dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.
 6. 6. Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid;Aan hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.Verkondigt hem en looft zijn naam, bezingt zijn wondermac ht; dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.
 7. 7. Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid;Aan hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.Verkondigt hem en looft zijn naam, bezingt zijn wondermac ht; dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht. (T.: Stroux W. / M.: Wittenberg 16° eeuw)
 8. 8. De vorsten dwingen ons tot volgzaamheid en noemen zich daarom weldoende mensen. Zij geven brood in ruil voor zwijgzaamheid,buigen de wereld naar hun eigen wensen. Zij gaan de weg van ongerechtigheid, hun zucht naar macht is altijd zonder grenzen.
 9. 9. Zo mag het onder ons niet langer zijn.Wij zullen al wat klein is, zoeken dienen. Wij die uit naam van God geroepen zijnsteeds op te komen voor de ongezienen, voor alwie leeft in armoe en in pijn. Zo laat ons verder heersen door te dienen. (T.: van Opbergen Jan / M.: Zo vriendelijk en veilig als het licht
 10. 10. Geloofsbelevenis pr.Ik geloof in Hem die heet “Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten.”
 11. 11. a. Hij is de kern, de bron van onze solidariteit. Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen en Zijn naam makentot de rode draad van mijn leven.
 12. 12. pr.Ik geloof in Jezus van Nazareth, het levende verzet tegen iedere uitsluiting.
 13. 13. a. In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen. In Hem is Zijn naam werkelijkheid geworden.Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd en niet vergeefs is gestorven, maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst in mensen die vandaag zijn solidariteit met de uitgeslotenen belichamen.
 14. 14. pr.Ik geloof in Zijn Geest,
 15. 15. [a] die ook vandaag mensen bezielt en aanzetom Zijn manier van leven tot de hunne te maken en de weg te gaan van breken en delen, van goedheid en gerechtigheid, van recht en vrede, altijd weer ten bate van de minsten. Ik geloof in Hem die heet “Ik zal er zijn voor u.” En ik weet: Hij is te doen...
 16. 16. (Weemaes Marcel)
 17. 17. Tekens van leven ons gegeven, mensen die houden van elkaar. Doornen tot bloedens toe vergeven, God zijt Gij hier of zijt Gij daar ?Woon toch voorgoed hier in ons midden en draag ons als de dood ons dreigt. Wees in de vroegte zelf ons bidden, Vader die naar ons roepen nijgt.
 18. 18. Brood ons gegeven, wijn geschonken, Woord dat naar eeuwig leven geurt. Water bewandeld, niet gezonken, wat niet gebeuren kan gebeurt. Kalende akkers vol van koren,en pijn die toch naar vreugde smaakt. Grijzende mensen nieuw geboren, een hand die onze dorheid raakt. (T.: onbekend / M.: ‘Lied aan het licht’ - Oomen Antoine)
 19. 19. Rond de tafel Pr.God, om ons te raken en te beroeren, om Jouw woord in ons midden te laten klinken, hoorbaar als een fluisterwoord ben Jij als een mens verschenen in Jezus van Nazareth, kind van mensen, kind aan huis bij Jou.
 20. 20. Al. Om ons te raken en te beroeren heeft Hij ons leven gedeeld, de grootheid en de onmacht,de heerlijkheid en de gebrokenheid.
 21. 21. Pr.Hij heeft de wereld bekeken met de ogen van een kind, Hij heeft vragen gesteldaan maatschappij en geloofals een jonge man kan doen.
 22. 22. Al. Hij heeft gekozen om zijn weg te gaan zoals mensen doen. Om ons te raken en te beroeren heeft Hij de wereld een nieuw aanschijn gegeven, werden beloften waardie Jij van oudsher in mensen had gelegd.
 23. 23. Pr. Waar Hij het leven raakte en Gods glimlach over de schepping bracht kwamen mensen weer tot leven. Hij haalde de herders van hun verloren velden,de koningen uit hun bevroren paleizen, en blinden uit hun donker bestaan.
 24. 24. Al. Hij gaf lammen kracht in de voeten, melaatsen de zuiverheid van hun huiden zondaars de hoop op een heldere toekomst. Hij maakte de belofte van zijn geboorte meer dan waar, (rechtstaan
 25. 25. [Pr] ook toen Hij de avond voor zijn lijden en dood God, wij willen Hem gedenken en in ons hart bewaren: niet alleen de belofte van zijn geboorte, maar ook zijn leven en lijden, en dat Hij voortleeft tot vandaag bij Jou en in onsals een hoop op een toekomst voor eeuwig.
 26. 26. Al. En wij bidden om zijn geest: dat Zij ons heiligen mag, zoals herders en koningen, blinden, melaatsen en lammengeheiligd werden tot mensen van geloof; dat Zij ons vaardig mag vinden om zijn woorden van beloften verder te spreken, en zijn daden van liefde door te geven.
 27. 27. Pr. Dat wij dit doen in gemeenschap met elkaar, met allen die de kring vormen waarin zijn belofte verder leeft, uw kerk , hier op deze plaats,en van zoveel mensen die ons dierbaar zijn.
 28. 28. Al.Dat wij gemeenschap vormen met elkaar en Jou zo dank en hulde brengen met Jezus en in de kracht van zijn geest.
 29. 29. (T. & M. :Peter Biesbrouck)
 30. 30. (Israëlisch volkslied)
 31. 31. Wat al eeuwen is verteld, waar wij ook van dromen,wat door velen is voorspeld, gaat dat nog eens komen?
 32. 32. Wanneer eindigt toch de nacht,komt de tijd door ons verwacht, breekt het licht zich baan, vangt de Vrede aan? God, wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren en zul Jij regeren?
 33. 33. Wanneer komt de dood niet meer telkens tussenbeide, liggen leeuw en bokje neer aan elkanders zijde,
 34. 34. spelen kindren met een slang,is geen mens en dier meer bang, wordt het leven waar voor en met elkaar? God, wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren en zul Jij regeren? (T.: onbekend / M.: Midden in de winternacht

×